Baza szkoleń i kursów z RODO z całej Polski!

 • Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych RODO
 • Znajdź program zajęć najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb
 • Zarejestruj się na szkolenie online!
 • Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych RODO
 • Znajdź program zajęć najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb
 • Zarejestruj się na szkolenie online!
szkolenia RODO online
Przewiń stronę

Szkolenia RODO: 27

 • Online, 25 stycznia 2021
 • już od 89 PLN
już od 89 PLN
 • Online, 11 stycznia 2021
 • już od 89 PLN
już od 89 PLN
już od 690 PLN
Artykuł

RODO – kompendium wiedzy

RODO to termin, który zdominował wiele rozmów i informacji biznesowych w 2018 roku. To rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych do dziś wzbudza również wiele obaw i niejasności. Dowiedz się, czym dokładnie jest RODO, jakie są cele wprowadzenia nowych przepisów i jakie obowiązki zostały tym samym nałożone na przedsiębiorców.

Czym jest RODO?

RODO to skrót od nazwy Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, która już sama w sobie wyjaśnia charakter aktu prawnego. W dokumentach unijnych nazywany jest z kolei GDPR (od angielskiej nazwy General Data Protection Regulation). To rozporządzenie, które weszło w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku i dotyczy każdego przedsiębiorcy oferującego produkty lub świadczącego usługi osobom prywatnym na terenie UE (również firm z siedzibą poza Unią). Pośrednio dotyczy także wszystkich konsumentów, którzy zgodnie z nim uzyskują liczne prawa. Przepisy rozporządzenia dotyczą ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem. Mają na celu ujednolicenie regulacji obowiązujących w krajach członkowskich Unii.

Czym są dane osobowe?

RODO dotyczy danych osobowych i precyzyjnie określa ich definicję. To wszelkie dane o osobie fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości, a zatem np.:
 • imię i nazwisko,
 • numer identyfikacyjny (np. PESEL),
 • identyfikator internetowy,
 • dane o lokalizacji.
Rozporządzenie zawiera również pojęcie danych wrażliwych (czyli np. tych dotyczących stanu zdrowia czy poglądów politycznych), które także podlegają szczególnej ochronie.

Najważniejsze zmiany w związku z RODO

Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian w dotychczasowym postępowaniu i procedurach. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO oznacza dla konsumentów (osób fizycznych) szereg nowych praw, m.in.:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do bycia zapomnianym (usunięcia z baz administratora wszelkich danych na swój temat),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do poprawiania danych.
W związku z tym przedsiębiorcy i wszelkie jednostki, które zarządzają danymi osobowymi muszą m.in.:
 • dbać o odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanych danych osobowych,
 • przekazywać klientom informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych,
 • każdorazowo uzyskiwać zgodę na wykorzystanie danych osobowych,
 • prowadzić dokumentację przetwarzania danych,
 • informować o naruszeniu bezpieczeństwa danych w ciągu 72 godzin od zajścia, które mogło skutkować ich dostaniem się w niepowołane ręce,
 • na żądanie organu nadzorczego przedstawić dokumentację potwierdzającą przestrzeganie prawa,
 • przechowywać dokumenty potwierdzające kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kiedy oraz w jakim zakresie.
Wymusiło to wprowadzenie wielu nowych procedur i zwiększyło zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych oraz szkolenia z RODO. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie sankcje, co skutecznie motywuje przedsiębiorców do stosowania się do nowych reguł.
 

Co jeszcze warto wiedzieć o RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (z ang. GDPR - General Data Protection Regulation) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jest to rozporządzenie unijne, które zwiera szereg przepisów i regulacji jak chronić dobro osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz regulujące kwestie swobody przepływu tych danych osobowych.

Celem wprowadzenia RODO jest harmonizacja (czyli ujednolicenie) prawa w ramach krajów tworzących UE oraz zapewnienie każdemu z nas lepszej kontroli nad naszymi danymi osobowymi. 
 

Szkolenia RODO dla pracowników przedsiębiorstw

Ze względu na złożoność tematyki ochrony danych osobowych, a także wysokie kary w przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, dobre zapoznanie pracowników z przepisami oraz wdrożenie systemów ochrony danych osobowych stało się bardzo ważne dla wielu polskich i europejskich firm. Dostępne na rynku szkolenia koncentrują się na dostarczeniu informacji o wymogach i przepisach prawnych, przekazaniu informacji o powoływaniu Inspektorów Danych Osobowych (IOD bądź potocznie IODO) w miejsce danych ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialności za naruszenia przepisów RODO itp.

Szkolenia odbywają się w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Lubinie, Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Opolu, Rzeszowie i wielu innych, mniejszych miastach i miejscowościach. W serwisie eventis.pl prezentujemy listę szkoleń, kursów i warsztatów wraz z ich terminem, programem merytorycznym, cenami i dostępnymi zniżkami, w tym o możliwości uzyskania dofinansowania z UE.

Jak wybrać dobre szkolenie z RODO, ile kosztuje szkolenie z RODO w 2020 roku?

Przy wyborze szkolenia z RODO nie należy kierować się tylko ceną, ale również programem merytorycznym, metodami szkolenia (warsztaty, ćwiczenia, wykłady) oraz sylwetkami prelegentów. Należy pamiętać, że na cenę szkolenia składa się wiele elementów, takich jak wynajęcie sali szkoleniowej, serwisy kawowy czy obiadowy, materiały szkoleniowe, wynagrodzenie prowadzącego i prelegentów, a także promocja szkolenia i marża firmy szkoleniowej. Po podsumowaniu tych elementów należy zwrócić uwagę, że zapewnienie dobrego merytorycznie szkolenia w cenie np. 300 zł za dzień nie jest możliwe. Dlatego porównujmy oferty szkoleń i kursów z RODO zanim dokonamy ostatecznego wyboru.

Nowelizacja RODO

Już 4 maja 2019 roku w życie wchodzi tzw. nowelizacja RODO do polskich przepisów. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia 2019 roku i wchodzi w życie już po upływie 14 dni (4 maja).

Nowalizacja wprowadza szereg zmian, m.in. w bankowości. Klienci banków będą mogli domagać się uzasadnienia odmowy udzielenia im kredytu. Zmiany dotyczą też medycyny i opieki zdrowotnej - szpitale na wniosek pacjenta będą musiały bezpłatnie wydać  dokumentację medyczną. Wreszcie nowelizacja dotknie wszystkich pracodawców, gdyż po 4 maja pracodawcy będą mogli gromadzić dane o pracownikach i kandydatach wyłącznie za ich zgodą.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ponad 160 ustawach, m.in. kodeksie pracy, prawie budowlanym czy przepisach dotyczących banków, ubezpieczycieli, czy dostawców usług elektronicznych.

szkolenia RODO
RODO – kompendium wiedzy