Znajdź kursy i szkolenia KOBiZE w całej Polsce!

 • Sprawdź terminy nadchodzących szkoleń KOBiZE online i stacjonarnych
 • Zapoznaj się z ich programem, a także cenami uczestnictwa
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zgłoś się na nie już dzisiaj!
szkolenia KOBiZE

Szkolenia z KOBiZE: 10

 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 833 zł
1 833 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 697 zł
1 697 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 690 zł
690 zł
Artykuł

Co warto wiedzieć o KOBiZE? Szkolenia KOBiZE.

KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Każda firma, która użytkuje samochód albo posiada klimatyzację w biurze ma czas do końca lutego na złożenie sprawozdania o emisjach spalin i gazów do KOBiZE.

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1447 ze zm.) w artykule 7 mówi, że każdy podmiot korzystający ze środowiska oraz którego działalność powoduje emisje gazów, musi do końca lutego każdego roku sporządzić sprawozdanie dotyczące emisji tych gazów. Informacje zebrane w sprawozdaniach gromadzone są w krajowej bazie o emisjach, administrowanej przez KOBiZE.

Chociaż obowiązek corocznego składania sprawozdań istnieje już od 2011 roku, to większość przedsiębiorców albo o nim nie wie, albo zapomina o przygotowaniu odpowiedniego raportu.

Termin złożenia sprawozdania do KOBiZE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska na złożenie raportu mamy czas do końca lutego danego roku. W związku z powyższym w dniu 28 lutego br. mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok 2020 do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Kto zobowiązany jest składać coroczny raport do KOBiZE?

Obowiązek składania corocznych raportów czy też sprawozdań do KOBiZE dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska i emitującego gazy cieplarniane i inne substancje:

 • niezależnie od wielkości podmiotu,
 • niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności,
 • niezależnie od stopnia szkodliwości dla środowiska.

Oznacza to, że zarówno duże zakłady przemysłowe, takie jak elektrownie, koksownie, ciepłownie czy lakiernie, mają obowiązek złożenia raportu, ale też małe podmioty, które na przykład są w posiadaniu samochodów (zarówno osobowych, jak i ciężarowych czy dostawczych) bądź też na przykład korzystają z klimatyzacji w biurze.

Sankcje za brak raportu do KOBiZE

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych z dnia 17 lipca 2009 r. nie przewiduje w swoich zapisach żadnych kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu błędnego bądź niepełnego w swojej treści.
Warto jednak zdawać sobie sprawę, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli dokonywanej w przedsiębiorstwie może zażądać przedstawienia raportu złożonego do KOBiZE, a w przypadku stwierdzenia jego braku nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu. Obowiązek ten może dotyczyć zarówno bieżącego roku, jak i lat poprzednich, a jego niewykonanie w określonym przez Inspektorat terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.

Program szkolenia z KOBiZE

Warto wyznaczyć w firmie osoby odpowiedzialne za ewidencję korzystania ze środowiska i przygotowanie corocznego raportu do KOBiZE. Osoby takie powinny przejść specjalistyczne szkolenia dotyczące obowiązków ustawowych oraz z praktycznego sporządzania raportów. W trakcie przekrojowych szkoleń i kursów dotyczących KOBiZE, raportów i raportowania do KOBiZE w programie zajęć powinny się znaleźć następujące zagadnienia:

 • podstawy prawne, a więc Prawo Ochrony Środowiska wraz z ustawami i rozporządzeniami wykonawczymi, 
 • zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami  oraz Systemu Zarządzania Emisjami,
 • omówienie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców dotyczących raportowania do KOBiZE oraz wyjaśnienie, kto jest zobowiązany do raportowania,
 • zasady przeprowadzania kontroli WIOŚ oraz sankcje za naruszenia w ochronie środowiska,
 • praktyczne omówienie struktury raportu do KOBiZE i sposobu jego składania,
 • wskazówki dotyczące pozyskiwania danych do raportu, w tym jak prowadzić ewidencję i ozrganizować pomiary,
 • praktyczne ćwiczenia dotyczące sporządzania raportu, obejmujące również wyliczanie danych niezbędnych w raportowaniu,
 • zasady składania korekty sprawozdań.
Gdzie szukać kursów i szkoleń KOBIZE?

Szkolenia i kursy KOBiZE z powodzeniem mogą być przeprowadzane zarówno w wersji online, jak i stacjonarnie. Kursy stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice, Łódź, Rzeszów, Lublin, Białystok czy Bydgoszcz. Szkolenia online stają się jednak coraz powszechniejsze i stanowią dzisiaj już więcej niż połowę oferty kursów i szkoleń z KOBiZE. Sprawia to że dostępność tego typu kursów jest wysoka niezależnie od tego w jakiej lokalizacji prowadzimy działalność. Kalendarz nadchodzących terminów szkoleń wraz ze szczegółowym programem każdego szkolenia oraz informacjami o trenerach i wykładowcach prowadzących zajęcia znaleźć można na górze strony.

Nasza analiza wykonana na początku roku 2021 pokazuje, że przeciętne szkolenie KOBiZE trwa około 6 godzin, a jego cena oscyluje w przedziale od 500 do 800 zł za osobę.

Warto również zapoznać się z innymi obowiązkami przedsiębiorców związanymi z korzystaniem i ochroną środowiska. Dotyczą one m.in. gospodarki odpadami i BDO.

Co warto wiedzieć o KOBiZE? Szkolenia KOBiZE.
Szkolenia KOBIZE

Zapisz się i bądź na bieżąco z nowymi szkoleniami KOBIZE, kursami i warsztatami.