Sebastian Nowak

Cyberbezpieczeństwo

Edytowany: 23.08.2021
Przewiń do bazy szkoleń i konferencji

Cyberprzestrzeń daje niemal nieograniczone możliwości, a człowiek wciąż odkrywa nowe metody jej wykorzystania. Tam, gdzie pojawiają się korzyści, pojawiają się również zagrożenia – stąd potrzeba dbania o cyberbezpieczeństwo. Co to takiego, na czym dokładnie polega? Kogo i przed czym ma za zadanie chronić?

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to nic innego jak bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Pod tym pojęciem rozumie się wszelkie techniki, procesy i praktyki mające je zapewniać. W praktyce polega to na ochronie sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. Pojęcie cyberbezpieczeństwa może być również rozumiane jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Tego typu techniki mają coraz większe znaczenie w świecie, w którym coraz więcej sfer życia, usługi i procesów przenosi się do sieci. Cyberprzestrzenią określa się bowiem przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne.

Głównym polskim aktem prawnym dotyczącym tych zagadnień jest Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od 31 października 2019 roku obowiązuje również Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024.

Cyberbezpieczeństwo – najważniejsze wyzwania

Zapewnienie optymalnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest niezwykle złożonym i wymagającym zadaniem. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że zagrożenia i ich charakter stale ewoluują. Konieczne jest też podejście kompleksowe, obejmujące ochronę wszystkich elementów cyberprzestrzeni. Do najważniejszych zadań, jakie wchodzą w skład cyberbezpieczeństwa na dowolnym obszarze i szczeblu, należą:

Każda organizacja powinna we własnym zakresie dbać o powyższe czynniki, z uwzględnieniem zmieniających się realiów w zakresie typów i skali zagrożeń. Dlatego tak ważne jest szkolenie pracowników i inwestowanie w ich rozwój.

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Zajmuję się tematyką nowoczesnych technologii w biznesie, między innymi z zakresu marketingu internetowego (SEM, SEO, copywriting, systemy analityczne dla eCommerce), a także tematami specjalistycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowiskach specjalistów i menedżerów.

Polecane wydarzenia

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Cyberbezpieczeństwo osobiste i firmowe

  • Warszawa, 21 października 2021
  • już od 720 PLN
Zapisz się
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

  • już od 1100 PLN
Zapisz się