Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/bi-excel-sql-server-dla-analitykow-danych-74911-id18686

Informacje o kursie

 • BI Excel, SQL Server dla analityków danych


  ID kursu: 74911
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł: - wykorzystać MS Excel do analizy złożonych danych, - korzystać z dodatków programu Excel, - tworzyć modele danych za pomocą różnych technik i dokonywać na nich obliczeń, - przygotować dane do analizy i wizualizacji, - tworzyć raporty i dashboardy, - pracować w środowisku SQL Server. Certyfikat Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową. Opieka poszkoleniowa Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Metody szkolenia Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są: prezentacja, mini-wykład, praca warsztatowa z komputerem, ćwiczenia i case study, praca indywidualna z trenerem.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają podstawy obsługi komputera i programu MS Excel,
 • na co dzień pracują na dużych zbiorach danych,
 • chcą usprawnić projektowanie i zarządzanie bazami danych,
 • chcą dokonywać wielowymiarowej analizy za pomocą różnych technik,
 • chcą sprawnie posługiwać się programem MS Excel i jego dodatkami,
 • chcą stosować rozwiązania analizy biznesowej,
 • chcą usprawnić i zautomatyzować zadania.

Program kursu:

1. Excel w analizie danych:

 • logika pracy z programem i architektura programu,
 • nazwy, odwołania i relacje w komórkach,
 • optymalizacja formuł i funkcji w Excelu,
 • omówienie funkcji matematycznych, statystycznych, wyszukiwania i adresu, daty i czasu,
 • zagnieżdzanie funkcji,
 • łączenie danych, współpraca między arkuszami,
 • Excel jako baza danych,
 • współpraca Excela z zewnętrznymi i wewnętrznymi bazami danych,
 • operacje na danych: sortowanie, filtrowanie,
 • konsolidacja danych w arkuszach,
 • narzędzie do analizy danych: tabele przestawne – tworzenie, modyfikacja, narzędzia tabel przestawnych.

2. Wstęp do analizy wielowymiarowej:

 • korzyści z użycia PowerPivot do analizy danych w Excelu,
 • analiza wielowymiarowa a PowerPivot,
 • wprowadzenie do narzędzi: Power View, Power Query, Power BI,
 • tworzenie widoków KPI.

3. Modele danych:

 • import danych do modelu z aktywnego skoroszytu, z innych skoroszytów, z plików txt, csv, z baz danych.

4. Power Query:

 • terminologia i interfejs użytkownika,
 • łączenie się z różnymi źródłami danych,
 • przekształcenia danych w Power Query,
 • miejsca umieszczania danych.

5. PowerPivot:

 • ładowanie danych do PowerPivot,
 • odświeżanie połączeń,
 • kolumny obliczeniowe,
 • pola obliczeniowe (miary),
 • wyrażenia analizy danych (DAX),
 • przykłady zastosowania funkcji CALCULATE,
 • analiza czasowa,
 • hierarchie i ukrywanie kolumn.

6. Modele z użyciem języka DAX:

 • kolumny obliczeniowe, pola obliczeniowe jawne i niejawne,
 • miary wyliczane i korekty modelu,
 • elementy wymiarów i hierarchii.

7. Raporty uzyskane dzięki modelom z PowerPivot:

 • tabele i wykresy przestawne,
 • omówienie standardowych tabel przestawnych i tabel przestawnych opartych o PowerPivot,
 • filtry i fragmentatory,
 • oś czasu.

8. Eksport tabel z modelu PowerPivot.

9. Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

10. Tworzenie raportów w Power View:

 • optymalizacja modeli danych do użycia w Power View,
 • tworzenie podstawowego raportu – tabeli,
 • przedstawienie tabeli w postaci macierzowej,
 • wizualizacja w postaci kart,
 • filtrowanie raportów,
 • tworzenie wykresów.

11. Wprowadzenie do rozwiązań analizy biznesowej (BI):

 • wstęp do analizy biznesowej BI,
 • zasady wizualizacji danych,
 • analiza danych na mapie, tabela z danymi.

12. Pobieranie danych w Query Editor. Praca z danymi:

 • używanie plików MS Excel jako źródła danych Power BI,
 • używanie baz danych jako źródła danych Power BI,
 • usługa Power BI.

13. Interaktywna wizualizacja danych:

 • wybór odpowiedniego wykresu w Power BI,
 • interakcje,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • tworzenie dashboardów,
 • tworzenie i publikacja raportów w Power BI,
 • zarządzanie rozwiązaniami z Power BI.

14. SQL Server i jego narzędzia:

 • logika pracy i architektura MS SQL Server,
 • projektowanie baz danych na przykładzie: proces projektowania baz danych, notacje schematów, wzorce,
 • wprowadzenie do relacyjnych baz danych: proces tworzenia bazy danych, normalizacja – zalety i wady, denormalizacja – zalety i wady,
 • środowisko: MS SQL Server Management Studio – jego budowa i zastosowanie,
 • język SQL: klauzula SELECT, funkcje i operatory, klauzula WHERE, klauzula ORDER BY, Klauzula TOP,
 • złączenia wielu tabel – złączenia wewnętrzne i zewnętrzne, grupowanie wierszy, funkcje agregujące,
 • wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING, podzapytania, operacje na funkcjach i procedurach składowanych
 • tworzenie struktury bazy danych, tworzenie tabel – CREATE TABLE, tworzenie kluczy, Insert, Update, Delete.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1760 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: BI Excel, SQL Server dla analityków danych