Znajdź szkolenia Agile oraz kursy Agile online!

 • Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń i kursów dotyczących zwinnego zarządzania
 • Sprawdź program i ceny dowolnego szkolenia Agile i zarejestruj się online!
Rozwiń Metodyki zwinne (Agile) zdobywają coraz większą popularność w biznesie. Dowiedz się co to jest Agile i jak wdrożyć go w firmie? Sprawdź szkolenia Agile (np. Agile PM Foundation, Agile Practitioner, Agile Coach) prowadzone stacjonarnie oraz kursy Agile online. Poznaj ich program zajęć, sylwetki trenerów prowadzących kursy, ceny kursu Agile lub szkolenia Agile oraz sprawdź jak uzyskać certyfikat Agile. Wybierz dopasowany do twoich potrzeb kurs Agile, szkolenie bądź warsztaty i zarejestruj się na nie online! Zwiń

szkolenia Agile, kursy Agile

Szkolenia Agile: 36

 • już od 750 zł
750 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 8 640 zł
8 640 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 8 640 zł
8 640 zł
 • już od 1 970 zł
1 970 zł
 • już od 3 300 zł
3 300 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 900 zł
1 900 zł

Scrum for Hardware

 • już od 2 200 zł
2 200 zł

Scrum Master

 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 2 400 zł
2 400 zł
Artykuł

Poznaj zwinne zarządzanie poprzez szkolenia Agile oraz kursy Agile!

Coraz więcej firm dostrzega potrzebę usprawniania procesów zarządzania. Z tego powodu wciąż powstają nowe techniki i procedury, które wywołują poruszenie w branży. Obecnie jednym z cieszących się największym zainteresowaniem pojęć jest Agile niekiedy zwane również zwinnością. Sprawdź, do czego się ono odnosi, co to jest Agile i czy warto zainteresować się wprowadzeniem Agile w firmie. Dowiedz się jak warsztaty, kurs Agile czy też  szkolenia Agile mogą pomóc w transformacji organizacji do zarządzania zwinnego.

Spis treści:

 1. Czym jest Agile?
 2. Na czym polega filozofia Agile?
 3. Agile – dlaczego warto?
 4. Szkolenia Agile, kursy Agile
 5. Akredytowane i certyfikowane szkolenia Agile
 6. Program szkolenia Agile
Czym jest Agile?

Co to jest Agile? Agile to słowo bardzo modne w świecie zarządzania. Nie każdy wie jednak, co dokładnie oznacza. Agile bywa nazywane metodologią, jednak znacznie lepiej pasuje do niego określenie „kultura”. To grupa metod pracy opracowana w 2001 roku przez specjalistów z dziedziny IT i spisana w ramach manifestu (Manifesto for Agile Software Development). Dokument stał się symboliczną deklaracją zasad i wartości przyświecających „zwinnemu” podejściu. Mimo iż jego celem było usprawnienie procesów zarządzania projektami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania, filozofia dość szybko zaczęła przenikać do innych gałęzi przemysłu.

Na czym polega filozofia Agile?

Zgodnie z Manifestem filozofia Agile opiera się na podejściu iteracyjno-przyrostowym. Uznano je za najskuteczniejsze w opracowywaniu produktów z grupy software. Dzięki częstej kontroli wymagań i rozwiązań oraz ciągłemu procesowi adaptacji uzyskuje się gwarancję, że nie tylko sam produkt będzie wysokiej jakości, ale też sam proces jego wytwarzania będzie nieustannie zwiększał swoją efektywność. W Manifeście Agile określono kilka głównych zasad, które przybliżają stojące za nim idee. Według twórców filozofii należy przedkładać:

 • ludzi i ich współdziałanie nad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie nad rozbudowaną dokumentację,
 • współpracę z klientem nad negocjacje kontraktu,
 • reagowanie na zmiany nad realizowanie z góry założonego planu.

Prostota tych postulatów sprawia, że idea Agile jest zrozumiała, a jednocześnie uniwersalna. To dlatego mogła być zaadaptowana do potrzeb wielu branż poza IT. Warto przy tym zaznaczyć, że Agile nie odrzuca podejścia procesowego czy tworzenia planów. Podkreśla jedynie, że przy realizacji projektów należy zachować elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających warunków i nowych okoliczności. Podkreśla również rolę współpracy i dobrych relacji międzyludzkich. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w których po ukończeniu złożonego i długotrwałego zadania jego wynik jest nieadekwatny do aktualnych potrzeb klienta, standardów, wymagań rynkowych itd.

Agile – dlaczego warto?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego warto stosować metody Agile, niejako nasuwa się sama. Jest to odpowiedź na liczne wyzwania i problemy pojawiające się przy realizacji projektów, a także w codziennej operacyjnej pracy. „Zwinne” zarządzanie pozwala na:

 • dostarczanie działających, wartościowych produktów odzwierciedlających aktualne potrzeby odbiorców,
 • jasną komunikację zarówno wewnątrz zespołu (zobacz szkolenia z komunikacji wewnętrznej), jak i poza nim, co eliminuje niepotrzebne spotkania czy e-maile i pozwala oszczędzić czas marnowany podczas oczekiwania na odpowiedzi,
 • ciągłe doskonalenie rozumiane poprzez zwiększanie efektywności procesu produkcji, poszukiwanie usprawnień i usuwanie przeszkód,
 • szybkie dostarczanie ukończonych elementów,
 • otrzymywanie informacji zwrotnych od użytkowników i wdrażanie sugestii w celu ciągłego udoskonalania produktów.

Ponadto filozofię Agile wyróżnia:

 • uniwersalność – może być stosowana w niemal każdej branży oraz każdym obszarze działalności firmy, nie tylko w zarządzaniu projektami,
 • prostota – zasady i wytyczne są bardzo klarowne, przedstawione prostym językiem,
 • elastyczność – tworzenie ram, dzięki którym zarządzanie zmieniającymi się wymaganiami w celu dostarczenia aktualnego, potrzebnego produktu jest znacznie prostsze.

Liczne zalety sprawiły, że metody Agile szybko znalazły uznanie zarówno w sektorze IT, jak i poza nim. Ich zasady utworzyły też podwaliny dla opracowania różnych metodyk stosowanych w organizacjach (jak np. Scrum, Extreme Programming czy Lean). Agile opracowano z myślą o sprawniejszym dostarczaniu oprogramowania, przy jednoczesnym zwiększeniu jego jakości i dopasowania do potrzeb odbiorców. Wpływ filozofii nie ogranicza się jednak tylko do samych procesów produkcyjnych. Jej prawdziwą skuteczność można zaobserwować, wdrażając „zwinne” zarządzanie projektami i zespołami na wszystkich poziomach organizacji. Koncepcja Agile zakłada samoorganizację zespołów – pracujące według niej teamy doskonale rozdzielają zadania, dzięki czemu praca jest efektywniejsza, a rola lidera jest w zasadzie ograniczona do ich wspierania. W firmie do każdego problemu i wyzwania można podchodzić w sposób „zwinny”, dając członkom zespołów szansę na samodzielną organizację pracy zwiększanie efektywności i samodoskonalenie.

Szkolenia Agile, kursy Agile

Lawinowy wzrost zainteresowania zwinnymi metodykami zarządzania projektami znajduje odzwierciedlenie również w ofercie rynku szkoleniowego. Coraz więcej firm szkoleniowych oferuje profesjonalne szkolenia Agile, kursy Agile i rozmaite warsztaty i webinary dotyczące wdrożenia metodyk zwinnych w obszarze zarządzania projektami. Szkolenia Agile realizowane są zarówno w postaci tradycyjnych warsztatów i szkoleń stacjonarnych, realizowanych głównie w dużych miastach, jak też w postaci szkoleń online na żywo, prowadzonych z reguły na platformach do wideokonferencji. Szkolenia i kursy stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w miastach, takich jak: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Lublin, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków czy Gdańsk.

Jakie są cele szkoleń i kursów Agile:

 • zapoznanie z metodykami zwinnymi w zarządzaniu projektami,
 • zrozumienie zasad zwinnego podejścia do projektów oraz podstaw zwinnej analizy biznesowej,
 • zasady zarządzania projektami zgodnie z metodykami zwinnymi: DSDM, Scrum
 • porównanie metodyk Waterfall vs. Agile,
 • rozwijanie umiejętności wyboru podejścia zwinnego do projektu,
 • rozwijanie umiejętnosci z zakresu budowania relacji z członkami zespołu projektowego,
 • zrozumienie cyklu życia projektu zwinnego, a także produktów oraz technik i rytuałów pracy zespołowej w projekcie zwinnym,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w zarządzaniu projektami,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w projekcie zwinnym.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu Agile?

 • kierownicy projektów i wszystkie oosby prowadzące projekty,
 • członkowie zespołów zwinnych, 
 • sponsorzy oraz zlecających projekty,
 • kadra menedżerska zainteresowana wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami.
Akredytowane i certyfikowane szkolenia Agile

AgilePM® & AgileBA® Foundation, AgileBA® Foundation Express, AgilePM® Practitioner to nazwy akredytowanych szkoleń z Agile, które kończą się egzaminem, którego zdanie pozwala na uzyskanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających posiadane umiejętności z zakresu zarządzania projektami zwinnymi. Certyfikat Agile znacznie zwiększaja atrakcyjność pracownika na rynku pracy dla profesjonalnych project managerów. Warto poznać również tradycyjne metodyki zarządzania projektami, takie jak PMBOK czy Prince2 oraz szkolenia pozwalające skutecznie wdrażać je w organizacji.

Program szkolenia Agile

Każde szkolenie czy kurs Agile posiada odmienny program, niektóre zagadnienia pojawiają się w programie niemalże każdego szkolenia z Agile, są to między innymi:

 • Co to jest Agile i czym są zwinne techniki zarządzania projektami?
 • Czym się charakteryzują zwinne metodyki i co je odróżnia od tradycyjnego zarządzania projektami? 
 • W jakich dziedzinach i branżach można zastosować Agile?
 • Jakie są role i obowiązki w podejściu Agile, jaka liczbeność optymalnych zespołów?
 • W jaki sposób planować prace w projektach zwinnych? 
 • Jak kontrolować koszty i czas projektów zwinnych? 
 • Na czym polega skalowanie Agile? 
 • Czym są SCRUM, Kanban, Lean?

Popularne kursy Agile:

 • AgilePM® Foundation / Agile Project Management Foundation - podstawowy kurs dla kierowników projektów zwinnych
 • AgilePM® Practitioner / Agile Project Management Practitioner - kurs dla kierowników projektów na poziomie średnio i zaawansowanym
 • Szkolenie Agile PM - szkolenie ogólne dla kierowników projektów chcących rozpocząć zarządzanie w metodykach zwinnych
 • Szkolenie Agile Coach - Agile Coach to osoba, która przyjmuje rolę mentora, a jej zadaniem jest wskazywanie i pomaganie zespołom zastosować praktyki Agile oraz wspierać transformację całej organizacji

Udział w tego typu kursie Agile rozważyć powinni nie tylko kierownicy projektów zwinnych, ale też wszystkie osoby biorące udział w projektach, również w roli członków zespołów projektowych, osób pełniących nadzór nad projektem oraz pozostali interesariusze projektów. Realizacja kursu czy szkolenia AgilePM® Foundation pozwala poznać założenia metodyki AgilePM, najważniejsze pojęcia oraz przebieg i strukturę procesu zarządzania projektam zwinnym. To również okazja do poznania wszystkich ról i obowiązków, produktów oraz technik stosowanych w trakcie zarządzania projektem rekomendowane przez DSDM®.

Poznaj zwinne zarządzanie poprzez szkolenia Agile oraz kursy Agile!
Kurs Agile PM Foundation, Szkolenie Agile

Zostaw e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowy kurs Agile, szkolenie lub webinar Agile!