Szkolenia i kursy z zarządzania projektami: Warszawa, Kraków, Poznań...
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Szkolenia i kursy z zarządzania projektami: Warszawa, Kraków, Poznań...

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (169)
1

Szkolenia i kursy z zarządzania projektami: Warszawa, Kraków, Poznań... Szkolenia i kursy z zarządzania projektami: Warszawa, Kraków, Poznań...

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (169)
1
Zobacz również

Metody zarządzania projektami

Najpopularniejsze współcześnie metody zarządzania projektami to:

  • PMBOK
  • PRINCE2
  • SCRUM

PMBOK

PMBOK jest powszechnie uznawanym standardem zarządzania projektami przygotowanym przez PMI (Project Management Institute). Metoda PMBOK jest szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobyła status normy zarządzania projektami. Przejdź do: szkolenia PMBOK.

PRINCE2

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami oparta na produktach, która wyjątkową popularność zdobyła w Wielkiej Brytanii, ale aktualnie jest popularna na całym świecie, zwłaszcza że kolejne iteracje w metodyce dostosowały ją do warunków współczesnego zarządzania. Przejdź do: szkolenia PRINCE2.

SCRUM

Scrum to jedna z tzw. metodyk zwinnych, zgodna z manifestem Agile. W metodyce Scrum rozwój produktu w ramach projektu jest podzielony na iteracje, zwane są sprintami. Na zakończenie każdego sprintu zespół oddaje działającą wersję produktu. Metodyka ta znalazła szczególne uznanie w informatyce, ale może być z powodzeniem stosowana do zarządzania projektami w innych dziedzinach. Przejdź do: szkolenia SCRUM.


Newsletter