Szkolenia motywowanie pracowników, szkolenia motywacyjne w całej Polsce!

 • Poznaj szkolenia motywowanie pracowników oraz szkolenia motywacyjne
 • Zapoznaj się z programem zajęć, informacjami o prelegentach i cenami
 • Zarejestruj się online na wybrany kurs lub szkolenie!
szkolenia motywowanie pracowników

Szkolenia motywacyjne: 46

 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 1 871 zł
1 871 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 853 zł
853 zł
 • już od 2 090 zł
2 090 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 309 zł
1 309 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
Artykuł

Szkolenia motywowanie pracowników, czyli jak zrozumieć motywację pracowników i nauczyć się motywować?

Pojęcie motywacji można rozumieć dwojako. Z jednej strony jako zespół czynników, które wywołują potrzebę i chęć do wykonania określonej czynności. Z drugiej jako działania podejmowane (zazwyczaj przez osoby trzecie), aby pobudzić człowieka do działania. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w środowisku pracy, gdzie od poziomu determinacji każdego członka zespołu zależy efektywność realizacji celów organizacyjnych i biznesowych. A jak przełożyć teorię na praktykę? Jak motywować pracowników i rozwijać umiejętności motywowania u zatrudnionych menedżerów? Sprawdź co oferują Ci szkolenia motywowanie pracowników oraz szkolenia motywacyjne.

Spis treści:

 1. Co wpływa na motywację pracownika?
 2. Narzędzia motywowania pracowników
 3. Szkolenia motywowanie pracowników, szkolenia motywacyjne, trening motywacyjny
 4. Gdzie znaleźć szkolenie motywowanie pracowników?
Co wpływa na motywację pracownika?

Na to, jak kształtuje się poziom motywacji pracownika – zarówno ogólnego zaangażowania w realizację celów firmy, jak i konkretnych zadań – wpływa ogrom czynników. Są one skorelowane z dwoma typami motywacji:

 • motywacja wewnętrzna – wynika z chęci zaspokojenia przez pracownika własnych potrzeb. W miejscu pracy, spoglądając na tę kwestię z perspektywy teorii Maslowa, kluczowe są potrzeby wyższego rzędu – przynależności, uznania oraz samorealizacji,
 • motywacja zewnętrzna – związana z zewnętrznym systemem „kar” i „nagród” związanych z realizacją określonych zadań.

Rolą dobrego menadżera jest umiejętne dobieranie strategii i narzędzi motywacyjnych tak, aby wpłynąć na wysoki poziom obu. Warto jednak pamiętać, że to motywacja wewnętrzna – rozumiana jako autentyczna chęć zaangażowania się w realizację postawionych celów – jest kluczową w kontekście efektywności.

Narzędzia motywowania pracowników

Chcąc umiejętnie budować i wzmacniać motywację pracowników, kadra kierownicza przedsiębiorcza może sięgnąć po szereg narzędzi. W nowoczesnych organizacjach zadania związane z umacnianiem morale zespołu są prowadzone systemowo. Wszystkie zastosowane przez pracodawcę instrumenty są ze sobą powiązane – tak, aby możliwe było osiągnięcie efektu synergii. Dobierane narzędzia motywacyjne mogą mieć dwojaki charakter: finansowy oraz pozapłacowy. Narzędziami finansowej motywacji są przede wszystkim:

 • podstawowe wynagrodzenie pracownika,
 • wszelkie premie i prowizje, które uzyskuje on za wykonanie określonych zadań,
 • dodatkowe „benefity” materialne – np. auto służbowe z limitem kilometrów do wykorzystania do celów prywatnych,
 • nagrody rzeczowe i inne, wręczane za osiągnięcie wytyczonych celów (indywidualnych i grupowych).

W tradycyjnym podejściu do motywacji uznawało się, że to właśnie wynagrodzenie odgrywa kluczową rolę dla poziomu chęci i determinacji do zaangażowania się w działania firmy. I rzeczywiście, zbyt niskie wynagrodzenie czy opóźnienie w jego wypłacie to poważne czynniki zniechęcające. Warto jednak pamiętać, że wysoka pensja może przyciągnąć na początku i do pewnego stopnia przekonać pracownika do pozostania w zespole, jednak z uwagi na to, że dziś mamy do czynienia z rynkiem pracownika, nie jest ostatecznym argumentem budującym pożądane zaangażowanie.

Dlatego tak ważne jest sięganie po bezpieniężne narzędzia motywowania. Ich katalog jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. W tym gronie można wymienić np. elementy takie jak:

 • systemy dodatkowych benefitów – np. prywatne ubezpieczenie zdrowotne, karnet na siłownię, dofinansowanie do cateringu w biurze itp. (w nowoczesnych korporacjach stają się one standardem, przez co przestają spełniać rolę pozytywnego motywatora i przekształcają się w standardowy element korzyści z zatrudnienia w danym miejscu),
 • pozytywna atmosfera w miejscu pracy – partnerskie relacje w zespole, ale i w kontaktach na linii podwładny – przełożony, styl zarządzania zmniejszający ryzyko powstawania konfliktów, odpowiednio poukładane zespoły, w których dobrze się współpracuje. Taki klimat zwiększa poczucie przynależności i identyfikacji z organizacją,
 • poczucie sensu działania – związane zarówno z wiarą w produkt i stojącą za nim organizację, jak i efektywne wytyczanie celów i komunikowanie poziomu ich realizacji. W tym kontekście warto również wspomnieć o działaniach społecznych czy środowiskowych podejmowanych przez organizacje – wspólne akcje na rzecz ekologii czy wsparcie akcji charytatywnych zbliża do siebie zespół,
 • przejrzysta komunikacja dwustronna – polityka „otwartych drzwi” połączona z konstruktywnym feedbackiem, który pozwala krok po kroku udoskonalać sposób funkcjonowania,
 • możliwości rozwoju – potrzeba samorozwoju, związana z poszerzaniem kompetencji, prowadzącym również do awansu zawodowego, jest kluczowa w kontekście motywacji. Dlatego pracownikom warto zaoferować jasne i przejrzyste ścieżki karier zawodowych oraz opcję korzystania ze szkoleń, które zainspirują do działania,
 • jasne wyznaczanie celów i zadań – jest związane ze sprawnym zarządzaniem poszczególnymi komórkami firmy. Pracownik, który otrzymuje od kierownictwa jasne, niewykluczające się wzajemnie polecenia i wskazówki oraz może korzystać z opracowanych procedur, chętniej i efektywniej realizuje powierzone mu zadania. Kiedy zaś w zarządzanie wkrada się chaos, motywacja szybko spada.

Wymienione tutaj czynniki i elementy nie wyczerpują listy zagadnień związanych z motywacją pracowniczą. Dlatego dobry manager, pragnąc podnieść morale zespołu, powinien skorzystać ze szkolenia dla managerów poświęconych temu tematowi. Pozwolą mu one dopasować typ i specyfikę narzędzi do charakteru działania organizacji.

Szkolenia motywowanie pracowników, szkolenia motywacyjne, trening motywacyjny

Zrozumienie motywacji pracowniczej oraz zapoznanie się z efektywnymi metodami motywowania pracowników może wymagać odpowiednich szkoleń i kursów poświęconych tych zagadnieniom. W bazie szkoleń z motywowania dostępnej powyżej znajdą Państwo oferty szkoleń stacjonarnych, szkoleń online i kursów online realizowanych w całej Polsce przez kilkadziesiąt firm szkoleniowych. Jakie zagadnienia omawiane są w trakcie szkolenia motywowanie pracowników?

 • definicja i źródła motywacji,
 • narzędzia i sposoby motywowania pracowników i poruszania ludzi do działania, indywidualne i zespołowe,
 • metody diagnozowania zespołu, rozumienie różnic w osobowościach i płynących z nich potrzeb,
 • rodzaje motywowania,
 • zarządzania wiekiem w zespole, rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku,
 • rozumienie zależności między motywacją a satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.

Szkolenia motywowanie pracowników, warsztaty i kursy dotyczące motywacji polecane są menedżerom, kierownikom projektów i zespołów projektowych, kadrze mendżerskiej, a także pracownikom działów HR chcących zbudować pozytywną i motywującą kulturę organizacyjną w firmie.

Gdzie znaleźć szkolenie motywowanie pracowników?

Nadchodzące szkolenia motywacyjne oraz szkolenia poświęcone zagadnieniu motywacji w biznesie znaleźć można na górze strony. W katalogu zgromadziliśmy najlepsze szkolenia motywacyjne i z motywowania realizowane w Polsce, zarówno w wersji online, jak i typowych szkoleń stacjonarnych. Te drugie znajdziemy głównie w dużych miastach wojewódzkich, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz czy Lublin, chociaż ta lista nie wyczerpuje wszystkich lokalizacji, w kórych znajdziemy tego typu warsztaty. Jeśli jesteśmy zatrudnieni bądź zamieszujemy z dala od dużych ośrodków miejskich dobrym wyborem mogą być kursy z motywowania online - realizowane one są zarówno w postaci zajęć na żywo, jak też kursów multimedialnych i e-learningowych na żądanie.

Szkolenia motywowanie pracowników, czyli jak zrozumieć motywację pracowników i nauczyć się motywować?
Szkolenia motywacyjne, szkolenia motywowanie pracowników

Zostaw swój e-mail, aby dostawiać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie motywowanie pracowników lub szkolenie motywacyjne!