Sebastian Nowak

Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy

Ujednolicenie procesów przeprowadzanych w firmie zapewnia ogromne korzyści, przede wszystkim ułatwiając realizację celów. Podobnie jest z zarządzaniem procesami – postępując zgodnie z wybraną metodyką można uzyskać znacznie lepsze rezultaty. Jakie dokładnie korzyści jesteś w stanie odnotować? Czym są metodyki zarządzania projektami? Przeczytaj, by się dowiedzieć!

Czym są metodyki zarządzania projektami?

Metodyka zarządzania projektami według najkrótszej definicji zbiór metod zarządzania projektem. To zestaw wytycznych i schematów, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie zamierzonego projektu z powodzeniem i osiągnięcie założonych celów. Wybór właściwej metodyki, a następnie jej odpowiednie zastosowanie pozwalają zwiększyć efektywność zespołu projektowego.

Istnieje wiele różnych sposobów na realizację projektów. Niektóre z nich precyzyjnie ukształtowano, opisano i nazwano. Różni je podejście do projektowania (np. kaskadowe, zwinne, jakościowe), przez co nadają się do odmiennych zastosowań (typów i skali projektów). Właściwy wybór w tym zakresie jest niezwykle ważny. Decydując, w jaki sposób zarządzać projektami, należy się kierować przede wszystkim indywidualnymi przesłankami. Warto pamiętać, że istnieje możliwość mieszania reguł i metod w celu dopasowania schematów postępowania do wymogów zespołu i projektu – w praktyce większość współcześnie wykorzystywanych metodyk zarządzania projektami w biznesie to metodyki hybrydowe. Poszczególne metodologie można poznać bliżej, zapoznając się z fachową literaturą lub uczęszczając na szkolenia – to świetna inwestycja w rozwój zespołu projektowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z zarządzania projektami w serwisie Eventis.pl. Wybierać możemy spośród wszystkich najpopularniejszych metodyk tj.:

 • Prince2
 • SCRUM
 • PMBoK
Dlaczego warto wdrożyć metodykę zarządzania projektami?

Poznanie i wdrożenie metodyki zarządzania projektami to spory wysiłek. Z pewnością jednak warto go podjąć. Przemawiają za tym liczne zalety postępowania zgodnie z wybraną metodyką. To m.in.:

 • lepsza organizacja pracy i zespołu projektowego,
 • usprawniona komunikacja – m.in. za sprawą jasno zdefiniowanych ról i odpowiedzialności, a także etapów projektu,
 • niższe ryzyko - za sprawą stałej kontroli postępów i zagrożeń,
 • niższe koszty, dzięki lepszemu zarządzaniu zagrożeniami i prowadzonej dokumentacji.

Podsumowując, metodyki zarządzania projektami pozwalają je realizować szybciej, taniej i skuteczniej. Korzyści są te uniwersalne i obowiązują dla każdej metodyki, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio dobrana i wdrożona. Dzięki temu Twoja firma łatwiej osiągnie również swoje cele strategiczne. Jakie metodyki zarządzania projektami cieszą się największą popularnością w Polsce? Są to bez wątpienia Prince2, Scrum oraz PMBoK.

Prince2

Prince2 – metodyka oparta na produktach. Metodyka ta znalazła powszechne zastosowanie w projektach o różnej skali i z rozmaitych dziedzin i ciągle zdobywa popularność od lat 90-tych, kiedy to zostały stworzone jej podwaliny w Wielkiej Brytanii. Jej zaletą jest uniwersalność, z jej pomocą można prowadzić projekty infrastrukturalne, informatyczne i każde inne. Kolejne zmiany wprowadzane w tej metodyce w roku 2005, 2009 oraz 2017 zapewniły jej też dobre dopasowanie do warunków współczesnego zarządzania.

Projekty realizowane zgodnie z metodyką Prince2 cechuje:

 • precyzyjnie określony i skończony czas trwania,
 • dobrze zdefiniowane i możliwe do zmierzenia produkty projektu,
 • określenie działań niezbędnych do budowy produktów biznesowych,
 • wyznaczenie zasobów projektu,
 • jasno określona struktura organizacyjna zespołu projektowego z dobrze wydzielonym zakresem obowiązków każdej z ról występujących w projekcie.
SCRUM

Scrum jest jedną z metodyk zwinnych zgodnych z manifestem Agile. W tej metodyce rozwój produktu w ramach projektu jest podzielony na iteracje (które zazwyczaj są krótkie – trwają od tygodnia do maksymalnie czterech tygodni), które nazywane są sprintami. Koniec sprintu wiąże się z oddaniem przez zespół projektowy działającej wersji produktu, np. fragmentu aplikacji itp. Metodyka ta jest niezwykle popularna w zarządzaniu projektami opierającymi się o programowanie.

Czym charakteryzują się projekty Scrum’owe?

 • Praca podzielona jest na tzw. sprinty trwające od tygodnia do czterech tygodni.
 • Prace rozpoczynane są od przygotowania listy wymagań biznesowych, które najczęściej opisywane są w postaci User Stories.
 • Wyznaczaniem priorytetów i kolejności realizacji zadań (czyli User Stories) zajmuje się Product Owner.
 • Zespół pracuje na tzw. Product Backlog, który jest listą zgłoszonych wymagań biznesowych (User Stories) wraz z przypisaniem priorytetów, co zapewnia efektywną komunikację o zakresie projektu.
 • W kolejnym kroku zespół planuje zakres Sprintu (tzw. Sprint Planning), czyli szacuje pracochłonność wymagań oraz przydziela ich realizację do poszczególnych członków. Rejestr tak opracowanych wymagań nosi nazwę Sprint Backlog.
 • W realizacji zadań centralną jednostką odpowiadającą za współpracę jest Product Owner oraz zasada, że zakres sprintu nie powinien być modyfikowany w jego trakcie, aby uniknąć konieczności ponownego planowania i zmieniania priorytetów.
 • Podstawowym forum współpracy zespołów Scrum’owych jest codzienne, najczęściej 15-minutowe spotkanie (tzw. Daily Scrum). W jego trakcie zespół omawia postęp w realizacji zadań wyznaczonych na dzień poprzedni, a także ewentualne problemy napotkane w trakcie ich realizacji oraz zadania do wykonania w dniu spotkania.
 • Każdy sprint kończy tzw. Sprint Review, a więc spotkanie służące do zaprezentowania produktu wykonanego w trakcie Sprintu. Biorą w nim udział wszyscy członkowie zespołu projektowego.
PMBoK

PMBoK to metodyka zarządzania projektami zaproponowana w 1996 roku przez międzynarodową organizację Project Management Institute zrzeszającą kierowników projektów z całego świata. Ten standard zarządzania projektami zdobył światową popularność, a w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje nawet jako norma zarządzania projektami.

Zgodnie ze standardem PMBoK każdy projekt ma swój cykl życia, a więc szereg kolejno następujących etapów od jego inicjacji, aż do zakończenia projektu. Praca nad projektem odbywa się w ramach tzw. procesów, które podzielone są na następujące grupy:

 • Procesy inicjowania projektu – czyli wszystkie działania podejmowane w celu zdefiniowania nowego projektu.
 • Procesy planowania – działania, których celem jest ustalenie zakresu projektu oraz jego celu/celów, wraz z określeniem jakie czynności należy wykonać, aby osiągnąć postawione cele.
 • Procesy realizacji – działania, które służą bezpośredniemu wykonaniu zaplanowanych prac (czyli wymagań projektowych), które spisane są w Planie Zarządzania Projektem.
 • Procesy monitorowania i kontroli – działa, które podejmowane są, aby zapewnić śledzenie postępu prac, wydajności pracy oraz inicjujące ewentualne zmiany w projekcie.
 • Procesy zamknięcia – działania, które formalnie kończą i podsumowują projekt oraz mogą służyć przejściu do kolejnej fazy pracy nad projektem.

Rola kierownika projektu stale rośnie w gospodarce, która oparta jest o coraz bardziej złożone procesy i produkty. Ich sprawna realizacja zależy od umiejętności współpracy pomiędzy różnymi członkami zespołu projektowego – metodyki zarządzania projektami, chociaż niekiedy różnymi drogami, prowadzą do zapewnienia lepszej komunikacji w projekcie, minimalizacji ryzyka i większej przewidywalności w procesie wytwarzania produktów.

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Specjalizuję się w tematyce zarządzania i rozwoju z naciskiem na obszary Learning & Development (L&D) oraz lifelong learning. Posiadam bogate doświadczenie w tworzeniu treści edukacyjnych i informacyjnych, które inspirują do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Wspieram czytelników w zdobywaniu nowych umiejętności, doskonaleniu się w pracy i osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym. Poszukuję najnowszych trendów i narzędzi z obszaru zarządzania, by dostarczać wiedzę i inspirację.

Polecane wydarzenia

PRINCE2® Foundation

 • już od 2 900 zł
 • od 2 900 zł
Zapisz się

Project Manager - skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

 • już od 1 532 zł
 • od 1 532 zł
Zapisz się
KM Studio

MS Project - zarządzanie projektami

 • już od 1 500 zł
 • od 1 500 zł
Zapisz się

Zarządzanie projektem w branży motoryzacyjnej – Project Manager

 • już od 2 200 zł
 • od 2 200 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?
15 maja 2024
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?

Media społecznościowe są nieodłączną częścią budowania firmy oraz swojej pozycji zawodowej. Dowiedz się jak wykorzystać LinkedIn, największą platformę społecznościową dla profesjonalistów.

Czytaj więcej
Czym są kryptowaluty - Poradnik o walutach cyfrowych!
15 maja 2024
Czym są kryptowaluty - Poradnik o walutach cyfrowych!

Rozwój światowych rynków finansowych postępuje w bardzo szybkim tempie. Nieodłączną częścią tego rynku stały się też kryptowaluty, które mogą być ciekawym środkiem płatniczym oraz cechują się wysokim potencjałem do rozwoju.

Czytaj więcej
Brygadzista – kto to jest brygadzista, jaki ma zakres obowiązków i ile zarabia?
10 maja 2024
Brygadzista – kto to jest brygadzista, jaki ma zakres obowiązków i ile zarabia?

Brygadzista to popularne stanowisko w budownictwie czy produkcji. Dowiedz się kim jest brygadzista, na czym polega jego rola i jaki jest zakres obowiązków. Poznaj zarobki brygadzistów pracujących w różnych branżach w Polsce.

Czytaj więcej