Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia wynagrodzenia, kursy wynagrodzenia

Wyświetlone wszystkie (67)
1
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Langas Group

Langas Group

Szkolenia wynagrodzenia, kursy wynagrodzenia Szkolenia wynagrodzenia, kursy wynagrodzenia

Wyświetlone wszystkie (67)
1
Zobacz również

Wynagrodzenia w 2020 roku

Rok 2020 będzie rokiem ze znaczącymi zmianami w zakresie prawa wynagrodzeń. Już od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki pensji minimalnej (tzw. najniższa krajowa) oraz minimalnej stawki godzinowej. Pensja minimalna jest prawnie ustalonym, najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego, wypłacanego za pracę na etacie dla osób zatrudnionych w Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2020 roku pensja minimalna wyniesie 2600 zł, po podwyższeniu jej z kwoty 2250 zł brutto obowiązującej w 2019 roku.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że minimalne wynagrodzenie w 2020 roku będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które ma wynieść około 5227 zł (6 proc. wzrostu w porównaniu do 2019 roku).

W 2017 roku w Polsce obowiązuje również minimalna stawka godzinowa w przypadku umów-zleceń i o świadczenie usług. W 2019 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł brutto (10,54 zł netto), a od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie do kwoty 17 zł brutto (11 zł netto).

Aktem prawnym zawierającym stosowne przepisy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Sposób wyliczania pensji minimalnej

Od 1 stycznia 2020 roku zmienia się nie tylko wysokość pensji minimalnej, ale również sposób jej wyliczania. Po zmianach w prawie pracy do minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek stażowy. W dalszym ciągu do pensji minimalnej nie będą się wliczać:

 • dodatek za pracę w nadgodzinach i w nocy,
 • odprawy związane z przejściem na emeryturę bądź rentę,
 • należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety,
 • nagrody jubileuszowe i okolicznościowe.

Szkolenia wynagrodzenia

W związku z planowanymi zmianami w prawie pracy, w tym związanymi z wyliczaniem wynagrodzeń, kalkulowaniem pensji minimalnej, a także niedawnym wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych warto rozważyć odpowiednie szkolenia dla działów kadr i płac (zobacz też szkolenia kadry-płace) w przedsiębiorstwach. Szkolenia takie pozwalają w krótkim czasie podnieść poziom wiedzy i umiejętności pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe naliczenia wynagrodzeń, świadczeń dla pracowników, zasiłków oraz rozliczenia umów cywilnoprawnych. Przed specjalistami ds. kadr i płac stoi szereg nowych regulacji i zmian w dotychczasowych procesach rozliczania pracowników, stąd szkolenia i kursy mogą być dobrym sposobem udzielenia wsparcia zespołowi. Przeciętne szkolenie dotyczące nowelizacji prawa pracy w zakresie wynagrodzeń trwa 2 dni robocze, czyli około 16 godzin wykładowych i kosztuje od 400 do 1800 zł od osoby. Szkolenia tego typu można znaleźć we wszystkich większych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie czy Opolu.

Najważniejszym aktem prawnym z zakresu rozlicznaia wynagrodzeń jest Kodeks Pracy.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie szkoleń z płac i wynagrodzeń 

 • podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę,
 • terminy, dokumentowanie i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • ostatnie zmiany przepisów w zakresie prawa pracy,
 • podstawowe zasady kalkulacji wynagrodzeń,
 • obowiązki zakładu pracy wobec ZUS,
 • obowiązki pracodawców wobec organów egzekucyjnych,
 • rozliczanie dodatkowych świadczeń dla pracowników,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie urlopów i ekwiwalenty pieniężne,
 • rozliczanie premii i nagród oraz dodatków jubileuszowych,
 • minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
 • zasady obliczania odpraw i odszkodowań przysługujących ze stosunku pracy,
 • zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • zasady dokonywania potraceń obowiązkowych i dobrowolnych,
 • korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych,

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia podróże służbowe, poświęcone tematyce rozliczania podróży służbowych odbywanych przez pracowników oraz szkolenia z popularnego programu kadrowo-płacowego Płatnik.