Anna Franiak

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych

Zastanawiasz się, w jaki sposób eksperci określają potencjał inwestycyjny oraz wartość rynkową danej firmy lub instytucji? Często wystarczy krótka analiza składanych przez nią sprawozdań finansowych, a przede wszystkim sekcji związanej z cash flow. Czym dokładniej jest przepływ środków pieniężnych? Jakie ma znaczenie? W jaki sposób ująć cash flow w raportach? Dowiedz się więcej co to cash flow i poznaj szkolenia cash flow: rachunek przepływów pieniężnych!

Spis treści:

 1. Cash flow
 2. Z czego składa się rachunek przepływu środków pieniężnych?
 3. Jak sporządza się cash flow?
 4. Sprawozdanie cash flow (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) – kto powinien je sporządzić?
 5. Szkolenie cash flow - dlaczego warto?
 6. Szkolenia Cash Flow, szkolenia rachunek przepływów pieniężnych
 7. Narzędzia wspierające zarządzanie przepływem pieniężnym
Cash flow

Co to jest cash flow? Cash flow (przepływ środków finansowych lub rachunek przepływów pieniężnych) to jedna z kluczowych sekcji sprawozdań finansowych składanych zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) przez jednostki stosujące tzw. pełną księgowość. W sektorze prywatnym są to przede wszystkim spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Prezentuje się tutaj dane związane z faktycznymi przepływami pieniędzy – a więc wszystkimi środkami, które w danym roku obrotowym wpłynęły na konto firmy oraz z niego wypłynęły. Informacje, które może uzyskać ekspert, przeglądając informacje o cash flow, pozwalają mu znacznie efektywniej ocenić realną sytuację finansową organizacji niż na podstawie bilansu zysków i strat. Możliwe bowiem, że firma – mimo dodatniego bilansu na koniec roku – de facto poniosła straty, ponieważ wydała więcej niż zarobiła. Szerze informacje dotyczące cash flow można uzyskać poprzez specjalistyczne szkolenia z przepływów pieniężnych organizowane w całej Polsce stacjonarnie oraz w formule szkoleń cash flow online.

Z czego składa się rachunek przepływu środków pieniężnych?

Organizacje, które są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego, muszą je przedstawić w przejrzysty, ustrukturyzowany sposób. Dotyczy to również sekcji poświęconej cash flow. Trzy główne części odnoszą się do trzech głównych źródeł przepływów. Są to:

 1. przepływy netto z prowadzonej działalności operacyjnej – są to wszystkie wpływy, które pochodzą z podstawowej działalności organizacji, czyli głównie produkcji oraz sprzedaży towarów oraz usług. Do tej grupy zalicza się:
  • zysk operacyjny uzupełniony o amortyzację, po odjęciu podatku – tj. przepływy brutto,
  • przepływy brutto uzupełnione o zmiany kapitału pracującego oraz pozostałych aktywów i pasywów operacyjnych, czyli przepływy netto,
  • zmianę należności i zobowiązań, a zatem samą zmianę kapitału pracującego.
 2. przepływy netto z działalności inwestycyjnej – chodzi o przychody oraz wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami, np. rozbudową parku maszynowego, floty pojazdów czy budową nowej siedziby etc.,
 3. przepływy netto z działalności finansowej – chodzi np. o emisję akcji i obligacji, zaciągnięte kredyty czy inne środki pozyskane na działalność z zewnątrz.

Dodatkowo ta sekcja sprawozdania finansowego wymaga ujęcia:

 • przepływów pieniężnych netto razem (po zsumowaniu przepływów z trzech głównych części),
 • bilansową zmianę stanu środków pieniężnych, pod warunkiem, że występuje,
 • wysokość środków pieniężnych na początku i na końcu okresu rozliczeniowego.
Jak sporządza się cash flow?

Badanie cash flow może być przeprowadzone jedną z dwóch metod: pośrednią lub bezpośrednią. Ta pierwsza oznacza konieczność zestawienia wszystkich grup wpływów oraz wydatków krok po kroku. Pozwala na bardzo precyzyjne przedstawienie informacji o tym, jak wyglądał przepływ środków finansowych w organizacji. Jednak zwłaszcza w firmach, w których liczba realizowanych transakcji oraz ich wartości są bardzo wysokie, wykonanie sprawozdania tą metodą może być poważnym wyzwaniem dla odpowiedzialnych za jego przygotowanie – zarówno czasowym, jak i logistycznym.

Dlatego w większości firm stosuje się metodę pośrednią. Punktem odniesienia przy sporządzaniu raportu tą techniką jest zysk netto, wobec którego dokonuje się korekty kosztów, nazywane często „oczyszczaniem wyniku finansowego”. Warto pamiętać, że są one konieczne, ponieważ działalność każdej organizacji generuje określone koszty, które choć nie pociągają za sobą pieniężnego wydatku, wpływają na ostateczne wyniki finansowe. Mowa tutaj zarówno o korektach z działalności operacyjnej (amortyzacja, zyski i straty z tytułu różnic kursowych, dywidendy itp.), jak również obrotowej (np. zmiana stanu rezerw, zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych itp.). Ich dokonanie zwiększa poziom rzetelności raportu pod kątem merytorycznym oraz podnosi jego wiarygodność.

Sprawozdanie cash flow – kto powinien je sporządzić?

Za sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności firmy co do zasady odpowiada jej zarząd. Może on jednak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu – może to być np. główny księgowy przedsiębiorstwa, ale także zewnętrzna firma realizująca usługi konsultingowe i pokrewne. Warto zadbać o to, aby informacje o cash flow były przygotowane w rzetelny sposób. Są one często analizowane m.in. przez potencjalnych kontrahentów, inwestorów, a także kredytodawców i mogą mieć ogromny wpływ na odbiór pozycji firmy na rynku oraz jej wiarygodność. 

Szkolenie cash flow - dlaczego warto?

Celem szkolenia cash flow jest kompleksowe zapoznanie uczestników z rachunkiem przepływów pieniężnych oraz technikami jego sporządzania, często z użyciem programu Excel lub innych narzędzi wspierających. Szkolenia cash flow mają często postać warsztatową i opartą o ćwiczenia pozwalającą zaprezentować zarówno przykłady całościowe, gdzie od A do Z omawiana jest technika sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych, jak i przykłady cząstkowe pozwalające zapoznać się i nabyć praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia rachunku cash flow: od istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, poprzez metody sporządzania cash flow i narzędzia wykorzystywane w pracy. Udział w szkoleniu cash flow pozwala zatem dowiedzieć się:

 • dlaczego zyski nie zawsze równają się gotówce w kasie przedsiębiorstwa?
 • jakie są relacje pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat?
 • jak sprawnie sporządzić rachunek przepływów pieniężnych?
 • jak czytać rachunek przepływów pieniężnych i na tej podstawie rozumieć kondycję finansową firmy?
 • jak przy pomocy cash flow stworzyć system wczesnego ostrzegania o pogorszeniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa?
 • jak zapobiegać problemom z płynnością finansową?

Dzięki warsztatowej formie szkoleń uczestnicy nie tylko zyskują dostęp do najświeższej wiedzy i budują praktyczne umiejętności sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, ale dostają do swojej dyspozycji narzędzia wspierające ich w codziennej pracy, takie wzory sprawozdania z przepływów pieniężnych czy oparte o program MS Excel narzędzie do szybszego przygotowania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Szkolenia Cash Flow, szkolenia rachunek przepływów pieniężnych

Informacje o terminach zaplanowanych szkoleń cash flow można znaleźć w naszym serwisie. Baza szkoleń cash flow pozwala zapoznać się ze szkoleniami rachunek przepływów pieniężnych dla początkujących, warsztatami i kursami  dla zaawansowanych organizowanymi przez kilkadziesiąt firm szkoleniowych z całego kraju. Wszystkie oferty zawierają informacje o programie szkolenia, trenerach i plrelegentach prowadzących wykłady i ćwiczenia oraz o cenach szkoleń i kursów cash flow. Pozwala to porównać poszczególne oferty zarówno pod względem programu zajęć, jak i proponowanych cen szkoleń. 

W ofercie dostępne są zarówno:

 • Warsztaty i szkolenia cash flow klasyczne/stacjonarne, realizowane na żywo w sali szkoleniowej. Tego typu szkolenia i warsztaty znajdziemy głównie w największych miastach. Prym w szkoleniach cash flow wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Lublin i Rzeszów.

 • Szkolenia cash flow online - realizowane przez Internet, za pośrednictwem platform do wideokonferencji (np. Zoom czy Microsoft Teams). Ich zaletą jest możliwość dołączenia do grupy szkoleniowej, ale bez potrzeby odbywania podróży służbowych. Zajęcia wciąż prowadzone są na żywo co stwarza możliwość dopytania trenera czy prowadzącego zajęcia o szczegóły danego zagadnienia, co przy tematyce cash flow ma duże znaczenie.

 • Kursy cash flow online - realizowane w postaci kursów e-learning. Z reguły składają się one z szeregu nagrań wideo przeplatanych z ćwiczeniami, wzorami dokumentów itp. Ich istotnym ograniczeniem jest brak możliwości konsultacji, zadawania pytań czy wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. Istotną zaletą jest cena. Kursy online z cash flow polecane są zwłaszcza osobom chcącym poznać podstawy sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

W obszarze szkoleń cash flow dostępne są również szkolenia i kursy weekendowe, a także szkolenia wyjazdowe organizowane w miejscach takich jak Zakopane, Kołobrzeg, Kazimierz Dolny czy Karpacz. Pozwala to połączyć przyjemne z pożytecznym i zyskać wysoką efektywność uczenia się. Spotykane są również szkolenia cash flow dla niefinansistów oraz szkolenia z czytania i interpretacji sprawozdań finansowych. Wiele kursów oferuje podejście "krok po kroku", czyli w wersji dla początkujących.

Narzędzia wspierające zarządzanie przepływem pieniężnym

Analiza cash flow i sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych są kluczowymi elementami zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, dlatego istnieje wiele narzędzi i programów, które mogą pomóc w tych zadaniach.

Microsoft Excel: Excel jest potężnym narzędziem do analizy cash flow, umożliwiającym dostosowywanie i wykorzystanie różnorodnych formuł i funkcji. W praktyce jest to najczęściej wykorzystywane narzędzie, zwłaszcza w małych i średnich firmach.

SAP: SAP oferuje złożone rozwiązania do zarządzania finansami i kontrolingiem, w tym analizę przepływów pieniężnych. Jest to typowe rozwiązanie wybierane przez międzynarodowe korporacje posiadające złożoną strukturę oraz rozbudowane operacje i sprzedaż.

Comarch ERP Optima: Jest to kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwem, który zawiera moduły do analizy finansowej, w tym cash flow.

Insert: Firma oferuje różne systemy zarządzania, w tym narzędzia do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych.

Enova365: Oprogramowanie zawierające moduły do zarządzania finansami i księgowością, w tym przepływami pieniężnymi.

Symfonia Sage: System księgowy z opcjami zarządzania finansami, w tym analizy cash flow.

XL Finance Controller: Polskie narzędzie działające w Excelu, stworzone do analizy i prognozowania cash flow oraz innych zadań finansowych.

Wybór konkretnego narzędzia zależy od specyficznych potrzeb firmy, branży, w której działa oraz budżetu. Warto również zwrócić się do lokalnego doradcy finansowego lub księgowego, który zna specyfikę polskiego rynku i przepisów, aby uzyskać rekomendacje dostosowane do konkretnego przypadku.

Anna Franiak

Anna Franiak

Redaktor Eventis.pl

Specjalizuję się w obszarach finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych, bankowości, ubezpieczeń i prawa. Moje doświadczenie pozwala mi śledzić i analizować najnowsze trendy oraz zmiany w tych dziedzinach, co umożliwia mi dostarczanie czytelnikom aktualnych i wartościowych informacji. W mojej pracy stawiam na ciągłe pogłębianie wiedzy. Oprócz tego, skupiam się na przekazywaniu istotnych aspektów zmieniającego się prawa, które mają wpływ na prowadzenie działalności w różnych sektorach.

Polecane wydarzenia

Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym? Warsztaty dla zarządzających

 • już od 4 350 zł
 • od 4 350 zł
Zapisz się
Langas Regtech sp. z o.o.

Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów

 • już od 1 570 zł
 • od 1 570 zł
Zapisz się
Avenhansen Sp. z o.o.

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

 • już od 8 640 zł
 • od 8 640 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?
16 lipca 2024
iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?

Najnowszy flagowiec od firmy Apple to szereg nowych rozwiązań oraz znana z poprzednich edycji jakość wykonania. Sprawdzamy, dlaczego warto kupić iPhone 15.

Czytaj więcej
Jak ubiegać się o kredyt na otwarcie firmy?
15 lipca 2024
Jak ubiegać się o kredyt na otwarcie firmy?

Otwarcie własnej firmy często wymaga wsparcia finansowego, którego można szukać w postaci kredytów. Proces ubiegania się o kredyt może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i planowaniem można go zrealizować skutecznie.

Czytaj więcej
Model Coso – czym jest i jakie korzyści przynosi organizacjom?
10 lipca 2024
Model Coso – czym jest i jakie korzyści przynosi organizacjom?

Dowiedz się czym jest model Coso (Coso framework) oraz jakie korzyści dla organizacji przynosi wdrożenie zintegrowanego zarządzania ryzykiem w oparciu o ten model.

Czytaj więcej
Sygnalista i ochrona sygnalistów - kto to jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?
9 lipca 2024
Sygnalista i ochrona sygnalistów - kto to jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?

Dyrektywa o sygnalistach nakłada szereg obowiązków z zakresu ochrony sygnalistów - zarówno na firmy, jak też urzędy, oświatę i inne jednostki publiczne. Dowiedz się kim jest sygnalista, na czym polega ochrona sygnalistów i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej