Szkolenia z wynagrodzeń, naliczania i rozliczania wynagrodzeń!

 • Poznaj listę nadchodzących szkoleń o tematyce wynagrodzenia i rozliczanie wynagrodzeń
 • Porównaj program kursów, a także ceny i warunki uczestnictwa
 • Zarejestruj się online na wybrany kurs z wynagrodzeń!
szkolenia wynagrodzenia

Szkolenia wynagrodzenia: 92

Artykuł

Wynagrodzenia w 2021 roku

Rok 2021 będzie rokiem ze znaczącymi zmianami w zakresie prawa wynagrodzeń. Już od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe stawki pensji minimalnej (tzw. najniższa krajowa) oraz minimalnej stawki godzinowej. Pensja minimalna jest prawnie ustalonym, najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego, wypłacanego za pracę na etacie dla osób zatrudnionych w Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2021 roku pensja minimalna wyniesie 2800 zł.

Aktem prawnym zawierającym stosowne przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
 
Szkolenia wynagrodzenia
W związku z planowanymi zmianami w prawie pracy, w tym związanymi z wyliczaniem wynagrodzeń, kalkulowaniem pensji minimalnej, a także wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych warto rozważyć odpowiednie szkolenia dla działów kadr i płac w przedsiębiorstwach. Szkolenia takie pozwalają w krótkim czasie podnieść poziom wiedzy i umiejętności pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe naliczenia wynagrodzeń, świadczeń dla pracowników, zasiłków oraz rozliczenia umów cywilnoprawnych. Przed specjalistami ds. kadr i płac stoi szereg nowych regulacji i zmian w dotychczasowych procesach rozliczania pracowników, stąd szkolenia i kursy mogą być dobrym sposobem udzielenia wsparcia zespołowi. Przeciętne szkolenie dotyczące nowelizacji prawa pracy w zakresie wynagrodzeń trwa 2 dni robocze, czyli około 16 godzin wykładowych i kosztuje od 400 do 1800 zł od osoby. Szkolenia tego typu można znaleźć we wszystkich większych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie czy Opolu. Coraz większą popularnością cieszą się również szkolenia online oraz szkolenia wyjazdowe, najczęściej organizowane w Zakopanem.

Najważniejszym aktem prawnym z zakresu rozliczania wynagrodzeń jest Kodeks Pracy.
 
Najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie szkoleń z płac i wynagrodzeń
 • podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę,
 • terminy, dokumentowanie i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • ostatnie zmiany przepisów w zakresie prawa pracy,
 • podstawowe zasady kalkulacji wynagrodzeń,
 • obowiązki zakładu pracy wobec ZUS,
 • obowiązki pracodawców wobec organów egzekucyjnych,
 • rozliczanie dodatkowych świadczeń dla pracowników,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie urlopów i ekwiwalenty pieniężne,
 • rozliczanie premii i nagród oraz dodatków jubileuszowych,
 • minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
 • zasady obliczania odpraw i odszkodowań przysługujących ze stosunku pracy,
 • zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • zasady dokonywania potraceń obowiązkowych i dobrowolnych,
 • korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych,
Polecamy Państwa uwadze również szkolenia podróże służbowe, poświęcone tematyce rozliczania podróży służbowych odbywanych przez pracowników oraz szkolenia z popularnego programu kadrowo-płacowego Płatnik.
Wynagrodzenia w 2021 roku