Znajdź szkolenie zarządzanie zespołem lub kurs zarządzania zespołem!

 • Szkolenia z zarządzania zespołem, kursy budowanie zespołu
 • Poznaj program szkoleń i kursów oraz ich ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Zagadnienia budowania zespołu oraz zarządzania zespołem to chleb codzienny każdego menedżera. Warto więc przyjrzeć się ofercie firm szkoleniowych obejmującej warsztaty, kurs zarządzania zespołem i szkolenia z zarządzania zespołem oraz szkolenia budowanie zespołu (team building), które mogą być pomocne w rozwijaniu warsztatu lidera zarządzającego zespołem. Szkolenie budowanie zespołu, kurs zarządzania zespołem oraz szkolenie z zarządzania zespołem znajdą Państwo w bazie poniżej. Zawiera ona informacje o terminach szkoleń, program zajęć, cennik szkoleń z kierowania zespołem oraz możliwość szybkiej rejestracji na szkolenia z użyciem naszego bezpłatnego formularza rejestracji. Zwiń

szkolenie zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem: 96

 • już od 1 595 zł
1 595 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 1 057 zł
1 057 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 1 650 zł
1 650 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 449 zł
449 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 348 zł
1 348 zł
 • już od 1 881 zł
1 881 zł
Artykuł

Budowanie zespołu: szkolenia zarządzanie zespołem i kursy kierowanie zespołem.

To pracownicy tworzą firmę, a od ich zaangażowania zależy jej sukces. W biznesie, tak jak i w sporcie, zgrany zespół to absolutna podstawa sukcesu. Dlaczego? To proste: tylko działając wspólnie można, wykorzystując potencjał każdego z członków teamu, osiągnąć efekt synergii. Dlatego w nowoczesnych organizacjach budowanie zespołu, kierowanie i zarządzanie zespołem są priorytetami działań podejmowanych przez menadżerów. Dowiedz się jakie kursy zarządzania zespołem oraz szkolenia z budowania i kierowania zespołem mogą pomóc w tworzeniu efektywnie działających zespołów.

Spis treści:

 1. Budowanie zespołu, kierowanie i zarządzanie zespołem
 2. Jak budować zespoły? Etapy team buildingu
 3. Jak kierować zespołem? Kompetencje kierownika
 4. Szkolenie zarządzanie zespołem, kurs zarządzania zespołem, szkolenie z budowania zespołu i kierowania zespołem
 5. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu budowanie i zarządzanie zespołem?
Budowanie zespołu, kierowanie i zarządzanie zespołem

Jednym z podstawowych zadań menedżerów jest budowa zespołów, a następnie kierowanie i zarządzanie zespołami. Proces ten zaczyna się od rekrutacji pracowników posiadających odpowiednie kompetencje, poprzez połączenie pracowników w sprawnie działający zespół, wyznaczenie kierunków działania i planowanie prac, delegowanie wykonania poszczególnych zadań członkom zespołu i kontrolę ich wykonywania, aż po motywowanie zespołu, budowę zaangażowania oraz rozwój zespołu i tworzących go pracownwników. Zarządzanie zespołem wymaga zatem szeregu kompetencji mendżerskich, m.in.:

 • umiejętności rekrutacji i selekcji pracowników, którzy posiadają niezbędną wiedzę, umiejętości oraz wpisują się w kulturę organizacyjną,
 • wiedzy w jaki sposób grupę ludzi przekształcić w zespół zorientowany wokół osiągania wspólnych celów,
 • umiejętności wdrożenia sprawnej komunikacji, która pozwoli na efektywne przekazywanie informacji w zespole,
 • wiedzy dotyczącej wytyczania kierunków działania oraz umiejętności przełożenia ich na konkretne działania,
 • kompetencji w zakresie delegowania zadań pracownikom, sprawowania nadzoru i kontroli nad ich wykonywaniem,
 • umiejętności budowania zaangażowania pracowników oraz motywowania zespołu,
 • wiedzy w jaki sposób wzmacniać potencjał pracowników i dbać o ich rozwój zawodowy.
Jak budować zespoły? Etapy team buildingu

Budowanie zespołu to wieloetapowy i rozłożony w czasie proces. Od czego zacząć? Wielu praktyków biznesu odpowiada, że od wyposażenia przyszłego menedżera w odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności. Pomóc w tym mogą szkolenia z budowania zespołu, często nazywane też team building. Wielu osobom team building kojarzy się z zespołowymi ćwiczeniami, realizowanymi trochę na serio, a trochę dla rozrywki. Jednakże proces team buildingu to nic innego jak próba utworzenia z grupy ludzi prawdziwego zespołu poprzez zinegrowanie jego członków, pozwolenie na wzajemne poznanie się i wspólne działanie w praktyce. Zanim przejdziemy do budowania zespołu warto jednak poświęcić trochę czasu na kilka zadań:

 • ustalenie odpowiedniej liczebności zespołu – zgodnie z badaniami naukowymi, jeden zespół nie powinien liczyć więcej niż 25 osób (większa liczba osób może powodować problemy z komunikacją bezpośrednią i koordynacją realizacji zadań), ale ich liczba powinna być dopasowana do specyfiki zadań. Zbyt mało osób może spowodować przeładowanie pracą, a co za tym idzie – konflikty. Zbyt dużo – nadmierne rozproszenie obowiązków i odpowiedzialność. Chcąc zbudować sprawny zespół powinniśmy zacząć od analizy listy zadań czekających na zespół oraz ich czasochłonności. 
 • dobór właściwych osób do zespołu – tu ogromną rolę odgrywają nie tylko zasoby wiedzy i kompetencji poszczególnych pracowników, ale również ich osobowości. Przykładowo, zbyt dużo osób o „silnym charakterze” w małej grupie może zwiększać ryzyko powstawania konfliktów. Z drugiej strony brak wewnętrznych liderów może osłabić zaangażowanie teamu. Członków zespołu powinny łączyć wspólne wartości i cele, co pozwoli szybciej osiągnąć efektywność nowo utworzonego zespołu.

Zgodnie z klasyczną teorią budowania zespołu, autorstwa B.W. Tuckmana i M.A.C. Jensena, wyróżnia się pięć etapów team buildingu.

 • Formowanie się zespołu. Ten etap zaczyna się, gdy osoby mające ze sobą pracować – czy to przy realizacji konkretnego projektu, czy w ramach jednej komórki organizacyjnej – spotykają się ze sobą po raz pierwszy. Początkowe wrażenie, jakie na sobie wywierają, może się przekładać na późniejsze relacje. Na tym etapie menadżer musi zadbać o to, aby poszczególne jednostki zaczęły identyfikować się z grupą, a więc zaczęły myśleć w kategoriach „my”, a nie „ja”.
 • Docieranie się” zespołu. To najbardziej burzliwy okres działalności zespołu, w którym pojawia się coraz silniejszy konflikt interesów, a jednocześnie członkom towarzyszą zniechęcenie i pesymistyczne nastroje. Pojawia się też często bunt i spory. Menadżer musi się wykazać umiejętnością zarządzania konfliktem oraz doprowadzić do tego, by napięcie doprowadziło do konstruktywnych wniosków dla dalszej organizacji pracy.
 • Normalizacja. Konflikt przeradza się w konstruktywną rozmowę o zasadach organizacji zespołu. Są wypracowywane wewnętrzne „reguły gry”. Członkowie zespołu coraz lepiej poznają się nawzajem, nabierają do siebie zaufania. Lider na tym etapie powinien stanąć nieco z boku, pozwalając swoim ludziom się zorganizować.
 • Wykonanie. To moment, w którym zespół jest całkowicie ukształtowany i pracuje z najwyższą efektywnością.
 • Zamknięcie. Piąty etap odnosi się jedynie do zespołów powoływanych do wykonania jednego, konkretnego zadania.
Jak kierować zespołem? Kompetencje kierownika

Menadżer, którego interesuje skuteczne kierowanie zespołami powinien posiadać pewne umiejętności, z których najważniejsze to między innymi:

 • umiejętność wyznaczenia dobrze sprecyzowanego celu działania, do którego będzie dążył zespół,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej, jak też wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów,
 • znajomość stylów zarządzania oraz metod wywierania wpływu na członków zespołu,
 • kompetencje w zakresie zarządzania czasem pracy, efektywnego podziału ról i obowiązków umożliwiające osiąganie nallepszych efektów i wykorzystania potencjału podległych pracowników,
 • umiejętność znalezienia równowagi pomiędzy kontrolą i pracą zespołową, a zapewnieniem członkom zespołu odpowiedniego poziomu autonomii i samodzielności.

Umiejętności kierowania zespołem i pracą ludzi można rozwijać podczas szkolenia z kierowania zespołem. Szkolenie takie może mieć postać tradycyjnego szkolenia składającego się wykładów, prezentacji i ćwiczeń realizowanych w sali szkoleniowej, jak też kursu online czy też praktycznych wartszatów, gdzie zdobywanie wiedzy teoretycznej połączone jest z jej praktycznym przećwiczeniem poprzez udział w pracy grupowej czy w grach symulacyjnych. Szkolenia kierowania zespołem i ludźmi znajdziemy zarówno w dużych miastach, jak i przez Internet.

Szkolenie zarządzanie zespołem, kurs zarządzania zespołem, szkolenie z budowania zespołu i kierowania zespołem

Rola menedżera, jego wiedza i umiejętności praktyczne w procesie budowania zespołu, kierowania i zarządzania zespołem są kluczowe dla osiągnięcia przez zespół wysokiej efektywności. Dlatego menadżerowie chętnie korzystają z kursów menedżerskich poświęconych kierowaniu zespołem, szkoleń z zarządzania zespołami oraz sięgają po szkolenia team building. Warto prześledzić jakie szkolenia, kursy i warsztaty dostępne są na rynku szkoleniowym:

 • otwarte szkolenia z zarządzania zespołem - szkolenie otwarte pozwala menedżerom na dołączenie do grupy otwartej i uczestniczenie w jej zajęciach. Dużą zaletą szkoleń otwartych dotyczących zarządzania zespołami jest możliwość uczenia się nie tylko od trenera, ale też od innych uczestników szkolenia. Każdy menedżer w sposób naturalny dysponuje bowiem pewnym stylem komunikacji interpersonalnej i podejściem do zarządzania ludźmi. Uczestnictwo w szkoleniu otwartym pozwala obserwować rozmaite style menedżerskie oraz przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce. Co ważne, szkolenia otwarte z zarządzania  zespołami finansowo są znacznie bardziej dostępne w porównaniu do szkoleń zamkniętych. Stacjonarne szkolenia z zarządzania zespołami znajdziemy głównie w największych miastach, takich jak Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz, Katowice, Rzeszów, Szczecin, Łódź czy Toruń.
 • zamknięte szkolenia zarządzanie zespołem - organizowane są one na zamówienie konkretnej organizacji, co pozwala na dostosowanie programu tego typu szkolenia do potrzeb konkretnej grupy. Szkolenia zamknięte to również możliwość przeszkolenia dużej grupy menedżerów w umiarkowanym budżecie oraz pełna dowolność co do miejsca i czasu jego realizacji, co pozwala połączyć szkolenie z integracją zespołu.
 • kurs zarządzania zespołem online - dostępne są one zarówno jako bezpłatne kursy multimedialne, jak i kursy realizowane na platformach e-learning. Uczestnik po wykupieniu dostępu do tego typu kursu może samodzielnie zdecydować o miejscu, czasie i tempie realizacji poszczególnych partii materiałów, na które składają się z reguły prezentacja multimedialna, nagrania wideo, ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że kurs zarządzania zespołem online należy traktować jako wstęp do kierowania ludźmi i źródło podstawowej wiedzy w tym obszarze.
 • szkolenie team building w terenie - to odmiana szkolenia przeznaczonego dla zespołów, polega ono z reguły na wyjściu poza swoje codzienne służbowe role, a dzięki temu może integrować członków zespołu, zachęcać do wspólnego działania i poznania siebie na wzajem.
 • warsztat kierowania zespołem - warsztaty kierowania zespołem skoncentrowane są niemalże w całości na praktycznym przećwiczeniu umiejętności kierowania zespołami pracowniczymi. Są one niezwykle popularne we wszystkich branżach, gdzie tworzy się często zmieniające się zespoły pracownicze - ich uczestnikami często są na przykład brygadziści czy kierownicy produkcji, liniowi, zmianowi itp.

Szkolenia z kierowania i zarządzania zespołem polecane są zarówno dla osób po raz pierwszy wchodzących w rolę szefa zespołu, jak też osób, które chcą odświeżyć swoje spojrzenie na tematykę zarządzania zespołem oraz poznać zróżnicowane style zarządzania. Dostępność szkoleń i kursów z zarządzania zespołem stale się poprawia dzięki cyfrowej rewolucji w szkoleniach. Coraz więcej szkoleń i kursów realizowanych jest online, zarówno na żywo, jak i w formie kursów e-learningowych.

Popularne szkolenia poświęcone zarządzaniu, kierowaniu i budowie zespołów

Wśród popularnych tematów kursów i szkoleń z zarządzania zespołem znajdziemy między innymi:

 • Szkolenie Kierowanie zespołem pracowniczym
 • Szkolenie Budowanie zespołu - doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Szkolenie Team building: etapy budowania zespołu
 • Praca zespołowa i budowanie zespołu
 • Współpraca i komunikacja w zespole
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Kurs Efektywne budowanie zespołów
 • Szkolenie z zarządzania zespołem rozproszonym
 • Kurs zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
 • Zarządzanie zespołem w zgodzie ze stylem konsultacyjnym
 • Zarządzanie zespołem handlowców
 • Zarządzanie i kierowanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym i wielokulturowym
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym
 • Warsztaty efektywnego kierowania zespołem produkcyjnym dla mistrzów produkcji, brygadzistów i liderów
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu budowanie i zarządzanie zespołem?

Szkolenia z zarządzania zespołem, kursy i szkolenia budowanie zespołu i kierowanie zespołem polecane są dla każdego menedżera i kierownika, który:

 • chce zbudować zespół, na którym będzie mógł polegać,
 • dąży do zorganizowania współpracy w sposób pozwalający efektywnie realizować wspólne cele,
 • planuje wprowadzić zmiany w organizacji pracy zespołu,
 • chce zapewnić efektywną komunikację w zespole, zarówno poziomą, jak i pionową,
 • dąży do zbudowania atmosfery współpracy i zapobiega powstawaniu konfliktów i niesnasek,
 • pragnie lepiej rozumieć rolę zespołu w organizacji oraz wyznaczać cele indywidualne i zespołowe,
 • chce lepiej oceniać kompetencje i motywacje poszczególnych członków zespołu,
 • pragnie poznać narzędzia zarządzania ludźmi i techniki wywierania wpływu,
 • chce doskonalić swoje umiejętności z zakresu pełnienia roli lidera zespołu,
 • dąży do wypracowania synergii poprzez efektywną współpracę członków zespołu,
 • chce rozwijać swoje kompetencje przywódcze.
Budowanie zespołu: szkolenia zarządzanie zespołem i kursy kierowanie zespołem.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia i kursy zarządzanie zespołem

Dowiedz się jak działa baza szkoleń z zarządzania zespołem, kursów poświęconych budowaniu i kierowaniu zespołami pracowniczymi.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

W bazie staraliśmy się zgromadzić jak najwięcej szkoleń z zarządzania zespołem, kursów poświęconych budowie zespołów oraz warsztatów z kierowania zespołem pracowników. Baza zawiera zarówno szkolenia stacjonarne w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Lublin czy Bydgoszcz, jak też kursy online.

Wiele ze szkoleń, kursów oraz warsztatów z kierowania zespołem, budowy zespołu oraz zarządzania zespołem zgromadzonych w naszej bazie pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach. Na górze strony udostępniamy filtr pozwalający wyświetlić szkolenia pozwalające uzyskać certyfikat, którego wzór można podejrzeć w sekcji z cenami.

Zachęcamy do zapoznania się z listą dostępnych terminów szkoleń oraz ich programem i cenami. Po wybraniu szkolenia klub kursu najlepiej odpowiadającego na nasze potrzeby możemy skorzystać z bezpłatnego formularza rejestracji na szkolenie dostępnego w serwisie.
Zgłoszenie trafia bezpośrednio do organizatora, który po jego otrzymaniu skontaktuje się, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszystkie informacje organizacyjne, w tym dotyczące sposobu przyjęcia płatności.
Zarządzanie zespołem szkolenie, budowanie zespołu szkolenie

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs zarządzania zespołem lub szkolenie budowanie zespołu!