J/WSX Przetwarzanie XML i tworzenie usług Webservice na platformie Java

O szkoleniu

Program obejmuje bardzo szczegółowo zagadnienia związane z usługami Webservice. Oprócz zagadnień programistycznych, przedstawia tematykę w szerokim ujęciu infrastruktury IT w firmie. Wiedza zawarta w programie ma duży walor praktyczny.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z arkanami tworzenia usług webservice wraz z technikami przetwarzania XML które są podwalinami usług WS. Uczestnicy szkolenia poznają dogłębnie język XML, definicję struktury dokumentu za pomocą DTD i XSD. Nauczą się przetwarzania XML za pomocą SAX, StaX, DOM, XSLT, oraz korzystania z odpowiedniego podejścia, w zależności od zastosowania. Dowiedzą się jak mapować obiekty Java do plików XML przy pomocy specyfikacji JAXB. Poznają również gamę dostępnych bibliotek alternatywnych.

W zakresie usług WS, dowiedzą się jak programować z wykorzystaniem niskopoziomowego api SAAJ, poznając dogłębnie SOAP i WSDL. Nauczą się tworzyć usługi przy pomocy wysokopoziomowego API JAX-RPC i najnowszego JAX-WS. Zaznajomią się z koncepcją rejestrów usług i stowarzyszoną specyfikację JAX-R. Poznają zaawansowane zagadnienia, związane z bezpieczeństwem i współpracą między-platformową, a także zagadnienia organizacji usług, takie jak SOA, BPEL.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do programistów Java, pragnących tworzyć usługi webservice oraz poznać technologie przetwarzania XML, które są podwalinami usług webservice.

Program szkolenia

I. XML
1. Konstrukcja języka XML
2. Definiowanie struktury dokumentu przy pomocy DTD
3. Definiowanie struktury dokumentu przy pomocy XSD

II. Java API for Xml processing (JAXP) i inne API związane z przetwarzaniem XML)
1. Rodzaje przetwarzania XML: strumieniowe (pull i push), oparte na drzewie, oparte na wzorcach
2. Wybór właściwego sposobu przetwarzania XML
3. Omówienie specyfikacji wchodzących w skład JAXP
4. Przetwarzanie zdarzeniowe na podstawie SAX
a) Wprowadzenie do SAX i dostępne implementacje
b) Koncepcja i konfiguracja parsera
c) Zdarzenia dotyczące zawartości (ContentHandler)
d) Zdarzenia dotyczące błędów (ErrorHandler)
e) Zdarzenia dotyczące DTD (DTDHandler)
f) Zdarzenia rezolwencji encji (EntityResolver)
g) Lokalizacja źródeł zdarzenia (DocumentLocator)
5. Przetwarzanie drzew na podstawie DOM, oraz JDOM
a) Wprowadzenie do DOM
b) Poziomy DOM
c) Kluczowe klasy i interfejsy
d) Wczytanie dokumentu
e) Nawigacja po dokumencie
f) Konstruowanie dokumentu
g) Walidacja dokumentu
h) DOM , JDOM, dom4J
6. Biblioteka StAX
a) API Stax
b) Cursor
c) Iterator
d) Rodzaje i obsługa zdarzeń
e) Filtry vi. Czytanie i pisanie strumieni XML
f) Korzystanie ze Stax(XMLInputFactory, XMLOutputFactory, XMLEventFactory)
7. Przetwarzanie wzorców : XSL( XPath, XSLT, XSL-FO)
a) Wprowadzenie do XSL
b) Omówienie XPATH
c) Wyrażenia
d) Template
e) Adresowanie
f) Wyrażenia złożone
g) Transformacja dokumentu przy pomocy XSLT
h) Formatowanie dokumentów za pomocą XSL-FO
i) XQuery

III. Java Api for XML Binding(JAXB)
a) Architektura JAXB
b) Mapowanie Klasa Java XML Schema
c) Marshalling, Unmarshalling
d) Walidacja
e) Modyfikacja standardowych mapowań za pomocą adnotacji

IV. Inne biblioteki związane z XML: Apache XmlBeans, JiBX, Castor, Jelly

V. Idea i zasada działania usług webservice
a) SOAP
b) XML-RPC jako alternatywa SOAP
c) WSDL
d) UDDI
e) ebXML

VI. Przegląd oprogramowania typu „webservice Stack”: (Axis ,Celtix ,Glue,JBossWS,XFire ,JAXWS)

VII. SAAJ
a) Wprowadzenie do SAAJ
b) Wiadomość SAAJ
c) Budowa
d) Tworzenie wiadomości
e) Manipulacja zawartością wiadomości
f) Dodawanie contentu
g) Dodawanie nagłówków
h) Dodawanie dokumentu
i) Przestrzenie nazw
j) Ustanawianie połączenia, wysyłanie załączników odczyt wiadomości
k) Dodawanie załączników (SOAP Atachements vs MTOM)
l) Przesyłanie informacji o błędach (SOAPFaults)

VIII. JAX-WS, JAX-RPC
1. Idea JAX-RPC i JAX-WS
2. Wspierane typy
3. różnice między JAX-RPC a JAX-WS
4. Tworzenie usługi w JAX-WS
a) Na podstawie SEI (Webservice)
b) Opartej na przetwarzaniu SOAP(WebserviceProvider)
5. Rodzaje wiązań
6. Klasa usługi a WSDL
a) Tworzenie usługi WS na podstawie klasy
b) Tworzenie usługi WS na podstawie WSDL
7. Kompilacja i generowanie artefaktów
8. Konfiguracja usługi za pomocą adnotacji (JSR-181)
9. Tworzenie Webserviców typu REST w JAX-WS
10. Przechwytywanie komunikatów (Handlers)
11. Stworzenie klienta do usługi WS
a) Dynamic Proxy Client
b) Dynamic Invocation Interface Client
c) Klient oparty na Stub’ie
d) Klient JAX-WS
12. Features
13. EJB jako WS
14. WS na platformie Axis
15. Stworzenie klienta na platformie innej niż Java

IX. JAX-R
1. Pojęcie rejestru
2. Architektura JAX-R
3. Łączenie się z rejestrem
4. Tworzenie zapytań do rejestru
5. Publikacja w rejestrze
6. Taksonomie
7. Korzystanie za jax-r w środowisku JEE

X. Zagadnienia architektury i organizacji usług
1. Webservice orchestration – wstęp do BPEL
2. REST
3. SOA

XI. Zagadnienia interoperability WS-I, WSIT

XII. Przegląd innych specyfikacji Java stowarzyszonych z tematem WS : JBI, JSR 109

XIII. Zagadnienia bezpieczeństwa WSS, XWS-security

XIV. Poglądowe omówienie specyfikacji WS: WS-Addressing, WS-Atomic Transaction, WS-Business Activity, WS-Coordination, WS-Eventing, WS-Metadata Exchange, WS-Notification, WS-ReliableMessaging, WS-Policy, WS-Secure Conversation, WS-Security Policy, WS-Security, WS-Trust ,WS-Transfer

Czas trwania

czas trwania - 5 dni
czyli:

5*7 godzin wykładów i warsztatów w proporcji 1/3. W trakcie warsztatów oprócz prostych ćwiczeń projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób

aktualne terminy oraz dodatkowe informacje na stronie:
http://www.sages.com.pl/szkolenia-katalog

Prelegenci

Doświadczeni trenerzy Sages.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sages Sp. z o.o.

02-796 Warszawa

Wąwozowa 11

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
4 750
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Od uczestników wymagana umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), zalecana znajomość platformy Java Enterprise Edition.

W celu zgłoszenia się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny: 22.2035600
lub mailowy: j.ambroziak@sages.com.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!