Znajdź kurs rachunkowości online oraz szkolenia rachunkowość!

 • Poznaj kursy: podstawy rachunkowości, rachunkowość i finanse
 • Sprawdź program zajęć, ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Poszukujesz szkoleń rachunkowość, takich jak kurs podstaw rachunkowości, kurs rachunkowość i finanse, podstawy rachunkowości online? W naszej bazie zgromadziliśmy kursy rachunkowości od czołowych polskich firm szkoleniowych, dzięki czemu porównanie programu kursu czy szkolenia, a także ich cen jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Rejestracja na kursy rachunkowości odbywa się przez bezpłatny formularz rejestracji internetowej. Poznaj podstawy rachunkowości na kursach i szkoleniach! Zwiń

kurs rachunkowości online

Szkolenia rachunkowość: 210

 • już od 6 500 zł
6 500 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 434 zł
434 zł
 • już od 319 zł
319 zł
 • już od 3 180 zł
3 180 zł
 • już od 3 260 zł
3 260 zł
 • już od 339 zł
339 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 3 080 zł
3 080 zł
 • już od 420 zł
420 zł
 • już od 420 zł
420 zł
 • już od 580 zł
580 zł
Artykuł

Poznaj podstawy rachunkowości poprzez szkolenia i warsztaty rachunkowość oraz kursy rachunkowości online!

Prawidłowo i sprawnie prowadzona rachunkowość jest niezbędna nie tylko z uwagi na złożone przepisy prawa i wysokie kary związane z błędami w rachunkowości. Dobrze prowadzona rachunkowość to również gwarancja przejrzystości tego, jak realizowane są wszelkie operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie. Dlatego warto brać udział w szkoleniach i kursach z rachunkowości: podstawy rachunkowości, kurs finanse i rachunkowość, szkolenie rachunkowość zarządcza, kurs rachunkowość budżetowa itp.

Spis treści:

 1. Czym jest rachunkowość?
 2. Zakres merytoryczny rachunkowości
 3. Rodzaje rachunkowości
 4. Szkolenie rachunkowość, kurs rachunkowości
 5. Kurs rachunkowości jako przepustka do zawodu?
Czym jest rachunkowość?

Choć z pojęciem rachunkowości czy księgowości spotkał się każdy – nawet osoby, które nie prowadzą działalności biznesowej – gdy poprosić o jej zdefiniowanie, pojawia się problem. I rzeczywiście, naukowcy wyjaśniają to pojęcie na wiele różnych sposobów – albo w ujęciu teorii, albo jako działania praktyczne. Niemniej jednak, rachunkowość można zdefiniować jako system ewidencji, który wprowadza się w celu zobrazowania sytuacji majątkowej danej organizacji. Dane są gromadzone przez rachunkowość w sposób systematyczny i ciągły, służąc do analizy, syntezy i prezentacji danych ekonomiczno-finansowych, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

System rachunkowy:

 • pozwala na wyrażenie wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w konkretnej, mierzalnej wartości pieniężnej,
 • opiera się na „twardych danych” – gromadzonych na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających dokonanie konkretnych operacji (np. przelewów bankowych, faktur, rachunków itp.),
 • musi być prowadzony w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa – tak, aby organizacja mogła zachować zdolność do rozliczania się z fiskusem i innymi instytucjami.

Wszystkie zadania z obszaru rachunkowości są ściśle regulowane przez przepisy prawa – krajowego, a także międzynarodowego, w tym prawo podatkowe. Kluczowe akty prawne, które muszą być znane osobie odpowiedzialnej za prowadzenie działań rachunkowych, a zwłaszcza księgowych i podatkowych, to:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591),
 • rozporządzenia oraz komunikaty wydawane przez Ministra Finansów,
 • uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w postaci Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • MSR i MSSF,
 • przepisy z zakresu cen transferowych.

Należy mieć na uwadze, że przepisy z roku na rok ulegają zmianom, dlatego warto na bieżąco śledzić szkolenia z rachunkowości, aby poprawnie wykonywać obowiązki nałożone przez przepisy prawa.

Zakres merytoryczny rachunkowości

W ujęciu ogólnym rachunkowość w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie procesy gospodarcze. Jednak składa się na nie wiele elementów. Oto lista tych najważniejszych.

Księgowość - choć księgowość bywa utożsamiana z rachunkowością, jest jedynie jej częścią składową. Mówiąc dokładniej – to dział rachunkowości, który koncentruje się na kwestiach związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych. Celem prowadzenia księgowości jest odzwierciedlenie stanu majątkowego organizacji oraz ich zmiany. To księgowość zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w zgodzie z przyjętą przez organizację formą rozliczenia.

Rachunek kosztów - ta dziedzina koncentruje się na zarządzaniu kosztami i analizowaniu kosztów działania organizacji – zarówno w obszarze ewidencyjnym, jak i analitycznym. Ten dział rachunkowości obejmuje również budżetowanie, a więc planowanie przyszłych wydatków przedsiębiorstwa.

Sprawozdawczość finansowa - to jej narzędzia są głównym źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa – głównie jeśli ma ono osobowość prawną. Wiele raportów trafia do szerokiego grona odbiorców – np. współwłaścicieli czy inwestorów, a także instytucji finansowych. Przygotowane sprawozdania finansowe obejmują: bilans, rachunek zysków i strat, cash flow (informacje o przepływie środków pieniężnych) czy zestawienie zmian w kapitale własnym organizacji.

Rodzaje rachunkowości

Poza rozróżnieniem poszczególnych działów rachunkowości, dziedzinę tę można podzielić pod względem merytorycznym na kilka kluczowych obszarach. W tej perspektywie główne odmiany rachunkowości to:

 • rachunkowość finansowa – to z nią najczęściej jest utożsamiana rachunkowość w ogóle; chodzi o system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla procesy gospodarcze, a zwłaszcza finansowe, które zachodzą w organizacji. Można ją prowadzić zgodnie z polskim prawem w systemie uproszczonym lub pełnym, w zależności od formy organizacyjnej działalności;
 • rachunkowość zarządcza – jej zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie danych ekonomicznych i finansowych o działalności przedsiębiorstwa na jego potrzeby wewnętrzne. Celem ich pozyskiwania jest wsparcie działań zarządczych i ułatwienie podejmowania decyzji strategicznych;
 • rachunkowość podatkowa – obejmuje ewidencję gospodarczą w kontekście rozliczeń podatkowych. Jej zadaniami są głównie kalkulowanie i ewidencjonowanie podatków oraz wszelkie operacje związane z tym aspektem działalności,
 • rachunkowość bankowa – jest prowadzona w wyłącznie w bankach,
 • rachunkowość budżetowa – jest prowadzona w sektorze administracji publicznej.
Szkolenie rachunkowość, kurs rachunkowości

Ze względu na pojawiające się regularnie liczne zmiany podatkowe i konieczność zapewnienia zgodnego z literą prawa działania przedsiębiorstw i rozmaitych instytucji rozwinął się bardzo szeroki rynek szkoleń i kursów poświęconych rachunkowości. Pozwalają one w efektywny sposób dostosowywać działalność firmy do obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych. Najpopularniejsze tematy szkoleń z rachunkowości to między innymi:

 • kurs podstaw rachunkowości - skierowany do wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad rachunkowości od podstaw,
 • kurs na samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego,
 • kurs na specjalistę ds. rachunkowości podatkowej,
 • rachunkowość zarządcza i controlling menedżerski,
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej MSR MSSF,
 • Niemieckie Standardy Rachunkowości HGB,
 • Amerykańskie Standardy Rachunkowości US GAAP,
 • fuzje, przejęcia i przekształcenia w ujęciu rachunkowym,
 • różnice kursowe a rachunkowość,
 • rachunkowość budżetowa, rachunkowość budżetowa od podstaw,
 • środki trwałe – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych, zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej,
 • środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 • sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji,
 • rachunkowość i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń,
 • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych,
 • rachunkowość usług w obrocie międzynarodowym po zmianach - ewidencja, raportowanie,
 • kurs podstawy rachunkowości,
 • kurs finanse i rachunkowość,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • kurs rachunkowości od A do Z.

Szkolenia z rachunkowości realizowane są zarówno w postaci tradycyjnych szkoleń stacjonarnych odbywających się w sali szkoleniowej, jak też coraz częściej w postaci szkoleń online prowadzonych na żywo na platformach do komunikacji zdalnej, takich jak Zoom czy Microsoft Teams. Szkolenia stacjonarne znajdziemy we wszystkich większych miastach w Polsce, a prym w tym względzie wiodą Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań, Katowice, Opole, Białystok, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz i Szczecin. Osobną kategorię szkoleń rachunkowych stanowią kursy rachunkowe online realizowane na platformach e-learning. Mają one z reguły postać nagrań multimedialnych, prezentacji oraz ćwiczeń, które uczestnik kursu wykonuje samodzielnie w dogodnym dla niego miejscu, tempie i czasie. Taki kurs rachunkowości online pozwala również na wielokrotne wracanie do danej partii materiału.

Kurs rachunkowości jako przepustka do zawodu?

Wiele osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w księgowości zastanawia się czy warto inwestować czas i środki pieniężne w Kurs podstaw rachunkowości oraz czy jego ukończenie pozwoli uzyskać zatrudnienie w zawodzie księgowego? Warto zdawać sobie sprawę, że kurs podstawy rachunkowości może być dobrym wstępem do uzyskania zatrudnienia w księgowości, jednakże sam kurs bez odpowiedniej praktyki zawodowej może być niewystarczający do podjęcia pracy w zawodzie księgowego. Z reguły osoby po ukończonym kursie podstaw rachunkowości podejmują zatrudnienie w roli asystenta ds. księgowości oraz na innych stanowiskach księgowych nie wymagających samodzielności. Dopiero połączenie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie kursu podstaw rachunkowości z wiedzą praktyczną pozwala myśleć o stopniowym awansie i wykonywaniu zawodu samodzielnego księgowego. Nie mniej kursy rachunkowości online i stacjonarne mogą stanowić dobrą podstawę w staraniach o zatrudnienie w działach rachunkowości. Wybierając kurs rachunkowości warto zwrócić uwagę czy jego ukończenie iprawnia do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie uprawnień zawodowych.

Poznaj podstawy rachunkowości poprzez szkolenia i warsztaty rachunkowość oraz kursy rachunkowości online!
Kurs rachunkowości online, szkolenie rachunkowość

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs finanse i rachunkowość, kurs podstawy rachunkowości lub szkolenie rachunkowość!

Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje
13 września 2023
Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje

Dowiedz się jaką rolę pełni kontroler finansowy, jakie powinien posiadać kompetencje, ile zarabia kontroler oraz jak zostać kontrolerem?

Czytaj więcej
Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego
2 kwietnia 2024
Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Obszar kadr i płac ulega szybkim i głębokim przemianom. Częste zmiany przepisów oraz rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że specjaliści ds. kadr i płac potrzebują nieustannie się rozwijać i podnosić kompetencje.

Czytaj więcej
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?
19 marca 2024
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?

Znak CE to oznaczenie umieszczane na produktach, które spełniają wymagania określone w przepisach UE dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Dotyczy on również maszyn zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

Czytaj więcej
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych
19 marca 2024
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych

Tableau to lider w dziedzinie wizualizacji danych, który oferuje potężne i intuicyjne rozwiązania, które umożliwiają organizacjom wszystkich rozmiarów przekształcać surowe dane w łatwe do zrozumienia, interaktywne i atrakcyjne wizualizacje.

Czytaj więcej