Najlepsze kursy mediatora oraz szkolenia mediacje online i stacjonarnie!

 • Poznaj kursy na mediatora oraz szkolenia z mediacji
 • Sprawdź program zajęć, terminy oraz ceny
 • Wybierz kurs mediatora dla siebie i zapisz się przez Internet!
kurs mediatora

Kursy mediatora: 4

 • już od 7 900 zł
7 900 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 340 zł
340 zł
Artykuł

Mediator - kim jest, na czym polega jego praca i jak zostać mediatorem?

Dowiedz się kim jest mediator, jakie typy mediatorów oraz mediacji spotykamy oraz jak zostać mediatorem? Sprawdź jakie cechy i umiejętności powinien posiadać kandydat na mediatora oraz jakie są formalne wymogi, które musimy spełnić chcąc zostać mediatorem sądowym? Poznaj kursy na mediatora, szkolenia z mediacji oraz kursy mediacji online.

Kim jest mediator?

Mediator to osoba, która pomaga stronom w rozwiązywaniu konfliktów, nie podejmując decyzji za nie. Mediator może pomóc stronom w komunikowaniu się i zrozumieniu swoich potrzeb i interesów, a także w znalezieniu rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Kto może zostać mediatorem? Jakie cechy powinien posiadać kandydat na mediatora?

Zasadniczo każda osoba może zostać mediatorem, o ile spełnia odpowiednie warunki i ma odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. W niektórych krajach, takich jak Polska, aby zostać mediatorem sądowym, trzeba mieć wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub na kierunku z zakresu nauk społecznych, takich jak psychologia czy socjologia, oraz zdać odpowiedni egzamin państwowy.

Oprócz odpowiednich kwalifikacji, kandydat na mediatora powinien posiadać takie cechy jak:

 • empatia, wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna oraz umiejętność słuchania,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się i prowadzenia rozmów,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • odpowiedzialność i dyskrecja, wysokie standardy etyczne,
 • zdolność do pracy w grupie i umiejętność prowadzenia mediacji,
 • zdolność do zachowania obiektywizmu i neutralności.

Kandydat na mediatora powinien także być osobą otwartą i elastyczną, która jest w stanie dostosować swoje podejście do różnych sytuacji i potrzeb stron. Powinien również posiadać dobrą znajomość prawa i rozumieć kontekst prawny, w jakim działa mediator.

Jak zostać mediatorem, czyli czym jest kurs mediacji lub kurs mediatora?

Wiele osób, które chcą zostać zostać mediatorem zastanawia się czy kurs na mediatora może przygotować do pracy w zawodzie mediatora? Kurs mediacji lub kurs mediatora to szkolenie z zakresu technik i umiejętności niezbędnych do pracy jako mediator. Kursy te są często organizowane przez różne instytucje, takie jak uniwersytety, stowarzyszenia zawodowe mediatorów lub firmy szkoleniowe. Pozwalają one zapoznać się z warsztatem pracy mediatora oraz zdobyć i przećwiczyć praktyczne umiejętności niezbędne w mediacji, jednakże kurs na mediatora nie jest wystarczający, aby zostać np. mediatorem sądowym. Jeśli jednak planujemy prowadzenie mediacji w biznesie, mediacji z pracownikami i związkami zawodowymi bądź też mediacji społecznych, sąsiedzkich czy rodzinnych na drodze pozasądowej, kurs mediatora może z powodzeniem przygotować nas do podjęcia praktyki w zawodzie.

W trakcie kursu mediacji lub kursu mediatora uczestnicy mogą nauczyć się między innymi:

 • podstaw teorii mediacji i jej historii,
 • rodzaje mediacji, w tym: mediacje rodzinne, mediacje sąsiedzkie, mediacje pracownicze, mediacje w biznesie, mediacje społeczne, mediacje ze związkami zawodowymi, mediacje sądowe i pozasądowe,
 • typy mediatora oraz standardy pracy mediatorów,
 • prawa i obowiązki mediatora, zasady i etapy mediacji, zastosowanie mediacji,
 • technik komunikacji i negocjacji,
 • zasad etyki mediatora,
 • umiejętności prowadzenia rozmów i rozwiązywania problemów,
 • metod rozwiązywania konfliktów,
 • praktycznych aspektów pracy mediatora, na co zwracać uwagę, czego unikać, przebieg mediacji…
 • typy konfliktów i ich dynamika,
 • prawo w pracy mediatora.

Ile trwa kurs mediatora? Ile kosztuje kurs mediatora? Kursy mediacji i kursy mediatora różnią się pod względem długości i kosztów. Niektóre kursy trwają kilka dni, podczas gdy inne mogą trwać kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy. Koszty kursów mediacji i kursów mediatora również mogą się różnić w zależności od instytucji, która je organizuje, a także od miejsca i czasu trwania kursu. Szkolenia i kursy mediacji wraz z cenami znaleźć można na górze strony.

Mediator sądowy

Mediator sądowy to osoba, która pomaga stronom w rozwiązywaniu konfliktów podczas procesu sądowego z pomocą mediacji. Celem mediacji sądowej jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron i pozwoli im uniknąć dalszych kosztów i stresu związanego z procesem sądowym.

Mediator sądowy pomaga stronom w komunikowaniu się i zrozumieniu swoich potrzeb i interesów oraz w znalezieniu rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Mediator sądowy nie podejmuje decyzji za strony, ale pomaga im dojść do porozumienia samodzielnie.

Mediacja sądowa może być stosowana w różnych rodzajach spraw, takich jak spory dotyczące dziedziczenia, rozwody, spory o opiekę nad dziećmi, spory między pracodawcą a pracownikiem itp. W niektórych krajach mediacja sądowa jest obowiązkowa przed rozpoczęciem procesu sądowego w niektórych rodzajach spraw.

Jak zostać mediatorem sądowym?

Co zrobić, żeby zostać mediatorem sądowym? Chcąc zostać mediatorem sądowym w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

 • Ukończyć studia magisterskie na kierunku prawo lub na kierunku z zakresu nauk społecznych, takich jak psychologia czy socjologia.
 • Zdać egzamin państwowy z zakresu mediacji sądowej, który jest organizowany przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Zarejestrować się w Rejestrze Mediatorów prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Uczestniczyć w szkoleniach i kursach doskonalących z zakresu mediacji sądowej co najmniej raz w roku.
 • Przestrzegać Kodeksu Etyki Mediatora.

Oprócz spełnienia tych warunków, aby zostać mediatorem sądowym w Polsce, należy posiadać takie cechy jak empatia, umiejętność słuchania, umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji, a także umiejętność rozwiązywania problemów.

Ile zarabia mediator? Ile zarabia mediator rodzinny, mediator sądowy?

Zarobki mediatora zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie zawodowe, specjalizacja oraz rodzaj instytucji, w której mediator pracuje. Według danych GUS w Polsce w 2020 roku przeciętne wynagrodzenie mediatora wynosiło około 6 000 zł brutto miesięcznie.

Mediatorzy specjalizujący się w określonym rodzaju mediacji, tacy jak mediatorzy rodzinni czy mediatorzy sądowi, mogą zarabiać więcej niż mediatorzy ogólni. Mediatorzy rodzinni zajmują się rozwiązywaniem konfliktów między członkami rodziny, takich jak konflikty rodzeństwa lub konflikty między małżonkami. Mediatorzy sądowi pomagają stronom w rozwiązywaniu konfliktów podczas procesu sądowego.

Oprócz zarobków z tytułu pracy mediatora, niektórzy mediatorzy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie szkoleń i kursów doskonalących oraz za wydawanie publikacji z zakresu mediacji.

Co to są mediacje i kiedy warto je stosować?

Mediacje to proces rozwiązywania konfliktów przy pomocy neutralnej osoby zwanej mediatorem, która pomaga stronom w porozumieniu się. Mediacje są alternatywą dla rozwiązywania sporu przed sądem i mogą być stosowane w różnych rodzajach konfliktów, od spraw rodzinnych, poprzez spory sąsiedzkie, aż po biznes i życie zawodowe.

Mediacje są szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdy strony chcą zachować dobre relacje i uniknąć dalszego napięcia lub konfliktu w przyszłości. Mediacje mogą być również użyteczne, gdy strony chcą zachować poufność lub kiedy spór dotyczy kwestii, które nie są łatwe do rozstrzygnięcia przez sąd.

Mediacje mogą być również użyteczne, gdy strony chcą mieć większy wpływ na rozwiązanie sporu niż miałyby go, gdyby sprawa została rozstrzygnięta przez sąd. W mediacjach strony mogą wypracować rozwiązanie, które będzie dla nich bardziej satysfakcjonujące niż decyzja sądu. Mediacje mogą również być szybsze i tańsze niż proces sądowy.

Jakie rodzaje mediacji spotykamy?

Istnieje wiele rodzajów mediacji, w tym:

 • Mediacje prywatne: w tej formie mediacji strony dochodzą do porozumienia bez udziału sądu.
 • Mediacje sądowe: w tej formie mediacji strony dochodzą do porozumienia podczas procesu sądowego z pomocą mediatora.
 • Mediacje komunalne: ta forma mediacji jest stosowana w konfliktach między sąsiadami, rodzeństwem lub innymi osobami, które mieszkają w tej samej społeczności.
 • Mediacje korporacyjne: nazywane często mediacje w biznesie, mediacje biznesowe itp. To rodzaj mediacji prowadzonych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które dążą do rozwiązania sporu bez wchodzenia na drogę sądową i chcą skorzystać z pomocy bezstronnego mediatora.
 • Mediacje rodzinne: ta forma mediacji jest stosowana w konfliktach między członkami rodziny, takich jak konflikty rodzeństwa lub konflikty między małżonkami.
 • Mediacje polityczne: ta forma mediacji jest stosowana w konfliktach między różnymi frakcjami politycznymi lub między rządem a opozycją.
 • Mediacje pracownicze: ta forma mediacji jest stosowana w konfliktach między pracownikami lub między pracodawcami a pracownikami w miejscu pracy. Mediacje pracownicze prowadzone są również ze związkami zawodowymi reprezentującymi grupy pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z bazą ofert edukacyjnych na górze strony. Obejmuje ona szkolenia mediacje, kursy mediacji, kursy na mediatora online oraz stacjonarne. Każdy kurs na mediatora w bazie posiada informacje o jego organizatorze, osobach prowadzących, opis programu zajęć, zasad uczestnictwa oraz ceny. Zgłoszenie na wybrane szkolenie mediacje lub kurs mediatora możliwe jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online. W przypadku pytań umożliwiamy kontakt z organizatorem szkolenia czy kursu poprzez formularz kontaktowy.

Mediator - kim jest, na czym polega jego praca i jak zostać mediatorem?
Kurs mediatora, kurs mediacji

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs na mediatora bądź szkolenie mediacje!