Szkolenia sprzedażowe, kursy sprzedaży i konferencje dla sprzedaży!

 • Sprawdź listę nadchodzących konferencji, szkoleń i kursów dla sprzedaży
 • Poznaj program zajęć, ceny i zarejestruj się online na kurs lub szkolenie!
Rozwiń Interesuje Cię szkolenie sprzedażowe, kurs sprzedaży lub konferencja dla sprzedaży? Sprawdź oferty w naszej bazie obejmującej szkolenia sprzedażowe online oraz stacjonarne szkolenia ze sprzedaży organizowane w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Gdańsk czy Łódź. Sprawdź program zajęć oraz ceny szkolenia dla sprzedawców dotyczące sprzedaży b2b, b2c, technik sprzedaży itp. Zarejestruj się na wybrane szkolenie sprzedażowe lub kurs sprzedaży poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji internetowej! Zwiń

szkolenia sprzedazowe

Szkolenia sprzedażowe: 211

 • już od 449 zł
449 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 450 zł
1 450 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 9 640 zł
9 640 zł
 • już od 1 800 zł
1 800 zł
 • już od 756 zł
756 zł
 • już od 2 290 zł
2 290 zł
 • już od 2 221 zł
2 221 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
Artykuł

Jak szkolić i ponosić umiejętności pracowników działów sprzedaży?

W branżach, gdzie konkurencja o klienta jest niezwykle zaciekła, rozwój umiejętności pracowników działów sprzedaży staje się kluczowym czynnikiem sukcesu dla każdej organizacji. Skuteczność sprzedaży nie polega już tylko na znajomości produktów czy usług, ale także na umiejętnościach interpersonalnych, elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku oraz wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i strategii sprzedażowych. W związku z tym, właściwe szkolenie i rozwój pracowników działów sprzedaży stają się nieodłącznym elementem strategii biznesowej każdej firmy.

Warto przyjrzeć się, dlaczego szkolenie i rozwój pracowników działów sprzedaży są tak istotne dla sukcesu organizacji, jakie korzyści mogą przynieść skuteczne programy szkoleniowe oraz jakie najlepsze praktyki warto uwzględnić przy planowaniu i realizacji procesu szkolenia pracowników sprzedaży. Wiedza, jakie metody można stosować, aby zarówno pracownicy, jak i firma odnosiły korzyści z procesu szkoleniowego, oraz jakie wyzwania należy pokonać, aby zapewnić skuteczność i efektywność szkoleń, pozwala zapewnić sukces w nawet najtrudniejszych branżach.

Szkolenia i kursy sprzedażowe

Szkolenia i kursy sprzedażowe to specjalistyczne programu edukacyjne o różnym czasie trwania przygotowane z myślą o podnoszeniu wiedzy i praktycznych umiejętności sił sprzedaży. Ich celem jest nie tylko rozwój kompetencji handlowych, ale też umożliwienie zyskania świeżego spojrzenia na wykonywane obowiązki, oderwanie od codziennych zadań, zdobycie inspiracji oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praca sprzedawcy nie może polegać jedynie na prowadzeniu rozmów handlowych, raportowaniu i zapewnianiu wsparcia posprzedażowego. Osoby pracujące w takim trybie łatwiej ulegają wypaleniu zawodowemu, a ich wyniki znacząco wówczas spadają.

Dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników sprzedaży?

Inwestowanie w rozwój pracowników sprzedaży przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy. Oto kilka powodów, dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników sprzedaży poprzez wysyłanie ich na różnorodne szkolenia, kursy, konferencje czy kongresy:

 • Zwiększenie efektywności. Szkolenia sprzedażowe mogą pomóc pracownikom w doskonaleniu umiejętności sprzedażowych, negocjacyjnych, komunikacyjnych czy zarządzania czasem. Dzięki temu mogą oni być bardziej efektywni w prowadzeniu rozmów z klientami oraz w osiąganiu lepszych wyników sprzedażowych.

 • Aktualizacja wiedzy. Branża sprzedaży często ulega zmianom, zarówno jeśli chodzi o trendy rynkowe, jak i nowe technologie czy narzędzia. Szkolenia i konferencje pozwalają pracownikom na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, co pozwala im być bardziej konkurencyjnymi na rynku.

 • Motywacja i zaangażowanie. Inwestowanie w rozwój pracowników pokazuje, że firma dba o ich rozwój zawodowy i inwestuje w ich karierę. To może wpływać pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników, którzy widzą, że ich firma dba o ich rozwój.

 • Budowanie lojalności. Pracownicy, którzy widzą, że firma inwestuje w ich rozwój, są bardziej skłonni pozostać w niej na dłużej. Wysyłanie pracowników na szkolenia może zatem pomóc w budowaniu lojalności wobec firmy i utrzymaniu w zespole talentów.

 • Podnoszenie poziomu sprzedaży i obsługi klienta. Pracownicy, którzy posiadają wysokie umiejętności sprzedażowe i obsługowe, są w stanie zapewnić klientom lepsze doświadczenia zakupowe. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów i wzrostu sprzedaży.

 • Zdobywanie nowych perspektyw. Udział w różnorodnych szkoleniach i konferencjach daje pracownikom możliwość zdobycia nowych perspektyw, pomysłów oraz inspiracji, które mogą przyczynić się do innowacyjności w podejściu do sprzedaży i rozwoju nowych strategii biznesowych.

 • Zapobieganie rutynie i wypaleniu. Praca w dziale sprzedaży wiąże się ze stresem i presją, a jednocześnie dużą powtarzalnością zadań. W celu uniknięcia rutyny i wypalenia zawodowego warto cyklicznie, przynajmniej raz na kwartał, zapewnić pracownikom oderwanie od codziennych zajęć. Służyć temu może integracja zespołu, udział w szkoleniach i konferencjach itp.

W rezultacie inwestowanie w rozwój pracowników sprzedaży może przynieść długoterminowe korzyści dla firmy, w postaci zwiększonej efektywności, konkurencyjności oraz lepszego zarządzania relacjami z klientami.

Jakie są dostępne rodzaje szkoleń i kursów dla sprzedaży?

 • Warsztaty i szkolenia stacjonarne - czyli wydarzenia z zajęciami realizowanymi w sali szkoleniowej, przy czym jako warsztaty określane są głównie zajęcia skoncentrowane na ćwiczeniach, a jako szkolenia wydarzenia zawierające zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Znajdziemy je głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Rzeszów czy Bydgoszcz. Filtry dostępne nad ofertami na górze strony pozwalają Ci sprawdzić ofertę szkoleń sprzedażowych w Twoim mieście.

 • Szkolenia i kursy online z zajęciami na żywo – pod nazwą tą występują wszelkie wydarzenia, w których zajęcia prowadzone są na żywo, ale online. Pozwala to zbliżyć się charakterem do szkolenia stacjonarnego, ale nie wymaga od uczestników podróżowania. Sprawdzają się one przede wszystkim, gdy do przekazania jest mix teorii i praktyki.

 • Kursy e-learning – poprzez tego typu kursy uzyskujemy dostęp do platformy internetowej zawierającej kurs, na który składają się najczęściej różnorodne materiały edukacyjne, takie jak nagrania wideo, prezentacje i materiały do przeczytania, interaktywne quizy, ankiety i ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Ograniczeniem tej formy nauczania jest brak bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

 • Webinary – pod pojęciem webinaru kryją się najczęściej krótkie spotkania online, w trakcie których omawiany jest ściśle określony temat z zakresu sprzedaży. Trwają one najczęściej od godziny do kilku godzin i zawierają zarówno prezentację, jak i sesję pytań i odpowiedzi. Webinary sprzedażowe świetnie sprawdzają się, gdy chcemy zdobyć podstawową wiedzę na dany temat.

 • Konferencje i kongresy – rynek edukacji profesjonalnej oferuje również liczne konferencje i kongresy dedykowane dla sił sprzedaży. Pozwalają one nie tylko wziąć udział w licznych wykładach, ale też nawiązywać kontakty zawodowe, co może być przydatne zarówno w procesie dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, jak i sprzyjać nawiązywaniu rozmów handlowych.

Czego dotyczą szkolenia sprzedażowe?

Szkolenia sprzedażowe mogą obejmować różnorodne tematy, z których niektóre są bardziej popularne niż inne. Oto kilka często poruszanych tematów:

 • Negocjacje handlowe. Szkolenia w tej dziedzinie koncentrują się na rozwijaniu umiejętności negocjacyjnych, takich jak identyfikacja interesów klienta, ustalanie celów, tworzenie wartościowych propozycji oraz rozwiązywanie konfliktów w trakcie procesu negocjacji.

 • Techniki sprzedaży. Celem szkoleń z technik sprzedaży jest nauka skutecznych metod nawiązywania kontaktów z klientami, prezentowania produktów czy usług, a także zamykania transakcji. Wchodzi w zakres tego również budowanie relacji z klientami i umiejętne radzenie sobie z ewentualnymi sprzeciwami.

 • Strategia sprzedaży. Szkolenia z strategii sprzedaży skupiają się na opracowywaniu planów działania, identyfikacji potencjalnych rynków docelowych, analizie konkurencji oraz wypracowaniu efektywnych strategii marketingowych.

 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Te szkolenia są skierowane do menedżerów i liderów zespołów sprzedażowych i obejmują takie zagadnienia jak motywowanie zespołu, delegowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów oraz monitorowanie i ocena wyników.

 • Sprzedaż relacyjna. Szkolenia z tego obszaru koncentrują się na budowaniu trwałych relacji z klientami poprzez zrozumienie ich potrzeb, budowanie zaufania i dostarczanie wartościowych rozwiązań.

 • Prospecting. Ten temat dotyczy sposobów identyfikacji potencjalnych klientów oraz skutecznych metod dotarcia do nich, np. poprzez analizę rynku, wykorzystanie narzędzi marketingowych czy sieci kontaktów.

 • Sprzedaż poprzez social media. Szkolenia w tym obszarze skupiają się na wykorzystaniu platform społecznościowych do promocji produktów czy usług, budowania marki osobistej, pozyskiwania potencjalnych klientów oraz utrzymywania interakcji z obecnymi klientami.

 • Telesprzedaż. Szkolenia te dotyczą skutecznych technik sprzedażowych wykorzystywanych w rozmowach telefonicznych z klientami, takich jak prowadzenie dialogu, przekonywanie do produktu czy usługi oraz zarządzanie ewentualnymi obiekcjami.

 • Merchandising. Szkolenia dotyczące merchandisingu koncentrują się na optymalnym rozmieszczeniu produktów w sklepach, tworzeniu atrakcyjnych wizualnie ekspozycji oraz strategiach prezentacji asortymentu w celu zwiększenia atrakcyjności dla klientów i poprawy sprzedaży.

 • Pricing. Szkolenia związane z cenami obejmują strategie ustalania cen, elastyczność cenową, analizę konkurencji oraz zarządzanie polityką cenową w celu maksymalizacji zysków przy jednoczesnym zadowoleniu klientów.

 • Techniki wywierania wpływu. Szkolenia te skupiają się na psychologicznych i komunikacyjnych strategiach wywierania wpływu na klientów, takich jak stosowanie technik perswazji, budowanie zaufania, wykorzystanie społecznych dowodów czy zrozumienie mechanizmów motywacji.

 • AI w pracy sprzedawcy. Szkolenia dotyczące sztucznej inteligencji w pracy sprzedawcy skupiają się na wykorzystaniu narzędzi i algorytmów AI do personalizacji ofert, automatyzacji procesów sprzedażowych, analizie danych klientów oraz optymalizacji działań marketingowych.

 • Sprzedaż B2B. Szkolenia związane z sprzedażą B2B (business-to-business) koncentrują się na specyfice procesu sprzedaży, budowaniu długoterminowych relacji biznesowych, identyfikacji potrzeb klientów korporacyjnych oraz negocjacjach cenowych i warunków umów na poziomie biznesowym.

 • Obsługa klienta. Szkolenia z obsługi klienta skupiają się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, empatii oraz profesjonalnego podejścia do klientów. Zazwyczaj obejmują techniki rozwiązywania problemów klientów, radzenie sobie ze skargami i reklamacjami, budowanie pozytywnego doświadczenia zakupowego oraz budowanie lojalności klienta.

Wszystkie te tematy mają na celu doskonalenie umiejętności sprzedażowych oraz zwiększenie efektywności działań sprzedażowych, co przyczynia się do wzrostu wyników sprzedażowych i budowania trwałych relacji z klientami.

Jak kształtują się ceny szkoleń ze sprzedaży?

Zanim zapiszemy się na kurs ze sprzedaży, szkolenie lub warsztaty sprzedażowe warto porównać ceny ofert pochodzących od różnych dostawców. Listę szkoleń wraz z cenami znaleźć można na górze strony. Co warto wiedzieć o cenach szkoleń dla działów sprzedaży?

 • koszt szkolenia za 1 dzień szkoleniowy to średnio 760 zł od osoby,
 • znacząca część szkoleń trwa 2 dni, co przekłada się na średni koszt w wysokości 1520 zł za szkolenie,
 • szkolenia zamknięte dla zespołu około 6-10 osób to koszt średni w wysokości 6500 zł,
 • najtańszą formę edukacji zapewniają kursy realizowane w formie e-learningu, których ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.

Płatność za szkolenie odbywa się zwyczajowo z góry, a jej wniesienie wymagane jest na około 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. VAT na kursy i szkolenia ze sprzedaży wynosi 23%. W przypadku finansowania udziału ze środków publicznych obowiązuje zerowa stawka VAT.

Warto zapisać się na powiadomienia o nowych szkoleniach, webinarach, kursach i konferencjach dla działów sprzedaży, aby na bieżąco otrzymywać wiadomości o nowych pozycjach oraz promocjach.

Na co zwrócić uwagę wybierając szkolenie sprzedażowe?

Podczas wybierania szkolenia sprzedażowego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na jakość doświadczenia szkoleniowego oraz jego efektywność dla Ciebie i Twojej organizacji. Oto kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

 • Dopasowanie do potrzeb. Upewnij się, że tematyka szkolenia odpowiada konkretnej potrzebie Twojej lub firmy, w której pracujesz. Niektóre szkolenia mogą być skoncentrowane na negocjacjach, podczas gdy inne na technikach sprzedaży czy obsłudze klienta. Wybierz to, które najlepiej odpowiada Twoim celom.

 • Doświadczenie prowadzącego. Sprawdź kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego szkolenie. Dobry trener powinien posiadać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie w branży sprzedaży. Doświadczenie w prowadzeniu angażujących zajęć również ma ogromne znacznie.

 • Metodologia szkoleniowa. Zorientuj się, jakie metody i narzędzia szkoleniowe są wykorzystywane. Czy szkolenie opiera się głównie na wykładach, case studies, ćwiczeniach praktycznych czy może na interaktywnych sesjach grupowych?

 • Opinie i referencje. Sprawdź opinie innych uczestników lub referencje od firm, które wcześniej korzystały z tego samego szkolenia. To pomoże Ci ocenić jakość i skuteczność szkolenia. Porównaj też ofertę z innymi dostępnymi na rynku, aby upewnić się, że nie odbiega ona od standardów lub czegoś w niej brakuje.

 • Dostępność materiałów dodatkowych. Czy szkolenie oferuje dodatkowe materiały, takie jak prezentacje, podręczniki czy nagrania sesji? Dostęp do takich materiałów może być przydatny w dalszym doskonaleniu umiejętności.

 • Możliwość personalizacji. Czy istnieje możliwość dostosowania szkolenia do specyficznych potrzeb Twojej firmy lub grupy uczestników? Indywidualne podejście może zwiększyć efektywność szkolenia. Wielu trenerów zaczyna zajęcia od poznania potrzeb uczestników, co jest bardzo dobrą praktyką.

 • Wsparcie po szkoleniu. Czy istnieje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia po zakończeniu szkolenia, na przykład w postaci konsultacji czy mentoringu?

 • Gwarancja terminu. Przeglądając oferty sprawdź czy termin szkolenia jest gwarantowany, co oznacza, że zebrała się już grupa uczestników potrzebna do organizacji zajęć. W Eventis możesz użyć filtrów dostępnych nad ofertami, aby wyświetlić tylko szkolenia z gwarancją odbycia.

 • Dostępność certyfikatu. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział i ukończenie kursu lub szkolenia może być przydatne w przyszłości, gdy będziemy chcieli zmienić pracę lub starać się o awans zawodowy. W Eventis możesz sprawdzić, czy organizator wystawia certyfikat oraz podejrzeć jego wzór wchodząc na stronę konkretnego szkolenia.

 • Koszty i wartość. Ostatecznie, porównaj koszty szkolenia z jego wartością i spodziewanymi korzyściami dla Twojej firmy. Czasami warto zainwestować więcej w szkolenie, jeśli jest wysokiej jakości i przynosi realne korzyści.

Wybór odpowiedniego szkolenia sprzedażowego może być kluczowy dla rozwoju umiejętności Twojego zespołu sprzedażowego i osiągnięcia lepszych wyników w działalności sprzedażowej.

Kto prowadzi szkolenia sprzedażowe?

Szkolenia sprzedażowe prowadzone są przez specjalistów z szerokim doświadczeniem w dziedzinie sprzedaży. Są to przede wszystkim:

 • Trenerzy sprzedażowi. To osoby, które specjalizują się w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprzedaży. Mają one zazwyczaj bogate doświadczenie zawodowe w różnych obszarach sprzedaży oraz umiejętności pedagogiczne, które pozwalają im na efektywne przekazywanie wiedzy i umiejętności.

 • Konsultanci biznesowi. Często konsultanci, którzy specjalizują się w dziedzinie sprzedaży, mogą prowadzić szkolenia dla firm. Mają oni zazwyczaj szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w doradztwie dla firm w zakresie strategii sprzedażowych. Praca z wieloma klientami pozwala im rozumieć specyfikę różnych branż oraz przekazywać wiedzę w efektywny sposób.

 • Menedżerowie sprzedaży. Osoby zajmujące stanowiska menedżerskie lub kierownicze w działach sprzedaży mogą również prowadzić szkolenia dla różnych zespołów. Posiadają one wiedzę praktyczną na temat działalności firmy oraz specyfiki rynku, co może być cenne podczas szkoleń. Dzielenie się specyfiką działalności firmy pozwala na inspirowanie i przenoszenie dobrze działających rozwiązań pomiędzy firmami.

 • Praktycy biznesu. Czasami szkolenia sprzedażowe są prowadzone przez osoby, które są praktykami w danej branży lub sektorze rynkowym. Posiadają one bezpośrednie doświadczenie w sprzedaży produktów lub usług, co może być cenne dla uczestników szkolenia.

Niezależnie od tego, kto prowadzi szkolenie sprzedażowe, warto zwracać uwagę, czy trener posiada zarówno doświadczenie praktyczne w obszarze sprzedaży, jak i przygotowanie do prowadzenia ciekawych, angażujących i skutecznych zajęć. Warto również sprawdzić opinie oraz referencje dotyczące trenera, aby upewnić się, że jest on odpowiednią osobą do prowadzenia szkolenia dla Twojej firmy.

Jak szkolić i ponosić umiejętności pracowników działów sprzedaży?
Sprzedaż

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Pralka ładowana od góry - gdzie sprawdzi się ten model?
14 lipca 2023
Pralka ładowana od góry - gdzie sprawdzi się ten model?

W niewielkiej łazience pomieszczenie niezbędnego wyposażenia i sprzętu staje się prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście rynek oferuje coraz większy wybór dostosowanych sprzętów, na przykład pralki ładowane od góry.

Czytaj więcej
Jak wdrożyć nowego pracownika? 6 najważniejszych zasad
20 lutego 2024
Jak wdrożyć nowego pracownika? 6 najważniejszych zasad

Konkurencyjny rynek pracy wymaga od firm nie tylko znajdowania talentów, ale też ich efektywnego wdrażania i zatrzymywania. Pomóc w tym może dobrze zorganizowany proces onboardingowy.

Czytaj więcej
Negocjacje w biznesie: definicja, etapy i techniki negocjacji
6 sierpnia 2021
Negocjacje w biznesie: definicja, etapy i techniki negocjacji

Negocjacje to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i życia zawodowego. Dowiedz się więcej na temat negocjacji w biznesie, poznaj definicję negocjacji, etapy i techniki negocjacji!

Czytaj więcej
Technologie budowania stron internetowych. Co jest na topie?
20 lutego 2024
Technologie budowania stron internetowych. Co jest na topie?

Technologie używane do tworzenia nowoczesnych stron zmieniają się wraz z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oraz zmieniającymi się standardami w internecie. Sprawdź jakie technologie są obecnie na topie.

Czytaj więcej
Szkolenia sprzedażowe, kursy sprzedaży, techniki sprzedaży

Zostaw swój e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie techniki sprzedaży, kurs sprzedaży lub szkolenie!