Anna Gajewska

Menadżer: kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer (menadżer), jakie spełnia role menedżerskie oraz jakie umiejętności powinien posiadać, aby skutecznie realizować proces zarządzania. Sprawdź jaka pisownia jest poprawna: menedżer, menadżer, a może manager? Dowiedz się jak rozwijać umiejętności menedżerskie, aby nadążyć za zmianami i wyzwaniami w procesie zarządzania?

Spis treści:

 1. Menedżer – definicja
 2. Role menedżerskie
 3. Menedżer, menadżer czy manager – poprawna pisownia
 4. Umiejętności menedżerskie
 5. Szkolenia menedżerskie, kursy dla managerów
 6. Podsumowanie
Menedżer – definicja

Kim jest menedżer? W skrócie jest to osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie lub innej organizacji, której zadaniem jest realizacja zadań w procesie zarządzania – te zadania to między innymi planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, motywowanie i kontrolowanie.

Menedżer jako reprezentant kadry zarządzającej powinien cechować się wiedzą, poczuciem odpowiedzialności, umiejętnościami strategicznego myślenia, przewidywania, planowania i efektywnej komunikacji.

Zobacz szkolenia menedżerskie

Role menedżerskie

Henry Mintzberg w artykule The Manager’s Job: Folclore and Fact z 1975 roku zaproponował systematykę ról menedżerskich, która do dzisiaj jest jedną z najczęściej używanych do określenia zadań spełnianych przez menedżerów. Role menedżerskie według Mintzberga zgrupowane zostały w trzy bloki: role interpersonalne, role informacyjne i role decyzyjne.

Menedżerskie role interpersonalne:

 • reprezentant – menedżer spełnia rolę przedstawiciela organizacji w kontaktach z otoczeniem,
 • przywódca – menedżer spełnia rolę lidera, który wyznacza cele organizacji bądź poszczególnych obszarów i zespołów,
 • łącznik – menedżer spełnia rolę łączącą świat wewnętrzny organizacji i świat zewnętrzny.

Menedżerskie role informacyjne:

 • monitor – menedżer zajmuje się pozyskiwaniem i analizą danych, w tym analizą otoczenia organizacji,
 • rozdzielający informacje – w tej roli menedżer występuje jako jednostka dbająca o przepływ informacji i przekazywanie ich różnym osobom lub częściom organizacji,
 • rzecznik – w tej roli menedżer odpowiada za przekazywanie oficjalnych informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Menedżerskie role decyzyjne:

 • przedsiębiorca – rola ta zakłada, że zadaniem menadżera jest inicjowanie działań, wprowadzanie zmian i podejmowanie ryzyka związanego z podejmowanymi inicjatywami,
 • kierujący zaburzeniami – w roli tej menedżer stara się wykrywać i proponować rozwiązanie obserwowanych konfliktów czy nieefektywności w funkcjonowaniu organizacji,
 • rozdzielający zasoby – zadaniem menedżera jest również przydzielanie zasobów dla poszczególnych części organizacji umożliwiające podejmowanie i realizację zadań,
 • negocjator – w roli tej menedżer występuje zarówno jako ośrodek rozwiązywania konfliktów i wypracowywania kompromisu, jak też jako ośrodek perswazji, którego zadaniem jest przekonać do określonych działań.

Słowo menadżer często stosuje się zamiennie ze słowami: kierownik, team leader, szef, koordynator itp.

Menedżer, menadżer czy manager – poprawna pisownia

Współcześnie z łatwością możemy się spotkać z bardzo różną pisownią słowa menedżer. Najczęściej spotykane wersje zapisu tego słowa to między innymi: menedżer, menadżer, manager…

Jaka wersja pisowni jest więc poprawna? Zgodnie z definicją jaką znajdziemy w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN poprawne są zarówno zapisy menedżer, jak i menadżer. Przy czym wersja menadżer jest oznaczona jako rzadka i rzeczywiście spotykamy ją coraz rzadziej.

Co do poprawności pisowni słowa menedżer wypowiedział się również profesor Jan Miodek, uznany i popularny ekspert od poprawnej polszczyzny. „Najbardziej spolszczony — graficznie i fonetycznie — jest "menedżer", ale "manager" też jest w zgodzie z ortograficzną normą.” — wyjaśnia profesor Jan Miodek. Tak więc zarówno wersja menedżer (najczęściej spotykana), menadżer (powoli zanikająca), jak i manager (najbliższa angielskiemu odpowiednikowi) uchodzą aktualnie za poprawne i możliwe do stosowania.

Kategorie stanowisk menedżerskich

Wyróżniamy cały szereg stanowisk menedżerskich, które dzielą się w zależności od zajmowanego szczebla, spełnianych zadań, jak i branży zatrudnienia.

Ze względu na szczebel zatrudnienia wyróżniamy:

 • menedżerów niższego szczebla – są to osoby pełniące podstawowe role menedżerskie, często zatrudnione na samodzielnych stanowiskach (np. brygadzista, front line manager, koordynator…) bądź zarządzające małymi zespołami,
 • menedżerów średniego szczebla – rolą tego typu menedżerów jest zarządzanie ludźmi (np. kierownik zespołu), również zorganizowanymi w więcej niż jeden zespół (np. dyrektorzy), a praca ta wymaga dużych umiejętności informacyjnych, koordynacyjnych itp.
 • menedżerów wyższego szczebla – są to osoby zatrudnione na takich stanowiskach jak prezes, przewodniczący, prezydent, na których niezbędne jest pełnienie niemalże wszystkich funkcji menedżerskich jednocześnie.

Stanowiska menedżerskie podlegają specjalizacji w zależności od obszaru zarządzania (np. menedżer ds. sprzedaży, menedżer ds. HR, Brand Manager…) czy też branży (np. menedżerowie piłkarscy, menedżerowie kultury…).

Umiejętności menedżerskie

Każdy menedżer powinien spełniać wysokie wymagania związane z pełnieniem ról menedżerskich, takich jak zarządzanie ludźmi, przekazywanie informacji, podejmowanie decyzji itp. Wiele z tych umiejętności może być z powodzeniem rozwijana poprzez rozmaite działania, takie jak coaching i mentoring, szkolenia menedżerskie czy samodzielna nauka i rozwój z użyciem profesjonalnej literatury. Jakie umiejętności współcześnie wymienia się jako kluczowe na stanowiskach menadżerskich?

 • umiejętność organizacji pracy – pozwalająca na stała podnoszenie jakości pracy wykonywanej osobiście oraz przez podległe zespoły.
 • efektywna komunikacja interpersonalna – zapewniająca efektywne przekazywanie informacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów itp.
 • myślenie strategiczne – pozwalające na przewidywanie kierunków zmian na rynku, dobrą orientację w otoczeniu konkurencyjnym i prawnym.
 • zarządzanie ludźmi – obejmuje to takie kwestie jak motywowanie ludzi, budowanie i zarządzanie zespołami, wyznaczanie zadań i delegowanie obowiązków.
 • chęć i umiejętności uczenia się i rozwoju osobistego – stale zmieniające się otoczenie i wymagania względem menedżerów sprawiają, że chcąc pracować na stanowisku kierowniczym powinniśmy stale uczyć się i rozwijać umiejętności osobiste i zawodowe.
 • umiejętności analityczne – pozwalają one pracować z danymi, wyciągać wnioski i zapewnić wyższą trafność podejmowanych decyzji.
Szkolenia menedżerskie, kursy dla managerów

Szeroki zakres wymaganej od menedżerów wiedzy oraz umiejętności oraz stale zmieniające się wymagania i otoczenie sprawiają, że menedżerowie potrzebują wsparcia w osiąganiu lepszych wyników i uwalnianiu potencjału. Z myślą o menedżerach każdego szczebla organizowane są liczne szkolenia i kursy menedżerskie. Najczęściej spotykane tematy szkoleń menedżerskich to między innymi:

Menedżer, menadżer, manager

Podsumowanie

Kim jest menedżer? Menedżer to osoba uczestnicząca w procesie zarządzania obejmującym między innymi planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, motywowanie i kontrolowanie. Jaka jest poprawna pisownia słowa menedżer? Aktualnie zarówno zapisy menedżer, menadżer oraz manager uchodzą za poprawne. Jakie role menedżerskie spełnia menedżer? Najważniejsze role menedżerskie to role informacyjne, interpersonalne oraz decyzyjne. Jak rozwijać umiejętności menedżerskie? Jednym z najczęściej spotykanych sposób zapewnienia rozwoju managerom są szkolenia menedżerskie.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Anvix Sp. z o.o.

Menadżer jako lider

 • Zakopane, 14-16 grudzień 2022
 • 1 490 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?
15 września 2022
Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?

Dowiedz się co to jest CRM, jakie funkcjonalności posiada system CRM oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie strategii i systemu CRM w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej
Copywriting: co to jest i ile kosztuje profesjonalny copywriting?
12 września 2022
Copywriting: co to jest i ile kosztuje profesjonalny copywriting?

Zajmujesz się biznesem, prowadzisz działalność przez Internet? Dowiedz się co to jest copywriting, jakie ma zastosowanie w biznesie oraz sprawdź ile kosztuje profesjonalny copywriting.

Czytaj więcej
Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?
31 sierpnia 2022
Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?

Dowiedz się czy będąc przedsiębiorcą i prowadząc działalność gospodarczą możesz zaliczyć koszt udziału w szkoleniu, kursie lub konferencji w koszty uzyskania przychodu? Sprawdź też czy można do kosztów zaliczyć dietę, koszty noclegu i przejazdu?

Czytaj więcej
Co to jest pomoc de minimis, jakie są jej limity?
19 sierpnia 2022
Co to jest pomoc de minimis, jakie są jej limity?

Dowiedz się czym jest pomoc de minimis, jakie są zasady jej przyznawania oraz jakie limity pomocy de minimis obowiązują w 2022 roku. Sprawdź branże wyłączone z pomocy de minimis.

Czytaj więcej