Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-powerpoint-2010-tworzenie-prezentacji-multimedialnych-18-190914-44113-id587

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft PowerPoint 2010 - tworzenie prezentacji multimedialnych, 18-19.09.14


  ID szkolenia: 44113
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po
ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:
• Wprowadzać atrakcyjnie prezentujące się teksty z wykorzystaniem
zaawansowanych możliwości formatowania i grafiki WordArt,
• Korzystać z wzorców i szablonów co zapewni jednolity styl prezentacji
bez zbędnego wysiłku,
• Stosować grafikę rastrową i wektorową do prezentacji idei biznesowych,
• Przedstawić dane w postaci tabel i wykresów, a także uatrakcyjnić
prosty przekaz tekstowy poprzez zastosowanie obiektów SmartArt,
• Wykorzystać narrację, dźwięki a także skutecznie zapanować na tempem
pokazu, stosując zaawansowane narzędzia,
• Wydrukować prezentację w formie materiałów informacyjnych oraz
konspektu,
• Ustawić prezentację tak, aby w trakcie pokazu na rzutniku wyświetlał
się inny obraz niż na monitorze prelegenta,
• Korzystać ze skrótów klawiszowych oraz zakreślać wybrane elementy
slajdu podczas pokazu,
• Przygotować skuteczną prezentację do ważnego wystąpienia stosując się
do wskazówek doświadczonych trenerów i technik pokazu

Szkolenie skierowane jest do:

osob chcacych poznać program MS PowerPoint

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Podstawy pracy z aplikacją

1. Wprowadzenie do programu PowerPoint

a) Otwieranie, oglądanie i zapisywanie prezentacji

b) Interfejs programu

2. Nowa prezentacja – jak zacząć?

a) Tworzenie nowej pustej prezentacji

b) Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu

c) Tworzenie prezentacji na podstawie kreatora zawartości

d) Tworzenie albumu fotograficznego

3. Tworzenie slajdów i modyfikacja slajdów

a) Slajdy na podstawie gotowych układów

b) Slajdy z innej prezentacji

c) Notatki prowadzącego – jak zapamiętać więcej

4. Zapisywanie prezentacji poprzez hasło

Rozdział 2 – Praca z tekstem

1. Wstawianie i edycja tekstu

2. Formatowanie czcionki i akapitu

3. Tabulatory

4. Sprawdzanie pisowni

5. Tworzenie konspektu

6. Wstawianie konspektu z programu Microsoft Word

7. Tezaurus

Rozdział 3 – Szablony projektów

1. Dlaczego warto stosować szablony projektu?

2. Zastosowanie szablonu projektu

3. Modyfikacja szablonu

a) Szablon a wzorzec slajdów

b) Tworzenie i modyfikowanie istniejących schematów kolorów

c) Niestandardowe Tło

4. Tworzenie własnego szablonu prezentacji

5. Dodawanie nowej prezentacji do kreatora zawartości

Rozdział 4 – Wykorzystanie grafiki w prezentacji

1. Korzystanie z autokształtów

a) Wstawianie autokształtów

b) Modyfikowanie i łączenie autokształtów

c) Wyrównanie i rozmieszczenie kształtów na prezentacji

d) Grupowanie i zmiana kolejności kształtów

e) Przyciski akcji

2. Clipart – czyli grafika bez straty jakości

a) Wstawianie clipartów

b) Modyfikowanie clipartów

c) Organizacja klipów

3. WordArt

4. Grafika Rastrowa

Rozdział 5 – Tabele, wykresy i diagramy/obiekty SmartArt

1. Wstawianie i formatowanie wykresu

a) Wykres wewnętrzny

b) Wykres zewnętrzny

2. Wstawianie i formatowanie diagramów

3. Praca z tabelami

a) Wewnętrznymi

b) Zewnętrznymi

Rozdział 6 – Multimedialny charakter prezentacji – dźwięki i animacje

1. Animacja niestandardowa

2. Animacja slajdów

3. Schemat animacji

4. Dodawanie dźwięków do prezentacji

5. Narracja w prezentacji

Rozdział 7 – Drukowanie prezentacji i wymiana danych

1. Podgląd i ustawienia wydruku

2. Notatki

3. Nagłówek i stopka

4. Eksport prezentacji do Worda

5. Slajd podsumowania

6. Hiperłącza

7. Zapisywanie prezentacji jako strony sieci Web

8. Zapisywanie prezentacji w formacie PDF z wykorzystaniem narzędzi OpenSource

Rozdział 8 – Przygotowanie prezentacji do pokazu

1. Polecenie przygotuj pokaz

2. Pokazy niestandardowe

3. Widok prezentera

4. Zbiór praktycznych wskazówek dotyczących pokazu

5. Określanie czasu trwania prezentacji

6. Ukrywanie slajdu

Rozdział 9 – Wybrane zagadnienia dodatkowe

1. Ustawienia niestandardowe prezentacji

2. Opcje autokorekty

3. Porównywanie i scalanie prezentacji

4. Tworzenie własnego paska narzędzi

Rozdział 10 – Wystąpienia a prezentacja

1. Jak dobrać szablon do wystąpienia?

2. Przygotowanie wystąpienia

a) Określenie celu prezentacji

b) Dobór formy do treści

c) Określenie metod przekazu

d) Zbudowanie konspektu prezentacji

e) Zebranie materiałów pomocniczych

3. Prowadzenie wystąpienia i rola

a) Atmosfery

b) Kontaktu z uczestnikami

c) Mowy ciała

d) Tonu głosu

e) Timingu

f) Entuzjazm i jego wpływu na wynik prezentacji

4. Wnioski po wystąpieniu

5. Praktyczne rady trenera

a) Autosugestia

b) „Kotwica umysłu”

c) 7 błędów głównych

6. Zasada 4 P

a) Planuj

b) Przygotuj

c) Próbuj

d) Prezentuj

Informacje o prelegentach:

Trenerzy
posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe,
reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami
Microsoft Office Specialist.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 495 netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: Microsoft PowerPoint 2010 - tworzenie prezentacji multimedialnych, 18-19.09.14