Lista szkoleń, kursów i konferencji dla edukacji, nauki i szkolnictwa!

 • Znajdź wydarzenia dedykowane przedstawicielom nauki, szkolnictwa i edukacji!
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia, kursy i konferencje dedykowane nauce, szkolnictwu i edukacji!

Edukacja, Nauka, Szkolnictwo: 73

 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 766 zł
766 zł
Artykuł

Edukacja, nauka, szkolnictwo

Edukacja ma ogromne znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym społeczeństwa. Nie bez powodu wiele krajów na wysokim poziomie tegoż rozwoju może się pochwalić sprawnym i nowoczesnym systemem szkolnictwa. Ostatnie lata pokazały jednak, że jest to sektor pełen niedociągnięć, i to na wszystkich szczeblach. Dowiedz się więcej o stanie polskiej nauki, systemie edukacji i najważniejszych trendach dotyczących ich transformacji.

System edukacji w Polsce

W Polsce system edukacji przeszedł w ostatnim ćwierćwieczu naprawdę dużo rewolucyjnych zmian. Ostatnia duża reforma przeprowadzona w 2017 roku zlikwidowała gimnazja, mimo iż były one utworzone zaledwie 18 lat wcześniej, na mocy reformy z roku 1999. Od 2004 r. wszystkie dzieci w wieku 6 lat obowiązuje roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka). Parę lat temu obniżono ten wiek do 5 lat, a następnie obniżono również wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego do 6 lat. Zmiany te przetrwały jednak zaledwie rok.

Obecnie edukacja obejmuje:

 • obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 • obowiązek szkolny, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
 • obowiązek nauki do 18. roku życia, który może być spełniany przede wszystkim przez uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w okresie przejściowym spowodowanym reformą szkolnictwa) lub przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki można realizować również w przedszkolach i szkołach za granicą oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. Ponadto uczniowie, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową (wcześniej: ponadgimnazjalną) przed ukończeniem 18 roku życia, mogą również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na zajęcia w uczelni wyższej.

Ustawa Prawo oświatowe stwierdza również, że dziecko może realizować obowiązkowy rok przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w ramach tzw. edukacji domowej – uczone przez rodziców. Jest to możliwe po wydaniu zezwolenia przez dyrektora odpowiedniej placówki (przedszkola lub szkoły) na prośbę rodziców.

System oświaty

Podstawowe elementy systemu oświaty to:

 • przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe (w nowym ustroju szkolnym – dawniej: szkoły ponadgimnazjalne),
 • szkoły artystyczne.

Należą do niego również np. zakłady kształcenia nauczycieli, różnorodne placówki oświatowo-wychowawcze, biblioteki pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, poradnie, placówki artystyczne i wiele innych.

System szkolnictwa wyższego

Do systemu oświaty nie należą za to uczelnie wyższe, które tworzą odrębny system szkolnictwa wyższego. Obejmuje on:

 • kształcenie specjalistyczne,
 • studia pierwszego stopnia – kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera,
 • studia drugiego stopnia – kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra albo tytułem równorzędny,
 • studia podyplomowe – formę kształcenia przeznaczoną dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Ze szkolnictwem wyższym powiązany jest również sektor badawczo-naukowy, który zajmuje się działaniami na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy i opracowywania innowacji. Należą do niego uczelnie wyższe, a także np. Polska Akademia Nauk, jednostki obsługi nauki czy jednostki badawczo-rozwojowe.

Nowoczesna edukacja i nauka: szkoleia, kursy i konferencje

Od pewnego czasu można zauważyć dysproporcję pomiędzy potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy a wykształceniem i kwalifikacjami absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych. Niedostatki polskiego systemu oświaty i szkolnictwa wyższego obnażyła też pandemia koronawirusa, która z dnia na dzień wymusiła na należących do niego instytucjach obowiązek prowadzenia zdalnego nauczania. Wiele wskazuje na to, że znaczenie systemów informatycznych i nowoczesnych technologii w tym sektorze będzie tylko rosnąć, dlatego jednym z najważniejszych trendów jego rozwoju powinno być implementowanie zaawansowanych rozwiązań i udoskonalanie tych obecnie stosowanych.

Od pracowników sektora stale wymaga się również poszerzania kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to zarówno nauczycieli czy pedagogów, jak i pracowników naukowych. Popularne szkolenia w branży naukowej i edukacyjnej często dotyczą technologii informatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania, a także kwestii z zakresu nowoczesnej administracji i zarządzania placówkami oświatowymi. Oferta szkoleniowa dla tego sektora jest jednak znacznie szersza, co pozwala na rozwijanie się w kierunku indywidualnych predyspozycji i pasji.

Inne szkolenia, które mogą zainteresować przedstawicieli szkolnictwa, nauki i eukacji:

 

Edukacja, nauka, szkolnictwo
Edukacja, nauka i szkolnictwo

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach dla edukacji, nauki i szkolnictwa!