Znajdź szkolenia unijne, kursy unijne oraz kursy z Unii Europejskiej!

Rozwiń Interesują Cię szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia z Unii Europejskiej darmowe oraz płatne? Sprawdź kursy z Unii Europejskiej i szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie, poznaj terminy i program zajęć, cenę uczestnictwa i zapisz się na szkolenie unijne lub kurs z Unii Europejskiej poprzez nasze bezpłatne formularze rejestracji internetowej. W ofercie mamy stacjonarne szkolenia UE (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Katowice, Poznań, Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Opole, Olsztyn, Radom, Bydgoszcz, Szczecin, Toruń, Kielce) oraz kursy UE online! Zwiń

szkolenia unijne, kursy z Unii Europejskiej

Szkolenia unijne, kursy z Unii Europejskiej: 90

 • już od 2 340 zł
2 340 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 115 zł
1 115 zł
 • już od 1 445 zł
1 445 zł
 • już od 730 zł
730 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
Artykuł

Kursy unijne, szkolenia unijne, płatne oraz darmowe kursy z Unii Europejskiej!

Unia Europejska za jeden z głównych celów stawia sobie zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskich gospodarek oraz rozwój potencjału ludzkiego w UE. Z tego powodu oferuje kursy unijne oraz szkolenia, zarówno darmowe, dofinansowane, jak i płatne pozwalające na rozwój osobisty i zawodowy oraz podniesienie posiadanych kompetencji. Sprawdź jak kursy z Unii Europejskiej i szkolenia unijne mogą pomóc Ci w poprawie twojej atrakcyjności na rynku pracy!

Spis treści:

 1. Kursy z Unii Europejskiej, Szkolenia z Unii Europejskiej
 2. Jakiego typu szkolenia unijne oraz kursy z Unii Europejskiej znajdziemy?
 3. Popularne szkolenia z Unii Europejskiej oraz kursy unijne
 4. Gdzie znaleźć szkolenia UE, kursy UE oraz szkolenia unijne?
Kursy z Unii Europejskiej, Szkolenia z Unii Europejskiej

Czym są kursy i szkolenia z Unii Europejskiej? To najczęściej takie szkolenia i kursy, które są finansowane bądź współfinansowane przez Unię Europejską. Głównym celem kursów z Unii Europejskiej jest pomóc mieszkańcom UE w podnoszeniu swoich kwalifikacji i wiedzy, a dzięki temu pomaganie w uzyskiwaniu zatrudnienia, podnoszeniu poziomu życia oraz innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Jakiego typu szkolenia unijne oraz kursy z Unii Europejskiej znajdziemy?
 • darmowe szkolenia z Unii Europejskiej, darmowe kursy z Unii Europejskiej - skierowane są one przede wszystkim do osób bezrobotnych, a także zagrożonych bezrobociem. Odbiorcami takich szkoleń z Unii Europejskiej są też osoby przygotowujące się do wejścia na rynek pracy.
 • dofinansowane szkolenia i kursy z UE - pozwalają one zmniejszyć koszt szkolenia czy kursu dla użytkownika końcowego, gdyż znaczna część kosztu szkolenia pokrywana jest ze środków Unii Europejskiej.
Popularne szkolenia z Unii Europejskiej oraz kursy unijne
 • kursy z programowania - ze względu na duże zapotrzebowanie na programistów oraz testerów na rynku pracy w Unii Europejskiej,
 • kursy informatyczne - dotyczące zarządzania usługami informatycznymi, dobrych praktyk w dziedzinie IT, cyberbezpieczeństwa,
 • szkolenia i kursy z umiejętności osobistych - między innymi z wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywnego rozwiązywania problemów, twórczego myślenia, asertywności, przywództwa itp.
 • szkolenia menedżerskie - w tym poświęcone budowaniu i zarządzaniu zespołem, motywowaniu pracowników, efektywnej komunikacji w zespole itp.
 • szkolenia dla branży kreatywnej - a więc dla zawodów takich jak grafik komputerowy, projektant 3D, montażysta filmowy, inżynier wzornictwa przemysłowego itp.
 • kursy i szkolenia specjalistyczne - w tym dotyczące prawa celnego, controllingu, modelowania finansowego, międzynarodowego obrotu gospodarczego.
Gdzie znaleźć szkolenie UE, kurs UE lub szkolenie unijne?

Osobną kategorię szkoleń dotyczących Unii Europejskiej stanowią szkolenia poświęcone zasadom ubiegania się o fundusze unijne przed przedsiębiorców. Zasady te ulegają zmianie każdego roku, tak samo jak lista projektów i programów UE. Dlatego warto zapoznać się z podstroną, która zawiera szkolenia z funduszy unijnych oraz kursy z projektów europejskich.

Wybrane ze szkoleń z UE dostępnych jest na górze strony. Są one organizowane przede wszystkim w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Kielce, Częstochowa, Radom, Olsztyn, Opole i Poznań. Od czasu epidemii koronawirusa wiele ze szkoleń i kursów unijnych dostępnych jest również zdalnie, w formie zajęć online na żywo. Dodatkową formą podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych mogą być również kursy unijne zorganizowane w postaci e-learningu, których zaletą jest możliwość realizowania programu kursu we własnym tempie.

Szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej możemy również szukać w Powiatowych Urzędach Pracy, a także na uczelniach i w innych instytucjach publicznych. Nabory na kursy z Unii Europejskiej prowadzone są również przez sieć Internet, jednakże z tacji tego że rzadko dotyczą one całego kraju, to zdani jesteśmy na wyszukiwanie tego typu ofert w wyszukiwarkach internetowych czy mediach społecznościowych. Szkolenia unijne niestety są coraz rzadsze, co wynika z faktu że stopa bezrobocia w Polsce jest wyjątkowo niska, a celem kursów unijnych było między innymi jej obniżenie. Cel ten bez wątpienia udało się osiągnąć.

Szkolenia z funduszy unijnych, szkolenia projekty unijne, szkolenia fundusze europejskie.

 1. Fundusze Unijne
 2. Przegląd funduszy unijnych
 3. Szkolenia z funduszy unijnych, szkolenia fundusze europejskie
 4. Do kogo kierowane są szkolenia z funduszy unijnych oraz szkolenia projekty unijne?
 5. Gdzie znaleźć szkolenie fundusze unijne?
 6. Kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych
 7. Popularne szkolenia fundusze unijne, projekty unijne
Fundusze Unijne

Fundusze Unijne od lat zmieniają polską rzeczywistość. Oblicza się, że bez nich polski PKB byłby niższy o przynajmniej kilkanaście procent oraz upadłoby bądź nie powstało nawet blisko milion firm w całym kraju. Beneficjentami Funduszy Europejskich mogą być nie tylko przedsiębiorcy, ale też jednostki naukowe, administracja publiczna i samorządy terytorialne. Pozyskanie środków na realizację wybranego projektu z funduszy unijnych wymaga złożenia wniosku, a wraz z nim przygotowania szeregu dokumentów. Projekty finansowane ze środków UE muszą też być pełni kontrolowalne, prowadzone zgodnie z wysokimi standardami księgowymi oraz prawidłowo zamknięte i rozliczone. Polegają one również kontroli, która ma zapobiegać marnotrawieniu środków czy też przeznaczaniu ich na cele niezgodne z przyjętymi założeniami, co w niektórych krajach (np. Węgry) działo się na skalę masową.

Przegląd funduszy unijnych

Fundusze Europejskie pozwalające na uzyskanie przez przedsiębiorców i firmy dofinansowania ze środków UE w latach 2014-2020 i 2021-2027 to między innymi:

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 • Program Polska Wschodnia+
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY)
Szkolenia z funduszy unijnych, szkolenia fundusze europejskie

Wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane dotacjami unijnymi powinny rozważyć otwarte szkolenia z funduszy unijnych. Pozwalają one pozyskać wiedzę z zakresu zasad i praktyki pozyskiwania Funduszy Europejskich, jak też prawidłowego rozliczania i zamykania projektów finansowanych przez UE. W ramach szkoleń z Funduszy Europejskich omawiane są zagadnienia takie jak:

 • jak skutecznie starać się o pieniądze z funduszy UE,
 • jak przygotować biznesplan na potrzeby projektu finansowanego z UE,
 • jak zarządzać projektami finansowanymi ze środków unijnych,
 • jak w prawidłowy sposób prowadzić księgowość projektów unijnych i unikać nieprawidłowości,
 • jak unikać błędów w trakcie ubiegania się o fundusze unijne oraz w trakcie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską,
 • jak przygotować się do kontroli projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
Do kogo kierowane są szkolenia z funduszy unijnych oraz szkolenia projekty unijne?

Grupą docelową szkoleń z funduszy unijnych oraz kursów z projektów unijnych są potencjalni beneficjenci programów unijnych pozwalających uzyskać dofinansowanie inicjatyw i projektów oraz pracownicy instytucji zajmujących się oceną projektów i przyznawaniem środków z UE. Są to głównie:

 • Specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
 • Główni księgowi oraz osoby rozliczające projekty unijne.
 • Pracownicy administracji publicznej i samorządowej, urzędnicy biorący udział w procesach pozyskiwania środków z UE, realizacji projektów finansowanych z UE.
 • Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialnych za proces przyznawania pomocy publicznej ze środków unijnych, oceniających projekty unijne oraz audytorów projektów unijnych zajmujących się kontrolą wydatkowania środków unijnych.
Gdzie znaleźć szkolenie fundusze unijne?

Szkolenia poświęcone tematyce dostępnych Funduszy Unijnych, zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów, zasad prowadzenia projektów od strony księgowej i formalnej, a także zamykania, rozliczania i kontroli projektów unijnych znajdziemy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnianiem dużych miast, takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Białystok, Lublin czy Bydgoszcz. Coraz więcej tego typu kursów i szkoleń realizowanych jest też online, w postaci praktycznych warsztatów prowadzonych na żywo na platformach do wideokonferencji. Zaletą szkoleń online z funduszy i projektów  unijnych jest możliwość wzięcia w nich udziału bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia, przystępna cena, a jednocześnie wysoce interaktywna forma szkolenia, pozwalająca na zadawanie pytań i uzyskanie pomocy w trudnych kwestiach. W naszej bazie zebraliśmy informacje o wydarzeniach takich jak: szkolenia z funduszy unijnych, kursy projekty unijne, warsztaty pozyskiwanie funduszy unijnych, kurs pisania wniosków UE, szkolenia dotacje unijne, bezpłatne szkolenia fundusze europejskie, szkolenia z pisania wniosków unijnych, kurs specjalista ds. funduszy unijnych itp.

Kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych

Specyficznym szkoleniem z zakresu funduszy UE jest kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych (często występujące też pod nazwą Kurs pisania wniosków unijnych) w trakcie którego omawiane są zagadnienia takie jak:

 1. Przegląd funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020 i 2021-2027
 2. Przygotowanie projektów dofinansowanych przez UE:
  1. zasady przygotowania projektu,
  2. kwalifikowalność wydatków w projekcie,
  3. analiza planowanych źródeł finansowania,
  4. budżetowanie projektu,
  5. przepływ środków finansowych w projekcie,
  6. zarządzanie projektami unijnymi i obieg dokumentów w projekcie,
  7. etapy aplikowania o wsparcie z funduszy unijnych,
  8. analiza systemu oceny i wyboru projektów.
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej
  1. przedstawianie projektu,
  2. definiowanie celów projektu, określanie rezultatu projektu,
  3. uzasadnienie projektu i inwestycji,
  4. rynkowe osadzenie projektu,
  5. harmonogram działań w projekcie,
  6. budżet projektu,
  7. określenie źródeł finansowania inwestycji.
 4. Finansowanie projektu:
  1. przychody i koszty inwestycji,
  2. analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing),
  3. bilans projektu, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne (cash flow),
  4. wskaźniki finansowe projektu.
 5. Realizacja, rozliczanie, zamknięcie i kontrola projektu:
  1. promocja projektu unijnego,
  2. monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu,
  3. dokumentacja projektowa,
  4. zasady kontroli finansowej i przebieg kontroli,
  5. najczęściej spotykanie nieprawidłowości,
  6. rozliczenie i zamknięcie projektu.
Popularne szkolenia fundusze unijne, projekty unijne
 • Projekty unijne dla początkujących i zaawansowanych
 • Kontrola i audyt projektów unijnych
 • Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych
 • Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
 • Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
 • Zamykanie projektów unijnych w czasach Covid-19
 • Kurs pisania wniosków unijnych online i stacjonarny
 • Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa 2021-2027
 • Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Zamówienia publiczne w projektach europejskich
 • Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
 • Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów?
 • Pomoc publiczna. Zmiany zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027
 • Protesty i procedura odwoławcza w projektach unijnych
 • Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania
 • Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE
Kursy unijne, szkolenia unijne, płatne oraz darmowe kursy z Unii Europejskiej!
Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia z Unii Europejskiej

Zapisz się i otrzymuj alerty, gdy pojawi się nowe szkolenie UE, kurs unijny lub szkolenie unijne!