BI Excel, SQL Server dla analityków danych

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł: - wykorzystać MS Excel do analizy złożonych danych, - korzystać z dodatków programu Excel, - tworzyć modele danych za pomocą różnych technik i dokonywać na nich obliczeń, - przygotować dane do analizy i wizualizacji, - tworzyć raporty i dashboardy, - pracować w środowisku SQL Server. Certyfikat Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową. Opieka poszkoleniowa Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Metody szkolenia Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są: prezentacja, mini-wykład, praca warsztatowa z komputerem, ćwiczenia i case study, praca indywidualna z trenerem.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • znają podstawy obsługi komputera i programu MS Excel,
 • na co dzień pracują na dużych zbiorach danych,
 • chcą usprawnić projektowanie i zarządzanie bazami danych,
 • chcą dokonywać wielowymiarowej analizy za pomocą różnych technik,
 • chcą sprawnie posługiwać się programem MS Excel i jego dodatkami,
 • chcą stosować rozwiązania analizy biznesowej,
 • chcą usprawnić i zautomatyzować zadania.

Program kursu

1. Excel w analizie danych:

 • logika pracy z programem i architektura programu,
 • nazwy, odwołania i relacje w komórkach,
 • optymalizacja formuł i funkcji w Excelu,
 • omówienie funkcji matematycznych, statystycznych, wyszukiwania i adresu, daty i czasu,
 • zagnieżdzanie funkcji,
 • łączenie danych, współpraca między arkuszami,
 • Excel jako baza danych,
 • współpraca Excela z zewnętrznymi i wewnętrznymi bazami danych,
 • operacje na danych: sortowanie, filtrowanie,
 • konsolidacja danych w arkuszach,
 • narzędzie do analizy danych: tabele przestawne – tworzenie, modyfikacja, narzędzia tabel przestawnych.

2. Wstęp do analizy wielowymiarowej:

 • korzyści z użycia PowerPivot do analizy danych w Excelu,
 • analiza wielowymiarowa a PowerPivot,
 • wprowadzenie do narzędzi: Power View, Power Query, Power BI,
 • tworzenie widoków KPI.

3. Modele danych:

 • import danych do modelu z aktywnego skoroszytu, z innych skoroszytów, z plików txt, csv, z baz danych.

4. Power Query:

 • terminologia i interfejs użytkownika,
 • łączenie się z różnymi źródłami danych,
 • przekształcenia danych w Power Query,
 • miejsca umieszczania danych.

5. PowerPivot:

 • ładowanie danych do PowerPivot,
 • odświeżanie połączeń,
 • kolumny obliczeniowe,
 • pola obliczeniowe (miary),
 • wyrażenia analizy danych (DAX),
 • przykłady zastosowania funkcji CALCULATE,
 • analiza czasowa,
 • hierarchie i ukrywanie kolumn.

6. Modele z użyciem języka DAX:

 • kolumny obliczeniowe, pola obliczeniowe jawne i niejawne,
 • miary wyliczane i korekty modelu,
 • elementy wymiarów i hierarchii.

7. Raporty uzyskane dzięki modelom z PowerPivot:

 • tabele i wykresy przestawne,
 • omówienie standardowych tabel przestawnych i tabel przestawnych opartych o PowerPivot,
 • filtry i fragmentatory,
 • oś czasu.

8. Eksport tabel z modelu PowerPivot.

9. Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

10. Tworzenie raportów w Power View:

 • optymalizacja modeli danych do użycia w Power View,
 • tworzenie podstawowego raportu – tabeli,
 • przedstawienie tabeli w postaci macierzowej,
 • wizualizacja w postaci kart,
 • filtrowanie raportów,
 • tworzenie wykresów.

11. Wprowadzenie do rozwiązań analizy biznesowej (BI):

 • wstęp do analizy biznesowej BI,
 • zasady wizualizacji danych,
 • analiza danych na mapie, tabela z danymi.

12. Pobieranie danych w Query Editor. Praca z danymi:

 • używanie plików MS Excel jako źródła danych Power BI,
 • używanie baz danych jako źródła danych Power BI,
 • usługa Power BI.

13. Interaktywna wizualizacja danych:

 • wybór odpowiedniego wykresu w Power BI,
 • interakcje,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • tworzenie dashboardów,
 • tworzenie i publikacja raportów w Power BI,
 • zarządzanie rozwiązaniami z Power BI.

14. SQL Server i jego narzędzia:

 • logika pracy i architektura MS SQL Server,
 • projektowanie baz danych na przykładzie: proces projektowania baz danych, notacje schematów, wzorce,
 • wprowadzenie do relacyjnych baz danych: proces tworzenia bazy danych, normalizacja – zalety i wady, denormalizacja – zalety i wady,
 • środowisko: MS SQL Server Management Studio – jego budowa i zastosowanie,
 • język SQL: klauzula SELECT, funkcje i operatory, klauzula WHERE, klauzula ORDER BY, Klauzula TOP,
 • złączenia wielu tabel – złączenia wewnętrzne i zewnętrzne, grupowanie wierszy, funkcje agregujące,
 • wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING, podzapytania, operacje na funkcjach i procedurach składowanych
 • tworzenie struktury bazy danych, tworzenie tabel – CREATE TABLE, tworzenie kluczy, Insert, Update, Delete.

Czas trwania

09:00-16:00
16 godzin lekcyjnych / 2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu
online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
1 760
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cognity
 • Ulica i nr: Dietla 25/5
 • Kod pocztowy: 31-070
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 9451872994

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!