• Szkolenia PRINCE2: zarządzanie projektami oparte o metodykę Prince2
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia PRINCE2: zarządzanie projektami oparte o metodykę Prince2

Wyświetlone wszystkie (59)
1

• Szkolenia PRINCE2: zarządzanie projektami oparte o metodykę Prince2 • Szkolenia PRINCE2: zarządzanie projektami oparte o metodykę Prince2

Wyświetlone wszystkie (59)
1
Zobacz również

Czym jest metoda Prince2?

PRINCE2, czyli Projects In Controlled Environments (Projekty w sterowanym środowisku) to jedna z najpopularniejszych w świecie biznesu i administracji publicznej metod zarządznia projektami. Zobacz: szkolenia zarządzanie projektami. Powstała w latach 80 w Wielkiej Brytanii w tamtejszych agendach rządowych i funkcjonowała pod nazwą Prince. Po zmianach dokonanych w 1996 roku mówimy już o Prince2, czyli unowocześnionej metodzie, która stała się też niezależna od jakiejkolwiek branży, a więc można ją zastosować w wielu różnych miejscach i kategoriach. Najnowsza wersja Prince2 pochodzi z roku 2017. Obok metody zarządzania projektami PBOK. (Zobacz szkolenia PMBOK). Prince2 jest najpopularniejszym międzynarodowym standardem w zarządzaniu projektami. Potocznie możemy powiedzieć że jest to specyficzna instrukcja zarządzania projektami, która opisuje fazy projektu, definiuje zespół projektowy i role oraz zakres decyzyjności poszczególnych jego członków.

Zasady PRINCE2

Prince2 opiera się na kilku zasadach, bez nich trudno mówić, że mamy zdefiniowany projekt, którym możemy zarządzać zgodnie z metodyką. Te zasady to:

  • Określony i skończony czas trwania, czyli projekt musi posiadać swój początek i koniec,
  • Niezbędne jest zdefiniowane co będzie wynikiem projektu, czyli de facto wskazanie co chcemy osiągnąć, jakie produkty biznesowe powstaną, ważne przy tym jest żeby produkty te były mierzalne
  • Projekt musi mieć określony system działań, których podjęcie jest niezbędne do budowy produktów biznesowych, czyli musimy wiedzieć w jaki sposób osiągnąć cele projektu
  • Projekt powinien posiadać zdefiniowaną pulę zasobów
  • Projekt wymaga wyznaczenia zespołu projektowego, podziału na role (np. sponsor, kierownik projektu, użytkownik) i przypisane odpowiedzialności do poszczególnych członków zespołu

Czym jest Prince2 Foundation?

PRINCE2 Foundation to certyfikat potwierdzający znajomość tej metodyki zarządzania projektami. Uzyskanie takiego certyfikatu może być świetnym pomysłem na rozwój zawodowy dla kogoś kto widzi się w roli Kierownika Projektu (Project Managera), ale również w rolach takich jak analityk biznesowy czy specjalista ds. zarządzania projektami. Wiele dużych firm prywatnych, ale również spółki z sektora użyteczności publicznej (np.: energetyczne, wodno-kanalizacyjne, komunalne) stosują tą metodę zarządzania projektami. Szeroko jest ona rozpowszechniona w przedsiębiorstwach pochodzących z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Na rynku funkcjonuje szereg firm szkoleniowych oferujących kursy z metodyki Prince2. Kilkanaście ofert znajdą Państwo na górze strony. Warto zwrócić uwagę, że ofijalnych materiałów z logo metodyki mogą używać tylko firmy posiadające certyfikat APM Group. Nie oznacza to oczywiście, że organizatorzy nie posiadający tego certyfikatu oferują odmienny poziom szkolenia, warto jednak porównać poszczególne oferty. Polecamy również zapoznanie się z ofertą szkoleń PMI.