Szkolenia HR, kursy i konferencje dla działów HR!

 • Największy katalog kursów, konferencji i szkoleń dla Human Resources
 • Kompleksowe informacje o terminach, programie zajęć i cenach
 • Rejestracja online na wszystkie wydarzenia HR dostępne w bazie!
Znajdź najlepsze szkolenia HR (Human Resources) i kursy.

Kursy i szkolenia HR: 289

 • już od 1 518 zł
1 518 zł
 • już od 483 zł
483 zł
 • już od 483 zł
483 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 921 zł
921 zł
 • już od 434 zł
434 zł
 • już od 890 zł
890 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 2 450 zł
2 450 zł
 • już od 562 zł
562 zł
Artykuł

Jak rozwijać dział Human Resources?

Zgodnie ze współczesną teorią zarządzania pracownicy to najważniejszy zasób każdej firmy. Nic więc dziwnego, że branża i działy HR ulegają dynamicznym przekształceniom i rozwojowi, a ich znaczenie stale rośnie. Dowiedz się czym zajmuje się dział HR (Human Resources)? Sprawdź, jak rozwijać kompetencje pracowników działów HR, by ich praca mogła przekładać się na sukces organizacji? Jakie warsztaty, konferencje, szkolenia i kursy HR warto rozważyć inwestując w rozwój działów HR?

HR i dział HR

Czym jest HR? HR to skrót od angielskiego zwrotu Human Resources, którym oznaczane są zasoby ludzkie. Zwyczajowo mówiąc o HR mamy też na myśli dział HR (dział Human Resources), czyli komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwój kapitału ludzkiego. 

Dział Human Resources odpowiada m.in. za:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi, a więc wszelkie strategie i działania ukierunkowane na efektywne organizowanie pracy pracowników i współpracowników składających się na zespół organizacji,
 • rozwój kapitału ludzkiego, a więc rozwój wiedzy i umiejętności zatrudnionych w organizacji pracowników oraz pozyskiwanie z rynku pracy pracowników niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania organizacji.
Zadania HR - podział na miękki i twardy HR

Nowoczesny dział Human Resources w firmie powinien realizować wiele zadań, które często dzielone są na dwie grupy, czyli miękki i twardy HR. W praktyce dziedziny te stale się przenikają, a wyraźne rozgraniczenie ich właściwości nie jest możliwe. Zwyczajowo jako miękki HR określa się wszystkie działania związane z umiejętnościami pracowników i wykorzystaniem ich potencjału, a jako twardy HR rozumie się przede wszystkim wszelkie czynności administracyjne związane z zatrudnianiem pracowników, takie jak naliczanie płac czy sporządzanie umów.

Do zadań działów HR oraz zatudnionych w nim menedżerów i specjalistów ds. HR należą między innymi:

 • rekrututacja i selekcja oraz zatrudnianie pracowników – w ramach tego zadania działy Human Resources analizują zapotrzebowanie na zasoby ludzkie, przygotowują opisy stanowisk pracy, sporządzają ogłoszenia o pracę, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne i zajmują się formalną stroną procesu zatrudnienia, a więc przygotowaniem umów, koordynacją badań wstępnych itp.;
 • wdrożenie i rozwój pracwników – w ramach tego zadania opracowywane są procesy onboardingu dla nowo zatrudnionych pracowników, przygotowywane są szkolenia i programy rozwojowe ukierunkowane na rozwój talentów i zwiększanie produktywności, prowadzona jest ocena pracownicza oraz wdrażane programy motywacyjne, programy sukcesji itp.;
 • budują kulturę organizacyjną – między innymi poprzez wdrażanie działań z zakresu employer branding i CSR, prowadzenie komunikacji wewnętrznej, opracowywanie polityk i procedur przekładających się na atmosferę pracy i szeroko pojęte środowisko pracy;
 • zapewniają obsługę administracyjną i kadrowo-płacową - w tym czuwają nad przestrzeganiem przez firmę przepisów Kodeksu i prawa pracy, naliczają płace, rozliczają urlopy pracownicze, podróże służbowe i zajmują się szeregiem innych czynności administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników.

Nie sposób wymienić wszystkie zadania realizowane przez departamenty HR w jednym artykule, dlatego zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi między innymi:

Już na podstawie przytoczonej listy tematów nietrudno zauważyć, że pracownicy HR-u muszą mieć szerokie kompetencje twarde, a także szereg umiejętności miękkich. Rozwijać je można podczas różnorodnych szkoleń HR, kursów i warsztatów skierowanych do działów Human Resources, keirowników tych działów, jak też zatrudnionych w nich HR Managerów, specjalistów ds. HR itp.

Jak rozwijać działy HR?

Personel działu HR powinien stanowić wsparcie dla pozostałych pracowników firmy, dlatego nie wolno zapominać o jego docenieniu i rozwoju. Zwłaszcza, że obszar zarządzania kapitałem ludzkim ulega silnym i szybkim przeobrażeniom, a otoczenie prawne jest wyjątkowo zmienne. Dla przykładu częstość nowelizacji Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy sprawia, że bez inwestycji w odpowiednie szkolenia czy kursy HR'owe, poprawane wypełnianie obowiązków może okazać się utrudnione bądź nawet niemożliwe. Z myślą o departamentach Human Resources oferowany jest cały szereg szkoleń, kursów, webinarów, konferencji i warsztatów pozwalających na stałe uzupełnianie wiedzy i rozwój umiejętności zawodowych. 

Gdzie znaleźć najlepsze szkolenia HR?

Szkolenia dla HR oraz warsztaty HR znajdziemy zarówno w postaci tradycyjnych szkoleń stacjonarnych realizowanych największych miastach w Polsce, jak też w postaci wydarzeń realizowanych online.

 • Szkolenia HR stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz czy Szczecin.
 • Szkolenia dla HR online przybierają zarówno postać szkoleń realizowanych na żywo na platformach do wideokonferencji, jak też kursów HR online udostępnianych na platformach e-learning.
 • Warto zwrócić uwagę również na ofertę konferencji HR i kongresów - pozwalają one nie tylko zdobywać wiedzę i nowe umiejetności, ale też nawiązać cenne kontakty zawodowe!
Czym kierować się wybierając kurs HR lub szkolenie HR?

Szkolenie nie zaczyna się z chwilą wejścia do sali szkoleniowej, ale dużo wcześniej. Warto zatem zacząć od analizy potrzeb szkoleniowych oraz kompetencji, które chcemy uzupełnić poprzez udział w kursie czy szkoleniu. Po przeprowadzeniu analizy, w trakcie poszukiwania konkretnej oferty warto przeanalizować m.in.:

 • Formę szkolenia - zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte mają swoje wady i zalety, warto zastanowić się jakiego rodzaju zajęć oczekujemy od danego szkolenia, czy chcemy skoncentorwać się na formie warsztatowej wymagającej wielu ćwiczeń i interakcji z trenerem oraz innymi uczestnikami, czy też zależy nam głównie na zapoznaniu się z daną tematyką, zbudowaniu odpowiedniej świadomości i wiedzy w określonym zakresie - wówczas możemy zdecydować się nawet na kursy online nie wymagające zajęć na żywo. Będą się one skłądały głównie z prezentacji, materiałów multimedialnych i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.
 • Miejsce i termin szkolenia - jeśli zdecydowaliśmy się na szkolenie otwarte warto zapoznać się z bazą szkoleń dla HR, którą znajdą Państwo na górze strony. Pozwala ona wybrać szkolenie w dogonym miejscu i terminie. Najwięcej szkoleń dla działów HR znajdziemy w Warszawie. W sytuacji, gdy chcemy zapoznać się z dużą porcją materiału warto również rozważyć szkolenia wyjazdowe, realizowane na przykład w Zakopanem - pozwalają one na pełne zanurzenie w tematykę szkolenia. W przypadku wybrania szkolenia zamkniętego warto rozważyć jego organizację poza miejscem pracy, aby zapewnić uczestnikom komfort i umożliwić pełną koncentrację na zajęciach.
 • Program i trenerzy - zgodność programu z naszymi potrzebami, a także jego dostosowanie do aktualnego poziomu wiedzy są jedną z kluczowych rzeczy, które zdecydują o satysfakcji z udziału w danym kursie, szkoleniu czy warsztatach. Warto również zapoznać się z sylwetkami trenerów - sprawdzić ich doświadczenie szkoleniowe, ale również praktyczne doświadczenia w danej tematyce - pozwolą one lepiej rozumieć perspektywę uczestników.
 • Warunki uczestnictwa i cena - rynek szkoleń w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem cenowym. To samo, bądź bardzo zbliżone szkolenie od różnych organizatorów może się silnie różnić ceną. Warto zadbać o budżet szkoleniowy, porównać oferty i wybrać taką, aby nie przepłacić, ale jednocześnie nie warto z reguły zapisywać się na wydarzenia najtańsze. Często okazuje się, że organizator poczynił pewne oszczędności, aby zapewnić niską cenę: sala szkoleniowa może nie zapewniać komfortu, materiały szkoleniowe mogą nie być dostatecznie szerokie, a zdarzyć się może również, że organizator postanowił zatrudnić trenera z niedostatecznym doświadczeniem w danym temacie.
Networking dla pracowników działów HR, czyli kongresy i konferencje HR

W HR, jak w mało którym obszarze liczą się ludzie i kontakty zawodowe. Ich nawiązywanie i rozwój możliwy jest między innymi dzięki licznym konferencjom HR i kongresom tematycznym. Konferencje HR pozwalają zyskać dostęp do trendów w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, ciekawych studiów przypadków oraz kierunków zmian w zakresie budowania kultury organizacyjnej. Duża część konferencji HR realizowanych jest w Warszawie, ale coraz więcej tego typu spotkań znajdziemy również w Internecie. Polska może pochwalić się dużą liczbą tego typu konferencji, jednak do dyspozycji menedżerów HR pozostają również międzynarodowe konferencje. Najpopularniejsze polskie konferencje dla HR to między innymi: Konferencja Nowoczesnego HR: HR Future, Kongres HR, Kongres Kadry, HR Solutions Trends, Konferencja Kurs na HR, HR Data Forum, EB Summit.

Jak zapisać się na szkolenie, kurs lub konferencję HR?

Dbając o pracowników, kapitał ludzki i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji nie możemy zapominać o inwestowaniu w wiedzę i umiejętności pracowników działów HR, a także menedżerów bezpośrednio zarządzających zespołami. Dlatego warto rozważyć udział w wydarzeniach takich jak kursy, szkolenia i konferencje dla HR. Listę tego typu wydarzeń wraz z programem zajęć, informacjami o grupie docelowej, cenach i warunkach uczestnictwa znaleźć można na górze strony. Po wybraniu oferty najlepiej spełniającej nasze potrzeby wystarczy wypełnić bezpłatny formularz zgłoszeniowy, aby zarejestrować swój udział w wydarzeniu. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia mailowo oraz przekaże wszelkie informacje organizacyjne, w tym dotyczące formy dokonania płatności.

Jak rozwijać dział Human Resources?
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak to działa?

Dowiedz się jak korzystać z bazy szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji dla HR!
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Baza zawiera wszelkiego typu szkolenia, kursy, konferencje i warsztaty o tematyce Human Resources organizowane zarówno online, jak i stacjonarnie. Stacjonarne wydarzenia dostępne są głównie w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice, Lublin, Rzeszów, Szczecin czy Bydgoszcz.

To bardzo proste. Wystarczy wypełnić bezpłatny formularz rejestracji online, a trafi on niezwłocznie do opiekuna wydarzenia, który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i przekaże wszelkie informacje organizacyjne, w tym dotyczące sposobu dokonania płatności itp.

Znacząca większość szkoleń, kursów i konferencji zgromadzonych na naszej stronie pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu. Szczegółowe informacje znaleźć można w opisie konkretnego wydarzenia.

Nie, opłata z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu wymagana jest dopiero na kilka dni przed wydarzeniem. W przypadku instytucji publicznych możliwe jest wniesienie opłaty po odbyciu się wydarzenia.
Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Dział HR: rola i zadania działu HR
21 grudnia 2023
Dział HR: rola i zadania działu HR

Dowiedz się co to jest HR, czym zajmuje się dział HR (Human Resources), jaka jest jego rola i zadania w firmie? Sprawdź czym różni się miękki i twardy HR!

Czytaj więcej
Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid
19 czerwca 2024
Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid

Nauka języka angielskiego może być nie tylko skuteczna, ale też ciekawa i przyjemna. Warto jednak wybrać szkołę języka angielskiego, która przykłada szczególną uwagę do metodologii nauczania.

Czytaj więcej
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Polityka szkoleniowa w firmie: cele szkoleń i ich ewaluacja
12 kwietnia 2021
Polityka szkoleniowa w firmie: cele szkoleń i ich ewaluacja

Dowiedz się czym jest polityka szkoleniowa, jakie korzyści niesie dla organizacji wdrożenie przemyślanej i skoordynowanej polityki rozwoju kapitału ludzkiego.

Czytaj więcej
Szkolenia, kursy, konferencje HR

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach dla HR, kursach i konferencjach HR.