Szkolenie

VI konferencja Finansów Komunalnych Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez jst w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania 29-30 września 2014 r. Hotel Narvil Conference & S

O szkoleniu

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "Finanse Komunalne", w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach: Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych (2009), Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić” (2010), Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2011), System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi (2012) i wreszcie Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów (2013).
Kto powinien wziąć udział?
Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych, noworocznych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji.

Program szkolenia

I dzień konferencji – 29 września 2014 r.
12:00
rejestracja uczestników konferencji
12:00 Lunch
13:00 Otwarcie programu konferencji
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer
prof. dr hab. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika Finanse Komunalne
przedstawiciel Rządu RP (w trakcie potwierdzenia)
13:20 Absorpcja funduszy strukturalnych przez samorządy - doświadczenia perspektywy 2007-2013
prof. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
13:40 Sytuacja samorządów u progu nowego etapu finansowania 2014-2020 – występujące ograniczenia
Mirosław Czekaj, Skarbnik Miasta Warszawy

I sesja – Uwarunkowania ekonomiczne
prowadzenie sesji: Mirosław Czekaj, Skarbnik Miasta Warszawy

14:00 Finansowanie rozwoju samorządu lokalnego – potencjał i bariery
prof. Marek Dylewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

14:20 Rozwój poprzez spółki komunalne – szanse i zagrożenia
dr Arkadiusz Babczuk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
14:40 Pozyskiwanie finansowania dłużnego długoterminowego dla rozwoju samorządu lokalnego
dr Arkadiusz Kamiński, z-ca Skarbnika Miasta Warszawy

15:00 Planowanie wieloletnie w oparciu o WPF
Dariusz Woźniak, Skarbnik Powiatu Świeckiego
15:20 Dyskusja
15:40 Przerwa na kawę
II sesja: Uwarunkowania socjologiczne
prowadzenie: prof. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
16:10 Zarządzanie czasem
Jacek Santorski (w trakcie potwierdzenia)
16:50 Współpraca samorządów – kiedy jest szansa na sukces (prezentacja praktycznych rozwiązań, gdzie udało się pokonać ograniczenia i uprzedzenia)
Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha (w trakcie potwierdzenia)
17:10 Demografia - prognozowanie rozwoju społeczności lokalnej a aktywność inwestycyjna i jej konsekwencje dla finansów jednostki
dr Jan Czempas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
17:30 Dyskusja
18:00 Zakończenie I dnia konferencji
20:00 uroczysta kolacja, atrakcje wieczoru – koncert gwiazdy

II dzień konferencji - 30 września 2014 r.

III sesja - Uwarunkowania prawne
prowadzenie sesji: prof. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński
09:00 Restrukturyzacja długu – występujące problemy prawne (restrukturyzacja długu poza budżetem drogą aneksu do umowy)
prof. Kornberger-Sokołowska, Uniwersytet Warszawski
09:20 Dlaczego należy poprawić mechanizmy WPF
prof. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku
09:40 Propozycje modyfikacji mechanizmów WPF
Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Krakowa
10:00 Zarządzenie długiem – problemy praktyczne
Grażyna Wróblewska, Prezes Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
10:20 Dyskusja
10:40 Przerwa na kawę

IV sesja: Uwarunkowania organizacyjne
prowadzenie: dr Jan Czempas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
11:20 Zarządzanie - podejście normatywne do zagadnienia pod kątem procesów decyzyjnych i ryzyka
prof. Maria Jastrzębska, Uniwersytet Gdański
11:40 Jednostka budżetowa - czy taki twór jest potrzebny, jakie koszty, jaka alternatywna alokacja zadań
prof. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet w Szczecinie
12:00 Podejście do procesów decyzyjnych i ryzyka w praktyce zarządzania
Mirosław Czekaj, Skarbnik Miasta Warszawy (lub przedstawiciel Miasta Warszawy)
12:20 Możliwości optymalizacji kosztów samorządowych
Agata Dąmbska, Forum Od Nowa

12:40 Samorządowa Grupa Wielkopolska (w trakcie potwierdzenia)
13:00 Dyskusja
13:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji, lunch

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Przedmiotem tegorocznej, VI już edycji konferencji, będzie dyskusja nt. wyzwań stających przed jednostkami samorządu u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Kwestie możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz efektywnego ich wykorzystania to zagadnienia, które budzą wśród samorządowców tak nadzieje, jak i obawy, nie tylko ze względu na wysokie zadłużenie samorządów wynikające z obecnie realizowanych inwestycji, ale i m.in. ograniczenia, jakie nakłada na nie art. 243 u.f.p. Dlatego problem ten będziemy omawiali z różnych stron: stosowanych instrumentów finansowych, zagadnień socjologicznych, obowiązujących regulacji prawnych oraz zagadnień organizacyjnych, nie tylko wskazując konkretne problemy, ale przede wszystkim szukając sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie.
Konferencja będzie zatem znakomitą płaszczyzną do podjęcia trójstronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organami nadzoru.
Nad całością dyskusji czuwać będzie prof. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika, współtwórca reformy administracyjnej kraju z 2009 r., Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy KPRM.
Zapraszamy Państwa do udziału!

Gdzie i kiedy

Serock 29 - 30 września 2014
Hotel Narvil Conference & Spa****, Serock

Serock

Czesława Miłosza 14A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
23% Vat
960 PLN
Cena zawiera:
  • • Udział w konferencji • Materiały • Wyżywienie • Nocleg wg wybranej opcji • Atrakcje wieczorne
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Koszt udziału w konferencji z noclegiem:
• 960 zł + 23% VAT /os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, atrakcje wieczoru, nocleg 29/30.09.2014 (miejsce w pokoju dwuosobowym)
• 1100 zł + 23% VAT/os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, atrakcje wieczoru, nocleg 29/30.09.2014 (pokój jednoosobowy)
Koszt udziału w konferencji bez noclegu:
• 680 zł + 23% VAT/os – pakiet: udział w konferencji, wyżywienie, atrakcje wieczoru
Koszt udziału dla osoby towarzyszącej bez udziału w konferencji:
• 680 zł + 23% VAT/os – pakiet: wyżywienie, atrakcje wieczoru, nocleg 29/30.09.2014 (miejsce w pokoju dwuosobowym)
W przypadku finansowania udziału w konferencji w min. 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolniona stawka podatku VAT (na podstawie oświadczenia).

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie www.ABC.com.pl/szkolenia . Na tydzień przed konferencją zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu fax lub e-mail potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.

Cena obejmuje:
• Udział w konferencji
• Materiały
• Wyżywienie
• Nocleg wg wybranej opcji
• Atrakcje wieczorne

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!