Szkolenia dla HR oraz kursy, warsztaty i konferencje HR!

 • Znajdź szkolenia HR, kursy HR oraz konferencje dla działów HR (Human Resources)
 • Poznaj ich program, cennik i zapisz się online!
Rozwiń W naszej bazie zgromadziliśmy wydarzenia HR takie jak: szkolenia dla HR, warsztaty i kursy HR oraz konferencje dla działów HR i specjalistów HR. Wszystkie szkolenia HR zgromadzone w bazie zawierają informacje o cenie szkolenia lub kursu HR, programie zajęć, organizatorach i osobach prowadzących zajęcia, a także cennik uczestnictwa. Rejestracja na wybrane szkolenie HR, kurs lub konferencję odbywa się poprzez bezpłatny formularz rejestracji internetowej. W bazie znajdą Państwo również informacje o możliwości uzyskaniu certyfikatu, dostępnych zniżkach oraz możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu Human Resources. Zwiń

szkolenia HR - Human Resources

Kursy HR, szkolenia HR: 356

 • już od 776 zł
776 zł
 • już od 776 zł
776 zł
 • już od 1 799 zł
1 799 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 2 290 zł
2 290 zł
 • już od 430 zł
430 zł

Siła Feedbacku

 • już od 324 zł
324 zł
 • już od 750 zł
750 zł
 • już od 766 zł
766 zł
Artykuł

Szkolenia HR i kursy HR: jak rozwijać dział Human Resources?

Zgodnie ze współczesną teorią zarządzania pracownicy to najważniejszy zasób każdej firmy. Nic więc dziwnego, że HR dynamicznie się rozwija i przeobraża, a jego znaczenie stale rośnie. Czym jednak dokładnie zajmują się działy Human Resources i jakie mają znaczenie dla przedsiębiorstwa? Jak rozwijać kompetencje pracowników działów HR, by ich praca mogła przełożyć się na sukces organizacji? Jakie warsztaty, konferencje, szkolenia i kursy HR warto rozważyć inwestując w rozwój działów HR?

Spis treści:

 1. Dział HR
 2. Zadania HR: miękki HR a twardy HR
 3. Rozwój poprzez szkolenia i kursy HR
 4. Gdzie szukać szkoleń HR?
 5. Kursy HR: popularne tematy
 6. Czym kierować się wybierając kurs HR lub szkolenie HR?
 7. Konferencje HR
 8. Podsumowanie
Dział HR

Dział HR (Human Resources) bywa utożsamiany z tradycyjnymi „kadrami”, jednak w rzeczywistości obowiązki, kompetencje i znaczenie tej jednostki zwykle są szersze. Wiąże się to z nowoczesnym podejściem do pracownika. HR stawia personel w centrum i określa go jako najważniejszy zasób firmy. Tym samym dział Human Resources odpowiada m.in. za wykorzystywanie w pełni możliwości pracowników i stanowi łącznik pomiędzy zatrudnionymi kadrami a kierownictwem. Jego obowiązki są najczęściej kojarzone z poszukiwaniem osób do pracy i przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych, ale to jedynie drobny fragment działalności specjalistów ds. HR.

Funkcjonowanie działu HR jest ściśle związane z teorią kapitału ludzkiego. Jego zadaniem jest dbanie o zasoby ludzkie firmy czy też tzw. kapitał ludzki, czyli pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu każdej organizacji. Nowocześnie pojmowany dział Human Resources powinien m.in. dbać o stałe opracowywanie strategii rozwoju pracowników w świetle przydatności dla przedsiębiorstwa i wyłapywanie potencjału poszczególnych członków personelu. Z tego też powodu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju organizacji i sprawności jej działania, mimo że często pozostaje w cieniu i nie generuje bezpośrednich zysków. Warto jednak pamiętać, że nie ma jednej, uniwersalnej recepty na budowanie skutecznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Dobry, wykwalifikowany i zaangażowany pracownik to prawdziwy skarb dla każdej organizacji. Należy więc dbać o zaspokajanie jego potrzeb o różnym charakterze (finansowych, rozwojowych, a także dotyczących np. kultury organizacyjnej czy atmosfery panującej w firmie). To właśnie zadanie nowoczesnego działu HR, który powinien traktować personel jako zasób, ale jednocześnie nie zapominać o każdym pracowniku z osobna, oferując mu wymagane wsparcie. Z tego powodu profesjonalna pomoc specjalistów z tej dziedziny jest potrzebna nie tylko w dużych, ale również w mniejszych firmach. W ramach możliwości warto tworzyć własne jednostki odpowiadające za zarządzanie zasobami ludzkimi, jednak w razie potrzeby można również skorzystać z usług outsourcingowych.

Zadania HR: miękki HR a twardy HR

Nowoczesny dział Human Resources w firmie powinien realizować wiele zadań, które można podzielić na dwie grupy zgodnie z rodzajami HR-u. Wyróżniamy więc tzw. HR miękki związany z umiejętnościami pracowników i wykorzystaniem ich potencjału, a także HR twardy obejmujący przede wszystkim czynności administracyjne, takie jak naliczanie płac czy sporządzanie umów. Zgodnie z tym specjaliści human resources realizują w firmie następujące zadania:

 • rekrutują nowych pracowników – sporządzają ogłoszenia o pracę, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne; przeprowadzają też rekrutację wewnętrzną i zajmują się zwalnianiem pracowników;
 • projektują procesy onboardingu nowo zatrudnionych pracowników,
 • dbają o motywowanie pracowników;
 • zajmują się przygotowywaniem i zarządzaniem szkoleniami;
 • dbają o środowisko pracy, odpowiadając tym samym za wizerunek firmy wśród potencjalnych pracowników;
 • realizują zadania związane ze zwiększaniem produktywności pracowników – rozwijaniem talentów i predyspozycji, określaniem ścieżek rozwoju;
 • rozpoznają potencjał cennych dla zespołu pracowników i jednostki prowadząc m.in. Assessment & Development Center, które negatywnie wpływają na jakość czy tempo pracy;
 • badają wydajność zespołu i przygotowują właściwe prognozy;
 • przygotowują strategię budowania wizerunku pracodawcy (tzw. employer branding);
 • przygotowują umowy;
 • czuwają nad przestrzeganiem przez firmę przepisów Kodeksu i prawa pracy;
 • naliczają płace, rozliczają urlopy pracownicze i zajmują się pozostałymi czynnościami administracyjnymi związanymi z pracownikami.

Nietrudno więc zauważyć, że pracownicy HR-u muszą mieć szerokie kompetencje, a także określone umiejętności miękkie czy predyspozycje. Rozwijać je można podczas różnorodnych szkoleń HR, kursów i warsztatów skierowanych do działów Human Resources, keirowników tych działów, jak i zatrudnionych w nich HR Managerów, specjalistów ds. HR, HR Business Partner'ów itp.

Rozwój poprzez szkolenia HR i kursy dla HR

Personel działu HR powinien stanowić wsparcie dla pozostałych pracowników firmy. Nie wolno jednak również zapominać o jego docenieniu i rozwoju. To jednostka, która czuwa m.in. nad przestrzeganiem bardzo ważnych przepisów z zakresu Kodeksu pracy, dlatego przydatne mogą się okazać warsztaty, kursy i szkolenia objaśniające jego najnowsze przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Dostępnych jest również wiele kursów odnoszących się bezpośrednio do zarządzania zasobami ludzkimi – np. wdrażania systemu mentoringowego czy efektywnego systemu ocen pracowniczych. Przydatne mogą się okazać również programy dotyczące efektywnej rekrutacji czy zwalniania pracowników. Niezależnie od potrzeb przedsiębiorstwa znalezienie właściwych pomocy w rozwoju działu HR nie powinno być trudne.

Gdzie znaleźć najlepsze szkolenia HR?

Szkolenia dla HR oraz warsztaty HR znajdziemy zarówno w największych miastach w Polsce, jak też online. Szkolenia HR stacjonarne znajdziemy przede wszystkim w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz czy Szczecin (HR Polska). Szkolenia dla HR online przybierają zarówno postać szkoleń realizowanych na żywo na platformach do wideokonferencji, jak też kursów HR online udostępnianych na platformach e-learning. Warto zwrócić uwagę również na ofertę konferencji HR - pozwalają one nie tylko zdobywać wiedzę i nowe umiejetności, ale też nawiązać cenne kontakty zawodowe!

Kursy HR: popularne tematy

Powyżej znajdą Państwo szereg kursów i szkoleń dla działów Human Resources, jeśli szukają Państwo węższej tematyki polecamy użycie wyszukiwarki na górze strony bądź skorzystanie z poniższej systematyki szkoleń dla HR. W serwisie publikujemy informacje o wydarzeniach takich jak: szkolenia HR miękki, kurs HR, kurs specjalista ds. HR, konferencje HR, warsztaty HR, szkolenia dla HR Managerów, kursy na specjalistę ds. Human Resources, e-learning HR itp. W serwisie znajdą Państwo zarówno szkolenia w tematach takich jak: BHPmobbing, ZZLrekrutacja i selekcja pracownikówwynagrodzenia, kadry-płace, Płatnik, ubezpieczenia społeczne i ZUS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚSdelegacje i podróże służboweczas pracy, czas pracy kierowców.

Czym kierować się wybierając kurs HR lub szkolenie HR?

Szkolenie nie zaczyna się z chwilą wejścia do sali szkoleniowej, ale dużo wcześniej. Warto zatem zacząć od analizy potrzeb szkoleniowych oraz kompetencji, które chcemy uzupełnić poprzez udział w kursach i szkoleniach HR. Po przeprowadzeniu analizy, w trakcie poszukiwania konkretnej oferty szkolenia stacjonarnego lub kursu online dla HR warto przeanalizować m.in.:

 • formę szkolenia - zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte mają swoje wady i zalety, warto zastanowić się jakiego rodzaju zajęć oczekujemy od danego szkolenia, czy chcemy skoncentorwać się na formie warsztatowej wymagającej wielu ćwiczeń i interakcji z trenerem oraz innymi uczestnikami, czy też zależy nam głównie na zapoznaniu się z daną tematyką, zbudowaniu odpowiedniej świadomości i wiedzy w określonym zakresie - wówczas możemy zdecydować się nawet na kursy online nie wymagające zajęć na żywo. Będą się one skłądały głównie z prezentacji, materiałów multimedialnych i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.
 • miejsce i termin szkolenia - jeśli zdecydowaliśmy się na szkolenie otwarte warto zapoznać się z bazą szkoleń dla HR, którą znajdą Państwo na górze strony. Pozwala to wybrać szkolenie w dogonym miejscu i terminie. Najwięcej szkoleń HR znajdziemy w Warszawie. W sytuacji, gdy chcemy zapoznać się z dużą porcją materiału warto również rozważyć szkolenia wyjazdowe, np. w Zakopanem - pozwalają one na pełne zanurzenie w temat szkolenia. Chociaż oferta szkoleń wyjazdowych jest zdecydowanie mniejsza niż wybór szkoleń w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie, to jednak wiele warsztatów i szkoleń wyjazdowych dotyczy właśnie tematów HR. W przypadku wybrania szkolenia zamkniętego warto rozważyć jego organizację poza miejscem pracy, aby zapewnić uczestnikom komfort i umożliwić skoncentrowanie się na zajęciach.
 • program i trenerzy - zgodność programu z naszymi potrzebami, a także jego dostosowanie do aktualnego poziomu wiedzy są jedną z kluczowych rzeczy, które zdecydują o satysfakcji z udziału w danym kursie, szkoleniu czy warsztatach. Warto również zapoznać się z sylwetkami trenerów - sprawdzić ich doświadczenie szkoleniowe, ale również praktyczne doświadczenia w danej tematyce - pozwolą one lepiej rozumieć perspektywę uczestników.
 • warunki uczestnictwa i cena - rynek szkoleń w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem cenowym. To samo, bądź bardzo zbliżone szkolenie od różnych organizatorów może się silnie różnić ceną. Warto zadbać o budżet szkoleniowy, porównać oferty i wybrać taką, aby nie przepłacić, ale jednocześnie nie warto z reguły zapisywać się na szkolenia najtańsze. Często okazuje się, że organizator poczynił pewne oszczędności, aby zapewnić niską cenę: sala szkoleniowa może nie zapewniać komfortu, materiały szkoleniowe mogą nie być dostatecznie szerokie, a zdarzyć się może że organizator postanowił zatrudnić trenera z niedostatecznym doświadczeniem w danym temacie.
Konferencje HR

Szkolenia i kursy to niejedyne wydarzenia HR, które warto zaplanować w rocznym kalendarzu działu Human Resources. W HR, jak w mało którym obszarze liczą się ludzie i kontakty zawodowe. Ich nawiązywanie i rozwój możliwy jest między innymi dzięki licznym konferencjom HR, kongresom i warsztatom skierowanym do przedstawicieli działów HR oraz kadr i płac. Konferencje HR pozwalają zyskać dostęp do wiedzy o trendach w dziedzinie zarządzania HR, ciekawych studiów przypadków oraz kierunków zmian w zakresie budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej. Duża część konferencji HR odbywa się w Warszawie, ale coraz więcej tego typu spotkań znajdziemy również w formule online, przez Internet. Polska może pochwalić się dużą liczbą konferencji HR, jednak do dyspozycji menedżerów HR pozostają również miedzynarodowe konferencje HR. Najpopularniejsze polskie konferencje dla HR to między innymi: Konferencja Nowoczesnego HR: HR Future, V Kongres HR, 35 Kongres Kadry: HR hybrydowy, Konferencja HR 2022, HR Solutions Trends 2022, Konferencja Kurs na HR, HR Data Forum, EB Summit 2022, 

Podsumowanie

Dbanie o pracowników, kapitał ludzki i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji nie możemy zapominać o inwestowaniu w wiedzę i umiejętności pracowników działów HR, a także menedżerów bezpośrednio zarządzających zespołami. Dlatego warto rozważyć udział w wydarzeniach takich jak: kurs Human Resources, szkolenia HR, warsztaty i konferencje dla HR. Listę tego typu wydarzeń o charakterze rozwojowym, wraz z programem zajęć, informacjami o grupie docelowej, cenach i warunkach uczestnictwa znaleźć można na górze strony, gdzie staraliśmy się zgromadzić szkolenia, kursy i konferencje organizowane przez ponad 700 różnych firm szkoleniowych z całej Polski!

Szkolenia HR i kursy HR: jak rozwijać dział Human Resources?
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kursy HR, szkolenia dla HR, konferencje HR

Dowiedz się jak korzystać z bazy szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji dla HR!
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Baza zawiera wszelkiego typu szkolenia, kursy, konferencje i warsztaty o tematyce Human Resources organizowane zarówno online, jak i stacjonarnie. Konferencje i szkolenia dla HR stacjonarne dostępne są głównie w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice, Lublin, Rzeszów, Szczecin czy Bydgoszcz.

Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu, kursie czy konferencji jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić bezpłatny formularz rejestracji online, a trafi on niezwłocznie do opiekuna wydarzenia, który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i przekaże wszelkie informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności itp.

Znacząca większość szkoleń, kursów i konferencji zgromadzonych na stronie pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu. Szczegółowe informacje znaleźć można w sekcji służącej do rejestracji uczestników na stronie konkretnego wydarzenia.
Human Resources

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Dział HR: rola i zadania działu HR.
9 grudnia 2021
Dział HR: rola i zadania działu HR.

Dowiedz się co to jest HR, czym zajmuje się dział HR (Human Resources), jaka jest jego rola i zadania w firmie? Sprawdź czym różni się miękki i twardy HR!

Czytaj więcej
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
Polityka szkoleniowa w firmie
12 kwietnia 2021
Polityka szkoleniowa w firmie

Dowiedz się czym jest polityka szkoleniowa, jakie korzyści niesie dla organizacji wdrożenie przemyślanej i skoordynowanej polityki rozwoju kapitału ludzkiego.

Czytaj więcej
Szkolenia HR, kursy HR i konferencje HR

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia gdy pojawią się nowe szkolenia dla HR, kursy HR i konferencje HR!