Kursy controlling, szkolenia controlling - online i stacjonarne!

 • Znajdź kurs controllingu online lub stacjonarne szkolenie controlling
 • Poznaj program zajęć, prelegentów oraz cennik uczestnictwa
 • Wyślij zgłoszenie wypełniając formularz online!
szkolenia controlling

Szkolenia controlling: 24

 • już od 1 891 zł
1 891 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 3 555 zł
3 555 zł
 • już od 1 995 zł
1 995 zł
 • już od 2 221 zł
2 221 zł
 • już od 960 zł
960 zł
 • już od 1 570 zł
1 570 zł
 • już od 1 185 zł
1 185 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 595 zł
595 zł
 • już od 1 185 zł
1 185 zł
Artykuł

Controlling: szkolenie controlling, kurs controlling finansowy, personalny...

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest wyzwaniem, którego waga rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości i stopnia skomplikowania organizacji. Pewne jest jedno: aby przedsiębiorstwo funkcjonowało sprawnie i wykorzystało w pełni swój potencjał, potrzebna jest sprawna i przemyślana organizacja jego działania. Dlatego tak ważne jest opracowanie sprawnego systemu zarządzania, w którym decyzje i działania są podejmowane w oparciu o rzetelną wiedzę. Wiedzę o wielu procesach zachodzących w przedsiębiorstwie dostarczyć może sprawnie działający controlling. Poznaj szkolenia controlling oraz kursy kontrolingu: finansowego, personalnego, zarządczego...

Spis treści

 1. Czym jest controlling?
 2. Jaką rolę odgrywa controlling w przedsiębiorstwie?
 3. Rodzaje controllingu
 4. Kurs controllingu online, szkolenie controlling
 5. Gdzie znaleźć szkolenia controlling i kursy controllingu?
Czym jest controlling?

Choć controlling (kontroling) pojawił się w świecie polskiego biznesu całkiem niedawno, w zachodnim świecie jest znany już od wielu lat. Korzeni tego pojęcia można szukać z jednej strony w USA, i to już w końcach XIX wieku, a z drugiej w Niemczech, gdzie ta funkcja zarządcza zaczęła się pojawiać już w latach 60. XX wieku. Co to jest controlling? Trudno o jednoznaczną definicję – zwłaszcza, że samo pojęcie i jego zastosowanie zostały wypracowane przez świat biznesu, a nie nauki. Mimo to, najczęściej controlling jest postrzegany jako pomocnicza funkcja zarządcza w przedsiębiorstwie, której zadaniem jest zapewnianie wsparcia dla operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją.

Controlling obejmuje wiele aspektów związanych z działaniem przedsiębiorstwa, a kluczowymi są:

 • planowanie,
 • dyspozycja środkami i zasobami,
 • kontrola,
 • analiza danych,
 • zasilanie organizacji w informacje.

Zadaniem osób odpowiedzialnych za controlling jest dostarczenie kadrze zarządzającej narzędzi, danych oraz metod działania, które zwiększą efektywność osiągania celów operacyjnych i strategicznych. Można zatem powiedzieć, że ta funkcja pomocnicza działa na granicy między zarządzaniem a kontrolą, ale czerpie też pełnymi garściami z analizy biznesowej i finansowej.

Jaką rolę odgrywa controlling w przedsiębiorstwie?

Na początek najważniejsze: controlling nie jest tym samym co kontrola lub audyt wewnętrzny. Choć dotyka często podobnych obszarów działalności, polega na stałym monitorowaniu sposobu funkcjonowania organizacji, a nie wyrywkowym badaniu jej efektywności. Zadaniem kontrolera jest nieustanne gromadzenie informacji o działalności firmy – zarówno tych stricte finansowych, jak i związanych z działalnością operacyjną – ich przetwarzanie i analiza tak, aby proces podejmowania kolejnych decyzji przyniósł jeszcze bardziej pożądane efekty. Monitoring jest prowadzony dwiema metodami:

 • sprzężenia zwrotnego – a zatem porównania wartości uzyskanych z planowanymi, z uwzględnieniem analizy odchyleń,
 • sprzężenia wyprzedzającego – polegającego na przewidywaniu wyników przyszłych działań na temat pozyskanych danych.
Rodzaje controllingu

Jak pokazuje powyższy opis, controlling to szeroka dziedzina – zwłaszcza, gdy jest prowadzony w organizacji o bardzo złożonej strukturze, która działa na szeroką skalę. Dlatego można wymienić określone rodzaje controllingu – z uwagi na szczebel zarządzania, zakres działania czy obszar funkcyjny.

Najpopularniejszy jest podział na controlling strategiczny i controlling operacyjny, ale wyróżniamy również m.in.: controlling marketingowy (zajmujący się analizą osiąganych w marketingu KPI, kontrolą wydatkowania budżetów na media itp.), controlling sprzedażowy (koncentrujący się na wynikach procesów handlowych i analizą ich efektywności), controlling finansowy i podatkowy zajmujące się zapewnieniem poprawności funkcjonowania procesów w księgowości i obszarze podatków, które bez odpowiednich procedur narażone są na wysokie ryzyko błędów i kosztownych konsekwencji tych błędów (np. kar skarbowych, wyłudzeń…), controlling logistyki, controlling personalny itp.

Controlling strategiczny koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu budowania długofalowej strategii przedsiębiorstwa. Celem jego prowadzenia jest zabezpieczenie na lata pozycji przedsiębiorstwa na rynku i zapewnienie mu stabilnego rozwoju w wieloletniej perspektywie. Z uwagi na ten „wizjonerski” charakter, controlling strategiczny:

 • koncentruje się na celach jakościowych, a nie ilościowych,
 • wyznacza słabo strukturyzowane zadania – raczej ogólniejszy zarys niż pełen detali plan,
 • determinuje kierunek zmian w organizacji, które pozwolą zminimalizować ryzyko pojawienia się sytuacji kryzysowej.

Horyzont czasowy, jaki obejmuje taka strategia zazwyczaj wynosi minimum 3 lata lub więcej.

Controlling operacyjny koncentruje się na bieżących działaniach przedsiębiorstwa i zadaniach realizowanych w krótkiej perspektywie czasu. Jego cel to podtrzymanie obecnej rentowności przedsiębiorstwa oraz jego płynności finansowej i efektywności funkcjonowania na rynku. Dlatego:

 • koncentruje się na celach ilościowych – takich, które mogą być precyzyjnie ujęte i poddane analizie,
 • jest zorientowany na wnętrze przedsiębiorstwa, a nie jego otoczenie biznesowe,
 • ma w centrum zainteresowania kwestie finansowe – skupia się na przychodach, rozchodach, wpływach, kosztach oraz zyskowności podejmowanych działań.

Tu horyzont czasowy jest zazwyczaj krótki – np. kwartał czy rok. Czasem jednak controlling operacyjny obejmuje okres nawet do 3 lat.

Można również wyróżnić controlling z podziałem na obszar działania – np. zaopatrzeniowy, produkcyjny, sprzedażowy, badań i rozwoju, marketingowy, projektu i wiele innych jego odmian. To, w jakiej postaci ta funkcja pomocnicza zostanie wdrożona w przedsiębiorstwie, zależy od specyfiki jego działania oraz od decyzji strategicznych podjętych przez zarząd.

Kurs controllingu online, szkolenie controlling

Decyzję o rodzaju wdrażanego controllingu w przedsiębiorstwie można podjąć przy wsparciu ekspertów – np. z niezależnej firmy konsultingowej bądź poprzez odpowiednie szkolenia controlling i kursy controllingu pozwalające wdrożyć funkcje controllingowe w poszczególnych jednostkach biznesowych. Szkolenia takie powinny koncentrować się na rozwoju świadomości kadry zarządzającej i pracowników co do celu istnienia procesów controllingu (np. unikanie nieefektywności, zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności, ciągła poprawa i doskonalenie procesów…), poznaniu zasad jego prowadzenia oraz narzędzi usprawniających codzienne funkcje kontrolne.

Niezwykle ważne jest, aby szkolenia z zakresu controllingu obejmowały nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne wdrożenie do realiów danej firmy. Przedstawienie w trakcie szkolenia na praktycznych i rzeczywistych przykładach jakie korzyści są możliwe do osiągnięcia, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracowników, często będzie decydujące dla skutecznego rozwoju funkcji controllingowych w przedsiębiorstwie. Niebagatelne będzie również zaangażowanie kadry menedżerskiej i zarządu w proces zarządzania zmianą, ponieważ każda kontrola z założenia budzi lęk i obawy osób poddanych funkcjom kontrolnym. Jej zasadniczym celem jest jednak usprawnienie działania firmy, a nie ocena pracowników.

Gdzie znaleźć szkolenia controlling i kursy controllingu?

Nadchodzące szkolenia controlling, kursy controllingu online oraz stacjonarne znaleźć można na górze strony. Na stronie zebraliśmy szkolenia z controllingu marketingowego, szkolenia controlling i finanse, controlling procesów biznesowych, controlling personalny, a także szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowisku specjalista ds. controllingu (specjalista ds. kontrolingu). Szkolenia controlling i kursy z kontrolingu dostępne są zarówno dla użytkowników zaawansowanych, jak i od podstaw. Wśród popularnych tematów kursów znajdziemy między innymi:

 • kurs controlling od podstaw,
 • zastosowanie programu MS Excel w controllingu,
 • systemy ERP wspierające zarządzanie i controlling,
 • controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI),
 • planowanie i controlling inwestycji,
 • kursy specjalistów i dyrektorów controllingu, szkolenie specjalista ds. kontrolingu,
 • budżetowanie, controlling i rachunkowość zarządcza,
 • controlling menedżerski,
 • tworzenie planów kontroli,
 • controling finansowy, controlling personalny, controlling produkcji,
 • kursy kontroler finansowy, szkolenia dla kontrolerów finansowych.

Znaczna część szkoleń z controllingu realizowana jest stacjonarnie, głównie w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Bydgoszcz czy Poznań. Coraz częściej kursy controllingu oraz kursy dla specjalistów ds. kontrolingu organizowane są też online - zajęcia w trakcie takiego kursu realizowane są na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej. Wszystkie oferty szkoleń, warsztatów, webinarów i kursów opublikowane na naszej stronie zawierają informacje o programie zajęć oraz cenach kursu czy szkolenia. Rejestracja możliwa jest online, za pośrednictwem bezpłatnego formularza rejestracji. Życzymy udanych szkoleń z controllingu!

Controlling: szkolenie controlling, kurs controlling finansowy, personalny...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Controlling: szkolenia i kursy

Dowiedz się jak działa baza szkoleń i kursów poświęconych controllingowi.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

W naszej bazie kursów, warsztatów i szkoleń staraliśmy się zebrać jak najwięcej ofert wydarzeń dotyczących controllingu, aby ułatwić Ci znalezienie najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb oferty, poznanie programu zajęć, cen i rejestrację na wybrane szkolenie, warsztat lub kurs.

To bardzo proste, wystarczy że wypełnisz formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej wybierając jaki termin szkolenia lub kursu Cię interesuje. Formularz trafia natychmiast do organizatora szkolenia, który skontaktuje się z Tobą żeby potwierdzić rejestrację oraz przekazać informacje organizacyjne (płatności, dostęp do szkolenia i materiałów szkoleniowych...).

Dostarczamy informacje o wszelkiego typu wydarzeniach merytorycznych z controllingu, dlatego możesz wybierać spośród między innymi:
- szkoleń online prowadzonych na żywo,
- kursów online w formie e-learning (sam decydujesz o tempie i czasie realizacji programu kursu),
- szkoleń stacjonarnych,
- konferencji, kongresów, webinarów i warsztatów poświęconych controllingowi.
Szkolenie controlling, kurs controlling

Otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie controlling lub kurs controllingu!