Anna Gajewska

Compliance Officer – rola w firmie i zakres obowiązków

Stanowisko Compliance Officer (lub Compliance Manager) do niedawna było obowiązkowe w bankowości i instytucjach z sektora finansowego. Złożone otoczenie prawne oraz ryzyko niezgodności z przepisami prawa i spowodowanych tym strat finansowych oraz wizerunkowych sprawia jednak, że Compliance Officer pojawia się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. W planach jest również wprowadzenie obowiązku powoływania Compliance Officer’ów w wybranych przedsiębiorstwach. Dowiedz się czym zajmuje się Compliance Officer i jaka jest jego rola w firmie.

Spis treści:

 1. Czym jest Compliance? Compliance po polsku.
 2. Kim jest Compliance Officer?
 3. Zakres obowiązków Compliance Officera
 4. Praca w zawodzie Compliance Officer
 5. Czym jest system zarządzania zgodnością?
Czym jest Compliance? Compliance po polsku.

Słowo compliance pochodzi z języka angielskiego. Compliance po polsku w dosłownym znaczeniu to zgodność.

Compliance to w praktyce całokształt działań zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z prawem krajowym i międzynarodowymi, regulacjami branżowymi (tzw. hard law), a także politykami i standardami wewnętrznymi dotyczącymi przyjętych i akceptowalnych zasad postępowania (tzw. soft law). Dowiedz się więcej co to jest compliance?

Mówiąc o wdrożeniu czy przygotowaniu systemu compliance w organizacji, de facto mamy na myśli zarówno kwestie powołania odpowiednich zespołów i stanowisk dedykowanych do zajmowania się tą tematyką, jak też cały szereg działań, procedur i rozwiązań organizacyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej. Obejmuje to działania z zakresu prawa, zarządzania i audytu, zarządzania ryzykiem oraz z zakresu controllingu.

Sprawdź szkolenia Compliance

Kim jest Compliance Officer?

Stanowisko Compliance Officera od lat jest obowiązkowe w bankowości, ale w dzisiejszych czasach, w niepewnym, zmiennym i złożonym otoczeniu biznesowym coraz więcej firm potrzebuje funkcji i komórek odpowiedzialnych za stanie na straży zgodności działań i decyzji podejmowanych w organizacji z literą prawa. Compliance Offierów powołuje się dzisiaj w firmach informatycznych, farmaceutycznych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego oraz we wszystkich innych poddanych silnym regulacjom prawnym.

Compliance Officer lub Compliance Manager to po polsku główny specjalista ds. zapewnienia zgodności (stosowane są też tłumaczenia dyrektor ds. zgodności, kierownik ds. zgodności), a jego rolą jest jest zarządzanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia braku zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi przedsiębiorstwa lub organizacji, a także z rozmaitymi standardami branżowymi, normami czy dobrymi praktykami. Celem działania Compliance Officera jest więc:

 • zapobieganie ryzyku prowadzenia działalności w opozycji do przepisów prawa,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia strat finansowych,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia utraty reputacji przedsiębiorstwa z powodu nie przestrzegania przyjętych norm prawnych, jak też etycznych i społecznych.
Zakres obowiązków Compliance Officera

Zakres obowiązków osób pracujących na stanowisku Compliance Officera oraz działów ds. Compliance to między innymi:

 • przygotowanie strategii i planu operacyjnego działań niezbędnych do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa,
 • inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie procedur i standardów wewnętrznych organizacji w zakresie etyki i sposobów działania,
 • monitorowanie, audyt wewnętrzny i kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
 • zapewnianie standardów postępowania z informacjami poufnymi, ochrona danych osobowych itp.
 • współpraca przy wdrożeniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, najczęściej przy współpracy z AML Officer’ami,
 • raportowanie stanu przestrzegania prawa do zarządu i przełożonych, doradzanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksu postępowania, standardów rynkowych, i dobrych praktyk,
 • zapobieganie konfliktom interesu, monitorowanie umów z kontrahentami i ich przestrzegania,
 • organizacja kanałów typu whistleblow mających na celu lepsze wykrywanie działań wykraczających poza przyjęte i obowiązujące normy i zasady działania,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak radcy prawni i kancelarie prawne wspierającymi organizację w obszarze prawa, audytu itp.,
 • nadzór nad prowadzoną działalnością maklerską, powierniczą,
 • identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego z wymogów prawa,
 • zgłaszanie do organów publicznych przypadków naruszeń prawa,
 • edukacja pracowników, wprowadzanie standardów i rozwój świadomości w zakresie compliance u członków i pracowników organizacji.

Do kogo raportuje Compliance Officer? Compliance Officer często raportuje bezpośrednio do zarządu, chociaż formalnie może być członkiem działu administracji, działu prawnego itp.

Compliance Officer

Praca w zawodzie Compliance Officer

Zawód Compliance Officer to niewątpliwie zawód przyszłości. Popularność tej funkcji w organizacjach będzie rosła, a wraz z nią zapotrzebowanie na wysoko wykfalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Zawód CO polecany jest zwłaszcza osobom o wykształceniu prawniczym, praktyczną wiedzą biznesową z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, a także osobom z doświadczeniami w controllingu i audycie.

Jak zostać Compliance Officer'em? W przygotowaniu do pełnienia roli Compliance Officer pomóc mogą specjalistyczne szkolenia oraz kursy z zakresu compliance. Na stanowisku tym niezbędne jest stałe podnoszenie kompetencji i wiedzy z zakresu prawa, norm prawnych, standardów działania i etyki. Stanowisko to wymaga wysokich umiejętności analitycznych i organizacyjnych, ale również szeregu umiejętności osobistych od efektywnej komunikacji interpersonalnej, przez asertywność i odporność na stres, aż po umiejętność prowadzenia szkoleń itp.

Ile zarabia Compliance Officer? W umiejętności i wiedzę warto inwestować, gdyż stanowisko Compliance Offiera wiąże się nie tylko z wysokimi wymaganiami i odpowiedzialnością, ale też atrakcyjnym wynagrodzeniem. Badania płacone pokazują, że mediana zarobków Compliance Officerów wynosi 8 500 zł, a osoby z największym doświadczeniem i zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach mogą liczyć nawet na wynagrodzenie przekraczające 12 000 zł miesięcznie.

Czym jest system zarządzania zgodnością?

Jednym z zadań Compliance Officera jest kompleksowe przygotowanie strategii zarządzania zgodnością, która często nazywana jest systemem zarządzania zgodnością. Polega to na zintegrowaniu zarządzania firmą od strony finansowej, prawnej, etycznej i compliance, dopasowaniu podejmowanych działań do specyfiki branży i organizacji oraz budowaniu kultury Compliance opartej na wiedzy, świadomości, kodeksach postępowania oraz cyklicznym monitorowaniu i raportowaniu wyników prowadzonych działań i stanu zgodności.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Puls Biznesu Konferencje

VIII Forum Compliance Officer

 • już od 2 195 zł
 • już od 2 195 zł
Zapisz się
Langas Regtech sp. z o.o.

Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

 • już od 1 970 zł
 • już od 1 970 zł
Zapisz się
Centrum Naukowo - Techniczne A2K CeNT s.c.

Jak określić zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu?

 • już od 250 zł
 • już od 250 zł
Zapisz się
J.G.Training

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka

 • już od 1 290 zł
 • już od 1 290 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?
16 grudnia 2022
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?

Umiejętności kadry menedżerskiej zatrudnionej w organizacji mają kluczowe znaczenie dla efektywności jej działania oraz wytworzonej kultury organizacyjnej. Dlatego warto poznać kluczowe kompetencje menedżerskie oraz sposoby ich rozwijania.

Czytaj więcej
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?
12 grudnia 2022
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?

Dowiedz się czym jest NLP, jakie są najpopularniejsze techniki NLP i w jakich sytuacjach stosuje się najczęściej programowanie neurolingwistyczne. Poznaj argumenty za i przeciw stosowaniu technik NLP.

Czytaj więcej