Prawidłowe określanie (statusu) wielkości przedsiębiorstwa

O szkoleniu

Prawidłowe określenie wielkości przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim ocena czy dany podmiot spełnia definicję MŚP, ma kluczowe znaczenie w przypadku ubiegania się o fundusze unijne. Większość dostępnych źródeł wsparcia skierowanych jest bowiem do podmiotów będących mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Wiedza dot. prawidłowego sposobu oceny powiązań ma również istotne znaczenie z punktu widzenia kalkulacji limitów dostępnej pomocy de minimis. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające na samodzielne określenie wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami unijnymi – analiza powiązań osobowych, kapitałowych, gospodarczych oraz organizacyjnych w celu prawidłowego – w celu prawidłowego dopasowania dostępnych źródeł wsparcia.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów finansowo- księgowych.

Program szkolenia

1. Definicja przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Kiedy badany jest status przedsiębiorstwa? Zmiana statusu przedsiębiorstwa w cyklu życia projektu oraz konsekwencje tych zmian.

3. Pułapy określające wielkość przedsiębiorstwa oraz podstawowe zasady ich kalkulacji.

4. Horyzont czasowy stosowany przy określaniu wielkości badanego podmiotu – jaki wpływ na status przedsiębiorstwa mają zmiany ? Czy bazowanie na ostatnich trzech okresach obrachunkowych jest zawsze wystarczające?

5. Przedsiębiorstwo samodzielne.

6. Przedsiębiorstwo partnerskie.

7. Przedsiębiorstwo powiązane oraz szersze omówienie zagadnienia dominującego wpływu:
a) bezpośredni typ powiązań,
b) pośredni typ powiązań,
c) powiązania przez osoby fizyczne jako szczególny typ powiązań (omówienie relacji gospodarczych oraz organizacyjnych).

8. Powiązania a pomoc de minimis.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!