Radosław Skrzynecki

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane

Ochrona środowiska to wspólny interes wszystkich mieszkańców Ziemi. Jednocześnie jednak eksploatowanie jej zasobów pozwala na rozwój gospodarczy i technologiczny. Równowagę w tym zakresie pomagają zachować obowiązujące w różnych krajach przepisy. W Polsce ich głównym źródłem jest ustawa Prawo ochrony środowiska. Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców wraz z powiązanymi aktami prawnymi?

Ochrona środowiska a prowadzenie przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej niemal zawsze wiąże się z jakimś wpływem na środowisko. Istnieją organizacje, które z uwagi na charakter swoich działań czy też podejmowane świadomie kroki wywierają go w stopniu minimalnym. Inne jednak produkują duże ilości odpadów, emitują gazy i pyły lub odprowadzają ścieki do rzek. Każdy przedsiębiorca ma jednak obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska i powiązanych aktach prawnych – m.in. ustawie Prawo Wodne. Najważniejszym aktem w zakresie ochrony środowiska w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627), jednakże obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska jest znacznie więcej niż te wynikające z ustawy.

Prawo ochrony środowiska

Podstawowym wymogiem jest konieczność uzyskania pozwolenia na wszystkie działania, które wykraczają poza tzw. zwykłe korzystanie ze środowiska. To m.in. wspomniane już emisja gazów lub pyłów, odprowadzanie ścieków, produkcja dużych ilości odpadów lub znaczny pobór wody, a także korzystanie z instalacji, które to umożliwiają. Ponadto na przedsiębiorcach ciąży wiele innych obowiązków związanych z ochroną środowiska.

Ochrona środowiska – inne obowiązki przedsiębiorcy

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska oraz innymi aktami prawnymi przedsiębiorca jest zobowiązany m.in. do:

 • odpowiedniej organizacji pracy,
 • podejmowania działań eliminujących lub ograniczających szkody na środowisku, które mogą wynikać z nieprzestrzegania zasad jego ochrony przez pracowników,
 • zatrudniania osób o odpowiednich kwalifikacjach do sprawowania funkcji związanych z ochroną środowiska.

Przedstawiając temat nieco bardziej szczegółowo, każdy przedsiębiorca ma obowiązek:

 • uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska i swoją działalnością: pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień itp.,
 • ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska (np. ewidencji odpadów),
 • prowadzenia pomiarów emisji,
 • opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych awarii.

Rynek szkoleniowy oferuje szerokie wsparcie przedsiębiorcom w zakresie spełnienia wymogów formalno-prawnych w obszarze ochrony środowiska. Tematy szkoleń z ochrony środowiska, które warto rozważyć w firmie to między innymi:

 • szkolenia BDO – szkolenia pozwalające zapoznać się czym jest Baza Danych Odpadowych i wypełnić obowiązki raportowe do BDO,
 • szkolenia KOBIZE – każda firma, która użytkuje samochód albo posiada klimatyzację w biurze ma czas do końca lutego na złożenie sprawozdania o emisjach spalin i gazów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • szkolenia z gospodarki odpadami – kompleksowe kursy pozwalające poznać zasady prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami,
 • szkolenia dotyczące opakowań – szkolenia te pozwalają zapoznać się przedsiębiorcom jakie są ich obowiązki związane z wprowadzaniem i obrotem opakowaniami,
 • szkolenia i kursy z prawa wodnego - zrzut ścieków do rzek lub do ziemi uregulowany jest przepisami prawa wodnego,
 • kursy i szkolenia ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych uregulowany został w umowie ADR,
 • szkolenia REACH oraz CLP - obrót materiałami niebezpiecznymi oraz ich oznakowanie uregulowane zostały w dyrektywach Reach i CLP.

Warto pamiętać, że prowadzenie firmy to nie tylko podatki, księgowość czy konieczność przestrzegania prawa pracy. To również odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, a w tym zakresie istnieje wiele specyficznych przepisów.

Radosław Skrzynecki

Radosław Skrzynecki

Redaktor Eventis.pl

Posiadam wieloletnie doświadczenie redaktorskie w obszarach prawa, zarządzania strategicznego, kontroli jakości oraz ochrony środowiska. Skupiam się głównie na wyzwaniach branż takich jak budownictwo, przemysł i produkcja, motoryzacja oraz TSL. W swoich artykułach staram się w sposób prosty pisać o nawet najbardziej złożonych kwestiach, które mają wpływ na działanie firm w powyższych sektorach i obszarach.

Polecane wydarzenia

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE.

 • już od 1 697 zł
 • od 1 697 zł
Zapisz się
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE.

 • już od 1 833 zł
 • od 1 833 zł
Zapisz się
J.G.Training

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników, zmiany w 2023 i 2024 roku

 • już od 790 zł
 • od 790 zł
Zapisz się

DALSZY UŻYTKOWNIK - obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

 • już od 620 zł
 • od 620 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid
19 czerwca 2024
Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid

Nauka języka angielskiego może być nie tylko skuteczna, ale też ciekawa i przyjemna. Warto jednak wybrać szkołę języka angielskiego, która przykłada szczególną uwagę do metodologii nauczania.

Czytaj więcej
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?
4 czerwca 2024
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?

Relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w życiu prywatnym i w biznesie. Studia Psychologia w biznesie pozwalają zbudować kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania.

Czytaj więcej
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej