Anna Gajewska

Compliance Officer – rola w firmie i zakres obowiązków

Stanowisko Compliance Officer do niedawna było obowiązkowe w bankowości i instytucjach z sektora finansowego. Złożone otoczenie prawne oraz ryzyko niezgodności z przepisami prawa i spowodowanych tym strat finansowych oraz wizerunkowych sprawia jednak, że Compliance Officer pojawia się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. W planach jest również wprowadzenie obowiązku powoływania Compliance Officer’ów w wybranych przedsiębiorstwach. Dowiedz się czym zajmuje się Compliance Officer i jaka jest jego rola w firmie.

Spis treści:

 1. Czym jest Compliance? Compliance po polsku.
 2. Kim jest Compliance Officer?
 3. Zakres obowiązków Compliance Officera
 4. Praca w zawodzie Compliance Officer
 5. Czym jest system zarządzania zgodnością?
Czym jest Compliance? Compliance po polsku.

Słowo compliance pochodzi z języka angielskiego. Compliance po polsku w dosłownym znaczeniu to zgodność.

Compliance to w praktyce całokształt działań zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z prawem krajowym i międzynarodowymi, regulacjami branżowymi (tzw. hard law), a także politykami i standardami wewnętrznymi dotyczącymi przyjętych i akceptowalnych zasad postępowania (tzw. soft law).

Mówiąc o wdrożeniu czy przygotowaniu systemu compliance w organizacji, de facto mamy na myśli zarówno kwestie powołania odpowiednich zespołów i stanowisk dedykowanych do zajmowania się tą tematyką, jak też cały szereg działań, procedur i rozwiązań organizacyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej. Obejmuje to działania z zakresu prawa, zarządzania i audytu, zarządzania ryzykiem oraz z zakresu controllingu.

Kim jest Compliance Officer?

Stanowisko Compliance Officera od lat jest obowiązkowe w bankowości, ale w dzisiejszych czasach, w niepewnym, zmiennym i złożonym otoczeniu biznesowym coraz więcej firm potrzebuje funkcji i komórek odpowiedzialnych za stanie na straży zgodności działań i decyzji podejmowanych w organizacji z literą prawa. Compliance Offierów powołuje się dzisiaj w firmach informatycznych, farmaceutycznych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego oraz we wszystkich innych poddanych silnym regulacjom prawnym.

Compliance Officer to po polsku główny specjalista ds. zapewnienia zgodności (stosowane są też tłumaczenia dyrektor ds. zgodności, kierownik ds. zgodności), a jego rolą jest jest zarządzanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia braku zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi przedsiębiorstwa lub organizacji, a także z rozmaitymi standardami branżowymi, normami czy dobrymi praktykami. Celem działania Compliance Officera jest więc:

 • zapobieganie ryzyku prowadzenia działalności w opozycji do przepisów prawa,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia strat finansowych,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia utraty reputacji przedsiębiorstwa z powodu nie przestrzegania przyjętych norm prawnych, jak też etycznych i społecznych.
Zakres obowiązków Compliance Officera

Zakres obowiązków osób pracujących na stanowisku Compliance Officera oraz działów ds. Compliance to między innymi:

 • przygotowanie strategii i planu operacyjnego działań niezbędnych do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa,
 • inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie procedur i standardów wewnętrznych organizacji w zakresie etyki i sposobów działania,
 • monitorowanie, audyt wewnętrzny i kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
 • zapewnianie standardów postępowania z informacjami poufnymi, ochrona danych osobowych itp.
 • współpraca przy wdrożeniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, najczęściej przy współpracy z AML Officer’ami,
 • raportowanie stanu przestrzegania prawa do zarządu i przełożonych, doradzanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksu postępowania, standardów rynkowych, i dobrych praktyk,
 • zapobieganie konfliktom interesu, monitorowanie umów z kontrahentami i ich przestrzegania,
 • organizacja kanałów typu whistleblow mających na celu lepsze wykrywanie działań wykraczających poza przyjęte i obowiązujące normy i zasady działania,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak radcy prawni i kancelarie prawne wspierającymi organizację w obszarze prawa, audytu itp.,
 • nadzór nad prowadzoną działalnością maklerską, powierniczą,
 • identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego z wymogów prawa,
 • zgłaszanie do organów publicznych przypadków naruszeń prawa,
 • edukacja pracowników, wprowadzanie standardów i rozwój świadomości w zakresie compliance u członków i pracowników organizacji.

Do kogo raportuje Compliance Officer? Compliance Officer często raportuje bezpośrednio do zarządu, chociaż formalnie może być członkiem działu administracji, działu prawnego itp.

Compliance Officer

Praca w zawodzie Compliance Officer

Zawód Compliance Officer to niewątpliwie zawód przyszłości. Popularność tej funkcji w organizacjach będzie rosła, a wraz z nią zapotrzebowanie na wysoko wykfalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Zawód CO polecany jest zwłaszcza osobom o wykształceniu prawniczym, praktyczną wiedzą biznesową z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, a także osobom z doświadczeniami w controllingu i audycie.

Jak zostać Compliance Officer'em? W przygotowaniu do pełnienia roli Compliance Officer pomóc mogą specjalistyczne szkolenia oraz kursy z zakresu compliance. Na stanowisku tym niezbędne jest stałe podnoszenie kompetencji i wiedzy z zakresu prawa, norm prawnych, standardów działania i etyki. Stanowisko to wymaga wysokich umiejętności analitycznych i organizacyjnych, ale również szeregu umiejętności osobistych od efektywnej komunikacji interpersonalnej, przez asertywność i odporność na stres, aż po umiejętność prowadzenia szkoleń itp.

Ile zarabia Compliance Officer? W umiejętności i wiedzę warto inwestować, gdyż stanowisko Compliance Offiera wiąże się nie tylko z wysokimi wymaganiami i odpowiedzialnością, ale też atrakcyjnym wynagrodzeniem. Badania płacone pokazują, że mediana zarobków Compliance Officerów wynosi 8 500 zł, a osoby z największym doświadczeniem i zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach mogą liczyć nawet na wynagrodzenie przekraczające 12 000 zł miesięcznie.

Czym jest system zarządzania zgodnością?

Jednym z zadań Compliance Officera jest kompleksowe przygotowanie strategii zarządzania zgodnością, która często nazywana jest systemem zarządzania zgodnością. Polega to na zintegrowaniu zarządzania firmą od strony finansowej, prawnej, etycznej i compliance, dopasowaniu podejmowanych działań do specyfiki branży i organizacji oraz budowaniu kultury Compliance opartej na wiedzy, świadomości, kodeksach postępowania oraz cyklicznym monitorowaniu i raportowaniu wyników prowadzonych działań i stanu zgodności.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Puls Biznesu Konferencje

VII Forum Compliance Officer

 • Warszawa, 22-23 luty 2022
 • już od 1995 PLN
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads
13 grudnia 2021
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads

Sprawdź kiedy warto prowadzić działania reklamowe w wyszukiwarce internetowej oraz dowiedz się jak uruchomić swoją pierwszą kampanię w programie reklamowym Google Ads?

Czytaj więcej
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP
10 grudnia 2021
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP

Dowiedz się czym jest BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych prowadzona przez PARP, jakie są zasady jej działania i możliwości starania się o dofinansowanie do usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, usługi doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej