Radosław Skrzynecki

Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje

We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu rola kontrolera finansowego nabiera znaczenia. Kontroler finansowy pomaga organizacji nawigować przez zawiłości finansowe, ale aby stać się ekspertem w tej dziedzinie, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i ciągłe doskonalenie umiejętności. Dowiedz się jaką rolę pełni kontroler finansowy, jakie powinien posiadać kompetencje, ile zarabia kontroler oraz jak zostać kontrolerem?

Kontroler finansowy i contolling finansowy

Kontroler finansowy (financial controller), często nazywany również kontrolerem to osoba odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi aspektami finansowymi w przedsiębiorstwie. Jego głównym celem jest zapewnienie integralności finansowej organizacji poprzez monitorowanie, analizowanie i raportowanie działalności finansowej. Kontroler finansowy pracuje w dziale czy tez zespole controllingu finansowego.

kontroler finansowy

Controlling finansowy to proces zarządzania finansami firmy, który skupia się na monitorowaniu, analizie i optymalizacji wyników finansowych w celu osiągnięcia założonych celów organizacji. Zakłada on ścisłe śledzenie i interpretację danych finansowych, tak aby organizacja mogła podejmować świadome decyzje, reagować na ewentualne odchylenia od planów oraz prognozować przyszłe tendencje. Działa w ścisłej współpracy z innymi działami, zapewniając, że zasoby finansowe są wykorzystywane efektywnie. W praktyce controlling finansowy łączy w sobie zarówno elementy rachunkowości, jak i strategii biznesowej, stając się niezastąpionym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Główne obowiązki i odpowiedzialności kontrolera

 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych: Kontroler jest odpowiedzialny za tworzenie i prezentowanie dokładnych miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.
 • Analiza finansowa: analiza danych finansowych w celu identyfikacji trendów, prognozowanie przyszłości i identyfikacja możliwości oszczędności.
 • Budżetowanie i prognozowanie: Kontroler uczestniczy w procesie budżetowania, pomagając kierownictwu zrozumieć finansowe implikacje ich decyzji i prognoz.
 • Zgodność z przepisami: upewnienie się, że organizacja przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów finansowych i podatkowych.
 • Nadzór nad zespołem: Kontroler finansowy często nadzoruje zespół księgowy, zapewniając, że wszystkie transakcje są dokładnie i terminowo rejestrowane.
 • Zarządzanie płynnością: monitorowanie przepływów pieniężnych i zapewnienie, że firma ma wystarczające środki na bieżące operacje.
 • Relacje z audytorami: współpraca z zewnętrznymi audytorami w celu przeprowadzenia corocznych przeglądów finansowych.

Kwalifikacje w zawodzie kontrolera finansowego

 • Wykształcenie: Większość kontrolerów finansowych posiada tytuł magistra w dziedzinie finansów, rachunkowości lub pokrewnej dziedzinie.
 • Doświadczenie: Doświadczenie w rachunkowości, audycie lub finansach, często minimum 5 lat.
 • Znajomość narzędzi: Biegłość w korzystaniu z narzędzi analitycznych i księgowych, takich jak Excel, oraz systemów księgowych.
 • Umiejętności interpersonalne: Kontrolerzy często współpracują z różnymi działami w firmie, więc muszą posiadać silne umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Kurs kontrolera finansowego

Jak zostać kontrolerem finansowym? Kurs kontrolera finansowego to specjalistyczne szkolenie przygotowujące uczestników do pracy w roli kontrolera finansowego w różnych rodzajach organizacji. Jest to intensywne i często kompleksowe szkolenie, które pokrywa szeroki zakres zagadnień związanych z finansami.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do:

 • Osób pracujących w dziale finansów, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.
 • Księgowych, audytorów i analityków finansowych dążących do rozwinięcia swojej kariery.
 • Menadżerów i kierowników działów, którzy chcą zrozumieć aspekty finansowe swojego biznesu.
 • Absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy chcą specjalizować się w kontroli finansowej.

Chociaż dokładny program kursu może różnić się w zależności od organizatora, zazwyczaj obejmuje on następujące zagadnienia:

 • Podstawy rachunkowości i finansów: zrozumienie podstawowych księgowych i finansowych pojęć.
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych: jak interpretować i analizować bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.
 • Analiza finansowa: techniki analizy wskaźnikowej, analiza rentowności, analiza płynności, analiza zadłużenia i inne.
 • Budżetowanie i prognozowanie: techniki tworzenia budżetów, zarządzanie budżetami i analiza odchyleń.
 • Kontrola zarządcza: procesy kontrolne, identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem.
 • Zgodność z przepisami: zrozumienie kluczowych przepisów prawnych i regulacji dotyczących finansów i rachunkowości.
 • Narzędzia kontrolera: wprowadzenie do popularnych narzędzi i oprogramowania używanego przez kontrolerów.
 • Umiejętności interpersonalne: techniki komunikacji, negocjacje, zarządzanie zespołem i prezentacja informacji finansowych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni być przygotowani do podjęcia roli kontrolera w organizacji lub do poszerzenia swoich obecnych obowiązków. Mogą także zdobyć certyfikat lub dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, co może zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy. Do dyspozycji kontrolerów finansowych są też liczne szkolenia z controllingu omawiające szeroki zakres tematów i pozwalające na dalszy rozwój zawodowy. Zarówno kurs, jak i szkolenia to inwestycja w rozwój osobisty dla tych, którzy chcą zrozumieć finanse na głębszym poziomie lub dążyć do awansu wewnątrz działu finansów.

Perspektywy zawodowe

Rola kontrolera finansowego jest kluczowa dla większości organizacji, a więc popyt na tę profesję pozostaje wysoki. Kontrolerzy często mają możliwość awansu na wyższe stanowiska, takie jak dyrektor finansowy (CFO). 

Ile zarabia kontroler finansowy? Według danych z portali analizujących wynagrodzenia, średnie zarobki kontrolera finansowego w Polsce w 2023 roku wynoszą 11 500 zł brutto. Na zarobki powyżej 13 500 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych kontrolerów finansowych.

Zarobki kontrolerów finansowych mogą się różnić w zależności od doświadczenia, branży, wielkości firmy oraz regionu. Kontrolerzy finansowi z doświadczeniem powyżej 5 lat mogą liczyć na zarobki powyżej 15 000 zł brutto. Kontrolerzy finansowi pracujący w bankach, dużych firmach lub w Warszawie mogą również zarabiać więcej niż średnia krajowa.

Oto kilka przykładów zarobków kontrolerów finansowych w Polsce:

 • Młodszy kontroler finansowy (Junior Financial Controller): 10 000 - 13 000 zł brutto
 • Specjalista ds. controllingu: 11 000 - 15 000 zł brutto
 • Kierownik działu controllingu: 15 000 - 25 000 zł brutto

Oczywiście, ostateczna wysokość wynagrodzenia kontrolera finansowego zależy od wielu czynników, w tym od jego umiejętności, doświadczenia i negocjacyjnych zdolności.

Podsumowanie

Kontroler finansowy pełni niezwykle ważną rolę w zapewnianiu finansowego zdrowia organizacji. Wymaga to nie tylko solidnych umiejętności technicznych, ale także zdolności strategicznego myślenia i silnych umiejętności interpersonalnych. Jeśli ktoś jest zainteresowany karierą w finansach i rachunkowości, zawód kontrolera finansowego może być atrakcyjną ścieżką kariery.

Radosław Skrzynecki

Radosław Skrzynecki

Redaktor Eventis.pl

Magister ekonomii i absolwent sudiów podyplomowych z zakresu zarządzania strategicznego.
Prostym językiem piszę na tematy związane z ekonomią, finansami, zarządzaniem strategicznym oraz zmianami w prawie.

Polecane wydarzenia

Controlling i rachunkowość zarządcza

 • już od 1 200 zł
 • już od 1 200 zł
Zapisz się

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2023 , Kontrakty długoterminowe.

 • już od 3 800 zł
 • już od 3 800 zł
Zapisz się

Audyt procesu zawierania transakcji na instrumentach finansowych przez banki i korporacje

 • już od 1 185 zł
 • już od 1 185 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Szukasz oferty na pozycjonowanie strony? Oto dlaczego warto wybrać Aktywny Model Rozliczeń
22 września 2023
Szukasz oferty na pozycjonowanie strony? Oto dlaczego warto wybrać Aktywny Model Rozliczeń

Coraz więcej klientów decyduje się na zakupy online. Jak jednak sprawić, że nasz sklep internetowy zajmie wysoką pozycję w wyszukiwarce Google? Jak skutecznie pozycjonować strony internetowe?

Czytaj więcej
Masowa wysyłka SMS dla biznesu, czyli kilka słów o tym, dlaczego potrzeby branży są tak ważne
15 września 2023
Masowa wysyłka SMS dla biznesu, czyli kilka słów o tym, dlaczego potrzeby branży są tak ważne

Dowiedz się jak wykorzystać masową wysyłkę SMS w zgodzie z potrzebami twoich klientów i specyfiką branży, w której działa twoje przedsiębiorstwo.

Czytaj więcej
Co zrobić, aby szybko i sprawnie uzyskać kredyt gotówkowy?
14 września 2023
Co zrobić, aby szybko i sprawnie uzyskać kredyt gotówkowy?

Istnieje wiele rodzajów pożyczek bankowych, wśród których możemy wyróżnić między innymi kredyty hipoteczne, firmowe i konsolidacyjne. Jednak największą popularnością cieszą się pożyczki, które pozwalają uzyskać finansowanie na dowolny cel.

Czytaj więcej
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – jak robić to efektywnie?
11 września 2023
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – jak robić to efektywnie?

Odpowiednie zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem ma bezpośredni wpływ nie tylko na płynność operacyjną firmy, ale także na jej zdolność do spełniania oczekiwań klientów oraz osiągania konkurencyjności na rynku.

Czytaj więcej