Sebastian Nowak

Agile Project Management – wszystko o Agile PM!

Pojęcie Agile PM, czyli Agile Project Management szturmem zdobywa świat biznesu. Czym jednak jest Agile PM, co znaczy agile po polsku i na czym dokładnie polega zwinne zarządzanie projektami? Kim jest Agile Project Manager? Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium wiedzy o Agile PM!

Spis treści:

 1. Co to jest agile? Co to jest project management?
 2. Czym jest agile project management?
 3. Różnica między Waterfall a Agile project management?
 4. Etapy projektu Agile PM
 5. Agile Project Manager
 6. Szkolenia Agile, kursy Agile
 7. Podsumowanie
Co to jest agile? Co to jest project management?

Zanim odpowiemy czym jest Agile PM (Agile Project Management), warto poświęcić kilka chwil na zrozumienie składowych tej nazwy, tj. słów agile oraz project management.

Słowo agile pochodzi z języka angielskiego. Agile po polsku znaczy „zwinny”. Agile to zbiór zasad, a także sposób myślenia i postępowania, który pozwala na elastyczność w działaniu, dostosowywanie działań do pojawiających się okoliczności i potrzeb, co prowadzi do sprawniejszego osiągania celów.

Słowa project management również pochodzą z języka angielskiego i oznaczają „zarządzanie projektem”. Zarządzanie projektem to zestaw zasad, metod, reguł i narzędzi wspierających zespół projektowy na drodze do osiągania celów postawionych przed projektem. W obrocie zdarzają się błędne pojęcia, takie jak Agiles Project Management - należy się ich wystrzegać.

Sprawdź kursy i szkolenia Agile

Czym jest agile project management?

Co to jest Agile PM? Agile PM, czyli Agile Project Management to zwinne zarządzanie projektem, a więc w oparciu o zasady agile. Słowo agile używane jest najczęściej właśnie do opisywania sposobu zarządzania projektem, a także do opisu metod wytwarzania oprogramowania. Agile software development oznacza więc metodykę zwinnego wytwarzania programowania, która powstała jako alternatywa do tradycyjnych (kaskadowych) metod pracy (np. Waterfall).

Jakie są zasady agile? Zostały one przedstawione w słynnym manifeście Agile opublikowanym w 2001 roku przez grupę specjalistów z zakresu inżynierii oprogramowania oraz zarządzania projektami. Są to:

 • ludzie i współdziałanie są istotniejsze niż procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie jest ważniejsze niż rozbudowana dokumentacja,
 • współpraca z klientem powinna być istotniejsza niż formalne ustalenia,
 • reagowanie na zmiany przynosi lepsze efekty niż podążanie za planem.

Agile project management jest więc sposobem myślenia o projekcie. Sam projekt może być zarządzany z użyciem jednej lub wielu metodyk zarządzania projektami, np. Scrum, Lean czy Kanban. Wszystkie te metody łączy jednak podobny sposób postrzegania rzeczywistości projektów informatycznych i zorientowanie na efekcie projektu (osiąganiu jego celu), a nie na sztywnych zasadach prowadzenia projektu.

Różnica między Waterfall a Agile project management?

Zrozumieć czym jest agile project management może nam pomóc porównanie Agile PM do kaskadowych metodyk zarządzania projektem, czyli Waterfall.

W Waterfall mamy do czynienia z dokładnym opracowaniem planu projektu już na początku. Projekt powinien mieć przygotowaną wyczerpującą dokumentację, która dzieli zadania do wykonania na poszczególne etapy. Etapy projektu następują kolejno po sobie. Każdy z etapów takiego projektu powinien mieć wyznaczone terminy wykonania, a możliwości zmiany zakresu prac, terminu ich wykonania itp. są mocno ograniczone.

Inaczej się dzieje w przypadku Agile PM (skrót PM pochodzi od słów project management). W podejściu tym zmiany w zakresie projektu są możliwe na wielu etapach zarządzania projektem i nie burzą one całego harmonogramu projektu. Najważniejsze nie jest dotrzymanie uzgodnionych terminów i dostarczenie z góry ustalonego zakresu prac, ale dostarczenie działającego oprogramowania, które spełnia aktualne potrzeby. Żeby to zapewnić potrzeba jest bliska, codzienna współpraca pomiędzy biznesem a programistami, regularne sprawdzanie czy powstające oprogramowanie spełnia wymagania biznesu i wdrażanie ewentualnych zmian w wymaganiach, koncentracja na dostarczeniu działającego oprogramowania. Tego typu podejście pozwala uniknąć sytuacji, że jakieś elementy systemu niezbędne do jego sprawnego działania nie zostały uwzględnione w dokumentacji bądź sposób ich wykonania nie spełnia potrzeb biznesu. Pozwala to też adaptować się do szybko zachodzących zmian, które mogą powodować, że wymagania trzeba zmieniać w trakcie trwania prac nad systemem itp.

Etapy projektu Agile PM

Realizując projekt zgodnie z filozofią Agile (czyli w Agile Project Management) prace podzielone są na kilka głównych etapów. Wyglądają one następująco:

 • Planowanie (plan) – na tym etapie następuje zebranie wymagań, czyli określenie co jest celem projektu (np. wytworzenie systemu do zarządzania treścią strony internetowej) oraz jaki system będzie spełniał potrzeby użytkownika (np. taki, który będzie pozwalał edytować treść strony internetowej przez użytkowników nie posiadających umiejętności programowania…). Im dokładniej określone wymagania tym lepiej. W Agile PM nacisk kładzie się jednak nie na rozbudowaną i skomplikowaną dokumentację opisującą wymagania, ale na bezpośredni kontakt biznesu i programistów, tak aby zapewnić dobre zrozumienie potrzeb. Oczywiście wymaga to wysokich umiejętności komunikacji, empatii, słuchania itp.
 • Projektowanie (design) – na tym etapie zaprojektowane powinny być poszczególne elementy, które chcemy wytworzyć w projekcie. Może to obejmować np. wykonanie makiet lub projektu graficznego naszego systemu do zarządzania treścią strony internetowej, jak też przydzielenie prac do konkretnych członków zespołu odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 • Programowanie (develop) – jest to właściwy etap prac nad danym zadaniem na bazie przygotowanego projektu zadania, polega na wytworzeniu np. kodu odpowiedzialnego za daną część systemu bądź całość systemu. Przy czym w Agile PM staramy się wytwarzać działającą część systemu, tak aby mogła ona być poddana testom poprzez użycie jej w praktyce, co pozwala lepiej wychwycić niedociągnięcia i niedoskonałości i wprowadzić ewentualne poprawki bądź zmiany w wymaganiach.
 • Testowanie (test) – na tym etapie wytworzony element systemu poddawany jest testom zarówno od strony technicznej, jak i od strony końcowych użytkowników (User Acceptance Test). Jego celem jest potwierdzenie, że oczekiwania końcowego użytkownika zostały spełnione w danym obszarze.
 • Implementacja (release) – po wytworzeniu oprogramowania i jego pozytywnym przetestowaniu, wytworzony element powinien zostać wdrożony „na produkcję”, a więc oddany końcowym użytkownikom do używania.
 • Informacja zwrotna (feedback) – na tym etapie zespół projektowy, w tym użytkownicy końcowi, koncentrują się na przekazaniu informacji zwrotnej zarówno w odniesieniu do wytworzonego oprogramowania, jak też przebiegu całego procesu. Etap ten jest kluczowy dla doskonalenia się zespołu projektowego i wyciągania wniosków, które pozwalają poprawić wytworzony produkt, jak też realizować kolejne projektu w efektywniejszy bądź lepszy sposób.
Agile Project Manager

Kto to jest Agile Project Manager? Agile Project Manager to kierownik projektu zarządzanego zgodnie z metodologią Agile. Zadaniem Agile PM'a jest prowadzenie i nadzorowanie projektów IT, współpraca z zespołami technicznymi i interesariuszami biznesowymi w celu zapewnienia płynnej realizacji projektu, poprzez dbanie o wydarzenia Agile i ceremonie Scrum, tak aby skutecznie wspierać iteracyjne dostarczanie rozwiązań IT. Zadaniem Agile Projekt Manager'a jest motywowowanie członków zespołu, budowanie zaufania, podnoszenie jakości współpracy i identyfikowanie możliwości doskonalenia procesów.

Szkolenia Agile, kursy Agile

Wiele osób, którym przychodzi się pracować w projektach zarządzanych zgodnie z filozofią agile project management czuje potrzebę głębszego zapoznania się z zasadami agile, a także z rolą poszczególnych członków zespołu projektowego i etapami. Uczestnicy projektu zastanawiają się co jest możliwe na poszczególnych etapach projektu, zwłaszcza jeśli pracowali wcześniej w metodykach kaskadowych.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą szkolenia i kursy poświęcone Agile, zarządzaniu projektami oraz rozmaitym zwinnym metodykom zarządzania projektami, np. Scrum, Kanban czy Lean. Szkolenia takie (np. Agile Project Management Foundation, Agile Project Manager, Agile in Project Management, Agile for Project Management...) pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu poszczególnych metodyk zarządzania projektami, ale też rozwinąć umiejętności miękkie niezbędne w pracy zespołu projektowego. Są to między innymi umiejętność zarządzania zespołem projektowym, efektywna komunikacja, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, a także przywództwo czy motywowanie. Szkolenia takie polecane są zwłaszcza dla osób piastujących stanowisko Agile Project Manager, czyli kierownika projektów zwinnych.

Szkolenia tego typu z powodzeniem można znaleźć w serwisie Eventis.pl, zarówno w postaci szkoleń i kursów otwartych, jak i programów szkoleniowych zamkniętych, czyli realizowanych na zamówienie konkretnego odbiorcy. Szkolenia takie mogą być prowadzone zarówno w sali szkoleniowej, jak i online co sprawia, że bez względu na miejsce zamieszkania czy pracy mamy dostęp do sprawdzonej wiedzy z zakresu Agile Project Management i innych pokrewnych tematów.

Podsumowanie

Co to jest Agile po polsku? Agile po polsku to "zwinny" - w biznesie słowem tym określa się wszystkie iteracyjne metody zarządzania. Czym jest agile project management? Agile project management, czyli Agile PM jest zwinnym podejściem do zarządzania projektami, a więc w oparciu o zasady z manifestu agile. Jakie są etapy projektu realizowanego zgodnie z Agile PM? Wzorcowe etapy projektu Agile PM to planowanie, projektowanie, programowanie, testowanie, implementacja i informacja zwrotna. Jak uczyć się Agile project management? Warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń, kursów i warsztatów w formule otwartej lub zamkniętej. Kto to jest Agile Project Manager? To kierownik projektu realizowanego zgodnie z filozofią Agile.

Agile Project Management

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Zajmuję się tematyką nowoczesnych technologii w biznesie, między innymi z zakresu marketingu internetowego (SEM, SEO, copywriting, systemy analityczne dla eCommerce), a także tematami specjalistycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowiskach specjalistów i menedżerów.

Polecane wydarzenia

Agile – methods & mindset

 • już od 3 300 zł
 • już od 3 300 zł
Zapisz się
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Agile - zwinne podejście do zarządzania projektami dla praktyków. 2-dniowe inspirujące warsztaty szkoleniowe.

 • już od 1 251 zł
 • już od 1 251 zł
Zapisz się

MS Project - zarządzanie projektami

 • już od 1 500 zł
 • już od 1 500 zł
Zapisz się

Project management na start

 • już od 2 900 zł
 • już od 2 900 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Szukasz oferty na pozycjonowanie strony? Oto dlaczego warto wybrać Aktywny Model Rozliczeń
22 września 2023
Szukasz oferty na pozycjonowanie strony? Oto dlaczego warto wybrać Aktywny Model Rozliczeń

Coraz więcej klientów decyduje się na zakupy online. Jak jednak sprawić, że nasz sklep internetowy zajmie wysoką pozycję w wyszukiwarce Google? Jak skutecznie pozycjonować strony internetowe?

Czytaj więcej
Masowa wysyłka SMS dla biznesu, czyli kilka słów o tym, dlaczego potrzeby branży są tak ważne
15 września 2023
Masowa wysyłka SMS dla biznesu, czyli kilka słów o tym, dlaczego potrzeby branży są tak ważne

Dowiedz się jak wykorzystać masową wysyłkę SMS w zgodzie z potrzebami twoich klientów i specyfiką branży, w której działa twoje przedsiębiorstwo.

Czytaj więcej
Co zrobić, aby szybko i sprawnie uzyskać kredyt gotówkowy?
14 września 2023
Co zrobić, aby szybko i sprawnie uzyskać kredyt gotówkowy?

Istnieje wiele rodzajów pożyczek bankowych, wśród których możemy wyróżnić między innymi kredyty hipoteczne, firmowe i konsolidacyjne. Jednak największą popularnością cieszą się pożyczki, które pozwalają uzyskać finansowanie na dowolny cel.

Czytaj więcej
Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje
13 września 2023
Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje

Dowiedz się jaką rolę pełni kontroler finansowy, jakie powinien posiadać kompetencje, ile zarabia kontroler oraz jak zostać kontrolerem?

Czytaj więcej