Moderowanie spotkań, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne - trening z kamerą

O warsztatach

Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia spotkań. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania dyskusji.
Kto powinien wziąć udział?

Osób biorących udział w prowadzeniu spotkań, występujących publicznie oraz wszystkich którzy chcą podnieść swoje kompetencje auatoprezentacyjne.

Program warsztatu

MODEROWANIE SPOTKAŃ

 • Definicja moderacji. Rola moderatora w trakcie spotkania, panelu, dyskusji
 • Zasady prowadzenia spotkań grupowych i reguły ich moderowania
 • Style, strategie i techniki moderowania. Obszary moderacji
 • Moderacja a zarządzanie, kierowanie i przywództwo – spojrzenie praktyczne
 • Psychologia grup ludzkich i techniki kontroli ich dynamiki
 • Role grupowe podczas spotkań
 • Standardy organizowania spotkań
 • Zarządzanie spotkaniem
 • Rola i zadania moderatora.
 • Kompetencje moderatora.


PROCEDURY MODERACJI

 • Zaplanowanie i organizacja spotkania
 • Przygotowanie miejsca realizacji zebrania
 • Atmosfera w grupie – jak już w pierwszych minutach spotkania zbudować jak najlepszą
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania. Słuchanie i feedback
 • Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie zagadnień trudnych lub niezrozumiałych
 • Techniki angażowania uczestników w dyskusję
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań
 • Metody wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania
 • Podnoszenie poziomu kreatywności oraz techniki integrowania grupy
 • Ewaluacja efektów pracy grupy


ZARZĄDZANIE SPOTKANIAMI A KOMUNIKACJA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych uczestników spotkania
 • Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości


SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ AUTOPREZENTACJA

 • Funkcje autoprezentacji
 • Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne?
 • Zerowe wystąpienie przed kamerą


IDEALNA PREZENTACJA I WYSTĄPIENIE PRZED AUDYTORIUM

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji
 • Rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności
 • Psychologiczny efekt początku i końca
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne
 • Kontakt z publicznością


ŚWIADOME BUDOWANIE WIARYGODNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO

 • Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie ubioru
 • Umiejętność powitania
 • Jak pracować nad charyzmą?


ZASADY PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI POWER POINT

JAK PRZYGOTOWAĆ EFEKTYWNE WYSTĄPIENIE PUBLICZNE

 • Wspomnienie efektu prezentacji - Efekt początku i końca
 • Sztuka budowania pierwszego wrażenia
 • Postawa prezentera jako kluczowy element sukcesu:
 • Budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na widownię
 • Tworzenie relacji z odbiorcami
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy
 • Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej


REDUKCJA STRESU W WYSTĘPIENIACH PUBLICZNYCH

 • Czym jest stres
 • Jak zapobiegać stresowi
 • Techniki redukcji stresu w wystąpieniach publicznych
 • Moja indywidualna paleta działań antystresowych


PRACA Z GŁOSEM ŚWIADOMEGO MÓWCY

 • Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla lepszego poczucia własnej wartości i postrzegania przez innych
 • Jak rozgrzewać głos
 • Ćwiczenia rozluźniające
 • Kształcenie techniki prawidłowego oddychania
 • Rozwój większej świadomości pracy z głosem
 • Strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu
 • DYKCYONARZ Warsztat z prawidłowej wymowy


MAGIA GESTU, CZYLI MOWA CIAŁA

 • Etykieta, czyli jak zachować się stosownie do sytuacji
 • Wzmocnienie wypowiedzi
 • Style gestykulacji prezentacyjnej


WARSZTATY – PRACA Z KAMERĄ

 • Wystąpienia przed kamerą
 • Indywidualny feedback

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener SGP

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Częstochowa

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 7.75% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!