Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020

O szkoleniu

495 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 16 listopada 2015
Kto powinien wziąć udział?
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad przygotowywania wniosków o dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) z wykorzystaniem elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu zawartego w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu opracowywania zarówno części merytorycznej, jak i finansowej wniosków oraz kwalifikowalności wydatków współfinansowanych z EFS w ramach nowej perspektywy.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych w jednostkach, które zamierzają składać projekty edukacyjne, rozwojowe i społeczne w ramach POWER sięgając po środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Program szkolenia

Program


Nowa filozofia programowania na lata 2014-2020
Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Cele, wskaźniki oraz sposób ich pomiaru – czyli zacznijmy od rzeczy najważniejszych
Szczegółowy opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji
Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
Opis projektu
Zadania
Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
Sposób zarządzania projektem

Standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POWER 2014-2020Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020

Matryca logiczna kwalifikowalności
Wybór wykonawców – nowe zasady i nowe limity
Wynagrodzenie personelu - istotne zmiany
Nowe podejście do kosztów zarządzania projektem i nowe limity
Zakup środków trwałych a amortyzacja dla potrzeb projektu EFS
Zlecanie usług merytorycznych
Uproszczone formy rozliczania wydatków w ramach EFS

Konstrukcja budżetu w ramach POWER
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – praktyczne wskazówki do pracy z systemem

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 listopad 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem , Punkty w Programie Premiowym APEXnet,
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!