Znajdź szkolenie prawo budowlane, kurs na uprawnienia budowlane...

 • Poznaj szkolenia prawo budowlane, kursy na uprawnienia budowlane... 
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział poprzez formularz rejestracji online
Rozwiń Rynek budowlany charakteryzuje się silną konkurencją oraz częstymi zmianami w otoczeniu prawnym. Dlatego chcąc odnosić sukcesy w prowadzeniu inwestycji budowlanych konieczne jest inwestowanie w wiedzę i umiejętności pracowników. Pomóc w tym mogą liczne szkolenia prawo budowlane oraz kursy na uprawnienia budowlane organizowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i najnowsze nowelizacje aktów prawnych. Zwiń

szkolenia prawo budowlane

Szkolenia prawo budowlane: 58

 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 1 503 zł
1 503 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 350 zł
1 350 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 687 zł
1 687 zł
 • już od 1 144 zł
1 144 zł
 • już od 1 550 zł
1 550 zł
 • już od 640 zł
640 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 250 zł
1 250 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
Artykuł

Szkolenia prawo budowlane: poznaj przepisy i praktykę prowadzenia inwestycji budowlanych.

Prowadzisz działalność w dziedzinie budownictwa bądź zarządzania nieruchomościami? Zastanawiasz się jak zapewnić sobie dostęp do sprawdzonej wiedzy z zakresu prawa budowlanego i rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanych? Sprawdź w jaki sposób mogą pomóc Ci profesjonalne szkolenia prawo budowlane oraz kursy na uprawnienia budowlane.

Spis treści:

 1. Prawo budowlane
 2. Szkolenia prawo budowlane
 3. Kto powinien rozważyć szkolenie prawo budowlane?
 4. Szkolenia prawo budowlane: online i stacjonarnie
 5. Gdzie znaleźć szkolenia prawo budowlane?
Prawo budowlane

Jakie są najważniejsze katy prawne z zakresu prawa budowlanego? Podstawowymi aktami regulującymi kwestie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także określająca sposoby i zakres działania organów administracji publicznej w powyższym zakresie w Polsce są:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) - tekst jednolity został wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202),
 • liczne nowelizacje ww. Ustawy, które wprowadzane są każdego roku,
 • akty wykonawcze do Ustawy.

Akty te tworzą polskie prawo budowlane, a więc dział prawa administracyjnego zajmujący się regulowaniem zagadnień związanych ze wszystkimi etapami budowy budynków i budowli. Głównym celem istnienia przepisów budowlanych jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia publicznego, ochrona praw i interesów konsumentów, uregulowanie zasad prowadzenia procesu budowlanego.

Szkolenia prawo budowlane

Najważniejsze tematy omawiane w programie szkoleń z prawa budowlanego to między innymi:

 • prawo budowlane od A do Z: ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), zmiany i nowelizacje prawa budowalnego, przepisy przejściowe, zmiany w aktach wykonawczych, procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych…
 • Książka Obiektu Budowlanego (KOB): odpowiedzialność właściciela i zarządcy za prawidłowe użytkowanie obiektu, obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego, kto ma obowiązek zakładania i prowadzenia KOB; kiedy zakładać, dla jakich budynków oraz jak prowadzić wpisy w książce…
 • księgi wieczyste: znaczenie i zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych, struktura ksiąg wieczystych, ustalenie stanu prawnego nieruchomości na podstawie księgi wieczystej, wpisy i wypisy, ograniczone prawa rzeczowe i prawa osobiste w księdze wieczystej…
 • proces budowlany i inwestycyjny od A do Z: planowanie procesu inwestycyjnego, budżetowanie, kontrola efektywności działań, analiza opłacalności projektu, określenie horyzontu inwestycji budowalnych, planowanie finansowe, zarządzane ryzykiem…
 • umowy o roboty budowlane: podstawy prawne, określenie stron i przedmiotu umowy, rodzaje umów, specyfika umów o roboty budowlane (umowy w zamówieniach publicznych, warunki kontraktowe FIDIC a umowa), podział obowiązków i praw, odpowiedzialność i terminy, wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane...
 • umowy o prace projektowe: charakter umowy o prace projektowe, specyfika umów o prace projektowe w ramach zamówień publicznych, warunki kontraktowe FIDIC w umowach o prace projektowe, prawa autorskie i nadzór autorski; terminy, odpowiedzialność i wynagrodzenie w umowie…

Inne tematy szkoleń z prawa budowlanego i tematów pokrewnych to między innymi:

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Efektywny proces budowlany krok po kroku.
 • Pozwolenia na budowę i wyjątki od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Orzeczenia sądowe do wybranych norm Prawa Budowlanego.
 • Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych.
 • Kosztorysowanie w procesie budowlanym.
 • Kurs na uprawnienia budowlane, kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane.
 • Służebność przesyłu i podziały nieruchomości.
 • Gospodarka nieruchomościami.
 • Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Odpady budowlane - obowiązki branży budowlanej wynikające z przepisów o ochronie środowiska.
 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
 • Umowy deweloperskie – ochrona praw nabywców.
 • Planowanie przestrzenne w myśl przepisów prawa budowlanego.
 • Podatek od nieruchomości.
 • Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych.
 • Specustawa drogowa a ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budownictwo drogowe.
 • Obowiązki i prawa producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych.
Kto powinien rozważyć szkolenie prawo budowlane?

Szkolenia w tej kategorii polecamy szczególnie dla:

 • pracowników firm i instytucji, które zajmują się planowaniem, a także nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych i projektowych,
 • właścicieli i pracowników firm budowlanych i deweloperskich, projektantów i kierowników budowy,
 • zarządców i administratorów nieruchomości, w tym ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • przedstawicieli biur projektowych oraz architektów,
 • pracowników administracji publicznej zajmujących się wydawaniem pozwoleń na budowę, planowaniem przestrzennym i tematami pokrewnymi,
 • inżynierów i kontrolerów prowadzących kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, a także pracowników nadzoru technicznego.
 • rzeczoznawców.
Szkolenia prawo budowlane: online i stacjonarnie

Szkolenia prawo budowlane oraz kursy dotyczące prawa budowlanego realizowane są w formule stacjonarnej w większości dużych miast w Polsce. Prym w tym względzie wiodą: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Łódź oraz Kraków.

Wiele szkoleń i kursów jest jednak obecnie realizowana również online, w formule zajęć na żywo. Pozwala to podnosić wiedzę i kompetencje z zakresu stosowania prawa budowalnego bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. Realizacja szkolenia online z prawa budowlanego formule zajęć na żywo oznacza możliwość zadawania pytań prowadzącemu i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia czy kursu. Dostępne są jednak również szkolenia i kursy online w postaci nagrań video oraz e-learningu, które dotyczą z reguły podstawowych zagadnień z zakresu prawa budowlanego i realizacji inwestycji budowlanych. Ich zaletą są przystępne ceny oraz możliwość realizacji zajęć w dogodnym dla uczestnika tempie i terminie. Szkolenia stacjonarne cechują się najwyższymi cenami, ze względu na konieczność zapewnienia sali szkoleniowej czy też wyżywienia uczestnikom wydarzenia.

Gdzie znaleźć szkolenia prawo budowlane?

Kalendarz obejmujący terminy i miejsce organizacji szkoleń i warsztatów z prawa budowlanego znaleźć można na górze strony. Pozwala on dużo szybciej znaleźć interesujące nas szkolenie prawo budowlane, porównać zarówno program zajęć, jak i ceny poszczególnych szkoleń, a następnie wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb. Rejestracja na szkolenia i kursy odbywa się poprzez wypełnienie bezpłatnego formularza zgłoszeniowego, który trafia do organizatora. Organizator kontaktuje się, aby potwierdzić rejestrację i dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, pomóc w uzyskaniu dofinansowania itp.

Szkolenia prawo budowlane: poznaj przepisy i praktykę prowadzenia inwestycji budowlanych.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prawo budowlane: szkolenia i kursy

Dowiedz się jak działa baza szkoleń, kursów i warsztatów z prawa budowlanego
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Naszą misją jest zebranie najlepszych szkoleń i kursów poświęconych prawu budowlanemu i nowelizacji prawa budowlanego w jednym miejscu, aby ułatwić Ci znalezienie najlepszego szkolenia.

Baza umożliwia nie tylko sprawdzenie terminów nadchodzących szkoleń z prawa budowlanego od kilkudziesięciu organizatorów z całej Polski, ale też zapoznanie się z programem szkoleń, ich cenami oraz umożliwia rejestrację na wybrany kurs lub szkolenie całkowicie online!

To bardzo łatwe, jeśli masz już wybrane szkolenie lub kurs z prawa budowlanego, wystarczy że wypełnisz elektroniczny formularz rejestracji dostępny na jego stronie. Trafi on bezpośrednio do organizatora szkolenia, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację, przyjąć płatność oraz przekazać wszystkie niezbędne informacje organizacyjne.

Absolutnie nie! Używanie serwisu do znalezienia i zapisu na szkolenia i kursy jest całkowicie bezpłatne. Płacisz tylko organizatorowi szkolenia lub kursu cenę uczestnictwa w zajęciach!
Szkolenia prawo budowlane

Zostaw swój e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie prawo budowlane.