Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/business-strategy-for-hr-directors-75570-id14655

Informacje o szkoleniu

 • Business Strategy for HR Directors


  ID szkolenia: 75570
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne Instytutu Rozwoju Biznesu
  Wyzwolenia 63
  05-140 Serock
  Godziny zajęć (czas trwania):
  48 godz., 6 dni

  28-29.11.2020 Sesja I
  12-13.12.2020 Sesja II
  16-17.01.2021 Sesja III
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Od szefów HR coraz częściej oczekuje się silnego zaangażowania i wkładu w proces podejmowania decyzji strategicznych przez organizacje. Aby ten wkład był jak najbardziej wartościowy i dopasowany do potrzeb firmy, dyrektorzy HR muszą świetnie rozumieć koncepcje i modele tworzone przez biznes i komunikować się z nim tym samym językiem.

Business Strategy for HR Directors to intensywny program szkoleniowy przeznaczony dla doświadczonych dyrektorów HR. Obejmuje obszar strategii organizacji oraz jej powiązań ze strategią HR. Udział w programie ułatwia szefom HR branie aktywnego udziału w pracach zarządu i w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dokonywana podczas zajęć analiza powiązań między strategią biznesową a strategią HR wyposaża dyrektorów HR w narzędzia wpływu na realizację przez firmę jej kluczowych celów biznesowych. To skutkuje pełnym dostosowaniem do nich struktury firmy, jej systemu szkoleń, rekrutacji, wynagrodzeń i innych funkcji HR.

 

Korzyści dla uczestnika:

Zbudowanie przekonania o kluczowej roli dyrektora HR jako partnera zarządu w podejmowaniu i realizacji najważniejszych decyzji biznesowych, zarówno krótkoterminowych, dotyczących efektywności organizacji, jak i długoterminowych, dotyczących jej kierunków strategicznych

Zrozumienie roli strategii HR w zarządzaniu efektywnością oraz w operacjonalizacji strategii firmy

Pogłębienie wiedzy na temat najbardziej znanych koncepcji strategicznych i modeli biznesowych, ułatwiających pełnienie proaktywnej roli w definiowaniu i realizacji strategii biznesowej w firmie

Analiza około 30 przypadków biznesowych

Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu – dyrektorami HR

Przygotowanie narzędzi i ram dla przeprowadzania zmian w firmie

Realizacja konkretnych projektów biznesowych w firmach uczestników programu

Zapewnienie wsparcia IBD Business School przy wdrażaniu zmian

Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu z obszaru wdrażania strategii HR

Wsparcie facylitatorów IBD Business School przez cały czas trwania programu

Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju zawodowym uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • Doświadczeni szefowie HR i rozwoju organizacji (poziom C lub C-1) z dużych, wielooddziałowych firm, którzy posiadają 10-letnie doświadczenie menedżerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z pełną odpowiedzialnością za obszar HR)
 • Dyrektorzy HR z firm planujących rozszerzenie swojej działalności lub przeprowadzenie dużych zmian organizacyjnych
 • Właściciele firm zainteresowanych pogłębieniem rozumienia relacji pomiędzy strategią biznesową a modelami zarządzania ludźmi oraz polityką HR.
 • Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata.

Kandydaci na uczestników programu powinni spełniać zdefiniowane wyżej kryteria. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie podejmuje Komisja Rekrutacyjna IBD Business School.

Program szkolenia:

I. JAK ZDEFINIOWAĆ I ZAKOMUNIKOWAĆ CELE STRATEGICZNE FIRMY

 1. Analiza konkurencji
 2. Definicja celów biznesowych organizacji
 3. Komunikacja strategii wewnątrz firmy

II. CO SIĘ OPŁACA – JAK WYCENIĆ WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Na czym zarabiamy, a na czym tracimy
 2. Jaka jest wartość klienta
 3. Jak stworzyć rentowny produkt
 4. Kiedy jesteśmy efektywni

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI STRATEGII ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Usprawnienia i doskonałość operacyjna (operational excellence)
 3. Kiedy i jak strategia HR wspiera strategię biznesową
 4. Jak HR może skutecznie wspierać menedżerów liniowych w realizacji celów strategicznych

IV. JAK ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Infrastruktura HR i kapitał ludzki firmy jako element wspierający lub utrudniający realizację celów biznesowych

Informacje o prelegentach:

prof. Mariusz Bednarek - wykładowca programu IBD Executive MBA

dr Maciej Bukowski - wykładowca

Waldemar Czachorowski - senior konsultant/ senior trener

dr inż. Przemysław Domański - wykładowca

Beata Kozyra - wykładowca

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dariusz Mazurek - senior konsultant/ wykładowca

dr hab. Waldemar Rogowski - wykładowca

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 16000 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, dostęp do testów i badań online, opiekę facylitatora pomiędzy sesjami, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School, certyfikat International Education Society (IES), wyżywienie i zakwaterowanie, udział w wydarzeniach artystycznych

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Business Strategy for HR Directors