Ochrona danych osobowych: szkolenia i kursy w całej Polsce!

  • Znajdź kilkadziesiąt szkoleń z ochrony danych osobowych w jednym miejscu
  • Zapoznaj się programem zajęć oraz porównaj ceny poszczególnych kursów
  • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się online
  • Znajdź kilkadziesiąt szkoleń z ochrony danych osobowych w jednym miejscu
  • Zapoznaj się programem zajęć oraz porównaj ceny poszczególnych kursów
  • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się online
szkolenia ochrona danych osobowych
Przewiń stronę

Szkolenia z ochrony danych osobowych: 67

Artykuł

Ochrona danych osobowych

W dobie zaawansowanej cyfryzacji wielu systemów ochrona danych osobowych niesamowicie zyskała na znaczeniu. O „uszczelnienie” systemów ochrony danych firmy musiały zadbać wraz z wprowadzeniem dyrektywy RODO. Przystosowanie działalności do jej wymogów to absolutna podstawa. W jaki sposób zorganizować kwestie związane z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie, by była ona skuteczna oraz zgodna z prawem? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Czym są dane osobowe?
Mówiąc o ochronie danych osobowych, należy w pierwszej kolejności zdefiniować, czym one tak naprawdę są. Według RODO danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest z kolei ktoś, kogo tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub też ze względu na unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Według tej definicji za dane osobowe nie zawsze uważa się pojedyncze informacje, ponieważ często nie pozwalają one na identyfikację konkretnego człowieka – chyba że zestawi się je z innymi informacjami. Prawo nie określa jednak dokładnie, jakie informacje należy poddać ochronie wymaganej dla danych osobowych, dlatego podmioty przetwarzające tego typu informacje muszą w wielu przypadkach samodzielnie dokonywać oceny w tym zakresie.
Ochrona danych osobowych – czego wymaga prawo?
Pod pojęciem ochrony danych osobowych rozumiemy czynności mające zapobiec utracie, wyciekowi lub niepowołanemu dostępowi do nich, a więc zapewnienie bezpieczeństwa informacji osobowych, a także całego systemu przetwarzania informacji tego typu. Dlatego każdy podmiot, który dysponuje danymi osób fizycznych (zarówno pojedynczymi informacjami, jak i całymi zbiorami), ma według aktualnych przepisów obowiązek podjęcia wymaganych środków zapobiegawczych. Co ważne, regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych nie precyzują, jakie zabezpieczenia należy wykorzystywać – wszystko zależy bowiem m.in. od rodzaju i rozmiaru jednostki organizacyjnej, która administruje danymi. Dlatego każda firma musi dobierać stosowane metody zgodnie ze swoimi potrzebami. Uzyskanie adekwatnego poziomu zabezpieczeń należy do architekta systemu przetwarzania danych. W zbudowanym przez niego systemie dane muszą być:
  • przetwarzane zgodnie z przepisami (zobacz też szkolenia compliance z zapewnienia zgodości działalności firmy z przepisami prawa),
  • zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją,
  • zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
Ponadto ważne jest uzyskanie świadomej zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
Dlaczego RODO i ochrona danych osobowych są tak ważne dla przedsiębiorców?
Z punktu widzenia administratora danych osobowych ich ochrona jest ważna przede wszystkim ze względu na ewentualne konsekwencje prawne i finansowe, a także wizerunkowe. RODO przewiduje dotkliwe kary pieniężne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – mogą one wynosić nawet do 20 mln euro. Poza karami administracyjnymi finanse firmy mogą być dotknięte również na drodze postępowań cywilnych wytaczanych przez ofiary naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (czyli osoby, których dane wyciekły lub trafiły w niepowołane ręce). Zgodnie z projektowanymi zmianami administratorzy danych osobowych mogą też podlegać odpowiedzialności karnej za uchybienia. Nie należy też lekceważyć kwestii wizerunkowych – wyciek danych osobowych to utrata zaufania do firmy i spadek liczby klientów.

Istotność ochrony danych osobowych z punktu widzenia użytkownika jest jeszcze bardziej oczywista. Odpowiednie systemy zapobiegają dostępowi niepowołanych osób do naszych danych wrażliwych czy informacji na temat płatności (np. danych karty, którą dokonujemy zakupów). Ponadto ochrona danych osobowych zapobiega naruszeniom prywatności obywateli oraz niechcianym wiadomościom, reklamom i informacjom handlowym (np. dostarczanym telefonicznie lub przez e-mail), których nie mamy ochoty otrzymywać.
Jak zapewnić wysoką jakość ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie?
Do stworzenia skutecznego i szczelnego systemu danych osobowych w firmie potrzebna jest przede wszystkim wiedza – doskonała znajomość zarówno wymogów RODO, jak i sposobów, dzięki którym można je spełnić. Ze względu na to, że sama dyrektywa RODO nie dostarcza przedsiębiorstwom dokładnych informacji na temat stosowania konkretnych rozwiązań, a jedynie stawia wobec nich wymagania, firmy zmuszone są tworzyć nowe stanowiska dla ekspertów w dziedzinie ochrony danych osobowych lub korzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów w dostosowaniu swojej działalności do wymogów. Doskonałym rozwiązaniem są też szkolenia z ochrony danych osobowych pozwalające poszerzyć kompetencje pracowników i wyłonić inspektora danych osobowych wśród dotychczasowego personelu. Regularne dokształcanie to również sposób na upewnienie się, że firma będzie dotrzymywać najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Warto również rozważyć stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.
Ochrona danych osobowych