Znajdź najlepszy kurs UX oraz kurs UX Designer!

 • Znajdź terminy warsztatów, szkoleń i kursów z użyteczności
 • Poznaj program zajęć oraz ceny kursów i szkoleń
 • Zarejestruj się na kurs UX online!
kursy UX

Kursy UX, szkolenia UX: 31

 • już od 1 690 zł
1 690 zł

Design Thinking

 • już od 771 zł
771 zł

Design Thinking

 • już od 868 zł
868 zł
 • już od 1 910 zł
1 910 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 1 910 zł
1 910 zł
 • już od 776 zł
776 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 999 zł
999 zł
 • już od 999 zł
999 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 19 900 zł
19 900 zł
 • już od 3 950 zł
3 950 zł
 • już od 1 795 zł
1 795 zł
 • już od 849 zł
849 zł
Artykuł

Co to jest UX i jak uczyć się UX na szkoleniach i kursach UX?

Termin UX z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Dowiedz się co to jest UX i w jaki sposób inwestycja w użyteczność oferowanych produktów i usług może wpływać na komercyjny sukces przedsiębiorstwa. Sprawdź szkolenia UX oraz kursy UX, które pomogą Ci przenieść użyteczność w twojej organizacji na wyższy poziom, a także dowiedz się czym jest kurs UX Designer - pierwszy krok do zatrudnienia w zawodzie projektanta użyteczności.

Spis treści:

 1. Co to jest UX?
 2. Szkolenia UX, kursy UX
 3. Kim jest UX Designer?
 4. Kurs UX Designer
Co to jest UX?

UX to skrót od angielskiego pojęcia User Experience. UX możemy więc przetłumaczyć jako doświadczenie użytkownika, a w praktyce User Expericene oznacza całokształ wrażeń i emocji, jakich doświadcza osoba korzystająca z określonego produktu lub usługi. Produkt lub usuła mogą mieć charakter cyfrowy (np. strona internetowa, aplikacja mobilna, sklep internetowy), jak też fizyczny (np. klawiatura komputerowa, telefon, pudełko...).

Celem UX jest zapewnienie pozytywnych doświadczeń użytkownikowi, sprawienie że korzystanie z produktu czy usługi będzie intuicyjne oraz będzie dla niego źródłem satysfakcji. Od strony przedsiębiorstw dbających o UX celem User Experience jest wpływanie na poziom sprzedaży produktów i usług poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zadowolenia konsumentom czy użytkownikom końcowym.

Pojęcie UX design służy natomiast do opisania całego procesu projektowania produktu i usługi w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb użytkownika końcowego i chęć ich zaspokojenia w najwyższym możliwym stopniu. Najczęściej pojęcie projektowania UX spotykamy aktualnie w kontekście projektowania produktów i usług cyfrowych, zwłaszcza stron internetowych i innych aplikacji cyfrowych. Przykładowo UX design dla strony internetowej obejmuje między innymi:

 • przygotowanie koncepcji funkcjonalnej strony (czyli listy funkcjonalności udostępnianych na stronie),
 • stworzenie interfejsu użytkownika (wygląd strony, kolorystyka...),
 • zaprojektowanie nawigacji po stronie (zakładki, przyciski, menu, linki...),
 • zaprojektowanie architektury informacji (czyli rozłożenia treści na stronie) oraz samej treści (teksty, artykuły, opisy...),
 • zadbanie o użyteczność strony (dostępność strony, czytelność informacji, poprawność wykonania...),
 • inne elementy: animacje, bezpieczeństwo, standardy branżowe...
Szkolenia UX, kursy UX

Wiedzę o tym czym jest UX i w jaki sposób podnosić użyteczność oferowanych produktów i usług zdobywać możemy na szkoleniach i kursach UX. Ich zadaniem jest zapoznać uczestników z samym pojęciem użyteczności, przedstawić co składa się na użyteczność usługi czy produktu, a także zaznajomić z metodami pracy nad poprawą użyteczności. Kursy UX pozwalają również poznać sposoby pomiaru i badania poziomu satysfakcji użytkowników płynącego z korzystania z danego produktu lub usługi, a także przygotowywania wieloetapowego procesu zapewnienia użyteczności.

Szkolenia i kursy UX realizowane są zarówno w postaci typowych stacjonarnych szkoleń i kursów, jak i wydarzeń online. Stacjonarne szkolenia UX znajdziemy głównie w największych miastach w Polsce, prym w tym względzie wiodą Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz i Szczecin. Listę szkoleń UX znaleźć można na górze strony. Z roku na rok coraz popularniejsze są jednak szkolenia i kursy UX online. Realizowane są one zasadniczo w dwóch forułach: szkolenia i kursy UX online na żywo oraz on-demand. Kursy i szkolenia z użyteczności na żywo realizowane są w z góry określonym terminie poprzez programy do prowadzenia wideokonferencji, takie jak Zoom, teams czy Webex. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, uczestniczenia w dyskusji i zajęciach grupowych i indywidualnych - są to więc kursy i szkolenia w dużej mierze zbliżone do tradycyjnych szkoleń UX. Osobną kategorię stanowią kursy UX on-demand - użytkownik wykupując dostęp do tego typu kursu loguje się w dogodnym dla siebie miejscu i czasie do platformy e-learningowej, na której otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w postaci nagrań, prezentacji, artykułów itp. Ograniczeniem tego typu kursu jest jednak brak bezpośredniego kontaktu z autorem, co sprawia że wyjaśnienie trudnych pojęć czy kwestii może być utrudnione.

Kim jest UX Designer?

Zawodowo projektowaniem użytecznych produktów i usług zajmuje się między innymi UX Designer. Między innymi, ponieważ lista stanowisk zajmujących się rozwojem produktów i usług i wpływających na ich użyteczność jest długa i różni się w zależności od branży czy przedsiębiorstwa. Rolą UX Designer jest jednakj projektowanie doświadczeń odbiorcy od podstaw albo od A do Z. Głównym celem istnienia stanowiska jest podnoszenie satysfakcji klienta korzystającego z usługi lub produktu poprzez rozwój jego funkcjonalności i użyteczności, zapewnienie intuicyjnej i prostej obsługi po pozytywnych doświadczeń użytkownikowi końcowemu. Przygotowywanie produktów i usług poprzedzone jest badaniem potrzeb użytkownika i zrozumieniem jego oczekiwań. UX Designer ma również za zadanie stale monitorować poziom satysfakcji oraz porównywać (benchmark) go z produktami i usługami konkurencyjnymi.

Kurs UX Designer

Dobrym przygotowaniem do pracy na stanowisku UX Designer może być kurs UX Designer. Kurs taki realizowany może być online, ale również stacjonarnie. Kurs UX Designer służy zarówno zapoznaniu uczestników z jego rolą, zakresem odpowiedzialności, narzędziami i metodami pracy, ale też rozwojowi kluczowych umiejętności, które obejmują między innymi:

 • wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu IT w przypadku usług i produktów cyfrowych,
 • wiedzę branżową w przypadku produktów fizycznych (np. materiałoznastwo) i usług fizycznych,
 • wiedzę z dziedziny psychologii, socjologii, użyteczności,
 • kompetencje z zakresu wzornictwa przemysłowego, sztuki, projektowania graficznego,
 • umiejętności prowadzenia badań oraz analizy danych,
 • istotne mogą być też inteligencja emocjonalna i empatia pozwalające na wczucie się w rolę użytkownika, jak też np. zmysł estetyczny.

Na rynku znajdziemy zarówno płatne szkolenia i kursy UX Designer, jak też bezpłatne kursy i szkolenia. Warto zwrócić uwagę, czy uczestnictwo w kursie pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu (tzw. certyfikowane kursy i szkolenia UX). Wybrane z kursów kończą się oficjalnym egzaminem, kórego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikatu.

Co to jest UX i jak uczyć się UX na szkoleniach i kursach UX?
Kurs UX, Szkolenie UX

Zostaw swój e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowy kurs UX lub szkolenie UX!