Znajdź kurs tester oprogramowania: tester manualny, automatyczny...

 • Sprawdź kursy tester automatyczny, tester manualny, testowanie oprogramowania
 • Poznaj program kursu na testera, ceny i zapisz się na kurs!
Rozwiń Zastanawiasz się jak zostać testerem oprogramowania? Sprawdź kurs tester oprogramowania, kursy tester automatyzujący oraz tester manualny i wejdź do świata IT. W naszej bazie znajdziesz kursy na testera oprogramowania online oraz stacjonarne w miastach takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Lublin i Katowice. W jednym miejscu porównasz ceny kursu na testera, sprawdzisz program zajęć i zapiszesz się na zajęcia przez Internet poprzez nasze bezpłatne formularze rejestracji! Zwiń

Kursy tester: 14

 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 700 zł
1 700 zł
 • już od 1 700 zł
1 700 zł
 • już od 1 900 zł
1 900 zł
 • już od 1 600 zł
1 600 zł
 • już od 2 850 zł
2 850 zł
 • już od 2 850 zł
2 850 zł
 • już od 2 850 zł
2 850 zł
 • już od 2 400 zł
2 400 zł
 • już od 1 600 zł
1 600 zł
 • już od 1 900 zł
1 900 zł
 • już od 1 900 zł
1 900 zł
Artykuł

Kurs tester oprogramowania: kurs tester manualny, kurs tester automatyczny - czy warto?

Branża IT przyciąga coraz więcej osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w tym kierunku. Jednym z najszybszych sposobów na podjęcie pracy w IT jest zatrudnienie w charakterze testera oprogramowania. Już krótki kurs tester oprogramowania pozwala myśleć o rozpoczęciu poszukiwań pracy w branży IT. Dowiedz się kim jest tester oprogramowania, czym różni się tester manualny od testera automatycznego, na czym polega testowanie i jakie szkolenia i kursy na testera pomogą Ci zdobyć i rozwijać umiejętności niezbędne w pracy testera oprogramowania.

Spis treści:

 1. Tester oprogramowania
 2. Tester manualny
 3. Tester automatyczny, tester automatyzujący
 4. Jak zostać testerem oprogramowania?
 5. Kurs Tester Oprogramowania
 6. Kurs Tester Manualny
 7. Szkolenie Tester Automatyczny, Kurs Tester Automatyzujący
 8. Inne szkolenia, kursy, warsztaty i bootcampy dla testerów i dotyczące testowania
Tester oprogramowania

Kim jest tester oprogramowania? Tester oprogramowania (z ang. QA Engineer, Quality Assurance Engineer) to osoba odpowiedzialna za weryfikację (czyli testowanie) poprawności oprogramowania pod względem zgodności z zamówieniem, jak i jakości i poprawności działania.

Co to w praktyce oznacza? W procesie tworzenia oprogramowania bierze udział wiele stron. Przede wszystkim zamawiający (np. użytkownik biznesowy), który określa jakie funkcjonalności powinno mieć oprogramowanie oraz wykonawca, za którym stoi szereg osób odpowiedzialnych za wytworzenie oprogramowania i poszczególne etapy procesu wytwórczego. Mogą to być zarówno developerzy, jak też inne osoby, w tym właśnie testerzy oprogramowania.

Kiedy zaczyna się praca testera i na czym polega praca testera? Wyczerpującą odpowiedź na temat roli testera oprogramowania można uzyskać uczestnicząć w kursie tester oprogramowania. Pokrótce, tester oprogramowania zaczyna pracę już na etapie tworzenia specyfikacji wymagań. Rolą testera oprogramowania na tym etapie jest m.in.:

 • wykrywanie sprzeczności w wymaganiach,
 • wykrywanie luk w wymaganiach,
 • przygotowanie wstępnej koncepcji testów wytwarzanego oprogramowania,
 • wstępne oszacowanie czasochłonności, złożoności i kosztowności niezbędnych testów.

Kolejnym etapem, w którym niezbędna jest praca testera oprogramowania jest testowanie powstałego oprogramowania bądź jego fragmentu. Co jest testowane?

 • zgodność wytworzonego oprogramowania ze specyfikacją (czyli z zamówieniem),
 • poprawność działania oprogramowania poprzez wykrywanie błędów i nieprawidłowości w działaniu,
 • efektywność działania oprogramowania oraz jego podatność na rozmaite zagrożenia, o ile zostało to zaplanowane w zakresie projektu (np. testowana może być wydajność czy też optymalizacja kodu, podatność na ataki bezpieczeństwa…).

W zakresie obowiązków testera oprogramowania są też:

 • przygotowanie planu testów obejmującego różne rodzaje testów i poziomy testów, przygotowanie scenariuszy i przypadków testowych,
 • przeprowadzenie testów i ich udokumentowanie,
 • przygotowanie testów automatycznych oraz narzędzi wspierających testowanie oprogramowania,
 • utrzymywanie efektywnej komunikacji i współpracy z zespołem developerskim, project managerem i innymi osobami uczestniczącymi w projekcie.

W branży IT powszechny jest podział na testerów manualnych oraz testerów automatycznych, czy też automatyzujących. Rynek oferuje też odmienne szkolenia i kursy dla testerów manualnych i automatycznych. Ogólny kurs testerski znajdziemy pod nazwą Kurs Tester Oprogramowania (lub kurs na testera oprogramowania, kurs na testera aplikacji...), a kursy dla testera manualnego i aitomatycznego pod nawami Kurs Tester Manualny oraz Kurs Tester Automatyzujący lub Automatyczny. Na początek odpowiedzmy jednak na pytania kim jest tester manualny i czym różni się od testera automatycznego?

Tester manualny

Tester manualny przeprowadza testy w sposób manualny, a więc osobiście (testowanie manualne). W praktyce sprowadza się to do realizacji scenariusza czy przypadku testowego poprzez jego realizację krok po kroku, tak aby zweryfikować poprawność działania aplikacji. W pracy testera manualnego nie są potrzebne specjalistyczne narzędzia testerskie czy specjalne skrypty, ale w praktyce często praca testera manualnego wspierana jest poprzez wykorzystanie rozmaitych narzędzi skracających proces testowania. Manualny tester oprogramowania nie musi posiadać umiejętności programowania, dlatego wiele osób rozpoczyna swoją przygodę w IT od podjęcia pracy w roli testera manualnego.

Tester automatyczny, tester automatyzujący

Tester automatyczny czy też tester automatyzujący w dużo mniejszym stopniu przeprowadza weryfikację manualną poprawności oprogramowania, koncentrując się na przygotowaniu odpowiednich narzędzi, oprogramowania i skryptów, które w sposób automatyczny będą mogły realizować scenariusze i przypadki testowe, a nawet prowadzić zaawansowany monitoring oprogramowania (testowanie automatyczne). Automatyzacja testów sprawia, że ich przeprowadzenie wymaga mniej czasu, ale wiąże się z posiadaniem umiejętności programowania oraz stworzeniem odpowiednich narzędzi testujących. Dlatego też tester automatyczny jest z reguły kolejnym krokiem w rozwoju kariery zawodowej testera oprogramowania po stanowisku tstera manualnego.

Jak zostać testerem oprogramowania?

Zapotrzebowanie na testerów oprogramowania w branży IT jest bardzo wysokie. Analiza ogłoszeń w popularnych portalach z ogłoszeniami pracy pokazuje, że blisko 10% wakatów w działach IT stanowią właśnie testerzy. Tak duże zapotrzebowanie na testerów oprogramowania przekłada się na wysokie wynagrodzenia oferowane na tego typu stanowiskach. Ile zarabia tester oprogramowania? Pod koniec 2021 roku mediana wynagrodzeń oferowanych testerom oprogramowania w Polsce przekraczała 6 300 zł. Początkujący testerzy mogli liczyć na wynagrodzenie zaczynające się od 4 000 zł, a specjaliści z dużym doświadczeniem nawet na 12 000 zł miesięcznie. Jak zostać testerem oprogramowania? Pomóc w tym mogą specjalistyczne szkolenia tester oprogramowania  i kursy na testera.

Kurs Tester Oprogramowania

Kurs Tester Oprogramowania znajdziemy zarówno online, jak i stacjonarnie, a ich ukończenie pozwala myśleć o szukaniu pracy w charakterze testera. Kurs na testera oprogramowania realizowany online odbywa się z reguły na żywo, poprzez platformy do wideokonferencji takie jak Zoom czy Teams, co zapewnia kontakt z prowadzącym zajęcia oraz innymi uczestnikami. Kurs taki pozwala na zadawanie pytań poprzez mikrofon i czat, uzyskanie indywidualnych porad i pomocy ze strony prowadzącego. Sam kurs na testera aplikacji składa się z wykładów i prezentacji, jak też ćwiczeń praktycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Kurs tester oprogramowania stacjonarny znajdziemy głównie w dużych miastach, prym wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Rzeszów i Lublin. Wybrane kursy na testera oprogramowania realizowane są jako kurs wieczorowy oraz kurs weekendowy, dominującą formą jest oczywiście dzienny kurs testera.

Kurs Tester Manualny

Wśród osób myślących o podjęciu zatrudnienia w zawodzie testera oprogramowania szczególnie popularny jest Kurs Tester Manualny, który często występuje też pod nazwą Bootcamp Tester manualny oprogramowania, Szkolenie Tester Manualny czy Warsztaty Tester Manualny. Kursy na testera manualnego występują również w formie certyfikowanej i akredytowanej. Co to oznacza że kurs na testera jest certyfikowany lub akredytowany? Oznacza to, że po jego ukończeniu możemy przystąpić do oficjalnego egzaminu, którego zdanie uprawnia do otrzymania certyfikatu, który potwierdza nasze praktyczne umiejętności z prowadzenia testów oprogramowania. Certyfikaty takie są powszechnie uznawane w branży IT jako świadectwo posiadanych umiejętności zawodowych, a jego uzyskanie pozwala myśleć o podjęciu pracy na stanowiskach takich jak Junior Tester Manualny, Junior test Engineer, Młodszy tester oprogramowania, Specjalista ds. testów oprogramowania itp.

Szkolenie Tester Automatyczny, Kurs Tester Automatyzujący

Szkolenia dla testerów automatatycznych i kursy dla testerów automatyzujących zawierają rozszerzony program względem kursów podstawowych. W programie tego typu kursów i szkoleń możemy znaleźć zagadnienia takie jak: zapoznanie z podstawami i składnią języka Java, konfiguracja środowiska do programowania (JDK, IntelliJ Idea), podstawy programowania dla testerów, testy w oparciu o Selenium, czym jest i jak używać Seneium WebDriver, przygotowanie automatycznych testów w Javie z wykorzystaniem biblioteki Selenium WebDriver…

Ukończenie Kursy tester Automatyczny pozwala zrobić kolejny krok w rozwoju zawodowym testera oprogramowania i wejść na wyższy poziom testowania. Z awansem tym wiąże się również awans finansowy.

Inne szkolenia, kursy, warsztaty i bootcampy dla testerów i dotyczące testowania

Testowanie oprogramowania to nie tylko Kursy na Testera manualnego czy Testera automatycznego. To również cały szereg szkoleń i kursów dotyczących metodyk wytwarzania oprogramowania i roli testerów w procesie, kursy poświęcone zasadom współpracy pomiędzy testerami i działem testów a deweloperami, szkolenia dotyczące nowoczesnych narzędzi testerskich i rodzajów testowania, szkolenia zarządzanie projektami itp.

Szkolenia i kursy z prowadzenia testów realizowane są głównie online, ale bogatą ofertę kursów testerskich znajdziemy też w największych miastach, takich jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin, Rzeszów, Gdańsk, Toruń, Białystok czy Olsztyn. Szkolenia i kursy takie realizowane są zarówno w ciągu dnia, ale też znajdziemy kursy weekendowe oraz wieczorowe. Pozwala to wziąć udział w kursie testera nawet, gdy nie możemy pozwolić sobie na zajęcia w tygodniu.

Na górze strony zgromadziliśmy ciekawe kursy dla testerów i dotyczące testowania organizowane w całej Polsce. Baza umożliwia zapoznanie się z programem szkoleń i kursów, terminami i miejscem realizacji, a także z cenami kursów i szkoleń. Rejestracja na wybrany kurs lub szkolenie dla testerów możliwa jest poprzez bezpłatny formularz rejestracji, który po wypełnieniu trafia do organizatora danego kursu lub szkolenia. Kontaktuje się on celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przyjęcia płatności oraz przekazania wszelkich niezbędnych informacji organizacyjnych.

Kurs tester oprogramowania: kurs tester manualny, kurs tester automatyczny - czy warto?
Tester oprogramowania kurs, tester automatyczny kurs, tester manualny kurs

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się nowe kursy tester oprogramowania oraz szkolenia tester oprogramowania!