Business Strategy for HR Directors

O szkoleniu

Najwartościowszym zasobem każdej firmy jest jej kapitał ludzki. Spójność strategii biznesowej i jej celów w zarządzaniu ludźmi, partnerstwo i bliska współpraca działów biznesowych i HR budują przewagę konkurencyjną firm.

Szkolenie dla dyrektorów HR – Business Strategy for HR Directors – jest unikalnym programem dla szefów HR dużych organizacji, których wyzwania biznesowe wymagają pełnej spójności tych dwóch obszarów. Pełnienie tak ważnej roli przez dyrektorów HR wymaga od nich ambicji, odwagi i wyjścia poza strefę komfortu.

Nasz program pomaga dyrektorom HR w dokonaniu tej zmiany – transformacji swojej roli w organizacji, wzmacnia zaufanie do własnych wyborów i wyposaża w konkretne przykłady z biznesu, potwierdzające poprawność wybieranej drogi.

Od szefów HR coraz częściej oczekuje się silnego zaangażowania i wkładu w proces podejmowania decyzji strategicznych przez organizacje. Aby ten wkład był jak najbardziej wartościowy i dopasowany do potrzeb firmy, dyrektorzy HR muszą świetnie rozumieć koncepcje i modele tworzone przez biznes i komunikować się z nim tym samym językiem.

Business Strategy for HR Directors to intensywny program szkoleniowy przeznaczony dla doświadczonych dyrektorów HR. Obejmuje obszar strategii organizacji oraz jej powiązań ze strategią HR. Udział w programie ułatwia szefom HR branie aktywnego udziału w pracach zarządu i w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dokonywana podczas zajęć analiza powiązań między strategią biznesową a strategią HR wyposaża dyrektorów HR w narzędzia wpływu na realizację przez firmę jej kluczowych celów biznesowych. To skutkuje pełnym dostosowaniem do nich struktury firmy, jej systemu szkoleń, rekrutacji, wynagrodzeń i innych funkcji HR.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zbudowanie przekonania o kluczowej roli dyrektora HR jako partnera zarządu w podejmowaniu i realizacji najważniejszych decyzji biznesowych, zarówno krótkoterminowych, dotyczących efektywności organizacji, jak i długoterminowych, dotyczących jej kierunków strategicznych
 • Zrozumienie roli strategii HR w zarządzaniu efektywnością oraz w operacjonalizacji strategii firmy
 • Pogłębienie wiedzy na temat najbardziej znanych koncepcji strategicznych i modeli biznesowych, ułatwiających pełnienie proaktywnej roli w definiowaniu i realizacji strategii biznesowej w firmie
 • Analiza około 30 przypadków biznesowych
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu – dyrektorami HR
 • Przygotowanie narzędzi i ram dla przeprowadzania zmian w firmie
 • Realizacja konkretnych projektów biznesowych w firmach uczestników programu
 • Zapewnienie wsparcia IBD Business School przy wdrażaniu zmian
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu z obszaru wdrażania strategii HR
 • Wsparcie facylitatorów IBD Business School przez cały czas trwania programu
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju zawodowym uczestnika
Kto powinien wziąć udział?
 • Doświadczeni szefowie HR i rozwoju organizacji (poziom C lub C-1) z dużych, wielooddziałowych firm, którzy posiadają 10-letnie doświadczenie menedżerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z pełną odpowiedzialnością za obszar HR)
 • Dyrektorzy HR z firm planujących rozszerzenie swojej działalności lub przeprowadzenie dużych zmian organizacyjnych
 • Właściciele firm zainteresowanych pogłębieniem rozumienia relacji pomiędzy strategią biznesową a modelami zarządzania ludźmi oraz polityką HR.
 • Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata.

Program szkolenia

I. JAK ZDEFINIOWAĆ I ZAKOMUNIKOWAĆ CELE STRATEGICZNE FIRMY

 1. Analiza konkurencji
 2. Definicja celów biznesowych organizacji
 3. Komunikacja strategii wewnątrz firmy

II. CO SIĘ OPŁACA – JAK WYCENIĆ WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Na czym zarabiamy, a na czym tracimy
 2. Jaka jest wartość klienta
 3. Jak stworzyć rentowny produkt
 4. Kiedy jesteśmy efektywni

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI STRATEGII ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Usprawnienia i doskonałość operacyjna (operational excellence)
 3. Kiedy i jak strategia HR wspiera strategię biznesową
 4. Jak HR może skutecznie wspierać menedżerów liniowych w realizacji celów strategicznych

IV. JAK ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Infrastruktura HR i kapitał ludzki firmy jako element wspierający lub utrudniający realizację celów biznesowych

Czas trwania

48 godz., 6 dni
23-24.06.2022 Sesja I
07-08.07.2022 Sesja II
21-22.07.2022 Sesja III

Prelegenci

PROWADZĄCY MODUŁY

 • prof. Mariusz Bednarek - wykładowca programu IBD Executive MBA
 • dr Maciej Bukowski - wykładowca
 • Waldemar Czachorowski - senior konsultant/ senior trener
 • dr inż. Przemysław Domański - wykładowca
 • dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca
 • Dariusz Mazurek - senior konsultant/ wykładowca
 • dr hab. Waldemar Rogowski - wykładowca

MENTORZY I COACHOWIE

 • Marta Gabalewicz - coach/ trener
 • Magdalena Kwiatek - mentor/ coach
 • Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach
 • Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP
 • Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

FALICYTATORZY

 • Agnieszka Barańska - konsultant/ trener
 • Kinga Rycerz - konsultant/ trener
 • Jakub Świniarski - coach/ facylitator

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
16 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!