Anna Franiak

Compliance Officer – rola w firmie i zakres obowiązków

Stanowisko Compliance Officer (lub Compliance Manager) do niedawna było obowiązkowe w bankowości i instytucjach z sektora finansowego. Złożone otoczenie prawne oraz ryzyko niezgodności z przepisami prawa i spowodowanych tym strat finansowych oraz wizerunkowych sprawia jednak, że Compliance Officer pojawia się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. W planach jest również wprowadzenie obowiązku powoływania Compliance Officer’ów w wybranych przedsiębiorstwach. Dowiedz się czym zajmuje się Compliance Officer i jaka jest jego rola w firmie.

Spis treści:

 1. Czym jest Compliance? Compliance po polsku.
 2. Kim jest Compliance Officer?
 3. Zakres obowiązków Compliance Officera
 4. Praca w zawodzie Compliance Officer
 5. Czym jest system zarządzania zgodnością?
Czym jest Compliance? Compliance po polsku.

Słowo compliance pochodzi z języka angielskiego. Compliance po polsku w dosłownym znaczeniu to zgodność.

Compliance to w praktyce całokształt działań zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z prawem krajowym i międzynarodowymi, regulacjami branżowymi (tzw. hard law), a także politykami i standardami wewnętrznymi dotyczącymi przyjętych i akceptowalnych zasad postępowania (tzw. soft law). Dowiedz się więcej co to jest compliance?

Mówiąc o wdrożeniu czy przygotowaniu systemu compliance w organizacji, de facto mamy na myśli zarówno kwestie powołania odpowiednich zespołów i stanowisk dedykowanych do zajmowania się tą tematyką, jak też cały szereg działań, procedur i rozwiązań organizacyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej. Obejmuje to działania z zakresu prawa, zarządzania i audytu, zarządzania ryzykiem oraz z zakresu controllingu.

Sprawdź szkolenia Compliance

Kim jest Compliance Officer?

Stanowisko Compliance Officera od lat jest obowiązkowe w bankowości, ale w dzisiejszych czasach, w niepewnym, zmiennym i złożonym otoczeniu biznesowym coraz więcej firm potrzebuje funkcji i komórek odpowiedzialnych za stanie na straży zgodności działań i decyzji podejmowanych w organizacji z literą prawa. Compliance Offierów powołuje się dzisiaj w firmach informatycznych, farmaceutycznych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego oraz we wszystkich innych poddanych silnym regulacjom prawnym.

Compliance Officer lub Compliance Manager to po polsku główny specjalista ds. zapewnienia zgodności (stosowane są też tłumaczenia dyrektor ds. zgodności, kierownik ds. zgodności), a jego rolą jest jest zarządzanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia braku zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi przedsiębiorstwa lub organizacji, a także z rozmaitymi standardami branżowymi, normami czy dobrymi praktykami. Celem działania Compliance Officera jest więc:

 • zapobieganie ryzyku prowadzenia działalności w opozycji do przepisów prawa,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia strat finansowych,
 • zapobieganie możliwości wystąpienia utraty reputacji przedsiębiorstwa z powodu nie przestrzegania przyjętych norm prawnych, jak też etycznych i społecznych.
Zakres obowiązków Compliance Officera

Zakres obowiązków osób pracujących na stanowisku Compliance Officera oraz działów ds. Compliance to między innymi:

 • przygotowanie strategii i planu operacyjnego działań niezbędnych do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa,
 • inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie procedur i standardów wewnętrznych organizacji w zakresie etyki i sposobów działania,
 • monitorowanie, audyt wewnętrzny i kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
 • zapewnianie standardów postępowania z informacjami poufnymi, ochrona danych osobowych itp.
 • współpraca przy wdrożeniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, najczęściej przy współpracy z AML Officer’ami,
 • raportowanie stanu przestrzegania prawa do zarządu i przełożonych, doradzanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksu postępowania, standardów rynkowych, i dobrych praktyk,
 • zapobieganie konfliktom interesu, monitorowanie umów z kontrahentami i ich przestrzegania,
 • organizacja kanałów typu whistleblow mających na celu lepsze wykrywanie działań wykraczających poza przyjęte i obowiązujące normy i zasady działania,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak radcy prawni i kancelarie prawne wspierającymi organizację w obszarze prawa, audytu itp.,
 • nadzór nad prowadzoną działalnością maklerską, powierniczą,
 • identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego z wymogów prawa,
 • zgłaszanie do organów publicznych przypadków naruszeń prawa,
 • edukacja pracowników, wprowadzanie standardów i rozwój świadomości w zakresie compliance u członków i pracowników organizacji.

Do kogo raportuje Compliance Officer? Compliance Officer często raportuje bezpośrednio do zarządu, chociaż formalnie może być członkiem działu administracji, działu prawnego itp.

Compliance Officer

Praca w zawodzie Compliance Officer

Zawód Compliance Officer to niewątpliwie zawód przyszłości. Popularność tej funkcji w organizacjach będzie rosła, a wraz z nią zapotrzebowanie na wysoko wykfalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Zawód CO polecany jest zwłaszcza osobom o wykształceniu prawniczym, praktyczną wiedzą biznesową z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, a także osobom z doświadczeniami w controllingu i audycie.

Jak zostać Compliance Officer'em? W przygotowaniu do pełnienia roli Compliance Officer pomóc mogą specjalistyczne szkolenia oraz kursy z zakresu compliance. Na stanowisku tym niezbędne jest stałe podnoszenie kompetencji i wiedzy z zakresu prawa, norm prawnych, standardów działania i etyki. Stanowisko to wymaga wysokich umiejętności analitycznych i organizacyjnych, ale również szeregu umiejętności osobistych od efektywnej komunikacji interpersonalnej, przez asertywność i odporność na stres, aż po umiejętność prowadzenia szkoleń itp.

Ile zarabia Compliance Officer? W umiejętności i wiedzę warto inwestować, gdyż stanowisko Compliance Offiera wiąże się nie tylko z wysokimi wymaganiami i odpowiedzialnością, ale też atrakcyjnym wynagrodzeniem. Badania płacone pokazują, że mediana zarobków Compliance Officerów wynosi 8 500 zł, a osoby z największym doświadczeniem i zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach mogą liczyć nawet na wynagrodzenie przekraczające 12 000 zł miesięcznie.

Czym jest system zarządzania zgodnością?

Jednym z zadań Compliance Officera jest kompleksowe przygotowanie strategii zarządzania zgodnością, która często nazywana jest systemem zarządzania zgodnością. Polega to na zintegrowaniu zarządzania firmą od strony finansowej, prawnej, etycznej i compliance, dopasowaniu podejmowanych działań do specyfiki branży i organizacji oraz budowaniu kultury Compliance opartej na wiedzy, świadomości, kodeksach postępowania oraz cyklicznym monitorowaniu i raportowaniu wyników prowadzonych działań i stanu zgodności.

Anna Franiak

Anna Franiak

Redaktor Eventis.pl

Specjalizuję się w obszarach finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych, bankowości, ubezpieczeń i prawa. Moje doświadczenie pozwala mi śledzić i analizować najnowsze trendy oraz zmiany w tych dziedzinach, co umożliwia mi dostarczanie czytelnikom aktualnych i wartościowych informacji. W mojej pracy stawiam na ciągłe pogłębianie wiedzy. Oprócz tego, skupiam się na przekazywaniu istotnych aspektów zmieniającego się prawa, które mają wpływ na prowadzenie działalności w różnych sektorach.

Polecane wydarzenia

Langas Regtech sp. z o.o.

AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML

 • już od 2 156 zł
 • od 2 156 zł
Zapisz się
Langas Regtech sp. z o.o.

Skuteczny Compliance Oficer

 • już od 2 492 zł
 • od 2 492 zł
Zapisz się

Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

 • już od 1 910 zł
 • od 1 910 zł
Zapisz się
Langas Regtech sp. z o.o.

Certyfikowany Compliance Oficer CCO2

 • już od 2 156 zł
 • od 2 156 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?
15 maja 2024
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?

Media społecznościowe są nieodłączną częścią budowania firmy oraz swojej pozycji zawodowej. Dowiedz się jak wykorzystać LinkedIn, największą platformę społecznościową dla profesjonalistów.

Czytaj więcej
Czym są kryptowaluty - Poradnik o walutach cyfrowych!
15 maja 2024
Czym są kryptowaluty - Poradnik o walutach cyfrowych!

Rozwój światowych rynków finansowych postępuje w bardzo szybkim tempie. Nieodłączną częścią tego rynku stały się też kryptowaluty, które mogą być ciekawym środkiem płatniczym oraz cechują się wysokim potencjałem do rozwoju.

Czytaj więcej
Brygadzista – kto to jest brygadzista, jaki ma zakres obowiązków i ile zarabia?
10 maja 2024
Brygadzista – kto to jest brygadzista, jaki ma zakres obowiązków i ile zarabia?

Brygadzista to popularne stanowisko w budownictwie czy produkcji. Dowiedz się kim jest brygadzista, na czym polega jego rola i jaki jest zakres obowiązków. Poznaj zarobki brygadzistów pracujących w różnych branżach w Polsce.

Czytaj więcej