Baza kursów i szkoleń BDO (Baza Danych Odpadowych)!

 • zapoznaj się z ofertą szkoleń, kursów i warsztatów BDO w całej Polsce
 • porównaj program szkoleń BDO różnych organizatorów i ich ceny
 • wybiersz najlepszy kurs BDO dla siebie i zgłoś się online!
 • zapoznaj się z ofertą szkoleń, kursów i warsztatów BDO w całej Polsce
 • porównaj program szkoleń BDO różnych organizatorów i ich ceny
 • wybiersz najlepszy kurs BDO dla siebie i zgłoś się online!
szkolenia i kursy BDO
Przewiń stronę

Szkolenia BDO: 524

 • Online, 17 marca 2021
 • już od 800 PLN
już od 800 PLN
już od 590 PLN
już od 590 PLN
 • Online, 26 stycznia 2021
 • już od 500 PLN
już od 500 PLN
Artykuł

Komendium wiedzy o BDO

Jesteś przedsiębiorcą? Jeśli jeszcze nie słyszałeś o BDO, najwyższy czas zainteresować się tym tematem. Obowiązek rejestracji w bazie oraz dostarczania informacji związanych z gospodarką odpadami dotyczy bardzo dużej grupy firm, a za jego nieprzestrzeganie grożą wysokie kary. Dowiedz się więcej.

Czym jest BDO i kogo dotyczy?

Gospodarka odpadami ma ogromne znaczenie w rozwiniętych krajach. Również w Polsce funkcjonuje system, który ma za zadanie przechowywać informacje o firmach wytwarzających odpady i nadzorować gospodarowanie śmieciami. To BDO – Baza Danych Odpadowych, powstała na mocy Ustawy o odpadach z 2012 roku. Od 2018 roku jest prowadzony rejestr BDO, czyli spis firm produkujących odpady. Przedsiębiorcy są zobowiązani do dopisania się do tego rejestru oraz wypełniania innych obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Dotyczy to wszystkich firm, które:

 • produkują odpady i prowadzą ich ewidencję,
 • wprowadzają na terenie Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny,
 • produkują lub importują opakowania na terenie UE,
 • dokonują wstępnej obróbki odpadów lub w inny sposób ingerują w ich strukturę.

Szczegółowe informacje o przepisach prawa regulujących gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, w tym zasady rejestracji w BDO, poznać można podczas specjalistycznych szkoleń i kursów z BDO organizowanych w całej Polsce. Co warte podkreślenia – są one dostępne zarówno w firmie tradycyjnych zajęć stacjonarnych z trenerem, jak też w postaci kursów zdalnych – zarówno na żywo, jak i multimedialnych. BDO jest oczywiście tylko częścią krajowego systemu ochrony środowiska, stąd też warto zapoznać się z innymi szkoleniami z ochrony środowiska.

BDO – o czym musisz pamiętać?

Wpis do rejestru to jednak nie wszystko. Jako widniejący w nim przedsiębiorca jesteś objęty obowiązkiem ewidencji oraz sprawozdawczości. Oznacza to konieczność prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania rocznego sprawozdania BDO. Wszystkie te czynności realizuje się online, poprzez specjalny system teleinformatyczny. Ze względu na pandemię możliwość prowadzenia papierowej ewidencji została jednak przedłużona do 31 grudnia 2020 roku.

BDO – kary za niewywiązywanie się z obowiązków

Obowiązki związane z BDO dotyczą wszystkich firm spełniających przynajmniej jedno z powyższych kryteriów (z pewnymi zastrzeżeniami zawartymi w ustawie), niezależnie od ich rozmiaru. Za ich nieprzestrzeganie grożą zaś kary. W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO lub nieumieszczenia na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od 5 tys. do 1 mln złotych. Takie przewinienia jak:

 • niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • niezłożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • brak wymaganej ewidencji lub sprawozdania,

grożą karą grzywny (w wysokości od 100 zł do ponad miliona zł) lub aresztu. Ponadto areszt grozi każdemu, kto nie przechowuje wymaganych dokumentów przez okres 5 lat, odmówi ich udostępnienia czy przedłożenia zgodnie z ustawą lub transportuje odpady bez potwierdzenia BDO.

Szkolenia BDO w 2021 r.

Każdego roku w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami zachodzą istotne zmiany. Warto cyklicznie uczestniczyć w szkoleniach i kursach BDO, gdyż pozwalają one nie tylko zapoznać się z aktualnym stanem prawnym, ale również przećwiczyć w postaci praktycznych zajęć zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji odpadów czy też składaniem sprawozdań rocznych.

Szkolenia BDO omawiają oczywiście również podstawowe zagadnienia takie jak rejestracja w Bazie Danych Odpadowych, zasady dokonywania aktualizacji wpisu, wykreślania z BDO itp.

Ceny szkoleń BDO zaczynają się już od kilkuset złotych w zależności od lokalizacji i zakresu merytorycznego zajęć. Dostępne są kursy BDO online oraz stacjonarne pozwalające na bliższy kontakt z wykładowcą i uzyskanie indywidualnych konsultacji. Przeciętne szkolenie BDO trwa od 6 do 14h zajęć, a udział w nim jednocześnie bierze nie więcej niż 15 osób w grupie w celu zapewnienia możliwości zadawania pytań i indywidualnego kontaktu. Listę kursów i szkoleń BDO znajdą Państwo na górze strony, wraz ze szczegółowym opisem programu, organizatorów oraz cen szkoleń. Warto porównać oferty poszczególnych organizatorów, wybrać najlepszą ofertę i zarezerwować miejsce na szkoleniu wypełniając nasz formularz rejestracji online. Rejestracja za pośrednictwem eventis.pl jest oczywiście całkowicie bezpłatna. Życzymy owocnych zajęć!

Inne obowiązki przedsiębiorców - KOBiZE

Na przedsiębiorcach ciąży nie tylko obowiązek składania raportów do BDO. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1447 ze zm.) nakłada również obowiązek corocznego sporządzenia sprawozdania do KOBIZE - bez względu na wielkość podmiotu, rodzaju prowadzonej działalności czy jej szkodliwości dla środowiska. Obowiązkowi podlegają nawet mali przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z pojazdów mechanicznych czy np. klimatyzacji w biurze!

Komendium wiedzy o BDO