Szkolenie

Prognozowanie i planowanie zasobów materiałowych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie z procesów lakierowania przemysłowego. Celem szkolenia jest stworzenie podstaw dla poprawy elastyczności, terminowości oraz optymalizacji kosztów w obszarze prognozowania i planowania potrzeb materiałowych - MRP.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Prognozować zużycie materiałów z wykorzystaniem formalnych metod i arkusza Excel,
 • Dopasowywać metody prognozowania do danych o zużyciu we własnej organizacji,
 • Mierzyć jakość tworzonych prognoz,
 • Planować potrzeby materiałowe zgodnie z modelem procesu MRP i wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy ERP,
 • Zarządzać zaopatrzeniem i zapasami w opaciu o analizę kosztów utrzymania i odnawiania zapasu i metody EOQ, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing.

 

Uczestnik dowie się:

 • Skąd pozyskiwać dane do podstawowych analiz umożliwiających prognozowanie i zarządzanie zapasem.
 • Jak planować i harmonogramować realizację potrzeb materiałowych z wykorzystaniem metody „just-in-time” oraz technik „forward”, „backward” i „Drum-Buffer-Rope” oraz jak wizualizować harmonogramy.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • Specjaliści ds. logistyki,
 • Specjaliści ds. zaopatrzenia,
 • Kierownicy działów logistyki średniego szczebla,
 • Kierownicy działów zaopatrzenia średniego szczebla,
 • Planiści MRP.

Program szkolenia

1. Prognozowanie zapotrzebowania:

 • Profile zużycia, czyli: co daje się i należy prognozować?
 • Źródła i jakość danych dotyczących zużycia,
 • Analiza ABC/XYZ - reguły zamawiania materiałów, produktów i towarów.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie analizy ABC na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Tworzenie analizy XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Tworzenie analizy ABC/XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel).

2. Model procesu planowania potrzeb materiałowych MRP:

 • Rola „Bill of Material” – rozwinięcie BOM,
 • Obliczanie potrzeb netto (tzw. nettowanie zapotrzebowania),
 • Obliczanie wielkości partii planowanych zleceń – polityki partiowania (lot4lot, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing),
 • Terminowanie zapotrzebowania – harmonogramy MRP, metoda „just-in-time”,
 • Techniki harmonogramowania: „forward” „backward” i „Drum-Buffer-Rope”,
 • Jakość i zgodność danych o zapasie – systemy zarządzania magazynem WMS.

Ćwiczenia:

 • Obliczanie wielkości partii metodami Silver Meal, LUC i PPB.

3. Techniki prognozowania z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych:

 • Prosta średnia arytmetyczna,
 • Ruchoma średnia arytmetyczna,
 • Wygładzanie wykładnicze proste w modelu Browna,
 • Wyznaczanie trendu – regresja liniowa,
 • Wyznaczanie sezonowości,
 • Wygładzanie wykładnicze wieloparametrowe z trendem i sezonowością, w modelu Wintera,
 • Błąd prognozy MAD i MSE,
 • Wybór metody prognozowania – optymalizacja.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie prognoz z wykorzystaniem metod: średniej ruchomej, wygładzania wykładniczego, prognozowanie z trendem i sezonowością, na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Obliczanie błędu prognozy MAD i MSE dla przykładowych prognoz – wybór metody prognozowania dla przykładowych zbiorów danych.

4. Zarządzanie zapasami:

 • Dla jakich asortymentów tworzyć zapasy? – zapasy „dobre”, „złe” i „brzydkie”,
 • Długość cyklu uzupełenienia zapasu, zapasy specjalne – „pipeline inventories”,
 • Struktura zapasu – zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,
 • Poziom zapasu bezpieczeństwa a poziom obsługi Klienta,
 • Podstawowy model tworzenia zapasu – Punkt Odnawiania Zapasu (ROP – Reordering Point),
 • Poziom zapasu – wskaźniki rotacji a ROP,
 • Koszty zapasów.
 • Ekonomiczna wielkość dostawy – EOQ
 • Rabaty ilościowe – kiedy z nich korzystać?

Ćwiczenia:

 • Obliczanie ROP dla przykładowych danych,
 • Obliczanie wielkości zapasu bezpieczeństwa dla przykładowych danych,
 • Obliczanie wskaźnika poziomu Klienta,
 • Obliczanie EOQ,
 • Analiza opłacalności rabatów ilościowych.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 7-8 marzec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!