Szkolenia i kursy z zarządzania zespołem w całej Polsce!

 • Poznaj ofertę firm szkoleniowych dotyczącą kursów z zarządzania zespołem
 • Poznaj program szkoleń, warunki udziału i ceny
 • Zgłoś się online na wybrane szkolenie!
 • Poznaj ofertę firm szkoleniowych dotyczącą kursów z zarządzania zespołem
 • Poznaj program szkoleń, warunki udziału i ceny
 • Zgłoś się online na wybrane szkolenie!
Przewiń stronę

Szkolenia z zarządzania zespołem: 107

 • Warszawa, 20 - 21 kwietnia 2021
 • już od 1890 PLN
już od 1890 PLN
 • Online, 8 maja 2021
 • już od 390 PLN
już od 390 PLN
 • Online, 9 - 10 czerwca 2021
 • już od 990 PLN
już od 990 PLN
Artykuł

Zarządzanie zespołem

To ludzie tworzą firmę, a od ich zaangażowania zależy jej sukces. Choć te słowa brzmią jak wytarty slogan, są niezwykle prawdziwe i pokazują, jak istotne jest umiejętne zarządzanie zespołem pracowników. Przed menadżerami stoi więc kluczowe zadanie. Jak efektywnie kierować ludźmi? Jakie wyzwania się z tym wiążą? Jakie metody stosować? Oto przegląd kluczowych zagadnień z tego obszaru.

Zarządzanie ludźmi – największe wyzwanie nowoczesnego biznesu?

Na szefie firmy oraz innych członków kadry zarządzającej spoczywają kluczowe zadania związane z funkcjonowaniem firmy. W obszarze zarządzania ludźmi są to przede wszystkim:
 • rekrutacja pracowników, którzy mają odpowiednie kompetencje, a jednocześnie wpisują się w kulturę organizacji z uwagi na swoją osobowość styl pracy oraz wartości,
 • połączenie pracowników w sprawnie działające zespoły – takie, których poszczególni członkowie uzupełniają się kompetencjami i doświadczeniem, co pozwala osiągnąć efekt synergii,
 • kreowanie sprawnego systemu komunikacji – sprzyjającemu jasnemu przekazywaniu informacji i klarownemu jej obiegowi,
 • wytyczanie kierunków działania przedsiębiorstwa i przekuwanie ich na konkretne działania,
 • delegowanie zadań pracownikom i nadzór nad ich wykonywaniem,
 • motywowanie zespołu – wzbudzanie zaangażowania i chęci do realizacji zadań stojących przed przedsiębiorstwem,
 • wzmacnianie potencjału pracowników i kierowanie ich rozwojem zawodowym tak, aby wnieśli wartość dodaną w działalność firmy i stale zwiększali poczucie identyfikacji z firmą.
Z uwagi na ilość i wagę tych zadań, nowoczesne firmy stawiają na systemowe podejście do zarządzania ludźmi.

Nowoczesne metody zarządzania zespołem, czyli jakie?

We współczesnych organizacjach stosuje się często jeden z dwóch popularnych systemów zarządzania zespołem: ZPC, czyli zarządzanie przez cele, albo TQM, Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość.

Zarządzanie przez cele

To strategia zarządzania opisana przez Petera Druckera w 1954 roku. Polega na podporządkowaniu wszelkich działań pracowników realizacji priorytetowych celów organizacji. Kluczowe jest w nim wieloetapowe wyznaczanie celów: operacyjnych, taktycznych oraz strategicznych – a zatem od prostych, małych zadań realizowanych na poziomie pracowniczych, poprzez zadania realizowane przez małe zespoły, aż po długofalowe cele organizacji.

Warto wiedzieć, że:
 • cele są wyznaczane w kierunku od ogółu do szczegółu – oznacza to, że na początku kadra kierownicza określa długofalowe cele przedsiębiorstwa, a następnie schodzi się na kolejne poziomy – aż po ten związany z wytyczeniem kierunków działania i konkretnych zadań stojących przed pracownikami,
 • cele w rozumieniu ZPC oznaczają trwałą zmianę i precyzyjnie określają stan docelowy – są zatem „SMART”, a więc konkretne, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie,
 • cele są komunikowane bądź w sposób informacyjny (wyznaczane z góry), konsultacyjny (w porozumieniu z pracownikiem) bądź partycypacyjny – wówczas pracownik bierze udział w ich wytyczaniu, np. przy określaniu priorytetów na dany dzień / tydzień pracy. To ostatnie podejście zwiększa poczucie odpowiedzialności pracownika, a co za tym idzie – jego motywację i zaangażowanie.

Zarządzanie zespołem przez jakość

Zarządzanie przez jakość, a więc TQM, za priorytet stawia sobie nieustanne doskonalenie pracowników i nacisk na rozwój ich kompetencji. Zgodnie z tym podejściem, to jedyna droga do podnoszenia standardów obsługi klienta i usprawniania procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Istotne jest zatem m.in. stworzenie efektywnego systemu szkoleń oraz jasnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Menadżer w systemie TQM pełni rolę mentora i przewodnika, który wspiera członków zespołu, zapewniając im możliwość podnoszenia kwalifikacji i jakości działania.

Drugą stroną TQM, stosowanego bardzo często w branży przemysłowej, jest optymalizacja procesów produkcyjnych, w duchu lean management.

Menadżer: lider czy przywódca?

Kierowanie zespołem wymaga od kadry menadżerskiej charyzmy i umiejętnego prowadzenia zespołu. Dlatego osoba, która zarządza innymi powinna:
 • cieszyć się autorytetem w zespole,
 • mieć wysokie kompetencje komunikacyjne – także w obszarze mediacji i rozwiązywania sporów,
 • sprawnie delegować zadania i zarządzać sobą oraz innymi w czasie,
 • umiejętnie nadzorować pracę, przekazując nie tylko negatywny, ale również pozytywny feedback.
Dlatego w nowoczesnych koncepcjach zarządzania mówi się o liderze, a nie o przywódcy. Różnica między nimi polega na tym, że lider:
 • jest wizjonerem, który nie tylko wytycza kierunki działania, ale inspiruje zespół do podążania za nim,
 • angażuje się bezpośrednio w wykonywania zadań, a nie ogranicza swojej roli do nadzorowania,
 • jest autorytetem z uwagi na swoje kompetencje, a nie pozycję,
 • buduje partnerskie relacje z podwładnymi, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu,
 • jest osobą, która dobrze „dogaduje się” z zespołem – wzbudza zaufanie i prowadzi politykę otwartych drzwi.
Spełnienie wszystkich tych wymogów nie jest łatwym zadaniem. Jednak świadome podejście do zarządzania ludźmi i inwestowanie w rozwój kompetencji menadżerskich przynoszą, krok po kroku, pożądane efekty i pozwalają zbudować zaangażowany i silnie związany z organizacją zespół.

Szkolenia z zarządzania zespołem w 2020 roku

Jednym ze sposobów poprawy jakości zarządzania zespołami mogą być specjalne szkolenia menedżerskie poświęcone roli lidera i menedżera, adresujące tematykę motywowania i integrowania zespołów pracowniczych itp. Szkolenia tego typu polecane są zarówno dla osób po raz pierwszy wchodzących w rolę szefa zespołu, jak też osób, które chcą odświeżyć swoje spojrzenie na tematykę zarządzania zespołem oraz poznać zróżnicowane style zarządcze.
Zarządzanie zespołem