Szkolenia i kursy z kosztorysowania i programów do kosztorysowania!

 • Zapoznaj się z listą nadchodzących szkoleń z kosztorysowania
 • Poznaj program zajęć i wybierz kurs najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb
 • Wyślij zgłoszenie udziału wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia i kursy kosztorysowanie

Szkolenia z kosztorysowania: 5

 • już od 1 348 zł
1 348 zł
 • już od 1 348 zł
1 348 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 1 550 zł
1 550 zł
Artykuł

Kosztorysowanie: szkolenia, kursy i warsztaty z kosztorysowania.

Poszukujesz sprawdzonych szkoleń i kursów z kosztorysowania robót budowlanych? Zastanawiasz się jak zdobyć bądź poszerzyć wiedzę dotyczącą metod kosztorysowania, programów używanych do kosztorysowania, katalogów norm używanych w kosztorysowaniu oraz podstaw prawnych kosztorysowania? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kosztorysowania robót budowalnych oraz ofertą kursów kosztorysowania.

Kosztorysowanie – definicja

Kosztorysowanie to nic innego jak proces sporządzania dokumentu finansowego realizacji określonego zadania lub inwestycji, zwanego kosztorysem. Kosztorysowanie znajduje powszechne zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, a jedną z najpopularniejszych jest kosztorysowanie robót budowlanych, którego celem jest sporządzenie kosztorysu dla zaplanowanej inwestycji budowlanej. Kosztorys budowlany zawiera zestawienie planowanych robót i czynności niezbędnych w realizacji inwestycji budowlanej, służące do ustalenia ceny obiektu budowlanego. Głównymi elementami kosztorysu są: wyszczególnienie robót i czynności, normy zużycia materiałów, surowców, robocizny, pracy sprzętu, normy wydajności oraz ceny jednostkowe robót.

Proces kosztorysowania w budownictwie składa się z kilku, następujących po sobie kolejno, etapów:

 • ustalenie celu sporządzenia kosztorysu, rodzaju kosztorysu i jego zakresu,
 • ustalenie danych wyjściowych używanych w procesie kosztorysowania,
 • wykonanie przedmiaru lub obmiaru z ustaleniem podstaw wycen poszczególnych pozycji,
 • dokonanie wyceny,
 • sporządzenie kompletnego dokumentu zawierającego podsumowanie i wynik przeprowadzonych prac.
Technika kosztorysowania

Historycznie kosztorysowanie odbywało się ręcznie, dzisiaj jednak powszechne jest zastosowanie programów komputerowych w procesie kosztorysowania. Pozwala to zautomatyzować obliczenia rachunkowe (w tym oprzeć je o dane automatycznie dostępne w katalogach, cennikach itp.), uprościć proces tworzenia tabel, zestawień, podsumowań itp. oraz przygotowania końcowego kosztorysu wraz z jego wydrukiem. Kosztorysant może skoncentrować się nad kontrolą danych, określeniem właściwych danych wyjściowych użytych w procesie kosztorysowania, określeniem rodzajów robót oraz ich kolejności w procesie technologicznym oraz podstaw ich wyceny, nakładów i cen.

Najczęściej spotykane i wybierane programy wpierające kosztorysanta w pracy to między innymi:

 • Norma EXPERT
 • Norma PRO
 • Norma Standard
 • BIMestiMate (dawniej Zuzia)
 • Rodos 7 MAX
 • Rodos 7 BRANŻOWY
 • Rodos 7 STANDARD
 • Rodos 7 START
 • WINBUD Prof
 • WINBUD Start
 • KOMA 5
Szkolenia i warsztaty z kosztorysowania, kurs kosztorysowania

Wszystkie osoby chcące rozpocząć pracę w zawodzie kosztorysanta, jak też osoby już pracujące w tym zawodzie, ale chcące poszerzać wiedzę, warsztat i umiejętności z zakresu kosztorysowania powinny rozważyć udział w profesjonalnych kursach i szkoleniach z kosztorysowania w budownictwie.

Celem szkoleń i kursów z kosztorysowania jest zapoznanie uczestników z celami i zasadami kosztorysowania, podstawami prawnymi kosztorysowania w budownictwie, rodzajami kosztorysów (np. czym są kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy), metodami i narzędziami sporządzania kosztorysów, przedmiarowania, przygotowywania kosztorysów do przetargów w zamówieniach publicznych itp. Celem szkoleń z kosztorysowania jest również przedstawienie uczestnikom budowy i zasad korzystania z katalogów KNR, zawartości dokumentacji kosztorysowej oraz metod i norm wyceny.

Kursy z kosztorysowania mogą być również poświęcone wykorzystaniu konkretnych programów informatycznych w procesie kosztorysowania (np. kurs Norma Pro itp.), chociaż warto zdawać sobie sprawę, że znajomość programów do kosztorysowania nie równa się umiejętności sporządzania kosztorysów.

Gdzie szukać szkoleń i kursów z kosztorysowania? Kurs kosztorysowania online i stacjonarnie.

Kursy, warsztaty i szkolenia z kosztorysowania w budownictwie dostępne są w całej Polsce, głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Toruń, Opole, Rzeszów, Białystok czy Szczecin. Od niedawna szereg szkoleń i kursów realizowanych jest też w Internecie w formule szkoleń online – zarówno tych na żywo, jak i multimedialnych. Szkolenia online z kosztorysowania realizowane na żywo stwarzają możliwość wzięcia w nich udziału bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia i jednocześnie dają możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem szkolenia. Pozwala to zadawać pytania, konsultować trudne kwestie, jak też nawiązywać kontakty z innymi uczestnikami szkolenia. Kursy online w formule multimedialnej czy e-learning niestety nie dają możliwości bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, ale ich zaletą jest możliwość realizacji programu szkolenia we własnym tempie i dogodnym czasie. Ich inną zaletą jest cena: z reguły niższa niż w przypadku szkoleń na żywo oraz szkoleń stacjonarnych z kosztorysowania.

Listę i kalendarz szkoleń, warsztatów i kursów poświęconych kosztorysowaniu w budownictwie można znaleźć na górze strony. Zgromadzone w bazie oferty szkoleń z kosztorysowania zawierają informacje o programie szkolenia, trenerach oraz cenach danego warsztatu, szkolenia czy kursu. Baza umożliwia też rejestrację na szkolenia – wystarczy wypełnić bezpłatny formularz rejestracji online, aby firma szkoleniowa skontaktowała się celem potwierdzenia rejestracji na szkolenie lub kurs.

Kosztorysowanie: program kursu z kosztorysowania 

Co znajdziemy w typowym w programie szkolenia z kosztorysowania?

 • Kosztorys: przeznaczenie, cel i funkcja, rodzaje kosztorysów.
 • Prawo w kosztorysowaniu: podstawy prawne, podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych.
 • Podstawowe kwestie techniczne: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe.
 • Podstawy rzeczowe: istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej, budowa norm kosztorysowych, katalogi dostępne na rynku.
 • Podstawy kosztorysowania: rodzaje kosztorysów (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, kosztorys zamienny, kosztorys powykonawczy) oraz metody kalkulacji cen kosztorysowych (uproszczona i szczegółowa), źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej.
 • Dokumentacja kosztorysowa: forma i zawartość dokumentacji, dokładność obliczeń i przedstawienie wyników.
Programy do kosztorysowania: program szkoleń i kursów na przykładzie szkolenia Norma Pro

Szkolenia z wykorzystania programów do kosztorysowania koncentrują się między innymi na funkcjonalnościach i możliwościach programu. Na przykładzie szkolenia z NORMA PRO standardowy program szkolenia zawiera omówienie zagadnień takich jak:

 • Podstawy: informacje o programie Norma Pro, licencja, ustawienia programu, tworzenie backupu danych
 • Tworzenie i zapisywanie kosztorysu: rodzaje kalkulacji i kosztorysów, formaty plików
 • Widok użytkownika: ustawienia widoku użytkownika, dodawanie i usuwanie kolumn...
 • Pozycje kosztorysowe: dodawanie, wywoływanie katalogów KNR, wpisywanie obmiaru, komentarze w obmiarach...
 • Katalogi KNR: dostęp i szybki dostęp do katalogów, omówienie okna katalogów KNR, sortowanie i filtrowanie, dodawanie pozycji nie katalogowych, tworzenie własnych katalogów...
 • Przedmiar: wyliczanie obmiaru, biblioteka wzorów, wstawianie obiektów takich jak rysunki, zdjęcia...
 • Zestawienia RMS: przeglądanie, filtrowanie i sortowanie
 • Wycena kosztorysu: wprowadzanie cen ręczne i importowanie, dopasowywanie cen robocizny, automatyczna zamiana i zerowanie cen...
 • Narzuty: dodawanie, edytowanie i usuwanie...
 • Praca na wielu kosztorysach: kopiowanie i wklejanie, przenoszenie między kosztorysami...
 • Sprawdzanie poprawności, zabezpieczanie hasłem i drukowanie kosztorysów.
Jakich kursów i szkoleń z kosztorysowania poszukują użytkownicy?

Dużym zainteresowaniem cieszą się między innymi: kurs kosztorysowania Katowice, kurs kosztorysowania budowlanego online, szkolenie kosztorysowanie robót budowlanych, kurs kosztorysowania w Norma Pro oraz szkolenia z kosztorysowania Warszawa i Kraków. Znaczna część użytkowników preferuje kursy kosztorysowania online od szkoleń stacjonarnych, gdyż pozwalają one zapoznawać się z wiedzą i programami do kosztorysowania w zaciszu domu i w tempie zgodnym z indywidualnymi możliwościami. Dodatkową zaletą kursów kosztorysowania przez Internet są ich niższe ceny w porównaniu do tradycyjnych szkoleń realizowanych w sali szkoleniowej.

Kosztorysowanie: szkolenia, kursy i warsztaty z kosztorysowania.
Kursy kosztorysowania, szkolenia kosztorysowanie

Zapisz się, aby być na bieżąco z nowo publikowanymi szkoleniami i kursami z kosztorysowania!