Najlepsze szkolenia i kursy z prawa nowych technologii!

 • Zapoznaj się z ofertą szkoleń, kursów i webinarów
 • Wybierz wydarzenie dla siebie i zarejestruj się na nie online!

Prawo nowych technologii: 72

 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 921 zł
921 zł
 • już od 921 zł
921 zł
 • już od 1 503 zł
1 503 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 882 zł
882 zł
Artykuł

Prawo nowoczesnych technologii - kompendium wiedzy

W erze cyfrowej postęp technologiczny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszej codzienności. Od inteligentnych urządzeń domowych, przez rozwijające się technologie chmur obliczeniowych, aż po zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji – nowe technologie zmieniają sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i prowadzimy biznes. Wraz z tym dynamicznym rozwojem pojawia się jednak również wiele wyzwań prawnych, które stawiają przed nami nowe pytania i dylematy. Dlatego coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy z zakresu prawa nowych technologii. Szkolenia w tym obszarze nie są już tylko domeną prawników specjalizujących się w technologiach cyfrowych, ale stają się niezbędne dla szerokiego grona profesjonalistów: od menedżerów IT, przez twórców oprogramowania, aż po przedsiębiorców.

Co to jest prawo nowych technologii?

"Prawo nowych technologii" to termin odnoszący się do dziedziny prawa, która zajmuje się kwestiami prawymi wynikającymi z postępów technologicznych i wprowadzania nowych technologii w różnych aspektach życia społecznego. Obejmuje to między innymi:

 1. Prawo informatyczne: dotyczy przede wszystkim ochrony danych osobowych, oprogramowania, baz danych, a także zagadnień związanych z internetem, jak np. e-commerce, prawa autorskie w sieci czy cloud computing.

 2. Prawo telekomunikacyjne: reguluje kwestie związane z działalnością operatorów telekomunikacyjnych, dostępem do internetu, a także numeracją i interkoneksją.

 3. Prawo medialne: dotyczy produkcji, dystrybucji oraz emisji treści w różnych mediach, w tym w internecie.

 4. Cyberbezpieczeństwo: regulacje dotyczące ochrony informacji w cyberprzestrzeni, walka z cyberprzestępczością i standardy bezpieczeństwa.

 5. Technologie biomedyczne: kwestie prawne dotyczące biotechnologii, inżynierii genetycznej czy medycyny regeneracyjnej.

 6. Sztuczna inteligencja i robotyka: regulacje dotyczące odpowiedzialności za działania maszyn, praw autorskich dla twórczości generowanej przez AI czy etycznych aspektów rozwoju SI.

 7. Umowy IT: zagadnienia związne ze sporządzaniem umów dotyczących technologii informatycznych, od umów na outsourcing IT, poprzez umów na wykonanie systemów IT, aż po umowy B2B z programistami i innymi specjalistami w dziedzinie nowych tehnologii.

W miarę rozwoju technologicznego pojawiają się nowe wyzwania prawne, które wymagają dostosowania istniejących regulacji lub tworzenia nowych. "Prawo nowych technologii" jest więc dynamiczną dziedziną, która stara się nadążać za postępem technicznym i zapewniać odpowiednie ramy prawne dla nowych rozwiązań i technologii.

Warto zwrócić uwagę, że konkretne regulacje mogą różnić się w zależności od kraju i jurysdykcji, dlatego ważne jest śledzenie lokalnych przepisów i rozporządzeń dotyczących nowych technologii.

Jakie szkolenia i kursy poświęcone prawu nowych technologii cieszą się popularnością?

Sporządzanie umów i kontraktów B2B ze współpracownikami IT

Szkolenie to przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zawieranie umów biznesowych z podmiotami z sektora technologii informacyjnych. Dotyczy ono kluczowych aspektów prawnych i biznesowych związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem kontraktów w relacjach biznesowych z dostawcami i partnerami IT. Główne zagadnienia poruszane w trakcie takiego szkolenia, to:

 1. Podstawy prawa IT: Wprowadzenie do specyfiki prawa informatycznego i prawa autorskiego w kontekście umów IT.

 2. Rodzaje umów IT: Charakterystyka różnych typów kontraktów stosowanych w branży IT, takich jak umowy licencyjne, SLA, umowy o tworzenie oprogramowania czy outsourcing IT.

 3. Klauzule kluczowe: Omówienie najważniejszych klauzul w umowach IT, takich jak zakres usług, odpowiedzialność, gwarancje, prawa własności intelektualnej, poufność czy rozwiązania umowy.

 4. Negocjacje: Techniki i strategie negocjacyjne w kontekście umów IT. Jak osiągnąć korzystne warunki dla obu stron, unikając jednocześnie potencjalnych pułapek prawnych.

 5. Ryzyka i pułapki: Analiza potencjalnych ryzyk związanych z umowami IT oraz sposoby ich minimalizacji.

 6. Kwestie międzynarodowe: Omówienie zagadnień związanych z umowami międzynarodowymi w branży IT, takich jak wybór właściwej jurysdykcji czy zastosowanie odpowiedniego prawa.

 7. Przypadki praktyczne: Analiza rzeczywistych przykładów umów, dyskusje i rozwiązania problemów związanych z konkretnymi przypadkami.

Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing)

Szkolenie to koncentruje się na specyfice zawierania umów związanych z korzystaniem z usług chmurowych, które obejmują różne modele dostarczania oprogramowania i infrastruktury IT. Główne tematy, które mogą być poruszone podczas takiego szkolenia, to:

 1. Podstawy Cloud Computing: Wprowadzenie do pojęcia chmury obliczeniowej, rodzajów modeli dostarczania (IaaS, PaaS, SaaS) i ich charakterystyki.

 2. Rodzaje umów chmurowych: Omówienie specyfiki różnych umów w kontekście usług chmurowych, takich jak umowy o dostarczanie infrastruktury czy umowy licencyjne dotyczące oprogramowania w chmurze.

 3. Klauzule kluczowe: Analiza najważniejszych klauzul w umowach chmurowych, takich jak zakres usług, poziom dostępności (SLA), ochrona danych, odpowiedzialność czy prawa własności intelektualnej.

 4. Bezpieczeństwo i prywatność: Omówienie kwestii związanych z ochroną danych w chmurze, wymogami RODO oraz standardami bezpieczeństwa.

 5. Negocjacje i ryzyka: Wskazówki dotyczące negocjacji umów chmurowych oraz omówienie potencjalnych ryzyk i sposobów ich minimalizacji.

 6. Kwestie międzynarodowe: Analiza zagadnień związanych z umowami chmurowymi w kontekście międzynarodowym, takich jak przekazywanie danych poza granice kraju czy wybór właściwej jurysdykcji.

 7. Przypadki praktyczne: Studia przypadków i analiza rzeczywistych umów chmurowych, dyskusje i rozwiązania problemów związanych z konkretnymi sytuacjami.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT

Szkolenie poświęcone jest omówieniu problemów prawnych i biznesowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obszarze technologii informacyjnych. Główne tematy, które mogą być omawiane podczas takiego szkolenia, to:

 1. Podstawy umów IT: Przegląd kluczowych aspektów i klauzul typowych dla umów IT oraz ich znaczenie w kontekście niewykonania lub nienależytego wykonania.

 2. Rozpoznawanie niewykonania/nienależytego wykonania: Jak zidentyfikować i dokumentować przypadki, gdy strona nie wywiązuje się z zobowiązań umownych.

 3. Konsekwencje prawne: Analiza skutków prawnych niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym odszkodowania, kary umowne i możliwość rozwiązania umowy.

 4. Strategie zarządzania ryzykiem: Jak minimalizować ryzyko niewykonania umowy poprzez odpowiednie klauzule w umowie, monitorowanie postępów i skuteczne zarządzanie projektem.

 5. Rozwiązywanie sporów: Metody rozwiązywania konfliktów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym negocjacje, mediacje i postępowanie sądowe.

 6. Studia przypadków: Analiza rzeczywistych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umów IT, ich przyczyny, skutki i sposoby rozwiązania.

 7. Rekomendacje i najlepsze praktyki: Wskazówki dla firm i specjalistów IT, jak unikać problemów związanych z niewykonaniem umów i jak skutecznie reagować, gdy do nich dojdzie.

Prawa autorskie w projektach IT

Kurs taki skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną i zarządzaniem prawami autorskimi w kontekście tworzenia i wdrażania projektów technologicznych. Główne tematy, które mogą być omawiane podczas takiego kursu czy warsztatów, to:

 1. Podstawy praw autorskich: Definicja prawa autorskiego, rodzaje praw z nim związanych oraz ich zakres i trwanie.

 2. Prawa autorskie w IT: Jak prawa autorskie dotyczą oprogramowania, baz danych, interfejsów użytkownika, grafik i innych elementów projektów IT.

 3. Licencjonowanie: Różne rodzaje licencji (np. open source, licencje komercyjne), ich charakterystyka i zastosowanie w projektach IT.

 4. Zagrożenia i naruszenia: Jak rozpoznawać i reagować na naruszenia praw autorskich w kontekście projektów IT, oraz potencjalne konsekwencje takich naruszeń.

 5. Umowy IT a prawa autorskie: Klauzule dotyczące praw autorskich w umowach IT, takie jak przeniesienie praw, licencje czy gwarancje.

 6. Ochrona prawna: Sposoby zabezpieczania praw autorskich w projektach IT, w tym rejestracja, środki techniczne oraz egzekwowanie praw w sądzie.

 7. Studia przypadków: Analiza rzeczywistych przypadków związanych z prawami autorskimi w branży IT, ich przyczyny, skutki i sposoby rozwiązania.

Jak zapisać się na szkolenie, kurs lub warsztaty poświęcone nowoczesnym technologiom?

Na górze strony zgromadziliśmy aktualne oferty szkolen, kursów, warsztatów, webinarów oraz konferencji poświęconych prawu nowoczesnych technologii. Po wybraniu oferty, która najlepiej spełnia Państwa potrzeby wystarczy wypełnić formularz rejestracji, aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa. Opiekun szkolenia potwierdzi w ciągu 48 godzin w dni robocze rejestrację oraz przekaże wszystkie niezbędne informacje organizacje związane z uczestnictwem w szkoleniu.

Prawo nowoczesnych technologii - kompendium wiedzy
Prawo nowoczesnych technologii

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach na tej podstronie!