Znajdź najlepsze kursy i szkolenia z zarządzania projektami!

 • Poznaj terminy szkoleń, warsztatów i kursów zarządzanie projektami
 • Wybierz kurs zarządzania projektami dla siebie i zarejestruj się!
Rozwiń Interesują Cię szkolenia zarządzanie projektami, kursy zarządzania projektami oraz kursy project manager (kierownik projektu)? W naszej bazie zgromadziliśmy szkolenia z zarządzania projektami online, jak i stacjonarne kursy project management realizowane w całej Polsce. Z nami sprawdzisz terminy szkoleń, program zajęć oraz ceny poszczególnych kursów, warsztatów i konferencji, w tym takich, które pozwalają uzyskać certyfikat z zarządzania projektami oraz darmowe szkolenia z zarządzania projektami. Wybierz kurs zarządzanie projektami lub szkolenie project management i zarejestruj się online za darmo za pośrednictwem naszego portalu! Zwiń

szkolenia z zarządzania projektami

Szkolenia zarządzanie projektami: 175

 • Gdańsk, 14-15 listopad 2022
 • 1 480 zł
1 480 zł
 • Warszawa, 30 listopad-1 grudzień 2022
 • 3 375 zł
3 375 zł
Artykuł

Szkolenia dla kierowników projektów: kurs project management, szkolenie z zarządzania projektami.

Szybciej, taniej, z lepszą jakością – konkurencja rynkowa mnoży wymagania wobec projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że coraz częściej firmom potrzebna jest również znajomość nowoczesnych metodyk zarządzania projektami, które pozwalają realizować je w sposób maksymalnie efektywny. Dowiedz się jak szkolenia z zarządzania projektem, kursy dla kierowników projektów oraz praktyczne warsztaty poświęcone rozmaitym aspektom project management'u mogą pomóc twojej firmie zdobyć przewagę konkurencyjną.

Spis treści:

 1. Co to jest projekt?
 2. Zarządzanie projektem, czyli project management
 3. Skąd się wzięło zarządzanie projektami?
 4. Z jakich metod zarządzania projektami szkolić?
 5. Szkolenia zarządzanie projektem, kursy dla Project Managerów (kierowników projektów) itp.
 6. Gdzie szukać szkoleń i kursów zarządzania projektem?
 7. Program kursów zarządzanie projektami
Co to jest projekt?

Projekt to nic innego jak rozłożone w czasie przedsięwzięcie realizowane dla osiągnięcia jakiegoś celu. Może to być stworzenie czegoś nowego, postawienie budynku, utworzenie przedsiębiorstwa czy racjonalizacja jakiegoś procesu. Do tego celu powoływany jest zespół projektowy obejmujący grupę pracowników i (lub) współpracowników, która po zakończeniu realizacji projektu zostanie rozwiązana. 

Zarządzanie projektem, czyli project management

Zarządzanie projektem (z angielskiego project management) obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją: pomysł i zapoczątkowanie projektu, planowanie, wykonywanie planu, nadzorowanie wykonywania obowiązków, wreszcie jego zakończenie. Osiągnięciu założonych celów powinna służyć metodyka projektu, a więc zasady postępowania na każdym etapie realizacji. Osoba zarządzająca danym projektem to z angielska project manager, a po polsku kierownik projektu.

Skąd się wzięło zarządzanie projektami?

Podobno pierwszym w historii projektem zrealizowanym z wykorzystaniem specjalnej struktury był amerykański Project Manhattan, czyli przedsięwzięcie zmierzające do skonstruowania bomby atomowej. Doświadczenia zebrane w toku wykonywania tego projektu wykorzystano później w największych programach amerykańskiej administracji lat powojennych, m.in. w kosmonautyce i dotyczącym jej wyścigu z ZSRR.

Historia usystematyzowanego zarządzania projektami zaczyna się więc od praktyki, wykorzystywanej m.in. w wojskowości czy hollywoodzkich studiach filmowych. Na teorię przyszło poczekać aż do początku lat 60. ubiegłego wieku. Za prekursora zarządzania projektami uważany jest Amerykanin John Stanley Baumgartner, autor wydanej w 1963 roku książki "Project Management". W miarę jak projekty stawały się coraz bardziej skomplikowane, powstawały kolejne teorie zarządzania, rozpowszechniane stopniowo w świecie zachodnim. Do Polski dotarły dopiero po roku 1989, kiedy działalność rozpoczynały u nas zagraniczne firmy.

W rezultacie wielu lat rozwoju aktualnie dostępnych jest cały szereg rozmaitych metodyk zarządzania projektami, wśród których najpopularniejsze to PMBoK, Prince 2, Scrum, Lean, Kanban oraz TenStep. Wraz z rozwojem metodyk zarządzania projektami rozwinął się rynek profesjonalnych szkoleń przygotowujących do ich wykorzystywania. Obecnie bez trudu znajdziemy tradycyjne szkolenia z zarządzania projektem, kursy zarządzania projektami online, warsztaty dla project managerów oraz rozmaite konferencje dla przedstawicieli kadry menedżerskiej zainteresowanych wdrożeniem wybranej metodyki zarządzania projektami w przedsiębiorstwie czy instytucji.

Z jakich metod zarządzania projektami szolić?

WATERFALL - Waterfall to klasyczna, nazywana też tradycyjną, metodologia zarządzania projektami. Zgodnie z metodyką Waterfall w celu skutecznej realizacji projektu, niezbędne jest podzielenie projektu na etapy: analizę i realizację. Kluczem do sukcesu projektu jest zaplanowanie poszczególnych prac oraz trzymanie się terminów, założonego zakresu projektu oraz realizacja zadań krok po kroku w wyznaczonej podczas analizy i planowania kolejności.

AGILE - Agile nie jest sam w sobie metodyką zarządzania projektami, a raczej pewną filozofią opisującą podejście do realizacji projektów. Filozofia ta została wyrażona w manifeście Agile. Zakłada się w nim, że w projekcie mogą i powinny pojawiać się zmiany w trakcie realizacji projektu, co pozwala wprowadzić dużą dozę elastyczności i realizować w projektach produkty i usługi lepiej dopasowane do potrzeb użytkownika końcowego oraz zapobiegać dostarczaniu produktów niespełniających oczekiwań, poprzez umożliwienie zmiany zakresu projektu. Więcej warto dowiedzieć się w trakcie szkolenia Agile. Na kanwie manifestu Agile powstał cały szereg zwinnych metodyk zarządzania projektami. Najpopularniejsze z nich to:

 • SCRUM - metodyka powszechnie wykorzystywana w procesach tworzenia oprogramowania, opierająca się na szeregu małych iteracji zwanych Sprintami. Żaden z nich nie powinien trwać dłużej niż miesiąc. Nie ma tu precyzyjnego określania ról poszczególnych członków zespołu – uczestnicy sami porządkują swoje działania. Praca zaczyna się od zgromadzenia wymagań użytkownika w postaci historyjek, z których każda jest jakąś cechą całości. Właściciel produktu dba o zrozumienie wymogów, nie ingeruje jednak w sposób ich spełniania. Więcej informacji uzyskać można na szkoleniach Scrum i dla Scrum Masterów.
 • LEAN - to nie tylko metodyka, ale też filozofia, której kluczowym przesłaniem jest praca mądrzejsza, a nie trudniejsza. Lean definiuje rzeczy, które należy wykorzenić ze swojej pracy, aby podnieść produktywność. Są to Muda, Mura i Muri. Chcąc poznać bliżej Lean warto zapisać się na szkolenie lub kurs Lean.
 • KANBAN - metodyka zarządzania projektami, którą z powodzeniem możemy stosować w każdej dziedzinie biznesu. Pochodząca z Japonii tablica Kanban służy do wizualnego rozbijania projektu na zadania i sprawdzania statusu każdego zadania. Więcej na szkoleniach Kanban.

PRINCE2 - czyli metodyka zarządzania projektami oparta na produktach (wcześniej Projects in Controlled Environments). Główne cechy projektów realizowanych według PRINCE2 to ściśle określony i skończony czas trwania projektu, dobrze zdefiniowane i możliwe do zmierzenia produkty wytwarzane w projekcie, jasno określone działania niezbędne do budowy produktów, przydzielone i ściśle określone zasoby projektu oraz dobrze zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu projektowego ze ścisłym zakresem obowiązków każdej z ról występujących w projekcie. Dodatkowe informacje zdobyć warto na szkoleniu z Prince2.

PMBOK - standard zarządzania projektami opracowany i opublikowany przez Project Management Institute. W metodyce PMBOK zakłada się, że każdy projekt posiada swój cykl życia, czyli szereg następujących po sobie etapów, w których znajduje się projekt od chwili jego inicjacji, aż do jego zamknięcia/zakończenia. Pięć etapów projektu wg PMBOK to etapy: inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zakończenia projektu. Metodyka ta zorientowana jest na kreatywność i zadanie stworzenia czegoś niepowtarzalnego, absolutnie nowego. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tu na kierowniku projektu, który powinien dysponować wiedzą pozwalającą na nadzorowanie każdego uczestnika. Osoba taka powinna przejść odpowiednie szkolenie PMBOK i uzyskać certyfikat z zarządzania projektami PMI.

TenStep, czyli opracowana przez wspomnianą już organizację PMI metodyka dziesięciu kroków: definicji pracy, którą trzeba wykonać, planowania i budżetowania, zarządzania terminami i finansami, zarządzania zagadnieniami krytycznymi, zmianą, komunikacją, ryzykiem, ludźmi jakością oraz pomiarami. W rzeczywistości jednak TenStep to nie jedna, a cała grupa metodyk tworzących spójny system.

Jakie jeszcze metodyki zarządzania projektami spotykamy?

Nietrudno zauważyć, że wszystkie te zbiory zasad są do siebie podobne. Kto realizuje jakieś poważne przedsięwzięcie, musi je zaplanować, rozdzielić zadania, nadzorować ich wykonywanie oraz ocenić efekty. Doświadczenia zdobyte w toku realizacji projektu bardzo często przydają się przy kolejnych. Poszczególne fazy i etapy można różnie nazywać, ale zasadnicze zręby są zawsze takie same, różnice tkwią w szczegółach. Szczegóły te potrafią jednak dużo zmienić, stąd też warto zapoznać się z teorią zarządzania projektami, m.in. poprzez udział w kursie czy szkoleniu zarządzania projektami, zanim zdecydujemy się na wybraną metodykę.

Szkolenia zarządzanie projektem, kursy dla Project Managerów (kierowników projektów) itp.

Podniesieniu kompetencji zespołu i poszczególnych jego członków w zakresie zarządzania projektami, komunikacji w zespole projektowym czy z zakresu narzędzi wspierających realizację projektów służyć mogą specjalistyczne szkolenia oraz kursy z zarządzania projektami. Kursy akredytowane i certyfikowane pozwalają również uzyskać certyfikat zarządzanie projektami. Jakie szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje dostępne są w tym obszarze i do kogo są kierowane?

 • szkolenia zarządzanie projektem, szkolenia z zarządzania projektami, kurs zarządzania projektami - pod nazwami takimi znajdziemy przede wszystkim szkolenia i kursy wprowadzające do zarządzania projektami, ich celem jest zaznajomienie uczestników z teorią zarządzania projektami oraz najważniejszymi pojęciami, narzędziami i dobrymi praktykami. Uczestnikiem szkolenia zarządzanie projektem może być zarówno kierownik projektu, jak też członkowie zespołu projektowego.
 • kurs project manager, szkolenie project management, kurs kierownika projektu, szkolenia dla kierowników projektów, czyli tzw. PM'ów - to specjalistyczne wydarzenia kierowane do kierowników projektów (z ang. Project Manager, czyli PM). Ich celem jest wyposażenie uczestników w szeroką wiedzę z zakresu project managementu oraz wyzwań na jakie każdy kierownik projektu natrafia wcześniej czy później, związanych z efektywną komunikacją, zarządzaniem zespołem projektowym, eskalacją ryzyk w projekcie do steakholderów itp.
 • kursy i szkolenia z zarządzania projekem zgodnie z wybraną metodologią projektową - są to specjalistyczne i dedykowane danej metodyce zarządzania projektami szkolenia i kursy, których celem jest zaznajomienie z zasadami poruszania się i realizowania projektów zgodnie z daną metodą. Wiele z tego typu kursów i szkoleń to szkolenia certyfikowane oraz akredytowane przez oficjalne instytucje zajmujące się rozwojem metodyk projektowych, w tym np. PMI.
 • szkolenia i kursy z narzędzi wspierających zarządzanie projektami, np. szkolenia MS Project, szkolenia i kursy dotyczące narzędzi do tworzenia wykresów Gantta, zarządzania zadaniami (tzw. backlog) w projekcie - kategoria ta obejmuje bardzo wiele rozmaitych szkoleń i kursów, których zadaniem jest wyposażyć zespół projektowy w narzędzia, które będą wspierały jego pracę i osiąganie celów.

Popularne tytuły szkoleń z zarządzania projektami oraz kursów to między innymi:

 • Kurs zarządzania projektami dla początkujących
 • Szkolenie Certyfikowany Project Manager
 • Kurs Project Manager
 • Project Management Foundation
 • Zarządzanie projektami szkolenie e-learning
 • Szkolenie zarządzanie zdalnymi projektami i zespołem projektowym online
 • Darmowe szkolenia z zarządzania projektami
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Zarządzanie projektam w metodykach zwinnych
 • Prowadzenie projektów zgodnie z metodyką Waterfall
 • Szkolenia z oprogramowania JIRA dla zespołów projektowych
 • Narzędzia biznesowe wspierające analizę i realizację projektów
 • Szkolenia z metodyk Agile: Prince2, Scrum, PMI/PMBoK
 • PMO - biuro zarządzania projektami
 • Motywowanie członków zespołu rozproszonego
 • MS Project Online dla zespołów projektowych
 • Akademia Menedżera Projektu
 • Kurs Kierownik ds. Projektu/Projektów
Gdzie szukać szkoleń i kursów zarządzania projektem?

Szkolenie zarządzanie projektem znajdziemy bez trudu zarówno w postaci szkolenia stacjonarnego, jak i szkolenia online realizowanego na żywo. Stacjonarne szkolenia zarządzanie projektami to domena głównie dużych miast, prym wiodą: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Katowice czy Rzeszów.

Kursy zarządzania projektami w postaci e-learningu, kursów multimedialnych czy wideo dostępne są na rozmaitych platformach edukacyjnych, a nawet na YouTube. Darmowe kursy dla kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych poświęcone są jednak głównie podstawowym zagadnieniom, a ich jakość nie zawsze jest zadawalająca. Na szczęście również profesjonalni organizatorzy kursów coraz częściej oferują tą tematykę.

Warsztaty z zarządzania projektami realizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online. Rozwój narzędzi do prowadzenia widokonferencji, możliwość dzielenia się nie tylko ekranem i rozmowy wideo, ale też wspólnej pracy na wirtualnych tablicach, w pokojach do pracy grupowej itp. sprawiła, że coraz częściej wydarzenia takie realizowane są z powodzeniem przez Internet.

Wiele osób zastanawia się czy szkolenia z zarządzania projektami oraz kursy i warsztaty realizowane online mogą być równie efektywne jak tradycyjne odpowiedniki realizowane w sali szkoleniowej czy konferencyjnej? Odpowiedź jest zależna od jakości przygotowania tego typu szkolenia i osobistych preferencji - technologia internetowa pozwala na dyskusję, zadawanie pytań, pracę grupową, wykonywanie ćwiczeń itp. W przypadku chęci przećwiczenia poznanej teorii, a także gdy chcemy nawiązać kontakty zawodowe z osobami zajmującymi się project managementem w innych firmach wciąż szkolenie na żywo w sali szkoleniowej wydaje się najbezpieczniejszym, ale nie jedynym, wyborem. Dużą wartość networkingową niosą również wszelkiego typu konferencje, kongresy czy seminaria poświęcone zarządzaniu projektem.

Program kursów zarządzanie projektami

W programie szkolenia, kursu czy warsztatów z zarządzania projektami znajdziemy zagadnienia, których poznanie pozwala między innymi:

 • samodzielnie zarządzać projektami bez względu na ich skalę i stopień skomplikowania,
 • poznać różnorodne metodyki zarządzania projektami: zwinne, hybrydowe i tradycyjne (Agile, PMBoK, Scrum, KANBAN, Waterfall...),
 • efektywnie zarządzać realizacją zadań w projektach,
 • przygotowywać trafne harmonogramy projektów oraz realizować zadania zgodnie z założonymi terminami,
 • realizować projekty na czas, zgodnie z jakością i budżetem,
 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania projektem i komunikacją w zespole projektowym,
 • tworzyć kompletną i przejrzystą dokumentację projektową,
 • wspierać sprawną komunikację w projekcie oraz dobierać styl zarządzania zespołem do potrzeb projektu,
 • organizować efektywne spotkania zespołu projektowego i ceremonie zarządzania projektem,
 • szacować wartość biznesową oraz koszty projektu z użyciem różnorodnych metod,
 • wdrażać system śledzenia efektów i postępów w projekcie wraz z towarzyszącymi wskaźnikami/KPI,
 • zorganizować pracę biura zarządzania projektami (PMO) oraz portfolio projektów.

Wnikliwa kontrola na każdym etapie plus właściwa komunikacja między uczestnikami projektu, ograniczenie dokumentacji wyłącznie do tej naprawdę niezbędnej plus analiza zakończonego projektu to dobre, praktyczne zasady, które zawsze warto stosować, bez względu na przyjętą metodykę zarządzania projektami.

Szkolenia zarządzanie projektami

Szkolenia dla kierowników projektów: kurs project management, szkolenie z zarządzania projektami.
Zarządzanie projektem

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Agile mindset
10 lipca 2021
Agile mindset

Metodyki zwinne zgodne z manifestem Agile szturmem zdobywają biznes. Czym jest Agile, jak przestawić organizację na zwinne metodyki i myślenie?

Czytaj więcej
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy
25 marca 2021
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy

Coraz więcej firm inwestuje w zespoły zarządzające projektami - ich sprawne działanie może być kluczem do wygranej na mocno konkurencyjnym rynku. Poznaj Scrum, Prince2 oraz PMBoK.

Czytaj więcej
Agile Project Management – wszystko o Agile PM!
25 lutego 2022
Agile Project Management – wszystko o Agile PM!

Dowiedz się co to jest agile project management oraz jakie są główne zasady zarządzania projektami w oparciu o Agile PM! Poznaj zalety zwinnego prowadzenia projektów w oparciu o manifest Agile.

Czytaj więcej
Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?
15 września 2022
Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?

Dowiedz się co to jest CRM, jakie funkcjonalności posiada system CRM oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie strategii i systemu CRM w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej
Zarządzanie projektami szkolenie, zarządzanie projektami kurs

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie zarządzanie projektami lub kurs zarządzania projektami!