Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in. kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP.

W celu prawidłowego wprowadzenia na rynek chemikaliów, należy je we właściwy sposób zaklasyfikować, a następnie oznakować, korzystając z przepisów rozporządzenia CLP. Umiejętność klasyfikacji i oznakowania chemikaliów jest wymagana dla osób, które zajmują się tworzeniem kart charakterystyki.

Cele szkolenia:
Przedstawienie uczestnikom, w jaki sposób prawidłowo klasyfikować i oznakowywać produkty chemiczne, korzystając z przepisów rozporządzenia CLP.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy na temat kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasad dotyczących oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP,
 • zdobycie umiejętności prawidłowej klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych,
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu prawidłowej klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych,
 • wyjaśnienie wątpliwości, możliwość omówienia własnych przykładów.
Kto powinien wziąć udział?

Producentów, importerów, dalszych użytkowników, wyłącznych przedstawicieli i inne zainteresowane strony wprowadzające do obrotu i stosujące chemikalia.

Program szkolenia

 1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych:
   
  • ważne definicje,
  • wartości graniczne,
  • stężenia ogólne,
  • specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M,
  • wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania – w jaki sposób używać,
  • zmiany ATP – jak stosować,
  • identyfikacja i analiza informacji dostępnych dla substancji i mieszanin,
  • omówienie kryteriów klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla środowiska.
    
 2. Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP:
   
  • wymiary i wygląd etykiety,
  • informacje wymagane na etykiecie ostrzegawcze,
  • wielkość piktogramu,
  • pierwszeństwo piktogramów,
  • zapis w karcie charakterystyki,
  • język i ułożenie informacji na etykiecie,
  • informacje uzupełniające na etykiecie,
  • odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków,
  • kod UFI – w jaki sposób zamieszczać go na etykiecie/opakowaniu, częste błędy – jak ich uniknąć.
 3. Ćwiczenia z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych w opraciu przepisy podane w rozporządzeniu CLP.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Dr inżynier, Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 17 listopad 2022
Online 14 wrzesień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!