VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu Średniozaawansowany

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:

obsługiwać i pracować z plikami tekstowymi,

korzystać z tablic,

posługiwać się instrukcjami i pętlami,

przygotowywać komunikaty dla użytkowników,

tworzyć formularze,

znajdować i eliminować błędy.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

  • znają program Excel na poziomie średniozaawansowanym,
  • programowały już wcześniej w języku VBA,
  • chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu VBA,
  • chcą zdobyć nowe umiejętności pracy w Excelu.

Program kursu

1. Zastosowanie Visual Basic for Applications.

2. Ustalanie typu danych:

- deklarowanie typu zmiennej (Dim),

- zasięg zmiennych,

- deklarowanie stałych.

3. Przypisywanie wartości wyrażenia do zmiennej.

4. Stosowanie funkcji wbudowanych w VBA.

5. Pliki tekstowe:

- zapisywanie danych w pliku tekstowym,

- importowanie plików TXT i CSV,

- odczytywanie plików i zawartości folderów.

6. Praca z tablicami:

wstęp do tablic VBA,

- rodzaje tablic:

jednowymiarowe,

dwuwymiarowe,

wielowymiarowe,

statyczne,

dynamiczne,

- deklarowanie tablic,

- sortowanie i filtrowanie danych w tablicach,

- pobieranie danych z arkusza,

- zwrócenie określonych wartości.

7. Sterowanie wykonaniem czyli instrukcje warunkowe i pętle:

- instrukcja warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,

- instrukcja wyboru Select Case,

-pętla For ... Next,

- pętla For Each ... In ... Next,

- pętla Do ... Loop,

- wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem Exit.

8. Wywoływanie procedur:

- z innej procedury,

- metoda Application.Run,

- procedura obsługi zdarzenia.

9. Komunikacja aplikacji z użytkownikiem:

-okna dialogowe,

- funkcja MsgBox:

składnia (prompt, buttons, title, helpfile, context),

wartości zwracane przez MsgBox,

- funkcja InputBox:

składnia (prompt, title, default, xpos, ypos, helpfile, context).

10. Obsługa błędów:

- pojęcie walidacji danych,

- analiza i obsługa błędów w kodzie,

- obsługa błędów run-time errors.

11. Debugowanie:

- stosowanie debuggera w tworzeniu kodu,

- okna:

Watch,

Immediate,

- polecenia:

Call Stack,

Run to Cursor,

Set Next Stetment,

Step Over,

Step Out.

- przejście krokowe.

12. Formularze w VBA:

- zastosowanie kontrolek formularza w arkuszu,

- dodawanie referencji do bibliotek,

- przygotowanie własnego formularza,

- typy formantów i ich formatowanie,

- wywoływanie formularza,

- użycie formularzy w arkuszu.

13. Eksportowanie i importowanie kodu VBA między plikami.

Czas trwania

2 dni
zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00

Prelegenci

 Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

online na żywo z trenerem
wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT cena promocyjna
695
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!