Szkolenie

Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in. kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP.

W celu prawidłowego wprowadzenia na rynek chemikaliów, należy je we właściwy sposób zaklasyfikować, a następnie oznakować, korzystając z przepisów rozporządzenia CLP. Umiejętność klasyfikacji i oznakowania chemikaliów jest wymagana dla osób, które zajmują się tworzeniem kart charakterystyki.

Cele szkolenia:
Przedstawienie uczestnikom, w jaki sposób prawidłowo klasyfikować i oznakowywać produkty chemiczne, korzystając z przepisów rozporządzenia CLP.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy na temat kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasad dotyczących oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP,
 • zdobycie umiejętności prawidłowej klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych,
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu prawidłowej klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych,
 • wyjaśnienie wątpliwości, możliwość omówienia własnych przykładów.
Kto powinien wziąć udział?

Producentów, importerów, dalszych użytkowników, wyłącznych przedstawicieli i inne zainteresowane strony wprowadzające do obrotu i stosujące chemikalia.

Program szkolenia

 1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych:
   
  • ważne definicje,
  • wartości graniczne,
  • stężenia ogólne,
  • specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M,
  • wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania – w jaki sposób używać,
  • zmiany ATP – jak stosować,
  • identyfikacja i analiza informacji dostępnych dla substancji i mieszanin,
  • omówienie kryteriów klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla środowiska.
    
 2. Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP:
   
  • wymiary i wygląd etykiety,
  • informacje wymagane na etykiecie ostrzegawcze,
  • wielkość piktogramu,
  • pierwszeństwo piktogramów,
  • zapis w karcie charakterystyki,
  • język i ułożenie informacji na etykiecie,
  • informacje uzupełniające na etykiecie,
  • odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków,
  • kod UFI – w jaki sposób zamieszczać go na etykiecie/opakowaniu, częste błędy – jak ich uniknąć.
 3. Ćwiczenia z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych w opraciu przepisy podane w rozporządzeniu CLP.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Dr inżynier, Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Gdzie i kiedy

Online 13 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 14 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!