Szkolenia i kursy RODO online oraz stacjonarnie!

 • Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych RODO
 • Znajdź program zajęć najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb
 • Zarejestruj się na szkolenie online!
szkolenia RODO i ochrona danych osobowych online

Szkolenia RODO: 102

 • Online, 6 kwiecień 2022
 • już od 766.3 PLN
już od 766.3 PLN

Specjalista RODO

 • Online, 18 luty 2022
 • już od 600 PLN
już od 600 PLN

RODO w archiwach

 • Online, 6 lipiec 2022
 • już od 766.3 PLN
już od 766.3 PLN
Artykuł

RODO i ochrona danych osobowych - kompendium wiedzy, szkolenia i kursy

RODO to termin, który zdominował wiele rozmów i informacji biznesowych od 2018 roku. To rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych do dziś wzbudza również wiele obaw i niejasności. Dowiedz się, czym dokładnie jest RODO, jakie są cele wprowadzenia nowych przepisów i jakie obowiązki zostały tym samym nałożone na przedsiębiorców. W dobie zaawansowanej cyfryzacji wielu systemów ochrona danych osobowych niesamowicie zyskała na znaczeniu. W jaki sposób zorganizować kwestie związane z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie, by była ona skuteczna oraz zgodna z prawem? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest RODO?

RODO to skrót od nazwy Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, która już sama w sobie wyjaśnia charakter aktu prawnego. W dokumentach unijnych nazywany jest z kolei GDPR (od angielskiej nazwy General Data Protection Regulation). To rozporządzenie, które weszło w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku i dotyczy każdego przedsiębiorcy oferującego produkty lub świadczącego usługi osobom prywatnym na terenie UE (również firm z siedzibą poza Unią). Pośrednio dotyczy także wszystkich konsumentów, którzy zgodnie z nim uzyskują liczne prawa. Przepisy rozporządzenia dotyczą ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem. Mają na celu ujednolicenie regulacji obowiązujących w krajach członkowskich Unii.

Czym są dane osobowe?

RODO dotyczy danych osobowych i precyzyjnie określa ich definicję. To wszelkie dane o osobie fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości, a zatem np.:

 • imię i nazwisko,
 • numer identyfikacyjny (np. PESEL),
 • identyfikator internetowy,
 • dane o lokalizacji.

Rozporządzenie zawiera również pojęcie danych wrażliwych (czyli np. tych dotyczących stanu zdrowia czy poglądów politycznych), które także podlegają szczególnej ochronie.

Najważniejsze zmiany w związku z RODO

Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian w dotychczasowym postępowaniu i procedurach. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO oznacza dla konsumentów (osób fizycznych) szereg nowych praw, m.in.:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do bycia zapomnianym (usunięcia z baz administratora wszelkich danych na swój temat),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do poprawiania danych.

W związku z tym przedsiębiorcy i wszelkie jednostki, które zarządzają danymi osobowymi muszą m.in.:

 • dbać o odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanych danych osobowych,
 • przekazywać klientom informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych,
 • każdorazowo uzyskiwać zgodę na wykorzystanie danych osobowych,
 • prowadzić dokumentację przetwarzania danych,
 • informować o naruszeniu bezpieczeństwa danych w ciągu 72 godzin od zajścia, które mogło skutkować ich dostaniem się w niepowołane ręce,
 • na żądanie organu nadzorczego przedstawić dokumentację potwierdzającą przestrzeganie prawa,
 • przechowywać dokumenty potwierdzające kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kiedy oraz w jakim zakresie.

Wymusiło to wprowadzenie wielu nowych procedur i zwiększyło zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, powołanie inspektorów ochrony danych osobowych oraz szkolenia z RODO i kursy dotyczące ochrony danych osobowych. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie sankcje, co skutecznie motywuje przedsiębiorców do stosowania się do nowych reguł.

Szkolenia RODO dla pracowników przedsiębiorstw, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Ze względu na złożoność tematyki ochrony danych osobowych, a także wysokie kary w przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, dobre zapoznanie pracowników z przepisami oraz wdrożenie systemów ochrony danych osobowych stało się bardzo ważne dla wielu polskich i europejskich firm. Dostępne na rynku szkolenia koncentrują się na dostarczeniu informacji o wymogach i przepisach prawnych, przekazaniu informacji o powoływaniu Inspektorów Danych Osobowych (IOD bądź potocznie IODO) w miejsce danych ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialności za naruszenia przepisów RODO itp.

Szkolenia odbywają się w całej Polsce, główne miasta to m.in. Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Lubin, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Opole, Rzeszów i wielu innych, mniejszych miastach i miejscowościach. W serwisie eventis.pl prezentujemy listę szkoleń, kursów i warsztatów z ochrony danych osobowych wraz z ich terminem, programem merytorycznym, cenami i dostępnymi zniżkami, w tym o możliwości uzyskania dofinansowania z UE. Na liście znajdą Państwo również kursy i szkolenia z RODO online - w tym szkolenia z certyfikatem i kursy certyfikowane, np. certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych.

Jakie szkolenia z RODO i kursy ochrony danych internetowych można znaleźć w bazie?

 • szkolenie RODO, szkolenia z RODO, kurs RODO i kursy RODO - ogólne szkolenia stacjonarne i online pozwalające zapoznać się z obowiązami przedsiębiorstw i instytucji nakładanymi przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,
 • ochrona danych osobowych kurs, szkolenie z ochrony danych osobowych - szkolenia i kursy poruszające kwestie nie tylko przepisów o ochronie danych osobowych, ale również sposobów i narzędzi zapewniających ochronę danych osobowych na wysokim poziomie,
 • szkolenie RODO dla pracowników - szkolenie to dedykowane jest budowaniu świadomości pracowników, jakie są obowiązki nakładane przez przpisy RODO,
 • kurs inspektora danych osobowych, kurs na IOD, kurs inspektor RODO - kurs przygotowuje do wykonywania pracy w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jak wybrać dobre szkolenie RODO, ile kosztuje kurs z RODO?

Przy wyborze szkolenia z RODO nie należy kierować się tylko ceną, ale również programem merytorycznym, metodami szkolenia (warsztaty, ćwiczenia, wykłady) oraz sylwetkami prelegentów. Należy pamiętać, że na cenę szkolenia składa się wiele elementów, takich jak wynajęcie sali szkoleniowej, serwisy kawowy czy obiadowy, materiały szkoleniowe, wynagrodzenie prowadzącego i prelegentów, a także promocja szkolenia i marża firmy szkoleniowej. Po podsumowaniu tych elementów należy zwrócić uwagę, że zapewnienie dobrego merytorycznie szkolenia w cenie np. 300 zł za dzień nie jest możliwe. Dlatego porównujmy oferty szkoleń i kursów z RODO zanim dokonamy ostatecznego wyboru.

Ceny szkoleń z RODO znacząco się różnią w zależności od formy szkolenia, lokalizacji zajęć oraz organizatora. Najwyższą przystępnością cenową charakteryzują się kursy RODO online - pozwalają one na zapoznanie się z tematyką ochrony danych osobowych, kurs RODO online ma postać zajęć multimedialnych: obejmują one wykłady, prezentacje, ćwiczenia - jednak wadą tego typu kursu jest bez możliwości kontaktu na żywo z prelegentem i zadawania mu pytań. Możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji dają za to szkolenia online odbywające się w z góry ustalonym terminie, gdzie kontakt zapewniony jest przez platformę do szkoleń online, wideokonferencji itp. Co ważne, kontakt mamy nie tylko z prowadzącym, ale również z innymi uczestnikami szkolenia, co pozwala dzielić się doświadczeniem i nadać bardziej praktyczny charkter zajęciom, w trakcie których omawiane są realne przypadki z zakresu ochrony danych osobowych w biznesie prezentowane przez poszczególnych uczestników. Warto również zwrócić uwagę na ofertę konferencji i kongresów z RODO i ochrony danych osobowych.

Nowelizacja RODO

Już 4 maja 2019 roku w życie wchodzi tzw. nowelizacja RODO do polskich przepisów. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia 2019 roku i wchodzi w życie już po upływie 14 dni (4 maja).

Nowalizacja wprowadza szereg zmian, m.in. w bankowości. Klienci banków będą mogli domagać się uzasadnienia odmowy udzielenia im kredytu. Zmiany dotyczą też medycyny i opieki zdrowotnej - szpitale na wniosek pacjenta będą musiały bezpłatnie wydać  dokumentację medyczną. Wreszcie nowelizacja dotknie wszystkich pracodawców, gdyż po 4 maja pracodawcy będą mogli gromadzić dane o pracownikach i kandydatach wyłącznie za ich zgodą.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ponad 160 ustawach, m.in. kodeksie pracy, prawie budowlanym czy przepisach dotyczących banków, ubezpieczycieli, czy dostawców usług elektronicznych.

Czym są dane osobowe?

Mówiąc o ochronie danych osobowych, należy w pierwszej kolejności zdefiniować, czym one tak naprawdę są. Według RODO danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest z kolei ktoś, kogo tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub też ze względu na unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Według tej definicji za dane osobowe nie zawsze uważa się pojedyncze informacje, ponieważ często nie pozwalają one na identyfikację konkretnego człowieka – chyba że zestawi się je z innymi informacjami. Prawo nie określa jednak dokładnie, jakie informacje należy poddać ochronie wymaganej dla danych osobowych, dlatego podmioty przetwarzające tego typu informacje muszą w wielu przypadkach samodzielnie dokonywać oceny w tym zakresie.

Ochrona danych osobowych – czego wymaga prawo?

Pod pojęciem ochrony danych osobowych rozumiemy czynności mające zapobiec utracie, wyciekowi lub niepowołanemu dostępowi do nich, a więc zapewnienie bezpieczeństwa informacji osobowych, a także całego systemu przetwarzania informacji tego typu. Dlatego każdy podmiot, który dysponuje danymi osób fizycznych (zarówno pojedynczymi informacjami, jak i całymi zbiorami), ma według aktualnych przepisów obowiązek podjęcia wymaganych środków zapobiegawczych. Co ważne, regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych nie precyzują, jakie zabezpieczenia należy wykorzystywać – wszystko zależy bowiem m.in. od rodzaju i rozmiaru jednostki organizacyjnej, która administruje danymi. Dlatego każda firma musi dobierać stosowane metody zgodnie ze swoimi potrzebami. Uzyskanie adekwatnego poziomu zabezpieczeń należy do architekta systemu przetwarzania danych. W zbudowanym przez niego systemie dane muszą być:

 • przetwarzane zgodnie z przepisami (zobacz też szkolenia compliance z zapewnienia zgodności działalności firmy z przepisami prawa),
 • zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją,
 • zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Ponadto ważne jest uzyskanie świadomej zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

Dlaczego RODO i ochrona danych osobowych są tak ważne dla przedsiębiorców?

Z punktu widzenia administratora danych osobowych ich ochrona jest ważna przede wszystkim ze względu na ewentualne konsekwencje prawne i finansowe, a także wizerunkowe. RODO przewiduje dotkliwe kary pieniężne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – mogą one wynosić nawet do 20 mln euro. Poza karami administracyjnymi finanse firmy mogą być dotknięte również na drodze postępowań cywilnych wytaczanych przez ofiary naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (czyli osoby, których dane wyciekły lub trafiły w niepowołane ręce). Zgodnie z projektowanymi zmianami administratorzy danych osobowych mogą też podlegać odpowiedzialności karnej za uchybienia. Nie należy też lekceważyć kwestii wizerunkowych – wyciek danych osobowych to utrata zaufania do firmy i spadek liczby klientów.

Istotność ochrony danych osobowych z punktu widzenia użytkownika jest jeszcze bardziej oczywista. Odpowiednie systemy zapobiegają dostępowi niepowołanych osób do naszych danych wrażliwych czy informacji na temat płatności (np. danych karty, którą dokonujemy zakupów). Ponadto ochrona danych osobowych zapobiega naruszeniom prywatności obywateli oraz niechcianym wiadomościom, reklamom i informacjom handlowym (np. dostarczanym telefonicznie lub przez e-mail), których nie mamy ochoty otrzymywać.

Szkolenia z ochrony danych osobowych, czyli jak zapewnić wysoką jakość ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie?

Do stworzenia skutecznego i szczelnego systemu danych osobowych w firmie potrzebna jest przede wszystkim wiedza – doskonała znajomość zarówno wymogów RODO, jak i sposobów, dzięki którym można je spełnić. Ze względu na to, że sama dyrektywa RODO nie dostarcza przedsiębiorstwom dokładnych informacji na temat stosowania konkretnych rozwiązań, a jedynie stawia wobec nich wymagania, firmy zmuszone są tworzyć nowe stanowiska dla ekspertów w dziedzinie ochrony danych osobowych lub korzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów w dostosowaniu swojej działalności do wymogów. Doskonałym rozwiązaniem są też kursy i szkolenia z ochrony danych osobowych pozwalające poszerzyć kompetencje pracowników i wyłonić inspektora danych osobowych wśród dotychczasowego personelu. Regularne dokształcanie to również sposób na upewnienie się, że firma będzie dotrzymywać najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Warto również rozważyć stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

Kalendarz szkoleń, kursów i warsztatów dotyczących RODO i ochrony danych osobowych znajdą Państwo na górze strony. Zgromadzone w naszej bazie oferty szkoleń i kursów poświęconych ochronie danych osobowych zawierają informacje o terminach, firmach szkoleniowych organizujących dane szkolenie, programie zajęć, sylwetkach prelegentów oraz cennik uczestnictwa. Rejestracji na wybrany kurs lub szkolenie mogą Państwo dokonać online, wypełniając formularz rejestracji elektronicznej. Trafia on do organizatora, który skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia rejestracji.

W ofercie znajdą Państwo szkolenia i kursy z RODO i ochrony danych osobowych realizowane online, w sieci Internet, jak też tradycyjne szkolenia stacjonarne. Są one organizowane głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Gdańsk, Opole, Białystok, Toruń, Szczecin czy Warszawa.

Kurs Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kurs Inspektora ochrony danych osobowych jest specjalistycznym kursem przygotowującym do wykonywania obowiązków na stanowisku IODO. IODO zastąpili dawnych ABI, czyli Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a powołanie lub wyznaczenie IDOO jest obowiązkowe w każdej firmie przetwarzającej dane osobowe. Kurs IODO można zrealizować stacjonarnie lub online.

Popularne szkolenia RODO oraz z ochrony danych osobowych
 • Certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych.
 • Kurs RODO online dla początkujących i zaawansowanych.
 • RODO szkolenie: Gdańsk, Kraków, Warszawa, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk.
 • Inspektor RODO - kurs dla inspektorów danych osobowych.
 • Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym, firmie handlowej, placówce medycznej, szkole itp.
 • Szkolenia dla sygnalistów związane z wejściem w życie Dyrektywy o sygnalistach.

szkolenia RODO

RODO i ochrona danych osobowych - kompendium wiedzy, szkolenia i kursy
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

RODO: szkolenia, kursy, warsztaty

Dowiedz się jak działa ogólnopolska baza szkoleń, kursów i warsztatów z RODO!
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Celem naszego serwisu jest zebranie w jednym miejscu jak największej liczby ofert szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów, aby ułatwić Ci szybkie wyszukanie najlepszych szkoleń, porównanie ich programu i cen oraz umożliwić elektroniczną rejestrację na wybrane szkolenie, kurs, warsztat lub konferencję.

W bazie szkoleń, kursów i warsztatów z RODO znajdziesz wydarzenia poświęcone tematyce ochrony danych osobowych: zarówno szkolenia stacjonarne z RODO (m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Katowicach), jak też szkolenia online realizowane na żywo oraz kursy online multimedialne i e-learningowe.

To bardzo proste, po wybraniu szkolenia lub kursu RODO odpowiedniego do twoich potrzeb, wystarczy wypełnić formularz rejestracji online. Trafia on do organizatora, a ten skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić twój udział, przyjąć płatność oraz przekazać wszystkie niezbędne informacje organizacyjne.

Rejestracja na szkolenia, kursy i konferencje za pośrednictwem serwisu Eventis.pl jest całkowicie bezpieczna i bezpłatna: stosujemy połączenia szyfrowane, a opłatę wnosisz tylko organizatorowi szkolenia lub kursu.

Ceny szkoleń i kursów zaprezentowane w naszej bazie szkoleń i kursów RODO są takie same jak na stronach organizatorów i zawierają szczegółowe informacje co wchodzi w zakres ceny. Wielu organizatorów oferuje niższe ceny w bazie niż na swoich stronach internetowych, aby ich oferta wypadała atrakcyjniej na tle konkurencji!
Szkolenia RODO, kursy i szkolenia z ochrony danych osobowych

Zapisz się na powiadomienia o nowych szkoleniach RODO oraz kursach z ochrony danych osobowych!