Znajdź kurs lub szkolenie Prince2: Foundation, Practitioner, Agile Practitioner.

 • Poznaj kursy Prince2® oraz szkolenia Prince2® na każdym poziomie zaawansowania
 • Sprawdź program zajęć, ceny szkoleń i zarejestruj się online na wybrany kurs!
Rozwiń Szkolenia Prince2® umożliwiają zapoznanie się i zrozumienie najważniejszych aspektów tej metody zarządzania projektami. W trakcie szkolenia Prince2 można poznać podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które usprawniają prowadzenie projektu i zwiększają szanse na osiągnięcie założonych celów. Certyfikowany i akredytowany kurs Prince2® na poziomie Prince2® Foundation, Prince2® Practitioner oraz Prince2® Agile Practitioner pozwalają również zakończyć szkolenie egzaminem, kórego pozytywne zaliczenie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kompetencje Kierownika Projektów. Zwiń

szkolenia Prince2

Szkolenia Prince2: 13

 • już od 2 900 zł
2 900 zł
 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 850 zł
850 zł
 • już od 850 zł
850 zł
 • już od 2 900 zł
2 900 zł
 • już od 2 300 zł
2 300 zł
 • już od 1 350 zł
1 350 zł
 • już od 1 350 zł
1 350 zł
 • już od 3 750 zł
3 750 zł
 • już od 2 600 zł
2 600 zł
Artykuł

Kurs Prince2, szkolenie Prince2 na poziomie Foundation, Practitioner, Agile Practitioner.

Sprawne i przemyślane zarządzanie projektem – bez względu na jego skalę – to podstawowy warunek, który należy spełnić, aby sprostać postawionym sobie celom. Dlatego warto wybrać sprawdzoną metodykę postępowania. Jedną z najpowszechniej stosowanych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym jest metodyka zarządzania projektami Prince2®. Dowiedz się więcej na temat historii Prince2®, zastosowania oraz korzyści wynikających z jej używania. Poznaj jak szkolenia Prince2® oraz kursy Prince2® mogą pomóc wdrożyć tę metodykę zarządzania projektami i zapoznaj się ze szkoleniami Prince2® na pozimie Foundation, Practicioner oraz Agile Practicioner.

Spis treści:

 1. Prince2
 2. Zasady i role w metodyce zarządzania projektami Prince2
 3. Jak przebiega zarządzanie projektem w Prince2?
 4. Szkolenia Prince2, kursy Prince2: cena, czas trwania, lokalizacja
 5. Akredytowane i certyfikowane szkolenie Prince2: Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, Prince2 Agile Practitioner
 6. Do kogo kierowane są szkolenia Prince2?
Prince2®

Co to jest Prince2? Prince2® to metodyka zarządzania projektami wywodząca się z Wielkiej Brytanii aktualnie stosowana powszechnie w wielu sektorach gospodarki na całym świecie. Początkowo metodyka zarządzania projektami Prince2® była stosowana przez brytyjską administrację rządową, a następnie, z uwagi na wysoką skuteczność i relatywną łatwość implementacji – została zaimplementowana i rozpowszechniła się również w sektorze prywatnym. Jej nazwa Prince2® to skrót od PRojects IN Controlled Environment – a zatem w tłumaczeniu na polski „projekty w sterowalnym środowisku”.

Historia Prince2® sięga wcześniejszych systemów zarządzania projektem, a przede wszystkim standardu PROMPT II, który funkcjonował jeszcze w latach 80-tych minionego stulecia. Sama metodyka Prince2® została zaś zaprezentowana w roku 1996 – jako druga wersja standardu Prince. Obecnie jest stosowana powszechnie, będąc kluczową alternatywą dla metodyki PMBoK czy PCM. Warto wiedzieć, że mimo iż Prince2 ma już niemal 25 lat, standard jest nieustannie aktualizowany – tak, aby dostosować go do obecnych realiów rynkowych. Ostatnia poważna aktualizacja została wydana w 2017 roku, dostosowując system do implementacji w kolejnych sektorach rynku.

Mimo że Prince2 wywodzi się z sektora publicznego, nie należy obawiać się stopnia jego formalizacji czy skomplikowania. Można wdrożyć tę metodykę w niemal każdej branży – i to zarówno przy obsłudze dużych i zaawansowanych projektów, jak i tych mniejszych. Standard sprawdza się doskonale np. przy realizacji projektów IT, ale także z branży motoryzacyjnej i innych sektorów przemysłowych, jak również w sektorze usług. Aby skutecznie wdrożyć go w swojej organizacji, warto poznać wcześniej jego najważniejsze zasady w praktyce. Służą temu m.in. specjalistyczne szkolenia Prince2 dostępne na trzech poziomach: Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, Prince2 Agile Practitioner.

Zasady i role w metodyce zarządzania projektami Prince2

Prince2 jest metodyką, która mimo dość wysokich wymagań formalnych, stawia na pragmatyzm biznesowy. Koncentruje się na sprawnej organizacji przebiegu projektu – w ujęciu całościowym, ale i szczegółowym. Kluczowe zasady Prince 2 mówią, że:

 • każdy projekt jest odrębną „organizacją” o określonej strukturze, w którym poszczególni interesariusze pełnią konkretne role (zostaną przedstawione poniżej),
 • projekt ma jasno i ściśle wyznaczone ramy: czasowe, finansowe, merytoryczne oraz jakościowe,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem projektem powinny być nakierowane na wynik, a nie na działanie (oznacza to koncentrację na podejmowaniu pracy, tak by miała ona sens pragmatyczny),
 • ważna jest koncentracja na produktach,
 • proces realizacji projektu przebiega wieloetapowo, a szczegółowe planowanie zadań dotyczy tylko najbliższego etapu. W odniesieniu do kolejnych plany kreśli się ogólnie, aby mieć możliwość ich elastycznej adaptacji.

Jak wskazano przed chwilą, w Prince2 ważne jest przejrzyste wyznaczenie ram organizacyjnych. Tyczy się to również ścisłego określenia ról (i uprawnień) wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu. W tym kontekście można wymienić role:

 • kierownik projektu – jest osobą koordynującą zarówno merytoryczną realizację zadań, jak i organizującą pracę całego zespołu, najczęściej jest przedstawicielem wykonawcy,
 • klient – a zatem zlecającego projekt, który odpowiada za określenie celów realizacji projektu i jego założeń wstępnych, a także za monitorowanie postępów i feedback,
 • użytkownik – docelowy adresat efektów projektu, a zatem np. konsument, który sięgnie po gotowy projekt czy pracownik firmy, która zamówiła u wykonawcy oprogramowanie ERP,
 • dostawca / specjalista – są to role przypisane osobom o odpowiednim kompetencjach, które odpowiadają za merytoryczną realizację zadań oraz służą wsparciem technicznym.

Ważnym organem przy realizacji projektu zgodnie z metodyką Prince2 jest Komitet Sterujący. Jego przewodniczącym jest przedstawiciel klienta, reprezentant strony użytkownika (Główny Użytkownik) oraz reprezentant dostawcy / specjalisty (Główny Specjalista/Dostawca). Podejmują oni niezbędne decyzje strategiczne i sporządzają raporty z postępów w realizacji prac.

Jak przebiega zarządzanie projektem w Prince2?

Prince2 zakłada wieloetapową pracę nad projektem, a kolejne „elementy układanki” to:

 1. przygotowanie projektu – a zatem m.in. opracowanie założeń wstępnych, powołanie członków zespołu itp.,
 2. strategiczne zarządzanie projektem – podejmowanie kluczowych decyzji, które popychają realizację wytyczonych zadań naprzód,
 3. inicjowanie projektu – rozpoczęcie prac,
 4. sterowanie etapem – zaplanowanym szczegółowo i w odniesieniu do postępu prac na wcześniejszych etapach,
 5. zarządzanie tworzeniem produktów,
 6. zarządzanie zakresem projektu,
 7. zamykanie projektu.
Szkolenia Prince2, kursy Prince2: cena, czas trwania, lokalizacja

Dobre zrozumienie zasad realizacji projektów zgodnie z Prince2 jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia tej metodyki w organizacji. Warto jest cały proces zacząć od próby zapoznania zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników jakie korzyści dla organizacji i poszczególnych członków zespołu niesie wdrożenie nowoczesnej metody zarządzania projektami. Pozwala to zarówno w przewidywalnym czasie, zgodnie z budżetem i jakością dostarczać produkty, ale też usprawnić komunikację i poprawić atmosferę pracy. Dobre szkolenie z Prince2 porusza wszystkie te obszary, nie zapominając oczywiście o twardych podstawach metodyki.

Kurs Prince2 zwyczajowo obejmuje 2 dni robocze intensywnych zajęć, zwłaszcza w wersji dla początkujących. W trakcie szkolenia Prince2 uczestnicy omawiają najczęściej zagadnienia takie jak:

 • metodyki zarządzania projektami i różnice pomiędzy klasycznymi metodykami a metodami Agile,
 • struktura organizacyjne projektu, uczestnicy projektu...
 • techniki tworzenia/rozpoczynania projektów,
 • zespół projektowy - organizacja, czynniki sukcesu...
 • budowanie i zarządzanie zespołem projektowym, komunikacja,
 • fazy projektu: inicjacja, planowanie, monitorowanie i realizacja, rozliczani i zamknięcie projektu,
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie.

Znacząca część szkoleń dotyczących Prince2 dostępnych jest w formule spotkań stacjonarnych, realizowane są one głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź, Gdańsk, Rzeszów czy Lublin, a także w formule szkolenia online na żywo. W szkoleniach tego typu uczestnik ma bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia, a także z innymi uczestnikami. Osobną kategorię stanowią kursy online z Prince2 realizowane na platformach e-learning. Ich niewątpliwymi zalecami są przystępne ceny, możliwość realizacji zajęć we własnym tempie i wielokrotnego wracania do materiałów szkoleniowych. Cena szkolenia Prince2 zaczyna się zwyczajowo już od 1000 zł za osobę, ale może też sięgać kilku tysięcy złotych za szkolenia certyfikowane, kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu dla kierownika projektu.

Akredytowane i certyfikowane szkolenie Prince2: Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, Prince2 Agile Practitioner

Na rynku dostępnych jest cały szereg akredytowanych i certyfikowanych szkoleń Prince2. Kończą się one egzaminem i uzyskaniem oficjalnego certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby punktów. Szkolenia Prince2 z wykorzystaniem oficjalnych materiałów szkoleniowych oraz z użyciem logo, mogą być prowadzone wyłącznie przez jednostki akredytowane przez APM Group (ATO – Accredited Training Organization). Cena szkolenia Prince2 kończącego się egzaminem jest oczywiście znacznie wyższa od szkolenia nie kończącego się certyfikacją. Dostępne są egzaminy na poziomie:

 • PRINCE2® Foundation - szkolenie na tym poziomie jest pierwszym z dwóch kroków niezbędnych do uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner.
 • PRINCE2® Practitioner - szkolenie obejmujące drugi poziom, potwierdzające szeroką znajomość zarządzania projektami zgodnie z Prince2, po którym możliwe jest uzyskanie certyfikatu PRINCE2 Practitioner.
 • PRINCE2 Agile® Practitioner - specjalistyczne szkolenia dotyczące zarządzania projektami zgodnie z filozofią Agile.

Jak wygląda egzamin po szkoleniu PRINCE2® Foundation?

 • egzamin jest pisemny i odbywa się w formie elektronicznej,
 • egzamin organizowany jest w języku angielskim i polskim,
 • czas trwania egzaminu Prince 2 to 60 min. dla języka angielskiego, a w przypadku gdy język angielski nie jest naszym ojczystym językiem czas egzaminu wydłużony jest do 75 min.,
 • w trakcie egzaminu nie jest możliwe koszystanie z pomocy dydaktycznych,
 • warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 55% punktów (czyli poziomu 33 punktów),
 • po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat.

Czy warto robić PRINCE2? Co daje certyfikat PRINE2 Foundation? Jest to najbardziej uznany certyfikat z zakresu zarządzania projektami na świecie. Daje on przepustkę do pracy w wielu międzynarodowych koncernach oraz organizacjach publicznych, jak też pozwala uzyskać średno znacznie wyższe wynagrodzenie na stanowisku kierownika projektu. Czy trudno zdać egzamin PRINCE2? Statystyki pokazują, że znaczna większość uczestników certyfikowanego szkolenia Prince2 zdaje pozytywnie egzamin. Ile kosztuje egzamin Prince 2? Cena egzaminu Prince2 w chwili pisania tego artykułu wynosi 990 zł.

Do kogo kierowane są szkolenia Prince2?

Adresatami kursu Prince2 czy szkolenia Prince2 są przede wszstkim:

 • początkujący, jak też doświadczeni członkowie zespołów projektowych,
 • kontraktorzy pracujący zgodnie z metodyką Prince2,
 • kierownicy projektów oraz programów,
 • wszyscy inni pracownicy, którzy będą współpracować w projekcie działającym w oparciu o środowisko Prince2.

Wszystko co warto wiedzieć o metodyce zarządzania projektem Prince2

Zarządzanie projektami jest nieodłączną częścią współczesnego świata biznesu. Aby osiągnąć sukces, firmy muszą być w stanie efektywnie planować, koordynować i monitorować projekty. W tym celu powstało wiele różnych metodyk zarządzania projektami, z których jedną z najbardziej popularnych i uznanych na świecie jest Prince2.

Prince2, czyli Projects IN Controlled Environments, jest strukturalną i skalowalną metodyką zarządzania projektami, opracowaną przez brytyjska instytucja AXELOS. Jej rozwój rozpoczął się w latach 80. XX wieku, a obecnie jest wykorzystywana na całym świecie w różnych sektorach i branżach. Prince2 zapewnia kompleksowy i elastyczny framework dla zarządzania projektami, który może być dostosowany do różnych rozmiarów i złożoności projektów.

Źródła Prince2

Historia Prince2 sięga korzeni metodyki PRINCE, która powstała w latach 70. jako metoda zarządzania projektami w sektorze informatycznym. PRINCE, czyli PROMPT II IN the CCTA Environment, została opracowana przez Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) w Wielkiej Brytanii. W miarę upływu czasu i rozwoju projektu, PRINCE przekształciła się w Prince2, stając się bardziej ogólną metodyką zarządzania projektami, która może być stosowana we wszystkich dziedzinach i sektorach.

Charakterystyka Prince2

Prince2 charakteryzuje się szeregiem istotnych cech, które przyczyniają się do jej popularności i skuteczności. Pierwszą z nich jest jej procesowa natura. Metodyka Prince2 definiuje siedem procesów, które należy przejść w trakcie cyklu życia projektu, począwszy od inicjacji, poprzez planowanie, realizację, monitorowanie, aż do zakończenia projektu. Każdy proces jest szczegółowo opisany, określając role, odpowiedzialności, produkty i etapy, które należy podjąć. Ta struktura zapewnia jasność i spójność w zarządzaniu projektem.

Kolejną istotną cechą Prince2 jest skoncentrowanie na biznesowych rezultatach. Metodyka zakłada, że każdy projekt powinien mieć jasno określone cele biznesowe i dostarczać konkretne korzyści dla organizacji. Prince2 stawia nacisk na ciągłe monitorowanie i ocenę projektu pod kątem osiągania zamierzonych rezultatów. Jeśli cele biznesowe nie są osiągnięte, istnieje możliwość dostosowania projektu lub nawet jego zakończenia.

Korzyści z zastosowania Prince2 w organizacji

Prince2 przynosi wiele korzyści firmom, które zdecydują się zastosować tę metodykę zarządzania projektami. Oto kilka z nich:

 • Struktura i przejrzystość. Prince2 dostarcza ściśle zdefiniowanych procesów, role i odpowiedzialności, co sprawia, że zarządzanie projektem staje się bardziej przejrzyste i zorganizowane. Każdy członek zespołu wie, jakie są oczekiwania i zadania do wykonania, co minimalizuje niejasności i pomyłki.

 • Skalowalność. Prince2 jest skalowalna i może być dostosowana do projektów o różnym rozmiarze i złożoności. Metodyka oferuje elastyczność, umożliwiającą dostosowanie procesów i narzędzi do konkretnych potrzeb projektu. Bez względu na to, czy jest to mały projekt wewnętrzny czy duża inicjatywa międzynarodowa, Prince2 może być odpowiednio dostosowane.

 • Kontrola ryzyka. Prince2 kładzie duży nacisk na zarządzanie ryzykiem. Przez systematyczne identyfikowanie, ocenę i monitorowanie ryzyka, projekt menedżer może odpowiednio reagować i podejmować działania zaradcze w celu minimalizacji negatywnych skutków. Metodyka umożliwia również pełną kontrolę nad postępem projektu i zasobami, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne problemy.

 • Orientacja na rezultaty. Prince2 koncentruje się na dostarczaniu wartości biznesowej. Metodyka wymaga, aby każdy projekt miał jasno określone cele biznesowe i monitoruje postęp w kierunku ich osiągnięcia. Dzięki temu projekt nie tylko jest dostarczany w terminie i zgodnie z planem, ale również generuje wymierne korzyści dla organizacji, takie jak oszczędności finansowe, zwiększenie efektywności operacyjnej czy poprawa jakości produktów lub usług.

 • Uczący się proces. Prince2 promuje podejście uczące się projektu. Metodyka zakłada regularne przeglądy projektu, w których analizowane są sukcesy i niepowodzenia, a wynikające z nich wnioski są wdrażane w kolejnych fazach. Dzięki temu projekt menedżer i zespół mają możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podejścia do zarządzania projektami.

Prince2 jest wszechstronną i cenioną metodyką zarządzania projektami, która przynosi wiele korzyści firmom. Jej procesowa natura, skupienie na biznesowych rezultatach, elastyczność, kontrola ryzyka i koncentracja na uczeniu się sprawiają, że jest skutecznym narzędziem dla profesjonalnego zarządzania projektami.

Kurs Prince2, szkolenie Prince2 na poziomie Foundation, Practitioner, Agile Practitioner.
Szkolenia Prince2, kursy Prince2

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie mailowe, gdy pojawi się nowy kurs Prince2 lub szkolenie Prince2!