Baza szkoleń i kursów dotyczących Agile w całej Polsce!

 • Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń i kursów dotyczących zwinnego zarządzania
 • Sprawdź program szkoleń Agile, informacje o trenerach oraz koszty
 • Wybierz kurs bądź szkolenie dla siebie i zarejestruj się online
 • Zapoznaj się z bogatą ofertą szkoleń i kursów dotyczących zwinnego zarządzania
 • Sprawdź program szkoleń Agile, informacje o trenerach oraz koszty
 • Wybierz kurs bądź szkolenie dla siebie i zarejestruj się online
szkolenia Agile, kursy Agile
Przewiń stronę

Szkolenia Agile: 25

 • Warszawa, 1 - 2 grudnia 2020
 • już od 1600 PLN
już od 1600 PLN
Artykuł

Agile – zwinne zarządzanie

Coraz więcej firm dostrzega potrzebę usprawniania procesów zarządzania. Z tego powodu wciąż powstają nowe techniki i procedury, które wywołują poruszenie w branży. Obecnie jednym z cieszących się największym zainteresowaniem pojęć jest Agile niekiedy zwane również zwinnością. Sprawdź, do czego się ono odnosi, co dokładnie oznacza i czy warto zainteresować się wprowadzeniem Agile w firmie.

Czym jest Agile?

Agile to słowo bardzo modne w świecie zarządzania. Nie każdy wie jednak, co dokładnie oznacza. Agile bywa nazywane metodologią, jednak znacznie lepiej pasuje do niego określenie „kultura”. To grupa metod pracy opracowana w 2001 roku przez specjalistów z dziedziny IT i spisana w ramach manifestu (Manifesto for Agile Software Development). Dokument stał się symboliczną deklaracją zasad i wartości przyświecających „zwinnemu” podejściu. Mimo iż jego celem było usprawnienie procesów zarządzania projektami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania, filozofia dość szybko zaczęła przenikać do innych gałęzi przemysłu.

Na czym polega filozofia Agile?

Zgodnie z Manifestem filozofia Agile opiera się na podejściu iteracyjno-przyrostowym. Uznano je za najskuteczniejsze w opracowywaniu produktów z grupy software. Dzięki częstej kontroli wymagań i rozwiązań oraz ciągłemu procesowi adaptacji uzyskuje się gwarancję, że nie tylko sam produkt będzie wysokiej jakości, ale też sam proces jego wytwarzania będzie nieustannie zwiększał swoją efektywność. W Manifeście Agile określono kilka głównych zasad, które przybliżają stojące za nim idee. Według twórców filozofii należy przedkładać:

 • ludzi i ich współdziałanie nad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie nad rozbudowaną dokumentację,
 • współpracę z klientem nad negocjacje kontraktu,
 • reagowanie na zmiany nad realizowanie z góry założonego planu.

Prostota tych postulatów sprawia, że idea Agile jest zrozumiała, a jednocześnie uniwersalna. To dlatego mogła być zaadaptowana do potrzeb wielu branż poza IT. Warto przy tym zaznaczyć, że Agile nie odrzuca podejścia procesowego czy tworzenia planów. Podkreśla jedynie, że przy realizacji projektów należy zachować elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających warunków i nowych okoliczności. Podkreśla również rolę współpracy i dobrych relacji międzyludzkich. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w których po ukończeniu złożonego i długotrwałego zadania jego wynik jest nieadekwatny do aktualnych potrzeb klienta, standardów, wymagań rynkowych itd.

Agile – dlaczego warto?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego warto stosować metody Agile, niejako nasuwa się sama. Jest to odpowiedź na liczne wyzwania i problemy pojawiające się przy realizacji projektów, a także w codziennej operacyjnej pracy. „Zwinne” zarządzanie pozwala na:

 • dostarczanie działających, wartościowych produktów odzwierciedlających aktualne potrzeby odbiorców,
 • jasną komunikację zarówno wewnątrz zespołu (zobacz szkolenia z komunikacji wewnętrznej), jak i poza nim, co eliminuje niepotrzebne spotkania czy e-maile i pozwala oszczędzić czas marnowany podczas oczekiwania na odpowiedzi,
 • ciągłe doskonalenie rozumiane poprzez zwiększanie efektywności procesu produkcji, poszukiwanie usprawnień i usuwanie przeszkód,
 • szybkie dostarczanie ukończonych elementów,
 • otrzymywanie informacji zwrotnych od użytkowników i wdrażanie sugestii w celu ciągłego udoskonalania produktów.

Ponadto filozofię Agile wyróżnia:

 • uniwersalność – może być stosowana w niemal każdej branży oraz każdym obszarze działalności firmy, nie tylko w zarządzaniu projektami,
 • prostota – zasady i wytyczne są bardzo klarowne, przedstawione prostym językiem,
 • elastyczność – tworzenie ram, dzięki którym zarządzanie zmieniającymi się wymaganiami w celu dostarczenia aktualnego, potrzebnego produktu jest znacznie prostsze.

Liczne zalety sprawiły, że metody Agile szybko znalazły uznanie zarówno w sektorze IT, jak i poza nim. Ich zasady utworzyły też podwaliny dla opracowania różnych metodyk stosowanych w organizacjach (jak np. Scrum, Extreme Programming czy Lean).

Filozofia Agile – nie tylko sprawne zarządzanie projektami

Agile opracowano z myślą o sprawniejszym dostarczaniu oprogramowania, przy jednoczesnym zwiększeniu jego jakości i dopasowania do potrzeb odbiorców. Wpływ filozofii nie ogranicza się jednak tylko do samych procesów produkcyjnych. Jej prawdziwą skuteczność można zaobserwować, wdrażając „zwinne” zarządzanie projektami i zespołami na wszystkich poziomach organizacji. Koncepcja Agile zakłada samoorganizację zespołów – pracujące według niej teamy doskonale rozdzielają zadania, dzięki czemu praca jest efektywniejsza, a rola lidera jest w zasadzie ograniczona do ich wspierania. W firmie do każdego problemu i wyzwania można podchodzić w sposób „zwinny”, dając członkom zespołów szansę na samodzielną organizację pracy zwiększanie efektywności i samodoskonalenie.

Szkolenia i kursy z Agile

Lawinowy wzrost zainteresowania zwinnymi metodykami zarządzania projektami znajduje odzwierciedlenie również w ofercie rynku szkoleniowego. Coraz więcej firm szkoleniowych oferuje profesjonalne szkolenia dotyczące Agile i wdrożenia metodyk zwinnych w obszarze zarządzania projektami. Szkolenia dortyczące Agile realizowane są zarówno w postaci tradycyjnych warsztatów i szkoleń stacjonarnych, realizowanych głównie w dużych miastach, jak też w postaci szkoleń online na żywo, prowadzonych z reguły na platformach do wideokonferencji. Szkolenia i kursy stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w miastach, takich jak: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Lublin, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków czy Gdańsk.

Jakie są cele szkoleń i kursów Agile:

 • zapoznanie z metodykami zwinnymi w zarządzaniu projektami,
 • zrozumienie zasad zwinnego podejścia do projektów oraz podstaw zwinnej analizy biznesowej,
 • zasady zarządzania projektami zgodnie z metodykami zwinnymi: DSDM, Scrum
 • porównanie metodyk Waterfall vs. Agile,
 • rozwijanie umiejętności wyboru podejścia zwinnego do projektu,
 • rozwijanie umiejętnosci z zakresu budowania relacji z członkami zespołu projektowego,
 • zrozumienie cyklu życia projektu zwinnego, a także produktów oraz technik i rytuałów pracy zespołowej w projekcie zwinnym,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w zarządzaniu projektami,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w projekcie zwinnym.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniach z Agile?
- kierownicy projektów i wszystkie oosby prowadzące projekty,
- członkowie zespołów zwinnych, 
- sponsorzy oraz zlecających projekty,
- kadra menedżerska zainteresowana wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami.

Akredytowane i certyfikowane szkolenia Agile

AgilePM® & AgileBA® Foundation, AgileBA® Foundation Express, AgilePM® Practitioner to nazwy akredytowanych szkoleń z Agile, które kończą się egzaminem, którego zdanie pozwala na uzyskanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających pośiadane umiejętności z zakresu zarządzania projektami zwinnymi. Certyfikaty takie znacznie zwiększają atrakcyjność pracownika na rynku pracy dla profesjonalnych project managerów.

Warto poznać również tradycyjne metodyki zarządzania projektami, takie jak PMBOK czy Prince2 oraz szkolenia pozwalające skutecznie wdrażać je w organizacji.

Agile – zwinne zarządzanie