Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/ii-konferencja-zamowien-publicznych-unikanie-bledow-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych-w-zakresie-zamowien-informatycznych-i-na-roboty-budowlane-30631-id270

Informacje o konferencji

 • II Konferencja Zamówień Publicznych: Unikanie błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zamówień informatycznych i na roboty budowlane


  ID konferencji: 30631
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Hotel * * * * Król Kazimierz
  Puławska 86
  24-120 Kazimierz Dolny nad Wisłą
  Godziny zajęć (czas trwania):
  dwa dni
 • Organizator konferencji:

  Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., lider udostępniania informacji prawnej, serdecznie zaprasza na II konferencję Zamówień Publicznych: Unikanie błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zamówień informatycznych i na roboty budowlane, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w dniach 21-22 września br.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:
Po pierwsze… Zamówienia dotyczące systemów informatycznych są bardzo często źródłem odwołań, a ogromne doświadczenie praktyczne prelegentów stanowić będzie dla uczestników ze strony zamawiającego jedyną tego rodzaju szansę, aby nie w roli przeciwnika procesowego, ale w roli słuchacza przekonać się, na czym polegają konflikty na polu systemów informatycznych.

Po drugie… Zamówienia dotyczące dostaw informatycznych są wielokrotnie przedmiotem kontroli Prezesa UZP, NIK, RIO i stwierdzane są w nich rażące wady postępowania. Praktyczne doświadczenie ekspertów specjalizujących się w dostawach informatycznych da możliwość zamawiającym dowiedzenia się, jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych.

Po trzecie… Zamówienia na roboty budowlane są wielokrotnie finansowane ze środków Unii Europejskiej – powoduje to, że staranność wydatkowania środków powinna być szczególnie istotna. Eksperci w zakresie robót budowlanych przedstawią praktyczne aspekty prawidłowego udzielania zamówień dofinansowanych ze środków UE oraz pozostałych.

Po czwarte… Naruszenia procedur przetargowych w konsekwencji powodują odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych. Praktyczne wystąpienie ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie da każdemu słuchaczowi możliwość uzyskania wiedzy, która umożliwi unikanie błędów popełnionych przez innych zamawiających.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą przedstawiciele sektora publicznego.

Konferencja skierowana jest do:

Konferencję kierujemy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiających.

Na konferencję zapraszamy:
■ Szefów działów zamówień publicznych;
■ Specjalistów ds. zamówień publicznych;
■ Wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych w informatyce i robotach budowlanych.

Program konferencji:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, a podwykonawstwo w zamówieniach informatycznych i na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające, a zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – stanowisko UZP, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Dopuszczalność udzielania zamówień publicznych w zakresie informatyki w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz przykłady nieprawidłowości

Specyfika zamówień na dostawy sprzętu informatycznego

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wybranych trybach postępowania

Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego; Zmiana prawa, zmiana stawek podatku od towarów i usług, w kontekście zmiany umowy

Dopuszczalność opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zamówień na roboty budowlane z użyciem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia oraz przykłady nieprawidłowości

Uzupełnianie dokumentów składanych w postępowaniu

PPP w zakresie wybranych przedsięwzięć informatycznych lub inwestycji budowlanych

Odpowiedzialność pracowników i kierowników zamawiających za wady w prowadzeniu i realizacji postępowań na zamówienia informatyczne i na roboty budowlane

Informacje o prelegentach:

Włodzimierz Dzierżanowski, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2002-2005, autor komentarza do Prawa zamówień publicznych

Andrzej Warwas, trener I i II stopnia z byłej listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Monika Wandzel, radca prawny, ekspert w zakresie zamówień publicznych, pełnomocnik stron w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Iwona Ziarniak, ekspert w zakresie zamówień publicznych w informatyce, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Ewa Żak, ekspert w zakresie zamówień publicznych, wykładowca w ramach Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach publicznych

Irena Skubiszak – Kalinowska, radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW oraz Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w SGH, ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Ewa Wiktorowska, ekspert sejmowej komisji ds. nowelizacji Ustawy, trener i były arbiter z listy Prezesa UZP, Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Hanna Niedziela, specjalista w zakresie zamówień publicznych, ekspert komisji sejmowych zajmujących się nowelizacjami prawa zamówień publicznych, wykładowca, doradca, autor podręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych”

Jacek Jerka, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, Członek Rady Zamówień Publicznych

Grzegorz Mazurek, wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2009, adwokat, praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1520 zł netto

Cena zawiera:

udział w konferencji, materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiad każdego dnia konferencji, udział w uroczystej kolacji, nocleg wg wybranej opcji

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie: www.ABC.com.pl/szkolenia. Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu fax lub e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.

Wydarzenie: II Konferencja Zamówień Publicznych: Unikanie błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zamówień informatycznych i na roboty budowlane