Znajdź szkolenia unijne oraz kursy z Unii Europejskiej!

szkolenia unijne, kursy z Unii Europejskiej

Szkolenia unijne, kursy z Unii Europejskiej: 154

 • Zakopane, 29-30 sierpień 2022
 • 1 490 zł
1 490 zł
 • Warszawa, 28-30 listopad 2022
 • 2 803 zł
2 803 zł
 • Online, 5 wrzesień 2022
 • 720 zł
720 zł
Artykuł

Kursy i szkolenia unijne, dofinansowane i darmowe kursy z Unii Europejskiej!

Unia Europejska za jeden z głównych celów stawia sobie zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskich gospodarek oraz rozwój potencjału ludzkiego w UE. Z tego powodu oferuje cały szereg rozmaitych kursów unijnych oraz szkoleń, zarówno darmowych, dofinansowanych, jak i płatnych pozwalających na rozwój osobisty i zawodowy oraz podniesienie posiadanych kompetencji. Sprawdź jak kursy i szkolenia unijne mogą pomóc Ci w poprawie twojej atrakcyjności na rynku pracy!

Kursy z Unii Europejskiej, Szkolenia z Unii Europejskiej

Czym są kursy i szkolenia z Unii Europejskiej? To najczęściej takie szkolenia i kursy, które są finansowane bądź współfinansowane przez Unię Europejską. Głównym celem kursów z Unii Europejskiej jest pomóc mieszkańcom UE w podnoszeniu swoich kwalifikacji i wiedzy, a dzięki temu pomaganie w uzyskiwaniu zatrudnienia, podnoszeniu poziomu życia oraz innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Jakiego typu szkolenia i kursy z Unii Europejskiej znajdziemy na rynku szkoleń?
 • darmowe szkolenia z Unii Europejskiej, darmowe kursy z Unii Europejskiej - skierowane są one przede wszystkim do osób bezrobotnych, a także zagrożonych bezrobociem. Odbiorcami takich szkoleń z Unii Europejskiej są też osoby przygotowujące się do wejścia na rynek pracy.
 • dofinansowane szkolenia i kursy z UE - pozwalają one zmniejszyć koszt szkolenia czy kursu dla użytkownika końcowego, gdyż znaczna część kosztu szkolenia pokrywana jest ze środków Unii Europejskiej.
Jakie tematy szkoleń i kursów unijnych znajdziemy na rynku?
 • kursy z programowania - ze względu na duże zapotrzebowanie na programistów oraz testerów na rynku pracy w Unii Europejskiej,
 • kursy informatyczne - dotyczące zarządzania usługami informatycznymi, dobrych praktyk w dziedzinie IT, cyberbezpieczeństwa,
 • szkolenia i kursy z umiejętności osobistych - między innymi z wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywnego rozwiązywania problemów, twórczego myślenia, asertywności, przywództwa itp.
 • szkolenia menedżerskie - w tym poświęcone budowaniu i zarządzaniu zespołem, motywowaniu pracowników, efektywnej komunikacji w zespole itp.
 • szkolenia dla branży kreatywnej - a więc dla zawodów takich jak grafik komputerowy, projektant 3D, montażysta filmowy, inżynier wzornictwa przemysłowego itp.
 • kursy i szkolenia specjalistyczne - w tym dotyczące prawa celnego, controllingu, modelowania finansowego, międzynarodowego obrotu gospodarczego.
Szkolenia UE, kursy UE i szkolenia unijne

Osobną kategorię szkoleń dotyczących Unii Europejskiej stanowią szkolenia poświęcone zasadom ubiegania się o fundusze unijne przed przedsiębiorców. Zasady te ulegają zmianie każdego roku, tak samo jak lista projektów i programów UE. Dlatego warto zapoznać się z podstroną, która zawiera szkolenia z funduszy unijnych oraz kursy z projektów europejskich.

Gdzie szukać szkoleń i kursów z Unii Europejskiej?

Wybrane ze szkoleń z UE dostępnych jest na górze strony. Są one organizowane przede wszystkim w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Kielce, Częstochowa, Radom, Olsztyn, Opole i Poznań. Od czasu epidemii koronawirusa wiele ze szkoleń i kursów unijnych dostępnych jest również zdalnie, w formie zajęć online na żywo. Dodatkową formą podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych mogą być również kursy unijne zorganizowane w postaci e-learningu, których zaletą jest możliwość realizowania programu kursu we własnym tempie.

Szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej możemy również szukać w Powiatowych Urzędach Pracy, a także na uczelniach i w innych instytucjach publicznych. Nabory na kursy z Unii Europejskiej prowadzone są również przez sieć Internet, jednakże z tacji tego że rzadko dotyczą one całego kraju, to zdani jesteśmy na wyszukiwanie tego typu ofert w wyszukiwarkach internetowych czy mediach społecznościowych. Szkolenia unijne niestety są coraz rzadsze, co wynika z faktu że stopa bezrobocia w Polsce jest wyjątkowo niska, a celem kursów unijnych było między innymi jej obniżenie. Cel ten bez wątpienia udało się osiągnąć.

Kursy i szkolenia unijne, dofinansowane i darmowe kursy z Unii Europejskiej!
Szkolenia unijne, kursy unijne, szkolenia z Unii Europejskiej

Zapisz się i otrzymuj alerty o nowych szkoleniach z Unii Europejskiej oraz kursach unijnych opublikowanych na stronie!