Szkolenia karta DiLO: diagnostyka i leczenie onkologiczne!

 • Sprawdź terminy szkoleń dotyczących karty DiLO
 • Zapoznaj się z programem zajęć i cenami
 • Zapisz się na szkolenie karta DiLO lub kurs!

Szkolenia karta DiLO: 2

 • już od 434 zł
434 zł
 • już od 531 zł
531 zł
Artykuł

Karta DiLO: co to jest karta DiLO, jak poznać zasady jej funkcjonowania?

Dowiedz się co to jest karta DiLO, jaka jest rola koordynatora leczenia onkologicznego i sprawdź w jaki sposób szkolenia i kursy poświęcone funkcjonowaniu karty DiLO mogą pomóc w sprawnym funkcjonowaniu w zawodzie Koordynatora Opieki Onkologicznej.

Co to jest karta DiLO?

Karta DiLO, czyli karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, jest dokumentem medycznym, który zawiera informacje dotyczące pacjenta z rozpoznaną chorobą nowotworową. Zawiera ona dane dotyczące rozpoznania, leczenia i monitorowania przebiegu choroby, a także dane dotyczące przebiegu leczenia oraz dane dotyczące pacjenta, takie jak dane kontaktowe, historia choroby, wyniki badań i inne ważne informacje medyczne. Karta ta jest ważna dla lekarzy, ponieważ pozwala im na śledzenie postępu choroby i udzielanie odpowiedniego leczenia pacjentowi. Karta jest własnością pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.

Karta DiLO została opracowana przez Narodowy Instytut Profilaktyki i Badań nad Rakiem (NICPR). Wdrożenie karty DiLO oraz platformy internetowej związanej z diagnostyką i leczeniem onkologicznym ma kilka celów:

 • Karta DiLO pomaga pacjentom chorym na raka śledzić informacje dotyczące ich diagnozy i leczenia. Karta DiLO w postaci bezpiecznej platformy internetowej, pozwala pacjentom chorym na raka i ich rodzinom mieć dostęp do dokumentów medycznych, takich jak informacje o diagnozie i leczeniu. Karta zapewnia bezpieczne środowisko do przechowywania tych informacji. Karta DiLO zapewnia również dostęp do informacji dotyczących profilaktyki i kontroli nowotworów, a także dostarcza zasobów dla pacjentów chorych na raka.
 • Karta DiLO jest również wykorzystywana przez lekarzy i dostawców usług zdrowotnych, aby zapewnić pacjentom spersonalizowaną opiekę i porady. Karta jest przeznaczona do stosowania w różnych miejscach, w tym w klinikach, szpitalach, gabinetach lekarskich i innych placówkach służby zdrowia. Zapewnia dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, a dzięki temu sprawia, że pacjenci otrzymują najlepszą możliwą opiekę i porady dotyczące ich stanu zdrowia.
Kim jest koordynator leczenia onkologicznego?

Koordynator leczenia onkologicznego, czy też Koordynator Opieki Onkologicznej to osoba, która odpowiada za koordynację leczenia onkologicznego. Jest to specjalista zatrudniony w służbie zdrowia, który odpowiada za koordynację opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi. Jego rolą jest zapewnienie, aby pacjent otrzymał odpowiednią opiekę, badania i leczenie, a także informacje pozwalające sprawnie poruszać się w systemie opieki onkologicznej.

Wybrane obowiązki koordynatora leczenia onkologicznego obejmują m.in:

 • koordynowanie realizacji planu leczenia onkologicznego pacjenta ustalonego przez zespół terapeutyczny,
 • bieżące udzielanie pacjentowi informacji o planowanych etapach leczenia onkologicznego określonego w indywidualnym harmonogramie,
 • udzielanie wsparcia informacyjnego i organizacyjnego dla pacjanta objętego leczeniem onkologicznym,
 • organizowanie współpracy między podmiotami uczestniczącymi w opiece nad pacjentem,
 • zapewnienie kompletności dokumentacji medycznej, w tym z zakresu prowadzenia karty DiLO.
Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać koordynator leczenia onkologicznego?

Koordynator leczenia onkologicznego pełni niezwykle ważną i odpowiedzialną rolę w procesie leczenia i zapewnienia opieki pacjentom. Osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora powinna cechować się szeroką wiedzą z zakresu leczenia onkologicznego, znajomością zasad funkcjonowania służby zdrowia i procedur w tym obszarze. Nic dziwnego, że z myślą o koordynatorach przygotowywane są szkolenia i kursy przygotowujące do wykonywania pracy w tym odpowiedzialnym zawodzie. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać koordynator?

Koordynator czuwa nad procesem zintegrowanej opieki nad pacjentem onkologicznym, dlatego powinien posiadać cechy i umiejetności pozwalające na skuteczne reprezentowanie interesów zdrowotnych powierzonych jego opiece pacjentów poprzez zapewnienie dostępu do ochrony zdrowia, pomocy społecznej itp.

Szkolenie karta DiLO, kurs karta DiLO

Z myślą o koordynatorach i przygotowaniu ich do wykonywania powierzonej funkcji organizowane są stacjonarne szkolenia dotyczące funkcjonowania karty DiLO oraz szkolenia i kursy online. Celem tego typu szkolenia jest przedstawienie uczestnikom obowiązków koordynatora leczenia onkologicznego, dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania szybkiej ścieżki leczenia, przekazanie szczegółowych informacji o karcie DiLO, zasadach jej wystawiania i prowadzenia. Szkolenie karta DiLO pozwala najczęściej również omówić praktykę funkcjonowania onkologicznej opieki zdrowotnej, a więc przypadki praktyczne występujące w pracy koordynatora, organizację systemu opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej, a także przekazać wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego niezbędną do sprawnego działania w zawodzie. Ważną częścią szkolenia DiLO jest również przekazanie wiedzy i zbudowanie praktycznych umiejętności z zakresu rozliczania świadczeń onkologicznych w NFZ.

Szkolenia z karty DiLO organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online. Szkolenia stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź czy Wrocław. Szkolenia online realizowane są w trybie zajęć na żywo, co pozwala uczestnikom na interakcję oraz kontakt z prowadzacym, w tym zadawanie pytań i uzyskanie indywidualnych porad i konsultacji. Przeciętne szkolenie DiLO trwa jedeń dzień i obejmuje od 5 do 8 godzin zajęć merytorycznych. Cena przeciętnego szkolenia karta DiLO oscyluje w przedziale od 300 do 900 zł za dzień szkoleniowy od osoby.

Karta DiLO: co to jest karta DiLO, jak poznać zasady jej funkcjonowania?
Szkolenia karta DiLO, kursy karta DiLO

Zostaw swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs lub szkolenie karta DiLO!