Mediacje w biznesie

O szkoleniu

Mediacje w biznesie to kluczowy element rozwoju i budowania kultury pracy w oparciu o szacunek oraz poczucie sukcesu. Doskonałym rozwiązaniem jest stosowanie metody win:win dla obu stron rozmowy. Niemniej w mediacji wyłania się nie tylko dobór słów, etykieta dyplomatyczna, ale także zarządzanie emocjami, stresem i presją wyniku. Uwzględniając powyższe czynniki możemy odnieść poczucie satysfakcji i osiągniętego efektu biznesowego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Stosowanie technik negocjacyjnych i mediacyjnych w praktyce
 • Prowadzenie dyskusji z osobami o odmiennych stanowiskach
 • Efektywne zarządzanie procesami grupowymi
 • Udrażnianie procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania
 • Nowoczesne zarządzanie minimalizujące ryzyko wystąpienia konfliktu

Korzyści dla organizacji:

 • Usprawnienie wymiany wiedzy w firmie na temat mediacji
 • Formułowanie warunków porozumienia
 • Efektywna komunikacji ze współpracownikami oraz klientami
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla trenerów wewnętrznych
 • Dla wszystkich, którzy chcą poznać podstawowe techniki prowadzenia mediacji w biznesie
 • Dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów w organizacji

Program szkolenia

Mediacje w biznesie

 • Definiowanie pojęć związanych z procesem mediacji
 • Psychologia w mediacjach
 • Komunikacja w mediacjach
 • Rola konfliktu w organizacji, jego źródła rodzaj i konsekwencje
 • Rodzaje procesów mediacyjnych
 • Przygotowanie do mediacji w 5 krokach
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność)
 • Czynniki wpływające na przebieg mediacji
 • Etapy mediacji
 • Cele na poszczególnych etapach mediacji
 • Dochodzenie do potrzeb i interesów
 • Trójkąt satysfakcji psychologicznej, proceduralnej i rzeczowej
 • Rola mediatora
 • Zastosowanie mediacji – wskazania i przeciwwskazania
 • Poufność w mediacji

Bariery w mediacji (impas) – przyczyny i sposoby ich pokonywania

 • Emocje w negocjacjach – jak je wykorzystać nie tylko w biznesie
 • Budowanie świadomości mediatora i przygotowanie do radzenia sobie z emocjami w procesie negocjacji

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!