Baza kursów oraz szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem!

 • Zapoznaj się z ofertą szkoleń i kursów poświęconych zarządzaniu ryzykiem
 • Poznaj trenerów prowadzących zajęcia oraz program zajęć
 • Poznaj cenę i zarejestruj się na wybrane szkolenie online
szkolenia z zarządzania ryzykiem, kursy poświęcone zarządzaniu ryzykiem

Szkolenia z zarządzania ryzykiem: 25

 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 550 zł
550 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 550 zł
1 550 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 595 zł
595 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 1 400 zł
1 400 zł
 • już od 1 400 zł
1 400 zł
Artykuł

Zarządzanie ryzykiem

Prowadzenie działalności biznesowej zawsze niesie za sobą określone ryzyko. Bez względu na to, w jakiej branży i na jaką skalę oferujesz swoje produkty czy usługi, musisz liczyć się z tym, że może się zdarzyć coś, co zagrozi bezpieczeństwu funkcjonowania Twojej firmy. Właśnie dlatego zarządzenie ryzykiem jest stałym elementem polityki nowoczesnych organizacji. Zobacz, czym jest i jakie ma znaczenie.

Czym jest zarządzanie ryzykiem i jakie ma znaczenie?

Zarządzanie ryzykiem można zdefiniować jako wszelkie skoordynowane działania prowadzone przez przedsiębiorstwo związane z ryzykiem, jakie spoczywa na jego działalności. Jak to jednak przełożyć na praktykę?

Przede wszystkim warto sobie w pełni uświadomić, że firma nie działa w „próżni”, a w dynamicznym otoczeniu rynkowym. W określonej lokalizacji, niszy biznesowej oraz w konkretnych warunkach klimatycznych. A to oznacza, że na jej powodzenie ma wpływ ogrom czynników – wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego nieustannie pojawiają nowe szanse na rozwój, ale i zagrożenia. Co stanie się na przykład, kiedy firma będąca głównym dostawcą surowca do Twojego przedsiębiorstwa nagle upadnie? Co, jeśli z Twojego przedsiębiorstwa zwolni się nagle duża część załogi? Jak poradziłoby sobie po poważnej awarii sprzętu?

Choć snucie czarnych wizji może się wydawać „zaklinaniem losu”, w rzeczywistości jest kluczowym elementem strategicznego podejścia do długofalowego rozwoju organizacji. Jego celem nie jest wcale obniżenie motywacji do działania, a przygotowanie gotowych strategii, które pomogą uniknąć problemów i destabilizacji. Dlatego już w latach 90-tych zarządzanie ryzykiem do swojej strategii wpisały największe światowe korporacje. Dziś ich śladami podążają zarówno mniejsze, jak i większe firmy na całym globie – w tym w Polsce.

Warto przy tym pamiętać, że samo ryzyko w teoriach zarządzania może być rozumiane jako:

 • operacja, której wykonanie może się zakończyć porażką, rozumianą jako niezrealizowanie celu lub możliwość straty,
 • opcja, której rezultat wdrożenia jest nieznany i może być pozytywny lub negatywny.

Można więc powiedzieć, że zarządzanie ryzykiem to przygotowanie na „nieznane”.

Co można osiągnąć dzięki sprawnemu zarządzaniu ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem pozwala:

 • przygotować się na ewentualne niepowodzenie planów biznesowych,
 • ograniczyć skutki negatywnych wydarzeń o genezie zewnętrznej lub wewnętrznej,
 • zminimalizować szanse na pojawienie się sytuacji kryzysowej – poprzez wprowadzanie działań zmniejszających potencjał pojawienia się negatywnych konsekwencji.

Osiągnięcie takich celów jest jednak możliwe jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo wdroży spójny i obiektywny system zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem: jednorazowy audyt czy działania systemowe?

Jeszcze jakiś czas temu na kwestie związane z zarządzaniem ryzyka patrzyło się przez pryzmat audytów dotyczących tego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. I rzeczywiście, korzystanie z zewnętrznych usług konsultingowych w takim zakresie jest nadal ważnym elementem. Ale nie jedynym. Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem zakłada potraktowanie tego elementu jako integralnej części polityki firmy.

Chodzi o wypracowanie strategii krótko- i długofalowych, które nieustannie będą prowadziły do ograniczania ryzyka do minimum. Warto jednak pamiętać, że jej wdrożenie wymaga stworzenia odpowiednich struktur pozwalających na szybkie skorzystanie z wypracowanych rozwiązań.

Kluczowe elementy procesu zarządzania ryzykiem

Aby uczynić z zarządzania ryzykiem integralną część strategii firmy, należy wdrożyć ten system wieloetapowo. Standardy w tym zakresie wytyczył Project Management Institute (PMI) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca kierowników projektów (zobacz szkolenia z zarządzania projektami). Zgodnie z tą, wykorzystywaną globalnie strategią, wdrażanie zarządzania ryzykiem powinno obejmować:

 • zaplanowanie zarządzania ryzykiem – stworzenie projektu badań oraz planu postępowania w celu wdrożenia spójnego i efektywnego systemu,
 • identyfikację ryzyk – zespół ekspertów (najlepiej, gdy siły połączą członkowie organizacji i zewnętrzni specjaliści) analizuje stan faktyczny i tworzy listę potencjalnych czynników mogących być źródłem zagrożenia – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
 • analizę jakościową ryzyka – chodzi o wskazanie istotności poszczególnych ryzyk dla ciągłości działania organizacji, co w efekcie pozwoli ustalić priorytety,
 • analizę ilościową ryzyka – na tym etapie określa się prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z ryzykownych zdarzeń,
 • planowanie środków przeciwdziałania – chodzi o wypracowywanie konkretnych scenariuszy, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz niwelują skutki wówczas, gdy „czarny scenariusz” się spełni,
 • systematyczny monitoring oraz kontrola ryzyka – istotą jest przeprowadzanie regularnych audytów, które zweryfikują zarówno poziom ryzyka, jak i efektywność zapobiegania mu.

Warto pamiętać, że polityka związana z zarządzaniem ryzykiem powinna być wypracowana indywidualnie dla każdej organizacji. Specyfika i zakres podejmowanych działań muszą być bowiem dostosowane do konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego pozycji i innych zmieniających się elementów środowiska biznesowego. Pomóc w tym mogą odopowiednie szkolenia z zarządzania ryzykiem pozwalające zbudować odpowiedni poziom wiedzy i umijejętości wśród menedżerów odpowiedzialnych z wdrożenie systemów minimalizacji ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem