Kursy AI online oraz szkolenia sztuczna inteligencja.

 • Sprawdź oferty szkoleń i kursów poświęconych sztucznej inteligencji
 • Poznaj terminy i miejsce organizacji szkoleń, ich program i ceny
 • Zapisz się na szkolenie AI lub kurs online!
Artykuł

AI: kursy i szkolenia, które pomogą Ci wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji!

Dowiedz się czym jest sztuczna inteligencja, czyli AI oraz w jaki sposób możesz wykorzystać ją w życiu prywatnym lub zawodowym. Poznaj szkolenia oraz kursy AI, które pomagają zrozumieć potencjał AI, poznać zasady jej funkcjonowania oraz wdrażać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, takie jak machine leadning, deep learning, NLP (ChatGPT, Bard...).

Co to jest AI?

AI, czyli Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence), to gałąź informatyki zajmująca się tworzeniem systemów i algorytmów, które są w stanie symulować ludzką inteligencję.

Sztuczna Inteligencja to ogólne pojęcie, które obejmuje wiele różnych technologii, w tym uczenie maszynowe (machine learning), głębokie uczenie (deep learning), systemy ekspertowe, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i wiele innych.

AI może być wykorzystana do różnych celów, takich jak rozpoznawanie wzorców, analiza danych, prognozowanie wyników, automatyzacja procesów, a także do symulowania rozumienia i reakcji na język ludzki, co jest domeną chatbotów i asystentów wirtualnych, takich jak ChatGPT czy Google Bard.

Warto zauważyć, że choć sztuczna inteligencja może symulować ludzkie procesy myślenia, nie posiada ona rzeczywistej świadomości czy emocji. AI działa na podstawie algorytmów i danych, które są jej dostarczane, a nie na podstawie doświadczeń czy uczuć.

Dlaczego warto wykorzystywać AI w życiu codziennym oraz w biznesie?

Sztuczna inteligencja oferuje szereg korzyści zarówno dla jednostek, jak i dla organizacji. Poniżej przedstawiam kilka przykładów.

AI dla jednostek:

 • Osobiści asystenci AI. Wielu z nas korzysta z asystentów AI, takich jak Siri, Alexa czy Google Assistant, do wykonywania różnych zadań, takich jak przypominanie o spotkaniach, wyszukiwanie informacji w Internecie, sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi itp.
 • Rekomendacje produktów i usług. Algorytmy AI są wykorzystywane do generowania rekomendacji, które widzimy na platformach takich jak Netflix, Spotify czy Amazon. Dzięki nim, te platformy są w stanie sugerować filmy, muzykę, produkty, które mogą nam się spodobać na podstawie naszych wcześniejszych wyborów.
 • Bezpieczeństwo informatyczne. AI pomaga w ochronie naszych danych i prywatności, poprzez wykorzystanie zaawansowanych technik rozpoznawania twarzy i odcisków palców w naszych smartfonach, a także poprzez monitorowanie naszych kont bankowych i kart kredytowych pod kątem podejrzanych transakcji.

AI dla firm i biznesu:

 • Automatyzacja. AI może automatyzować rutynowe i powtarzalne zadania, zwiększając efektywność i redukując koszty. Na przykład, chatboty mogą obsługiwać proste zapytania klientów 24/7, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej złożonych problemach.
 • Przetwarzanie danych. AI potrafi przetwarzać ogromne ilości danych i wydobywać z nich istotne informacje, co jest niemożliwe dla człowieka. Dzięki temu, firmy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów i efektywniej podejmować decyzje biznesowe.
 • Prognozowanie. AI może pomóc w prognozowaniu trendów i zachowań, co jest szczególnie ważne w sektorach takich jak finanse, logistyka, czy handel detaliczny. Dzięki temu, firmy mogą lepiej planować swoją działalność i reagować na zmiany na rynku.
 • Personalizacja. AI pozwala na personalizację ofert i komunikacji z klientem na niespotykaną wcześniej skalę. Dzięki analizie danych klientów, firmy mogą dostosowywać swoje produkty i usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego klienta.

Oczywiście, warto też pamiętać o potencjalnych wyzwaniach i ryzykach związanych z wykorzystaniem AI, takich jak kwestie prywatności, etyki, czy bezpieczeństwa danych.

Kursy i szkolenia AI

Wiele firm nie posiada doświadczenia, aby z sukcesem wdrażać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Bez odpowiedniego przygotowania zadanie to wydaje się trudne i może zniechęcać do pojęcia działań. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą liczne kursy i szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji, które mogą pomóc firmom na wiele sposobów. Dzięki nim, pracownicy mogą zdobyć umiejętności i wiedzę, które pozwolą im lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał AI, a także podjąć mądrzejsze decyzje dotyczące inwestycji w technologie AI. Kursy AI pozwalają zrozumieć jak czym jest AI i jak działa, jaki potencjał niesie i w jakich obszarach działania przedsiębiorstwa można ją zastosować. Wreszcie szkolenia poświęcone sztucznej inteligencji pozwalają skutecznie wdrażać rozwiązania AI i zmniejszyć bariery przeszkadzające w sięgnięciu po ta technologię.

Przykładowe tematy kursów AI oraz szkoleń mogą obejmować:

 • Podstawy sztucznej inteligencji: te kursy omawiają podstawy AI, w tym różne typy sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, głębokie uczenie, przetwarzanie języka naturalnego, itp.
 • Uczenie maszynowe i głębokie uczenie: te kursy uczą, jak tworzyć, trenować i optymalizować modele uczenia maszynowego i głębokiego uczenia. Tematy mogą obejmować sieci neuronowe, algorytmy regresji i klasyfikacji, metody optymalizacji, itp.
 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): te kursy skupiają się na technikach umożliwiających maszynom rozumienie i generowanie języka ludzkiego.
 • Etyka AI: te kursy omawiają etyczne wyzwania związane z AI, takie jak prywatność danych, sprawiedliwość algorytmiczna, odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez AI, itp.
 • Prawo AI: szkolenia z tego obszaru pozwalają zrozumieć jak prawo podchodzi do rozwiązań z zakresu AI i mogą obejmować takie obszary jak RODO, prawo autorskie, prawo Internetu i nowych mediów itp.
 • Zastosowania AI w biznesie: te kursy omawiają, jak AI może być wykorzystana w różnych sektorach biznesu, takich jak marketing, finanse, HR, produkcja, logistyka, itp.
Kto powinien uczestniczyć w kursach AI?

Wszyscy pracownicy firmy mogą skorzystać z pewnej wiedzy na temat AI, ale niektóre kursy mogą być bardziej odpowiednie dla określonych grup:

 • Programiści i inżynierowie powinni skupić się na technicznych kursach dotyczących uczenia maszynowego, deep learning, NLP, itp.
 • Menadżerowie i decydenci mogą skorzystać z kursów omawiających podstawy AI, zastosowania AI w biznesie, a także z kursów dotyczących etyki AI, które pomogą im lepiej zrozumieć potencjalne wyzwania i ryzyka związane z AI.
 • Pracownicy działów HR, marketingu, sprzedaży itp. mogą skorzystać z kursów dotyczących specyficznych zastosowań AI w ich dziedzinach.

Oczywiście, odpowiedni kurs lub szkolenie zależy od specyficznych potrzeb firmy i jej pracowników. Dostępne są zarówno krótkie kursy wprowadzające, jak i długie programy szkoleniowe prowadzące do certyfikacji. Przejście szkolenia SI (ze sztucznej Inteligencji) jest wartościowe z wielu powodów. Przede wszystkim żyjemy w erze, gdzie technologie oparte na SI są coraz bardziej powszechne i mają coraz większy wpływ na wiele aspektów naszego życia, od biznesu po codzienne aktywności. Zrozumienie podstaw SI, jej możliwości i ograniczeń pozwala lepiej przystosować się do dynamicznie zmieniającego się świata technologicznego. Poza tym, wiedza na temat SI otwiera drzwi do wielu nowych możliwości zawodowych. Branże od finansów, przez medycynę, aż po entertainment, korzystają z możliwości jakie daje SI, tworząc tym samym popyt na specjalistów w tej dziedzinie. Dodatkowo, szkolenie w zakresie SI pomaga w kształtowaniu krytycznego myślenia w kontekście technologicznym. Uczestnicy szkolenia SI uczą się, jak korzystać z narzędzi opartych na SI w odpowiedzialny i etyczny sposób, co jest niezwykle ważne w obliczu rosnących obaw dotyczących prywatności, bezpieczeństwa i społecznych skutków wdrożeń SI. Wreszcie, posiadanie wiedzy na temat SI umożliwia efektywniejszą współpracę z zespołami technicznymi oraz lepsze zrozumienie innowacji i trendów w technologii, co jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w wielu sektorach rynku.

Kurs chatGPT, kurs Google Bard

Kursy ChatGPT są przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się, jak używać modelu językowego ChatGPT do rozmaitych zastosowań obejmujących między innymi:

 • copywriting - kurs ma na celu przedstawienie jak wykorzystać ChatGPT do pisania treści na potrzeby stron internetowych, blogów, komunikacji wewnętrznej, social mediów i reklamy;
 • programowanie - kurs pomaga wykorzystać ChatGPT w zadaniach z zakresu programowania w celu generowania fragmentów kodu, wyszukiwania błędów w kodzie czy podpowiadania odpowiednich funkcji programistom;
 • obsługa klienta - kurs omawia, w jaki sposób wykorzystać ChatGPT jako automatycznego asystenta, którego zadaniem jest pomagać klientom w rozwiązywaniu ich problemów;
 • edukacja - kurs przedstawia jak wykorzystać ChatGPT jako narzędzie edukacyjne, pomagające studentom zrozumieć różne tematy. ChatGPT może generować wyjaśnienia, przykłady i ćwiczenia na różne tematy, co czyni go przydatnym narzędziem dla nauczycieli i studentów.

Jakie zagadnienia omawiane są w trakcie kursu ChatGPT?

 • wprowadzenie do dużych modeli językowych,
 • model językowy ChatGPT,
 • jak korzystać z modelu językowego ChatGPT do różnorodnych zastosowań?
 • wyzwania związane z używaniem modelu językowego ChatGPT,
 • jak unikać błędów przy użyciu modelu językowego ChatGPT?
 • prawo w używaniu ChatGPT.

Podobnie sprawy mają się z kursami Google Bard, których zadaiem jest pomóc nauczyć siękorzystać z modelu językowego Google Bard. Google Bard to duży model językowy chatbota stworzony przez Google AI. Został on wprowadzony do użycia maju 2023 roku i jest oparty na modelu językowym LaMDA.

Kurs machine learning

Kurs uczenia maszynowego, czyli machine learning to program edukacyjny skoncentrowany na nauce metod i technik wykorzystywanych w dziedzinie uczenia maszynowego, które jest poddziedziną sztucznej inteligencji. Celem takiego kursu jest zrozumienie, jak budować i stosować modele matematyczne do przewidywania wyników na podstawie danych.

Program kursu machine learning różni się w zależności od instytucji prowadzącej i może zawierać omówienie różnych tematów, jadnak kluczowe zagadnienia omawiane w jego programie zajęć to między innymi:

 1. Podstawy machine learning: wprowadzenie do uczenia maszynowego, historii, typów uczenia (uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane, uczenie przez wzmacnianie) i kluczowych koncepcji.

 2. Techniki uczenia maszynowego: omówienie różnych algorytmów, takich jak regresja liniowa, drzewa decyzyjne, maszyny wektorów nośnych, sieci neuronowe, klasteryzacja itp.

 3. Praktyczne zastosowania uczenia maszynowego: pokazanie, jak te techniki są używane w prawdziwym świecie do rozwiązywania problemów w takich dziedzinach jak medycyna, finanse, technologia, nauka i innych.

 4. Narzędzia i języki programowania: uczenie się korzystania z narzędzi i języków programowania używanych w uczeniu maszynowym, takich jak Python, R, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn itp.

 5. Etyka, prawo i odpowiedzialność w machine learning: omówienie kwestii etycznych, prawnych i społecznych związanych z uczeniem maszynowym, takich jak sprawiedliwość, prywatność i transparentność.

Kursy te są skierowane do osób zainteresowanych uczeniem maszynowym, zarówno początkujących, jak i doświadczonych programistów czy inzynierów danych. Znaczna część tego typu kursów wymaga wiedzy z zakresu matematyki (statystyki, algebry liniowej) i programowania.

Długość i koszt kursu uczenia maszynowego mogą znacznie się różnić. Niektóre kursy online mogą trwać kilka tygodni i kosztować kilkaset złotych, podczas gdy zaawansowane kursy i szkolenia mogą trwać kilka tygodni i kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Istnieją również darmowe zasoby dostępne online, takie jak kursy na Coursera, edX, czy materiały na stronach jak Kaggle czy GitHub, które mogą być pomocne w podstawowych zastosowaniach.

AI: kursy i szkolenia, które pomogą Ci wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji!
Szkolenia i kursy AI

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać raz w tygodniu powiadomieniach o nowych kursach i szkoleniach AI!