Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prince2-reg-poziom-foundation--egzamin-szkolenie-akredytowane-zarzadzanie-projektami-37019-id10682

Informacje o szkoleniu

 • PRINCE2 ® POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN - SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI


  ID szkolenia: 37019
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie Kadry, Human Resources Administracja publiczna Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 32 godziny dydaktyczne - 4 dni
  Maksymalna liczba uczestników w grupie - 15 osób
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
  • III DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
  • IV DZIEŃ - zajęcia + egzamin od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przekazanie podstawowej wiedzy metodycznej i mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2®.

Cele szczegółowe:
• poznanie i zrozumienie podstawowych definicji i terminów stosowanych w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®
• poznanie i zrozumienie pryncypiów, do których odwołuje się metodyka
• poznanie i zrozumienie tematów przewodnich PRINCE2®
• poznanie i zrozumienie procesów zarządczych, kroków i działań w zarządzaniu projektem
• poznanie i zrozumienie kontekstu stosowania PRINCE2® w zarządzaniu projektami – skalowania metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład, prezentacja
• dyskusja
• praca zespołowa

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zapoznanie się z międzynarodowym standardem zarządzania projektami
• zrozumienie mechanizmów podejścia strukturalnego, procesowego i zarządczego stosowanego w projektach
• wspólny i spójny aparat pojęciowy związany z zarządzaniem projektami
• zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym zdawanie egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2® Foundation

Szkolenia PRINCE2® akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cabinet Office
Swirl logo™ jest znakiem handlowym Cabinet Office.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.

Szkolenie skierowane jest do:

• osób zaangażowanych w realizację projektów – zarówno kadra zarządzająca, jak również specjaliści dziedzinowi
• osób o różnym doświadczeniu projektowym
• osób, wypełniające różne role w strukturach projektu
• osób, które będą w przyszłości działały w projektach

Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania przedsięwzięciami.

Program szkolenia:

Program szkolenia w całości realizuje zakres zagadnień metodycznych PRINCE2, zgodny z sylabusem przyjętym przez APMG. Program może być modyfikowany w celu dostosowania do specyficznych uwarunkowań i oczekiwań uczestników szkolenia, wyłącznie na zasadach określonych akredytacją AMPG. Poszczególne podane niżej tematy uzupełniane są ćwiczeniami, pytaniami testowymi oraz zadaniami umożliwiającymi uczestnikom samoocenę wiedzy i powtórzenie materiału.

Dzień I
• Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia
• Pryncypia
• Proces Przygotowanie Projektu (PP)
• Temat Organizacja, struktura organizacyjna i role PRINCE2
• Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)

Dzień II
• Proces Inicjowanie Projektu (IP)
• Uzasadnienie Biznesowe
• Jakość
• Plany
• Ryzyko

Dzień III
• Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
• Postępy
• Proces Sterowanie Etapem (SE)
• Zmiana

Dzień IV
• Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)
• Proces Zamykanie Projektu
• Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2
• Adaptacja PRINCE2, Projekt a Program
• Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Foundation

EGZAMIN / CERTYFIKAT PRINCE2® FOUNDATION

Warunek przystąpienia:
Uzyskanie świadectwa o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu PRINCE2®

Koszt egzaminu:
W cenie szkolenia (egzamin przeprowadzony ostatniego dnia szkolenia)

Czas trwania egzaminu:
60 minut

Przygotowanie do egzaminu:
Przed przystąpieniem do egzaminu każdy z uczestników będzie miał umożliwiony dostęp do Wirtualnego Egzaminatora, zawierającego zestaw pytań i odpowiedzi przygotowujących do egzaminu.

Test:
Egzamin obejmuje test jednokrotnego wyboru (75 pytań, z których 5 stanowią pytania próbne i nie są punktowane, natomiast uczestnicy egzaminu nie wiedzą, które pytania są punktowane, dlatego powinni udzielić odpowiedzi na wszystkie 75 pytań).

Zaliczenie egzaminu:
Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 35 z 70 punktowanych pytań, poprzez wybór jednej z czterech podanych propozycji odpowiedzi. Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu.

Język egzaminu:
Egzamin może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim.

Certyfikat:
Oficjalny certyfikat w języku angielskim wydawany jest przez CRM S.A. i dostarczany przez Association of Project Management Group (APMG) w ciągu 8 tygodni od dnia egzaminu. Otrzymanie certyfikatu PRINCE2® Foundation daje możliwość przygotowania, a następnie przystąpienia do egzaminu PRINCE2® Practitioner

Informacje o prelegentach:

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Wydarzenia towarzyszące:

PRINCE2 ® POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN - SZKOLENIE AKREDYTOWANE - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
PRINCE2 ® POZIOM PRACTITIONER + EGZAMIN - W PROMOCYJNEJ CENIE 2700ZŁ.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3800 zł/os zw z VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe i materiały egzaminacyjne; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation organizowany przez ATO CRM S.A.; międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu);lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; możliwość zakupu podręcznika „Metodyka zarządzania projektami PRINCE2” za dodatkową opłatą 300 zł + 5% VAT/szt. (Koszt przesyłki pobraniowej: ekonomicznej - 14,20 zł, priorytetowej - 17,20 zł paczki pocztowej: ekonomicznej - 11,00 zł, priorytetowej - 13,20 zł);

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: PRINCE2 ® POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN - SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI