Poznaj szkolenia BDO online i stacjonarne w całej Polsce!

 • Sprawdź szkolenia BDO i kursy BDO online i stacjonarne w całej Polsce
 • Poznaj program zajęć, terminy i ceny i zapisz się na szkolenie BDO!
Rozwiń Chcesz poznać zasady funkcjonowania BDO i dowiedzieć się jak wygląda raportowanie do BDO? Sprawdź szkolenia BDO, webinaria BDO, kursy i warsztaty organizowane online oraz stacjonarnie w miastach takich jak Warszawa, Katowice, Lublin, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk czy Rzeszów. Znajdź webinar lub szkolenie BDO dla siebie i dowiedz się co to jest BDO, jak złożyć sprawozdanie BDO i do kiedy, jak wypełnić formularz rejestrowy, a także jak prowadzić ewidencję odpadów, wypełniać kartę ewidencji odpadów i raportować od A do Z do BDO. W ofercie dostępne są szkolenia BDO online, szkolenia BDO stacjonarne, a także bezpłatne webinaria BDO. Zwiń

szkolenia BDO

Szkolenia BDO: 16

 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 833 zł
1 833 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 697 zł
1 697 zł
 • już od 485 zł
485 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 669 zł
669 zł
Artykuł

Baza Danych Odpadowych - szkolenia BDO.

Dobry stan środowiska to odpowiedzialność każdego z nas, również przedsiębiorców. Efektywna gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych obszarów zapewnienia ochrony środowiska, a w całej Unii Europejskiej i Polsce funkcjonują systemy, których zadaniem jest gromadzić dane o poziomie wytwarzanych odpadów i nadzorować gospodarowanie odpadami. W Polsce jest to Baza Danych Odpadowych (BDO). Dowiedz się czym jest BDO i jak poprzez kursy i szkolenia BDO zapewnić sobie zgodność działania z przepisami prawa ochrony środowiska.

Spis treści:

 1. BDO: co to jest BDO?
 2. Szkolenia BDO online i stacjonarne
 3. Szkolenie BDO - program zajęć
 4. Szkolenia BDO - dlaczego warto?
 5. Inne obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska
BDO: co to jest BDO?

Co to jest BDO? BDO, czyli Baza Danych Odpadowych - publiczny rejestr firm produkujących i przetwarzających odpady prowadzony od 2018 roku na mocy Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21). Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji w bazie BDO oraz cyklicznego raportowania informacji o wytwarzanych odpadach. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, które:

 • produkują odpady,
 • produkują lub importują opakowania na terenie UE,
 • wprowadzają produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny,
 • dokonują wstępnej obróbki odpadów lub w inny sposób ingerują w ich strukturę.

Wpis do rejestru jest jednym z obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska, inne to przede wszystkim prowadzenie ewidencji odpadów oraz składania rocznego sprawozdania BDO. Czynności te realizuje się online, poprzez dedykowany system teleinformatyczny, gdyż baza danych o odpadach jest w pełni zinformatyzowana.

Szkolenia BDO online i stacjonarne

Zapoznanie się z obowiązkami przedsiębiorcy co do rejestracji w BDO oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej możliwe jest między innymi poprzez szeroką ofertę szkoleń, warsztatów i kursów z BDO. Szkolenia takie dostępne są w postaci:

 • Otwartych szkoleń BDO stacjonarnych – zajęcia realizowane są w sali szkoleniowej, szkolenie ma charakter otwarty, a więc osoby z różnych firm czy instytucji mogą dołączyć do grupy szkoleniowej. Stacjonarne szkolenia z BDO realizowane są głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz czy Toruń. Cena szkolenia stacjonarnego kształtuje się w okolicach 500-600 zł za dzień szkoleniowy od osoby.
 • Otwartych warsztatów, szkoleń i kursów online na żywo – zajęcia realizowane są na platformach do wideokonferencji, takich jak Teams, Zoom itp. Zapewniają one kontakt z prowadzącym zajęcia, co umożliwia zadawanie pytań, dopytanie o niejasne kwestie, jak też interakcję i kontakt z grupą szkoleniową. Aktualnie szkolenia online z BDO stanowią zdecydowaną większość oferty. Ich zaletą są również ceny, zaczynające się już od 400 zł za jednodniowe szkolenie czy kurs.
 • Kursy online na żądanie – cechą tego typu kursów jest dostęp do materiałów multimedialnych dostępnych online. Niewątpliwą zaletą kursów online z BDO jest możliwość realizacji programu kursu we własnym tempie i dogodnym terminie. Również ceny tego typu kursów są szczególnie atrakcyjne, zaczynające się już od 150 zł za kurs. Istotnym ograniczeniem kursów BDO online jest brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym i dopytania o interesujące nas bądź trudne kwestie.
Szkolenie BDO - program zajęć

Program każdego szkolenia BDO, kursu czy warsztatów BDO różni się w zależności od organizatora. Jednakże główne tematy, które znajdziemy w programie tego typu szkoleń dotyczą przede wszystkim:

 • podstawy prawne regulujące gospodarkę odpadami: ustawa, akty wykonawcze…
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na transport odpadów…
 • klasyfikacja odpadów: katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów...
 • obowiązki w gospodarce odpadami: zasady postępowania z odpadami, sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, oznakowanie miejsca magazynowania odpadów…
 • BDO: informacje o bazie odpadowej, podmioty zobowiązane do rejestracji, funkcjonalności konta w bazie BDO…
 • operacje w bazie BDO: elektroniczny wniosek o wpis/oraz aktualizację wpisu, elektroniczna karta przekazania odpadu i karty ewidencji, statusy KPO (planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone), wystawianie KPO, wycofanie KPO, wpisy w karcie ewidencji odpadów przy przekazaniu osobom fizycznym i poza RP…
 • kary: rodzaj kar i sankcji, tryb nakładania kar, wysokość kar…
 • planowane zmiany w przepisach: proponowany zakres nowelizacji, wpływ na procedury i obowiązki…
Szkolenia BDO - dlaczego warto?

Zapewnienie zgodności działania przedsiębiorstwa z przepisami prawa to kwestia nie tylko profesjonalizmu, ale również odpowiedzialności za środowisko oraz ochrona dobrej marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Dodatkowymi powodami dla których warto zainwestować w szkolenia BDO to zapewnienie wsparcia i wiedzy pracownikom odpowiedzialnym za ewidencję odpadów, jak też zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed karami nakładanymi w przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO i sprawozdawczości, jak też np. nieumieszczania na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego (kara administracyjna może w takim wypadku wynieść od 5 tys. do 1 mln złotych). Dodatkowo przewinienia takie jak:

 • niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • niezłożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • brak wymaganej ewidencji lub sprawozdania, zagrożone są karą grzywny (w wysokości od 100 zł do ponad miliona zł) lub aresztu.

Kara aresztu grozi każdemu, kto nie przechowuje wymaganych dokumentów przez okres 5 lat, odmówi ich udostępnienia czy przedłożenia zgodnie z ustawą lub transportuje odpady bez potwierdzenia BDO. Kary administracyjnie nie powinny być jednak głównym powodem inwestowania w szkolenia i kursy z Bazy Danych Odpadowych. Warto zdać sobie sprawę, że szkolenia BDO są powszechnie dostępne, a ich ceny są bardzo przystępne. Poziom niezbędnych inwestycji w zapewnienie zgodności z prawem odpadowym jest więc stosunkowo niski.

Inne obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

Na przedsiębiorcach ciąży nie tylko obowiązek składania raportów do BDO. O pozwolenie i spełnienie odpowiednich norm należy zadbać m.in. wtedy, gdy działalność wiąże się z:

 • emisją gazów lub pyłów do atmosfery – należy wówczas pamiętać o obowiązku corocznego składania sprawozdań do KOBiZE,
 • dużym poborem wody, zrzutem ścieków do rzek lub do ziemi – przedsiębiorców obowiązują w tym względzie przepisy zawarte w prawie wodnym,
 • przewozem materiałów niebezpiecznych – istotne regulacje niezbędne do wypełnienia zawarte są w umowie ADR,
 • obrotem materiałami niebezpiecznymi – co wymaga zapewnienia oznakowania zgodnie z dyrektywami Reach i CLP.

Życzymy Państwu udanego kursu, warsztatów, webinarium lub szkolenia BDO!

Baza Danych Odpadowych - szkolenia BDO.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia BDO: baza ofert

Sprawdź jak działa nasza baza kursów i szkoleń BDO oraz jak zgłosić udział w wybranym szkoleniu lub kursie BDO?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Misją bazy szkoleń i kursów BDO jest skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie najlepszego szkolenia BDO lub kursu, warsztatu czy też webinaru poświęconego tematyce Bazy Danych Odpadowych. W jednym miejscu zgromadziliśmy informacje o nadchodzących szkoleniach od kilkuset organizatorów, co pozwala szybko porównać program zajęć, dowiedzieć się kto będzie prowadził zajęcia, a także poznać ceny poszczególnych ofert i wybrać najlepszą ofertę dla siebie!

To bardzo proste! Wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracji, a trafi on natychmiast do organizatora wydarzenia. Skontaktuje się on z Tobą w ciągu 1-2 dni roboczych, potwierdzi rejestrację i dopełni wszelkich formalności.
Pamiętaj, że serwis Eventis.pl nie pobiera żadnych opłat z tytułu rejestracji na wybrane szkolenie BDO, kurs, warsztaty czy też webinar - płacisz tylko cenę za udział w wydarzeniu określoną przez jego organizatora!
BDO szkolenia, BDO kursy

Zostaw e-mail i otrzymaj powiadomienie, gdy w ofercie pojawi się nowe szkolenie BDO!