Szkolenie

Zarządzanie ryzykiem w projekcie - PRM Project Risk Managment

O szkoleniu

Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem podczas prowadzenia projektów na każdym ich etapie. Korzyści z efektywnego zarządzania ryzykiem. Możliwe zagrożenia – czego należy unikać i jakie są najczęściej popełniane błędy. Sposób przygotowania, planowania i przeprowadzania analizy. Organizacja metody, role poszczególnych uczestników. Ocena ryzyka. Skale ocen. Planowanie i weryfikacja skuteczności działań korygujących. Praca z ryzykiem. Praca z danymi. Analizy przypadków, ćwiczenia zespołowe analizy ryzyka na wybranych przykładach.
Kto powinien wziąć udział?
· Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości. · Inżynierowie produkcji · Liderzy projektów. · Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Program szkolenia

• Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
o Co to jest projekt?
o Przykłady różnych projektów
o Błędy w projektach
o Czym jest ryzyko?
o Różne sposoby zarządzania ryzykiem
o Różne typy analiz ryzyka
o Przykłady różnych sposobów zarządzania ryzykiem w firmach i projektach
o Korzyści z zarządzania ryzykiem
o Waga komunikacji w zarządzaniu ryzykiem
• Organizacja pracy
o Kto jest potrzebny do analizy?
o Rola Lidera projektu
o Rola moderatora
o Role poszczególnych uczestników
o Na co należy zwracać uwagę przy planowaniu analizy
o Czego należy unikać
o Różnorodność członków zespołu – wady i zalety
• Przygotowanie do analizy
o Kiedy rozpoczynamy analizę ryzyka w projekcie
o Co należy uwzględnić planując analizę
o Co jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia analizy
o Cel analizy ryzyka
o Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu analizy - przykłady
• Wykonanie analizy
o Poszczególne kroki przeprowadzania analizy
o Przebieg spotkania – analizy ryzyka - przykłady
o Sposoby definiowania potencjalnych ryzyk
o Przykłady ryzyk występujących w projektach
o Sposoby definiowania potencjalnych przyczyn pojawienia się ryzyka
o Rozwiązania alternatywne
o Mierniki sukcesu
o Przykłady z wybranych projektów
o Szacowanie ryzyka
o Praca z danymi
o Matryca ryzyka – wady i zalety
o Zasady skutecznej analizy ryzyka
o Wpływ analizy ryzyka na prowadzenie projektu
o Najczęściej popełniane błędy
Ćwiczenia:
• Definiowanie ryzyk w przykładowych projektach – ćwiczenie w zespołach, grupowa dyskusja wyników i popełnionych błędów, studium przypadku
• Komunikacja w zespole vs. zarządzanie ryzykiem – ćwiczenie w zespołach
• Wykonanie fragmentu analizy ryzyka dla wybranego przykładu – ćwiczenie w zespołach
o Definiowanie ryzyk
o Definiowanie potencjalnych przyczyn
o Ocena ryzyka
o Planowanie działań i mierników
o Dyskusja grupowa wyników.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin
zapytaj o termin

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista

Gdzie i kiedy

Kraków 19 sierpnia 2015 - 31 grudnia 2016
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
12 397 18 81
b.d.
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!