Radosław Skrzynecki

Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje

We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu rola kontrolera finansowego nabiera znaczenia. Kontroler finansowy pomaga organizacji nawigować przez zawiłości finansowe, ale aby stać się ekspertem w tej dziedzinie, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i ciągłe doskonalenie umiejętności. Dowiedz się jaką rolę pełni kontroler finansowy, jakie powinien posiadać kompetencje, ile zarabia kontroler oraz jak zostać kontrolerem?

Kontroler finansowy i contolling finansowy

Kontroler finansowy (financial controller), często nazywany również kontrolerem to osoba odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi aspektami finansowymi w przedsiębiorstwie. Jego głównym celem jest zapewnienie integralności finansowej organizacji poprzez monitorowanie, analizowanie i raportowanie działalności finansowej. Kontroler finansowy pracuje w dziale czy tez zespole controllingu finansowego.

kontroler finansowy

Controlling finansowy to proces zarządzania finansami firmy, który skupia się na monitorowaniu, analizie i optymalizacji wyników finansowych w celu osiągnięcia założonych celów organizacji. Zakłada on ścisłe śledzenie i interpretację danych finansowych, tak aby organizacja mogła podejmować świadome decyzje, reagować na ewentualne odchylenia od planów oraz prognozować przyszłe tendencje. Działa w ścisłej współpracy z innymi działami, zapewniając, że zasoby finansowe są wykorzystywane efektywnie. W praktyce controlling finansowy łączy w sobie zarówno elementy rachunkowości, jak i strategii biznesowej, stając się niezastąpionym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Główne obowiązki i odpowiedzialności kontrolera

 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych: Kontroler jest odpowiedzialny za tworzenie i prezentowanie dokładnych miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych.
 • Analiza finansowa: analiza danych finansowych w celu identyfikacji trendów, prognozowanie przyszłości i identyfikacja możliwości oszczędności.
 • Budżetowanie i prognozowanie: Kontroler uczestniczy w procesie budżetowania, pomagając kierownictwu zrozumieć finansowe implikacje ich decyzji i prognoz.
 • Zgodność z przepisami: upewnienie się, że organizacja przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów finansowych i podatkowych.
 • Nadzór nad zespołem: Kontroler finansowy często nadzoruje zespół księgowy, zapewniając, że wszystkie transakcje są dokładnie i terminowo rejestrowane.
 • Zarządzanie płynnością: monitorowanie przepływów pieniężnych i zapewnienie, że firma ma wystarczające środki na bieżące operacje.
 • Relacje z audytorami: współpraca z zewnętrznymi audytorami w celu przeprowadzenia corocznych przeglądów finansowych.

Kwalifikacje w zawodzie kontrolera finansowego

 • Wykształcenie: Większość kontrolerów finansowych posiada tytuł magistra w dziedzinie finansów, rachunkowości lub pokrewnej dziedzinie.
 • Doświadczenie: Doświadczenie w rachunkowości, audycie lub finansach, często minimum 5 lat.
 • Znajomość narzędzi: Biegłość w korzystaniu z narzędzi analitycznych i księgowych, takich jak Excel, oraz systemów księgowych.
 • Umiejętności interpersonalne: Kontrolerzy często współpracują z różnymi działami w firmie, więc muszą posiadać silne umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Kurs kontrolera finansowego

Jak zostać kontrolerem finansowym? Kurs kontrolera finansowego to specjalistyczne szkolenie przygotowujące uczestników do pracy w roli kontrolera finansowego w różnych rodzajach organizacji. Jest to intensywne i często kompleksowe szkolenie, które pokrywa szeroki zakres zagadnień związanych z finansami.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do:

 • Osób pracujących w dziale finansów, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.
 • Księgowych, audytorów i analityków finansowych dążących do rozwinięcia swojej kariery.
 • Menadżerów i kierowników działów, którzy chcą zrozumieć aspekty finansowe swojego biznesu.
 • Absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy chcą specjalizować się w kontroli finansowej.

Chociaż dokładny program kursu może różnić się w zależności od organizatora, zazwyczaj obejmuje on następujące zagadnienia:

 • Podstawy rachunkowości i finansów: zrozumienie podstawowych księgowych i finansowych pojęć.
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych: jak interpretować i analizować bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.
 • Analiza finansowa: techniki analizy wskaźnikowej, analiza rentowności, analiza płynności, analiza zadłużenia i inne.
 • Budżetowanie i prognozowanie: techniki tworzenia budżetów, zarządzanie budżetami i analiza odchyleń.
 • Kontrola zarządcza: procesy kontrolne, identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem.
 • Zgodność z przepisami: zrozumienie kluczowych przepisów prawnych i regulacji dotyczących finansów i rachunkowości.
 • Narzędzia kontrolera: wprowadzenie do popularnych narzędzi i oprogramowania używanego przez kontrolerów.
 • Umiejętności interpersonalne: techniki komunikacji, negocjacje, zarządzanie zespołem i prezentacja informacji finansowych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni być przygotowani do podjęcia roli kontrolera w organizacji lub do poszerzenia swoich obecnych obowiązków. Mogą także zdobyć certyfikat lub dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, co może zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy. Do dyspozycji kontrolerów finansowych są też liczne szkolenia z controllingu omawiające szeroki zakres tematów i pozwalające na dalszy rozwój zawodowy. Zarówno kurs, jak i szkolenia to inwestycja w rozwój osobisty dla tych, którzy chcą zrozumieć finanse na głębszym poziomie lub dążyć do awansu wewnątrz działu finansów.

Perspektywy zawodowe

Rola kontrolera finansowego jest kluczowa dla większości organizacji, a więc popyt na tę profesję pozostaje wysoki. Kontrolerzy często mają możliwość awansu na wyższe stanowiska, takie jak dyrektor finansowy (CFO). 

Ile zarabia kontroler finansowy? Według danych z portali analizujących wynagrodzenia, średnie zarobki kontrolera finansowego w Polsce w 2023 roku wynoszą 11 500 zł brutto. Na zarobki powyżej 13 500 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych kontrolerów finansowych.

Zarobki kontrolerów finansowych mogą się różnić w zależności od doświadczenia, branży, wielkości firmy oraz regionu. Kontrolerzy finansowi z doświadczeniem powyżej 5 lat mogą liczyć na zarobki powyżej 15 000 zł brutto. Kontrolerzy finansowi pracujący w bankach, dużych firmach lub w Warszawie mogą również zarabiać więcej niż średnia krajowa.

Oto kilka przykładów zarobków kontrolerów finansowych w Polsce:

 • Młodszy kontroler finansowy (Junior Financial Controller): 10 000 - 13 000 zł brutto
 • Specjalista ds. controllingu: 11 000 - 15 000 zł brutto
 • Kierownik działu controllingu: 15 000 - 25 000 zł brutto

Oczywiście, ostateczna wysokość wynagrodzenia kontrolera finansowego zależy od wielu czynników, w tym od jego umiejętności, doświadczenia i negocjacyjnych zdolności.

Podsumowanie

Kontroler finansowy pełni niezwykle ważną rolę w zapewnianiu finansowego zdrowia organizacji. Wymaga to nie tylko solidnych umiejętności technicznych, ale także zdolności strategicznego myślenia i silnych umiejętności interpersonalnych. Jeśli ktoś jest zainteresowany karierą w finansach i rachunkowości, zawód kontrolera finansowego może być atrakcyjną ścieżką kariery.

Radosław Skrzynecki

Radosław Skrzynecki

Redaktor Eventis.pl

Posiadam wieloletnie doświadczenie redaktorskie w obszarach prawa, zarządzania strategicznego, kontroli jakości oraz ochrony środowiska. Skupiam się głównie na wyzwaniach branż takich jak budownictwo, przemysł i produkcja, motoryzacja oraz TSL. W swoich artykułach staram się w sposób prosty pisać o nawet najbardziej złożonych kwestiach, które mają wpływ na działanie firm w powyższych sektorach i obszarach.

Polecane wydarzenia

Profesjonalny controlling HR

 • już od 2 450 zł
 • od 2 450 zł
Zapisz się
Akademia Marketingu ATRIUM

Controlling w marketingu

 • już od 2 085 zł
 • od 2 085 zł
Zapisz się

Wspólnoty mieszkaniowe – rachunkowość, zarządzanie finansami, prowadzenie ewidencji księgowej

 • już od 483 zł
 • od 483 zł
Zapisz się

Kontraktowanie z NFZ świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • już od 434 zł
 • od 434 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Model Coso – czym jest i jakie korzyści przynosi organizacjom?
10 lipca 2024
Model Coso – czym jest i jakie korzyści przynosi organizacjom?

Dowiedz się czym jest model Coso (Coso framework) oraz jakie korzyści dla organizacji przynosi wdrożenie zintegrowanego zarządzania ryzykiem w oparciu o ten model.

Czytaj więcej
Sygnalista i ochrona sygnalistów - kto to jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?
9 lipca 2024
Sygnalista i ochrona sygnalistów - kto to jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?

Dyrektywa o sygnalistach nakłada szereg obowiązków z zakresu ochrony sygnalistów - zarówno na firmy, jak też urzędy, oświatę i inne jednostki publiczne. Dowiedz się kim jest sygnalista, na czym polega ochrona sygnalistów i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej
Kursy na kierownika oraz wychowawcę wypoczynku – dlaczego warto?
5 lipca 2024
Kursy na kierownika oraz wychowawcę wypoczynku – dlaczego warto?

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży to zadanie wymagające odpowiedzialności, wiedzy i umiejętności. Kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku dostarczają tej wiedzy, a także pozwalają uzyskać certyfikat MEN.

Czytaj więcej
Rozwój zawodowy logopedów i pedagogów: wyzwania i możliwości doskonalenia
25 czerwca 2024
Rozwój zawodowy logopedów i pedagogów: wyzwania i możliwości doskonalenia

Edukacja profesjonalna logopedów i pedagogów jest kluczowym elementem zapewniającym wysoki poziom usług edukacyjnych i terapeutycznych. Jak dbać o swój rozwój zawodowy?

Czytaj więcej