Anna Franiak

Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!

Pojęcie compliance w ostatnich latach robi zawrotną karierę i pojawia się coraz częściej w świecie wielkiego biznesu. Sprawdź czym jest compliance oraz co znaczy compliance po polsku oraz skąd popularność tego pojęcia w świecie biznesu.

Spis treści

 1. Co to jest compliance?
 2. Jakie są zadania compliance?
 3. System compliance
 4. Kto zobowiązany jest wdrożyć system compliance?
 5. Podsumowanie
Co to jest compliance?

Compliance, czyli zgodność – jest to całokształt działań podejmowanych przez organizację w celu zapewnienia, że prowadzona przez nią działalność jest zgodna z prawem (hard law) oraz regulaminami wewnętrznymi (soft law).

Słowo compliance pochodzi z języka angielskiego. Compliance po polsku to zgodność.

Jakie są zadania compliance?

Jeśli w organizacji utworzono komórkę zajmującą się tematyką zapewnienia zgodności, czyli compliance, to jej podstawowym celem istnienia są przede wszystkim:

 • zapobieganie i minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • zapobieganie stratom finansowym spowodowanym ewentualnymi karami w związku z działalnością niezgodną z prawem,
 • zapobieganie utracie dobrej marki i reputacji spowodowanych brakiem przestrzegania norm prawnych, etycznych, branżowych, społecznych itp.

W praktyce do najpopularniejszych zadań compliance należą:

 • opracowywanie strategii zapewnienia zgodności działalności z prawem,
 • przygotowanie i wdrożenie planu działań operacyjnych niezbędnych do zapewnienia zgodności,
 • przygotowanie wszelkiego typu procedur pozwalających minimalizować ryzyko niezgodności,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli i audytów wskazujących poziom naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
 • zawiadamianie zarządu oraz instytucji publicznych o wykrytych nieprawidłowościach,
 • szkolenie pracowników zmierzające do ograniczenia ryzyka podejmowania działań niezgodnych z regulacjami,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia konfliktów interesu w kontekście współpracy z kontrahentami.

Chcesz poznać Compliance?

Zobacz kursy i szkolenia Compliance

System compliance

W użyciu często pojawia się również pojęcie system compliance. System Compliance to całokształt regulacji, rozwiązań organizacyjnych oraz narzędzi wdrożonych w organizacji, aby zapewnić zgodność jej działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, a nawet dobrymi praktykami i kodeksami etycznymi. W skład systemu compliance wchodzić mogą między innymi: utworzenie działu zapewnienia zgodności, powołanie i zatrudnienie Compliance Officera lub Compliance Managera, szkolenia z zapewnienia zgodności z prawem organizowane dla pracowników, system informatyczny służący do zgłaszania nadużyć czy działań niezgodnych z prawem, okresowe audyty wewnętrzne badające ryzyko wystąpienia niezgodności itp.

Co to jest compliance?

Kto zobowiązany jest wdrożyć system compliance?

Utworzenie stanowiska Compliance Officer jest obowiązkowe w instytucjach rynku finansowego, w tym przede wszystkim w bankach. Zadaniem osób zatrudnionych na tym stanowisku jest między innymi przygotowanie i kontrola procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy (tzw. AML). Coraz więcej dużych i średnich firm decyduje się na dobrowolne utworzenie tego typu stanowiska, aby ograniczyć ryzyko strat, które powodować może działanie w opozycji do prawa. Trwają również prace ustawodawcze nad przepisami, które przewidują, że system compliance będzie obowiązkowy we wszystkich średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Podsumowanie

Compliance po polsku to zgodność. Compliance oznacza całokształt działań podejmowanych przed przedsiębiorstwo, instytucję lub inną organizacę na rzecz zapewenienia, że działa ona w zgodzie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System compliance to zarówno rozwiązania organizacyjne, narzędzia i działania ograniczające ryzyko wystąpienia niezgodności z prawem i możliwymi stratami finasowymi i reputacyjnymi na tym tle.

Anna Franiak

Anna Franiak

Redaktor Eventis.pl

Od kilku lat zajmuję się przygotowaniem materiałów merytorycznych dla czołowych polskich portali internetowych, a także na potrzeby prasy, radia i telewizji. Specjalizuję się w tematyce związanej z nowoczesnymi metodami marketingu, promocji oraz działań z zakresu Public Relations. Nie są mi obce tematy dotyczące psychologii reklamy, komunikacji wewnętrznej, wywierania wpływu czy też negocjacji oraz technik sprzedaży.

Polecane wydarzenia

HIGH5 Training Group

Compliance antykorupcyjny i sygnaliści w firmie

 • Warszawa, 16-17 marzec 2023
 • 1 690 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?
15 września 2022
Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?

Dowiedz się co to jest CRM, jakie funkcjonalności posiada system CRM oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie strategii i systemu CRM w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej
Copywriting: co to jest i ile kosztuje profesjonalny copywriting?
12 września 2022
Copywriting: co to jest i ile kosztuje profesjonalny copywriting?

Zajmujesz się biznesem, prowadzisz działalność przez Internet? Dowiedz się co to jest copywriting, jakie ma zastosowanie w biznesie oraz sprawdź ile kosztuje profesjonalny copywriting.

Czytaj więcej
Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?
31 sierpnia 2022
Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?

Dowiedz się czy będąc przedsiębiorcą i prowadząc działalność gospodarczą możesz zaliczyć koszt udziału w szkoleniu, kursie lub konferencji w koszty uzyskania przychodu? Sprawdź też czy można do kosztów zaliczyć dietę, koszty noclegu i przejazdu?

Czytaj więcej
Co to jest pomoc de minimis, jakie są jej limity?
19 sierpnia 2022
Co to jest pomoc de minimis, jakie są jej limity?

Dowiedz się czym jest pomoc de minimis, jakie są zasady jej przyznawania oraz jakie limity pomocy de minimis obowiązują w 2022 roku. Sprawdź branże wyłączone z pomocy de minimis.

Czytaj więcej