Oznakowanie CE: baza szkoleń i kursów dotyczących znaku CE!

 • Poznaj terminy najpopularniejszych szkoleń i kursów dotyczących Znaku CE
 • Porównaj program szkoleń, cennik i wybierz szkolenie dla siebie
 • Zapisz się do udziału w szkoleniu przez formularz rejestracji online
szkolenia znak CE

Szkolenia Oznakowanie CE: 19

 • już od 700 zł
700 zł
 • już od 820 zł
820 zł
 • już od 2 600 zł
2 600 zł
 • już od 2 600 zł
2 600 zł
 • już od 2 600 zł
2 600 zł
 • już od 4 400 zł
4 400 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 3 690 zł
3 690 zł
 • już od 1 720 zł
1 720 zł
 • już od 1 780 zł
1 780 zł
 • już od 1 780 zł
1 780 zł
 • już od 1 640 zł
1 640 zł
 • już od 2 640 zł
2 640 zł
 • już od 3 250 zł
3 250 zł
 • już od 1 740 zł
1 740 zł
Artykuł

Znak CE – jakie są zasady oznakowania wyrobów znakiem CE?

Jakość często wyrażana jest poprzez spełnianie określonych norm i standardów. Znak CE jest jednym z symboli rozpoznawanych na całym świecie, potwierdzających jakość wyrobu, w szczególności w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W wielu przypadkach to oznaczenie jest wymagane w celu dopuszczenia produktu do sprzedaży w Unii Europejskiej. Odpowiadamy, kiedy i trzeba je uzyskać i w jaki sposób można tego dokonać.

Czym jest znak CE?
Znak CE jest symbolem umieszczanym na wielu produktach znajdujących się w sprzedaży w Unii Europejskiej. Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co w języku polskim oznacza „zgodny z dyrektywami UE”. Symbol daje więc gwarancję, że wyrób przeszedł specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego normy zawarte w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia. Dotyczą one bezpieczeństwa użytkownika, a także ochrony zdrowia i środowiska naturalnego na wszystkich etapach produkcji.
Kiedy wymagane jest oznakowanie CE na produktach?
Oznakowanie CE nie jest wymagane dla wszystkich produktów. Stosuje się je jedynie w przypadku tych, które w bezpośredni sposób mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika, tzn. m.in. wyrobów elektrycznych czy elektronicznych. Znak CE jest wymagany również w przypadku zabawek dopuszczonych do sprzedaży w UE i swobodnego transportu pomiędzy krajami. Co ważne, to producent musi zadbać o to, by jego wyrób spełniał wymogi normy i postarać się o uzyskanie potwierdzającego ten fakt oznaczenia CE. Jednocześnie zabronione jest umieszczanie znaku nie tylko na produktach niespełniających norm, ale również na takich, które nie wymagają tego oznakowania lub dla których nie istnieją specyfikacje unijne dotyczące bezpieczeństwa.
Znak CE a oznaczenie China Export
Znak CE jest dość charakterystyczny, a ponadto szeroko rozpoznawalny wśród konsumentów, dla których stanowi potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa. Jego forma jest zastrzeżona, jednak żadna instytucja nie kontroluje oryginalności znaku umieszczonego na produktach. Otworzyło to drogę dla chińskich producentów, którzy umieszczają na swoich wyrobach bardzo podobny znak – logo China Export. Można poznać je po mniejszym odstępie pomiędzy znakami oraz nieco innej formie litery E (środkowa poprzeczna belka jest w tym przypadku dłuższa). Na pierwszy rzut oka różnica jest jednak niezauważalna, co określa się jako nieuczciwą praktykę i psucie rynku. Z uwagi na to, że oznaczenie CE stanowi gwarancję bezpieczeństwa użytkowania, towary z logo China Export mogą stanowić zagrożenie. Obecnie nie ma możliwości walki z „fałszywym” znakiem CE, dlatego uczciwym producentom pozostaje edukacja swoich klientów.
Jak uzyskać oznakowanie CE?
Oznakowanie CE umieszcza na danym wyrobie producent – nie potrzeba do tego specjalnego zezwolenia. Produkt może wymagać jednak przeprowadzenia niezależnych badań oceniających bezpieczeństwo użytkowania. Dokonują ich specjalne notyfikowane jednostki. Przed umieszczeniem znaku CE należy więc:
 • zapewnić jego zgodność z wszelkimi odpowiednimi wymogami UE,
 • sprawdzić, czy można samodzielnie ocenić swój produkt, czy zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej,
 • skompletować dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z przepisami i zgodną z wymogami UE,
 • sformułować i podpisać deklarację zgodności.
Skorzystanie z pomocy zewnętrznego podmiotu przy certyfikacji jest konieczne w przypadku niektórych kategorii wyrobów dokładnie określonych w dokumentacji dotyczącej normy CE. Wówczas na produkcie będzie musiał się znaleźć nie tylko symbol CE, ale również numer jednostki, która przeprowadziła jego badanie. Z pomocy takich jednostek można również skorzystać dobrowolnie w przypadku braku takich wymogów oraz braku zdolności do samodzielnej oceny produktu. Warto pamiętać, że taka pomoc wiąże się z kosztami, natomiast w przypadku samodzielnej oceny zgodności producent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem znaku CE.
Na czym polega ocena zgodności CE?
Jak już wspomniano, ocena zgodności z wymogami CE może być przeprowadzona samodzielnie przez producenta lub zlecona niezależnej jednostce notyfikowanej. Wiąże się ona z kilkoma założeniami:
 • zgodność produktu musi być poddana ocenie przed wprowadzeniem go na rynek,
 • ocena musi wykazać, że wszelkie wymagania prawne są spełnione,
 • ocena obejmuje testowanie, oględziny i certyfikację,
 • procedura dla każdego produktu jest określona przez odrębne przepisy.
Dopiero po zakończeniu procedury można umieścić znak CE na produkcie. Musi on być zgodny z wymogami co do typografii i wymiarów. Może jednak przybierać różne formy (np. kolor). W uzasadnionych przypadkach (jeśli nie da się umieścić go na produkcie), może znajdować się na opakowaniu lub dokumentacji wyrobu. Zawsze musi jednak być widoczny, czytelny i trwały.
Zachęcamy również do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi kontroli jakości, norm PN oraz norm ISO.
Znak CE – jakie są zasady oznakowania wyrobów znakiem CE?